Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2 la
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 3/28.01.2020

STAT DE FUNCȚII
pentru aparatul de specialitate
al Primarului Sectorului 1 și pentru instituția subordonată
Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

FUNCŢII PUBLICE

NR.
FUNCŢIA FUNCŢIA DE CLASA GRADUL GRADUL DE TOTAL
DE EXECUŢIE CONDUCERE (NIVEL PROFESIONA SALARIZARE FUNCŢII
STUDII) L
1 2 3 4 5 6

PRIMAR 1
VICEPRIMAR 1
TOTAL 2
SECRETAR I (S) II 1
GENERAL
ARHITECT I (S) II 1
ȘEF
DIRECTOR I (S) II 1
GENERAL
DIRECTOR I (S) II 2
GENERAL
ADJUNCT
DIRECTOR I (S) II 6
EXECUTIV
DIRECTOR I (S) II 2
EXECUTIV
ADJUNCT
ȘEF I (S) II 19
SERVICIU
ȘEF BIROU I (S) II 9
TOTAL FUNCŢII PUBLICE
41
DE CONDUCERE

AUDITOR I (S) SUPERIOR 3


AUDITOR I (S) PRINCIPAL 1
AUDITOR I (S) ASISTENT 1
CONSILIER I (S) SUPERIOR 107
CONSILIER I (S) PRINCIPAL 36
CONSILIER I (S) ASISTENT 49
CONSILIER I (S) DEBUTANT 1
CONSILIER I (S) SUPERIOR 3
ACHIZIȚII PUBLICE
CONSILIER I (S) PRINCIPAL 3
ACHIZIȚII PUBLICE
CONSILIER I (S) ASISTENT 2
ACHIZIȚII PUBLICE
CONSILIER JURIDIC I (S) SUPERIOR 13
CONSILIER JURIDIC I (S) PRINCIPAL 2
1
NR.
FUNCŢIA FUNCŢIA DE CLASA GRADUL GRADUL DE TOTAL
DE EXECUŢIE CONDUCERE (NIVEL PROFESIONA SALARIZARE FUNCŢII
STUDII) L
CONSILIER JURIDIC I (S) ASISTENT 7
CONSILIER JURIDIC I (S) DEBUTANT 1
INSPECTOR I (S) SUPERIOR 1
INSPECTOR I (S) PRINCIPAL 1
REFERENT SPECIALITATE II (SSD) SUPERIOR 5
REFERENT III (M) SUPERIOR 27
REFERENT III (M) PRINCIPAL 10
REFERENT III (M) ASISTENT 9
TOTAL FUNCȚII PUBLICE
282
DE EXECUȚIE

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III. din Legea nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

FUNCŢII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCŢIA DE FUNCŢIA DE NIVEL GRADUL NR.


EXECUŢIE CONDUCERE STUDII PROFESIONAL/ GRADUL TOTAL
TREAPTA DE FUNCŢII
PROFESIONALĂ SALARIZ
ARE
ADMINISTRATOR 1
PUBLIC
ȘEF SERVICIU S II 1
CONSILIER S IA 3
INSPECTOR S IA 2
SPECIALITATE
INSPECTOR S I 2
SPECIALITATE
INSPECTOR S II 4
SPECIALITATE
SOFER M;G I 3
MUNCITOR M;G I 1
CALIFICAT
TOTAL 17

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 2


TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 15

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 340


TOTAL POSTURI FINANŢATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCŢIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ
(1+1): 342