Sunteți pe pagina 1din 4

Centrale electrice

Centrala electrica este un complex de instalatii in care se produce


transformarea, prin intermediul energiei mecanice , a energiei primare ale
surselor naturale in energie electrica.

Energia electrică se produce la scară industrială în instalaţii numite centrale


electrice. În funcţie de tipul de energie transformată în energie electrică, cele mai
importante pot fi: -termocentrale -hidrocentrale - centralele nucleare şi altele.

Termocentrale

În termocentrale se transformă energie termică, rezultată prin arderea


combustibililor. În România, energie termică este produsă în proporţie de cca.
77% de termocentrale, care folosesc licnit, petrol şi gaz. Termocentrala de la
Turceni este una din cele mai mari termocentrale din Romania , ca putere
instalată. Funcţioneaza pe bază de combustibil solid (cărbune extras din bazinul
carbonifer al Olteniei) şi are 7 grupuri de câte 330 MW putere instalată. După anul
1990 uzinele electrice Turceni şi Rovinari au fost retehnologizate, o importanţă
deosebită fiind acordată protecţiei mediului înconjurător.
Hidrocentrale

Cea mai mare hidrocentrală din România este Porţile de Fier I, cu o putere
instalată de 1080 MW , Porţile de Fier II având o puterea instalată de 250 MW.
Ambele hidrocentrale sunt exploatate in parteneriat cu partea yugoslava,
centralele române şi yugoslave de la Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II cumulează
2160 MW, respectiv 500 MW. Centralele Porţile de Fier I şi II pot turbina un debit
instalat de 8700 mc/s
Centralele nucleare

Centrala nuclearoelectrică este un ansamblu de instalaţii şi construcţii reunite în


scopul producerii energiei electrice pe baza folosirii energiei nucleare. Obţinerea
energiei nucleare se bazează pe reacţia de fisiune (descompunere) nucleară în
lanţ. Instalaţia care asigură condiţiile de obţinere şi menţinere a reacţiei în lanţ
este reactorul nuclear. În principiu, reactorul se compune dintr-o parte centrală
numită zonă activă, în care are loc reacţia de fisiune şi se dezvoltă căldura de
reacţie. În România, a intrat în funcţiune, pe 2 decembrie 1996, centrala nucleară
de la Cernavodă, care funcţionează cu apă grea ca moderator, foloseşte uraniu
îmbogăţit şi produce cu un singur reactor, aproximativ 10% din totalul energiei
electrice produse în ţară.

Centrala de la Cernavodă se bazează pe sistemul canadian CANDU şi are o


putere instalată de 706 MW în prezent. Structura unui reactor CANDU constă într-
un recipient cilindric orizontal, cu tuburi pentru barele de combustibil şi pentru
lichidul de răcire (apă grea) plasate orizontal. În jurul acestor tuburi se află apă
grea, care acţionează ca moderator. Apa grea conţine doi atomi de deuteriu (un
izotop neradioactiv al hidrogenului) şi un atom de oxigen. Apa grea este mult mai
eficientă ca moderator decăt apa obişnuită şi permite folosirea uraniului natural
drept combustibil. Ea se obţine în întreprinderi specializate, prin separarea sa din
apa naturală (există o astfel de întreprindere la Drobeta Turnu-Severin).

S-ar putea să vă placă și