Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.11.2011
PROPUNĂTOR:
DISCIPLINA: Cunoaşterea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Educaţie pentru sănătate
SUBIECTUL LECŢIEI: Igiena alimentaţiei – Ce mâncăm? Cum mâncăm?
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare
SCOPUL LECŢIEI: familiarizarea elevilor cu regulile de igienă a alimentaţiei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să enumere alimentele necesare unei alimentaţii sănătoase;

O2 - să numească principalele reguli de igienă ce trebuie respectate înainte şi în timpul mesei;

O3 - să selecteze dintre imaginile date doar pe cele care ilustreză alimente sănătoase;

O4 - să ordoneze corect cuvintele propoziţieidate obţinând astfel o regulă de igienă a alimentaţiei.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode, procedee, tehnici: conversaţia, explicaţia, obsrvaţia, exerciţiul.
b) Mijloace de învăţământ: jetoane cu imagini, 2 coşuleţe - unul cu fructe, altul cu chips- uri, computer, material electronic în
PowerPoint, fişe de lucru, jetoane cu imagini, benzi de hârtie, fişe de evaluare.

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.


RESURSE UMANE: 21 elevi
RESURSE TEMORALE: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
Mihăilescu,Cleopatra: Piţilă, Teodora, Caiet pentru cunoaşterea mediului clasa I, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
Pacearcă ,Ştefan; Pârâială, Dumitru şi colaboratorii, Cunoaşterea mediului înconjurător, auxiliar pentru clasa I, Editura Euristică, Iaşi 2003.
Să cunoaştem fructele, 2001,Editura Aramis, Bucureşti;
Să cunoaştem legumele, 2001,Editura Aramis, Bucureşti.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment 1 min Pregătirea materialelor necesare


organizatoric elevilor pentru desfăşurarea activităţii
şi asigurarea climatului favorabil.
2. Reactualizare 5 min Se reaminteşte titlul lecţiei învăţate Conversaţia Frontal
a în ora anterioară – „Să ne păstrăm
cunoştinţelor sănătatea”.
asimilate Se poartă o scurtă conversaţie
anterior legată pe această temă:
Individual Evaluez
 Ce trebuie să facem pentru a ne
capacitatea
păstra sănătatea?
elevilor de a
 Ce reguli trebuie respectate?
răspunde corect
Sunt verificate cunoştinţele
la întrebările pe
anterioare prin desfăşurarea jocului jetoane cu
care le adresez.
„Numeşte regula” în care, câţiva elevi imagini
Individual
vor extrage câte un jeton, apoi vor
preciza regula ilustrată în imagine.

3. Captarea 4 min Prezint elevilor două coşuleţe: unul Două Frontal Evaluez
ce conţine fructe, iar celălalt chips-uri. coşuleţe: capacitatea
atenţiei Va fi solicitat un elev care să aleagă unul cu elevilor de a
doar alimentele sănătoase din cele Conversaţia fructe, iar Individual face distincţia
două coşuri. celălalt cu dintre
O1
chips-uri alimentele
Dirijez discuţia în legătură cu
sănătoase şi
alimentele prezentate.
Frontal cele dăunătoare
organismului.

4. Anunţarea 1 min Copii, astăzi la ora de Evaluez


temei şi a cunoaşterea mediului vom învăţa Conversaţia Frontal capacitatea
obiectivelor despre Igiena alimentaţiei – Ce elevilor de a
operaţionale mâncăm? Cum mâncăm?. La sfârşitul recepţiona
orei veţi şti care sunt alimentele informaţiile
necesare unei alimentaţii sănătoase şi transmise.
care sunt principalele reguli de igienă
ce trebuie respectate înainte şi în
timpul mesei.

5. Dirijarea 19 min Voi solicita deschiderea Frontal


invăţătii manualelor şi observarea imaginilor Observaţia
prezentate: fructe, legume, carne,
lapte, ouă, produse de panificaţie.
Frontal
Voi purta o conversaţie despre
alimentele prezentate. Conversaţia

Precizez câteva idei esenţiale


despre păstrarea unei alimentaţii
corecte şi sănătoase.

Prezint elevilor şi alte informaţii


despre alimentele care ajută
la Conversaţia
păstrarea unei bune igiene alimentare.
Frontal
După vizionarea materialului
computer Evaluez
electronic sunt amintite de către elevi
material capacitatea
regulile ce trebuie respectate la masă:
electronic în elevilor de a
- Să ne spălăm pe mâini înainte de
Power Point enumera
O2 masă!
regulile ce
- Să mestecăm bine alimentele! Conversaţia
trebuie
respectate la
- Să nu vorbim în timp ce mâncăm!
masă.

6. Fixarea 7 min Organizez elevii în două grupe şi Fişe Evaluez


cunoştinţelor explic sarcinile de lucru: fiecare grupă Explicaţia capacitatea de a
va primi câte un plic ce conţine selecta din
jetoane cu diverse alimente. Ei trebuie Jetoane cu plicuri
O3 să le selecteze doar pe cele sănătoase Exerciţiul imagini jetoanele ce
şi să le lipească pe fişa primita. Pe grupe conţin imagini
cu alimente
Ordonarea corectă a benzilor de
sănătoase.
hârtie duce la aflarea unei reguli de
igienă a alimentaţiei: Benzi de
hârtie
Spălaţi-vă pe mâini înainte de
masă!

- Consumaţi cât mai multe fructe şi


legume!

La final sunt analizate şi afişate


fişele cu rezolvările.
7. Obţinerea O4 6 min Împart fişe de evaluare. Citesc şi Explicaţia Fişe de Individual Evaluez
performanţei explic cerinţa exerciţiilor. Stabilesc evaluare capacitatea de a
Exerciţiul
timpul de lucru. Dupǎ expirarea rezolva corect
timpului strâng fişele de evaluare. fişele de
evaluare.

8. Asigurarea 2 min Comunic tema pentru acasă: Frontal Evaluez


retenţiei şi a Imaginează-ţi că eşti medic capacitatea
transferului
stomatolog. Ce sfaturi le dai colegilor elevilor de a
tăi ca să-şi păstreze dinţii sănătoşi? recepţiona
Fac aprecieri generale şi informaţiile
individuale cu privire la modul de Conversaţia transmise.
participare al elevilor la oră şi acord
Individual
calificative.