Sunteți pe pagina 1din 2

STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR

-studiu de specialitate-

Prof. Dragoş Pănescu,


Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Craiova

Preocupările pentru studiul creativităţii, pentru găsirea şi utilizarea unor metode de


antrenare şi facilitare a creaţiei, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de cerinţele sociale
actuale. Ca urmare, cercetările din zilele noastre sunt tot mai mult orientate spre identificarea
factorilor implicaţi şi găsirea unor modalităţi de dezvoltare şi antrenare a creativităţii individuale
şi collective.
Argument
Fiecare copil poate fi descris şi în termeni de creaţivitate, datorită faptului că toţi au o mare
nevoie de noutate, văzută ca un factor central al dezvoltării umane. Orice copil este creativ
pentru că ne apare capabil de a produce idei şi obiecte, pe care niciodată mai înainte nu le-a
auzit, văzut sau reprodus, pornind de la propriile achiziţii, evaluări, diferenţieri făcure în sistemul
său individual, intern şi extern de referinţă.
Ipoteza cercetării
Şcoala - factor inhibator sau stimulator al comportamentului creative
Problematica
Voi încerca să prezint influenţa factorului şcoală / profesor în stimularea comportamentului
creativ al elevului.
Corpusul
Corpusul pe care se sprijină prezenta analiză este format din 23 de fişe de lucru care au fost
completate de colectivul de elevi pe care îl conduc.
Obiectivele cercetării
- Identificarea factorilor inhibatori ai creativităţii în şcoală;
- Identificarea şi aplicarea de metode de stimulare a creativităţii în şcoală;
- Identificarea caracteristicilor personalităţii creatoare, fluenţa de idei, flexibilitatea,
originalitatea.
Etapele cercetării
- administrarea fişelor;
- analiza şi interpretarea rezultatelor;
- concluzii
Structura fişei de lucru
1. Enumeraţi 5 întrebuinţări neobişnuite ale unui măr şi ale unei furculiţe.
2. Completaţi următoarele enunţuri:
- Dacă aş fi o floare, aş fi …………………………….., deoarece…………………………...
- Dacă aş fi un fruct,aş fi………………………….., deoarece…………………………………...
- Dacă aş fi o jucărie, aş fi ……………………………, deoarece ……………………………….
- Dacă aş fi un animal, aş fi ………………………….., deoarece …………………………….
- Dacă aş fi un instrument muzical, aş fi …………………………, deoarece………………….
Selecţii din răspunsurile elevilor
Floare: trandafir – să înţep pe orine m-ar atinge; ghiocel – să fiu primul care ies din zăpadă.
Fruct: măr – să fiu sănătos; portocală – să stau mereu la soare;
Jucărie: păpuşă – să fiu tot timpul băgată în seamă;
Animal: leu – să fiu rege; maimuţă – să mă caţăr prin pomi fără să mă certe nimeni;
Instrument muzical: trompetă – să fiu gălăgios;
Fenomen al naturii: ninsoare – să bucur toţi copiii; tunet – să înspăimânt oamenii.
Factori inhibatori
- Frica de ridicol 35%
- Conformismul 19%
- Percepţia de sine devalorizantă 21%
- Intoleranţa faţă de opiniile colegilor 25%
Factori stimulatori
- Aprecierea formulărilor neobişnuite 36%
- Aprecierea originalităţii 41%
- Flexibilitatea gândirii 16%
- Fluenţa de idei 7%
Interpretarea rezultatelor
În evaluarea produselor creative ale elevilor vizaţi am urmărit originalitatea, noutatea,
ingeniozitatea şi valoarea socială.
Din analiza fişelor au reieşit ca factori inhibatori: frica de ridicol; conformismul; percepţia
de sine devalorizantă; intoleranţa faţă de opiniile colegilor. Ca factori stimulatori au rezultat:
aprecierea formulărilor neobişnuite; sublinierea valorii ideilor pe care le-au emis unii elevi;
aprecierea originalităţii; flexibilitatea – capacitatea elevilor de a-şi modifica rapid fluxul ideativ
în scopul găsirii unor utilizări noi ale produselor uzuale; fluenţa de idei – abilitatea de a genera
cât mai multe răspunsuri referitoare la o problemă dată într-un timp dat; fluiditatea – bogăţia,
uşurinţa şi rapiditatea asociaţiilor.
Concluzii
Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocări ale vieţii şi implicit atrage
după sine cele mai mari recompense. În scopul maximizării potenţialului creativ în şcoală este
necesar să fie înţeleasă natura de tip puzzle a procesului creativ. Elevii care au constituit
eşantionul cercetării au dovedit o vie imaginaţie, o mare flexibilitate mintală, simţ al umorului,
atitudine de joc, libertate maximă în asocierea ideilor.
Principalele condiţii de care şcoala, respectiv cadrul didactic ar trebui să ţină cont pentru
a favoriza creativitatea elevilor sunt: o bună imagine de sine , iniţiativă personală în procesul
educativ, acordarea unei laegi libertăţi individuale de a gândi şi de a crea, încurajarea
demersurilor imaginative ale elevilor stimularea copilului.

Bibliografie:
Nicola, Gr., Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1981
***Revista Noi şi dascălii noştri