Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
TOTAL POSTURI : 342 ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI la Hotărârea Consiliului Local
Funcţii alese: 2 -APARATUL DE SPECIALITATE ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL- al Sectorului 1
Funcţii publice: 323
- Secretar: 1
nr. 186/09.07.2019
- de conducere : 41 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
- de executie : 281 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 ..................................
Funcții contractuale : 17
- administrator public : 1 PRIMAR
- de conducere : 1 1
- de executie : 15
ADMINISTRATOR
PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ 307
1
CABINET PRIMAR VICEPRIMAR SECRETAR
2 1 1

BIROUL AUDIT INTERN


DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 1+5
LOCALĂ SERVICIUL TEHNICĂ
DIRECTOR GENERAL LEGISLATIVĂ,SECRETARIAT ŞI
ARHIVA DIRECȚIA MANAGEMENT
1+28
ARHITECT ȘEF DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC 1+8 RESURSE UMANE
1+33 DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT CORP CONTROL
1+20 3 1+15
BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
1+6
1
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI ORGANIZARE
SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ 1+8
BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI
ARHIVĂ
1+7 DIRECŢIA JURIDICĂ,
COMPARTIMENTUL DE STRATEGII DE
1+5 LEGISLAȚIE, CONTENCIOS
DEZVOLTARE DURABILĂ, PROGRAME, DIRECŢIA INVESTIŢII ADMINISTRATIV SERVICIUL PREGATIRE PROFESIONALĂ
PROIECTE ȘI MANAGEMENT DIRECTOR EXECUTIV 1+17 1+6
INFORMAȚIONAL
8 COMPARTIMENT STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE 1+32
BIROUL URBANISM ŞI AUTORIZAŢII DE SOCIO-ECONOMICĂ
CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCŢII CLASA A 2 SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
SERVICIUL ADMINISTRATIV 1+6 ADMINISTRATIV
1+7 1+8 COMPARTIMENT SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN
7 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ȘI LUCRĂRI MUNCĂ
1+8 1

SERVICIUL URBANISM ŞI AUTORIZAŢII DE SERVICIUL LEGISLAȚIE ŞI AVIZARE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCŢII CLASA B DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CONTRACTE
1 1+9 1 1+7
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
1+9

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE


SERVICIUL AUTORIZAŢII DE SERVICIUL CONTABILITATE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ
FUNCŢIONARE ŞI SERVICII PUBLICE 1+7 2
SERVICIUL AUTORIZAȚII LUCRĂRI EDILITARE,
1+7
INFRASTRUCTURĂ DEZVOLTARE DURABILĂ
1+7 SERVICIUL URMĂRIRE ȘI DERULARE SERVICII
1+7
COMPARTMENT FINANCIAR
COMPARTIMENTUL FOND 4
IMOBILIAR COMPARTIMENT PUBLICITATE ŞI AUTORIZĂRI COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ELECTORALĂ
6 3 2

SERVICIUL REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGII


ALTERNATIVE
1+8
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI
TAXE LOCALE SECTOR 1 COMPARTIMENT INFORMARE URBANISTICĂ
175 3 DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,
PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL
DIRECTOR EXECUTIV
1+15
DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ŞI STARE CIVILĂ SECTOR 1
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERISITAR ȘI 1
AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE (103) SERVICIUL FOND FUNCIAR,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT COMPARTIMENT
SECTOR 1 SERVICIUL IMAGINE ȘI RELAȚII CU MASS – STARE CIVILĂ SECTOR 1 REGISTRU AGRICOL CADASTRU ȘI PATRIMONIU
31 MEDIA 1 1+8 7
1+7

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


SECTOR 1
COMPARTIMENTUL RELAȚII
97 COMPARTIMENT ANALIZĂ-
INTERNAȚIONALE COMPARTIMENT
2 INFORMATIC SINTEZĂ, SECRETARIAT
1 5

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1


35 2
SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI ACTE COMPARTIMENT
SERVICIUL REGISTRATURĂ,RELAŢII CU DE NAŞTERE REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU
PUBLICUL 1+13 PUBLICUL
1+7 5

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1


8 COMPARTIMENTULÎNREGISTRĂRI
ACTE CĂSĂTORIE ŞI DIVORŢ PE
CALE ADMINISTRATIVĂ
5 COMPARTIMENT
COMPARTIMENT EXPERT PENTRU PROBLEME CORESPONDENŢĂ,
*DIRECŢIA GENERALĂ DE CU ROMII
1
RECTIFICĂRI ŞI ÎNSCRIERI
MENȚIUNI ÎN STRAINĂTATE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 8
COPILULUI SECTOR 1 COMPARTIMENT ÎNREGISTRĂRI
ACTE DECESE ŞI INFORMATICĂ
5
BIROUL NR.1 DE BIROUL NR.2 DE BIROUL NR.3 DE BIROUL NR.4 DE BIROUL NR.5 DE
EVIDENȚA EVIDENȚA A EVIDENŢA A EVIDENŢĂ A EVIDENȚA A
SERVICIUL TRANSCRIERI PERSOANELOR PERSOANELOR PERSOANELOR PERSOANELOR PERSOANELOR
CERTIFICATE ÎNREGISTRATE
* COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL
1+6 1+5 1+6 1+5 1+5
LA AUTORITĂŢILE
SERVICIUL ACTE ÎNREGISTRATE ADMINISTRATIVE LOCALE DIN
CARAIMAN LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU STRĂINĂTATE
OFICIILE CONSULARE DE CARIERĂ
ALE ROMÂNIEI 1+15
1+9

* Instituţii publice exceptate potrivit O.U.G nr.


63/2010 cu modificările și completările ulterioare.