Sunteți pe pagina 1din 3

III.

Evaluarea critică a studiilor care evaluează factori de risc sau prognostic

Pasul 1: Care este întrebarea la care răspunde studiul (PICO)?

Populația/Problema: Prevalența malocluziilor, obiceiurilor bucale și necesitatea


tratamentului ortodontic pentru copii cu o vârstă cuprinsă între 7-15
ani din Tirana.
Intervenția: Calcularea indicelui necesității tratamentului ortodontic (IOTN)
Comparația: Comparația cu rezultatele înregistrate în alte regiuni.
Obiectivul urmărit: Determinarea prevalenței malocluziilor, obiceiurilor bucale și
necesității tratamentului ortodontic pe un eșantion de școlari albanezi
cu vârsta între 7-15 ani.

Pasul 2: Cât de corect a fost realizat studiul? (validitate internă)

Recrutarea – Au fost investigat un eșantion reprezentativ de pacienți care aveau același


stadiu (cel mai frecvent inițial) al patologiei de interes?
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii:

Populația țintă a fost constituită din subiecți cu vârsta între 7-15 ani, din 15 școli care au fost
alese printr-o tehnică stratificată de selecție, cu scopul de a reprezenta distribuția condițiilor
socio-economice. A fost obținut acordul informat a tuturor părinților subiecților. A fost
examinat un total de 2707 subiecți, 1307 băieți și 1405 fete.
Ajustarea – Cum au fost tratați pacienții incluși în studiu? Dacă au fost identificate
diferite subgrupuri de pronostic, factorii de pronostic importanți au fost ajustați?
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii:

Criteriul de selecție a fost prezența caninului temporar și molarului doi temporar în dentiția
mixtă, și prezența caninului permanent și primului molar permanent pentru dentiția
permanentă și lipsa unui tratament ortodontic anterior. Criterii de excludere: anomalii
craniofaciale, lipsa cetățeniei albaneze, tratament ortodontic anterior sau în prezent. După
aplicarea criteriilor eșantionul final a fost de 2167 subiecți, 1257 băieți și 1360 fete.
Urmărirea – Statusul de grupuri comparabile a fost menținut printr-un management
adecvat?
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii:

Examinarea ortodontică a fost efectuată în cabinetele medicale de către 5 examinatori care au


făcut anterior cursuri speciale. S-a alocat 20 de minute pentru fiecare copil, urmărind
condițiile ghidurilor OMS. Pentru fiecare subiect s-a pregătit o fișă individuală cu un
chestionar anamnestic și înscrierea măsurărilor în urma examenului clinic.
…urmărirea grupurilor a fost adecvată?
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii:

Au fost evaluați următorii parametri: - relațiile ocluzale în plan sagital la nivel molar și canin,
analiza funcțională.
Măsurătorile – Pacientul și medicul curant au fost „orbi” în ceea ce privește apartenența
la grup? Măsurătorile au fost obiective?
Măsurările au fost obiective în conformitate
cu standardele OMS pentru determinarea
IOTN prin examen clinic și paraclinic.

Pasul 3: Care este semnificația rezultatelor raportate?

Care au fost indicatorii statistici utilizați în raportarea și ce valori au avut acești indicatori?
1. Prevalența malocluziilor pe tot eșantionul (n=2617):

Malocclusions Number Percentage Confidence interval Confidence interval


inferior (%) superior (%)

Class 1 1,058 40.4 37.4 43.4

Class 2 764 29.2 26.0 32.4

Class 3 85 3.2 −0.5 6.9

Asymmetries 710 27.1 23.8 30.4

Total 2,617 100.0 100.0 100.0

Valoarea p 0.05

Concluzia:

Validitatea internă: Concluziile studiului se datorează variabilelor incluse în studiu


Rezultate: În studiul de față prin determinarea indicelui IOTN, care este
considerat o metodă obiectivă și sintetică, s-a stabilit necesitatea
tratamentului ortodontic. Conform indicelui, 11.7% din eșantion
necesită tratament pentru malocluzii severe (gradul 5). Rata
prevalenței (41,2%) de copii albanezi cu necesitate de tratament
gradul 4 și 5 este mai mare decât alte rate ale prevalenței
înregistrate în Europa cu ajutorul aceluiași indice IOTN.