Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „JUSTINIAN PATRIARHUL”


MASTER „PASTORAȚIE ȘI VIAȚĂ LITURGICĂ”

TEMĂ DE IDENTIFICAT ÎN STROFELE IMNOGRAFICE DIN MINEIUL LUNII MAI


COMPARAȚIILE SFINȚILOR CU REGNUL NECUVÂNTĂTOARELOR

MASTERAND: FLOREA VASILE

 Ziua a 2-a. Aducerea moaștelor celui dintre sfinți părintelui nostru Atanasie cel Mare,
Patriarhul Alexandriei
 „turturea preafrumoasă care împreună cu puii cei sfințiți și odată cu soția ai zburat de pe pâmânt
către ele cerești” – stihira a 3-a de la Stihoavnă, p. 12;
 „căruță heruvimică” – Cântarea 1, si acum…, p. 13;
 „făcându-ți inima plină de bunuri ca un fagure de stup” – Cântarea a 7-a, p. 15;

 Ziua a 5-a. Sfânta Mare Muceniță Irina


 „ca o căprioară însetată ai alergat la izvoarele cele pururea curgătoare” – Icos, p. 29;

 Ziua a 10-a: Sfântul apostol Simon Zilotul.


 „ca un vultur ce zboară pe sus, făptura ai străbătut” – Slava.. de la Stihoavnă, p. 74;

 Ziua a 12-a. Sfântul noul mucenic Ioan Valahul Românul.


 „și ca un miel, mărite, ai suferit spânzurare” – Stihira a 3-a de la Litie, p. 101;

 Ziua a 14-a. Sfântul Mucenic Isidor cel ce a pătimit în ostrovul Hios.


 „junghiindu-te, ca un miel fără prihană te-ai adus lui Hristos” – Cântarea a 8-a, p. 119;

 Ziua a 15-a. Preacuviosul Părintele nostrum Pahomie cel Mare.


 „Ca cerbul ai alergat către apă, cuvioase” – Cântarea a 3-a, p.122;

 Ziua a 16-a. Cuviosul Teodor cel sfințit, ucenicul preacuviosului Pahomie cel Mare
 „Ca lâna primind în pântece ploaia cea cerească” – Cântarea a 9-a, Și acum ..a Născătoarei, p.
126;

 Ziua a 19-a: Sfântul Sfințitul Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei și cei dimpreună cu
dânsul.
 „junghiindu-vă ca niște miei” – cântarea a 5-a, p. 145;

1
 Ziua a 20-a: Sfântul Mucenic Talaleu.
 „ca un miel stând în mijlocul lupilor” – Icos, p. 149;

 Ziua a 21-a: Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena.


 „că semnul Crucii pe cer văzând și cu acesta vânându-te ca un bun vânat” – stihira a 2-a de la Litie,
p. 156;

 Ziua a 24-a: Preacuviosul Parintele nostru Simeon cel din Muntele Minunat.
 „sărind prin munți ca cerbul, doreai de izvoarele cele de la Dumnezeu curgătoare” – cântarea a 4-a,
p.178;

 Ziua a 26-a: Sfântul Apostol Carp, unul din cei șaptezeci.


 „Ca o oaie ai fost trimis în mijlocul lupilor” – Cântarea a 9-a, p. 196;

 Ziua a 27-a: Sfântul sfințitul mucenic Eladie și sfântul sfințitul mucenic Terapont.
 „și junghiindu-te ca un miel te-ai adus Domnului” – cântarea a 4-a, slavă..., p. 200;
 „jertfele cele fără de sânge le-ai adus lui Dumnezeu, și ca un miel curat și fără prihană jertfindu-te”
– Cântarea a 8-a, alt canon, p. 203;

 Ziua a 29-a: Sfânta Mucenita Teodosia fecioara:


 „Mirele cel înțelegător, aflându-te pe tine porumbiță cu totul desăvârșită și preacurată” – Cântarea
a 6-a, Și acum...a Născătoarei, p. 217;

 Ziua a 31-a: Sfântul Mucenic Ermie


 „Mielușeaua cea cu totul fără prihană și Fecioara”, Cântarea a 3-a, Sedealna a Crucii, a
Născătoarei, p. 226;
 „ales-ai a te jertfi ca un miel fără prihană”, Cântarea a 8-a, p. 229;

*** Texte extrase din MINEIUL lunii MAI – tipărit în zilele păstoriei Preafericitului Părinte Iustin, Ed. a
5-a, EIBMBOR, București, 1978

S-ar putea să vă placă și