Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 8

1 ) Asistenții în brokeraj și subagenții:

a) pot fi numai persoane juridice


b) pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice
c) acționează în baza mandatului dat de către intermediarul în asigurări: broker de
asigurare sau agent de asigurare, persoană juridică
d) acționează în temeiul unui contract încheiat cu asigurătorul/reasigurătorul
e) nu au nevoie de nici un fel de mandate
2 ) Care din următoarele afirmații legate de prima de asigurare reprezintă varianta corectă?

a) prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului, pentru
ca acesta să-și poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului
asigurat
b) din primele de asigurare încasate, asigurătorul își poate constitui și alte fonduri prevăzute de lege
c) în cazul asigurărilor generale, prima de asigurare se calculează înmulțind suma asigurată cu cota
de primă tarifară
d) cota de primă tarifară se mai numește și prima brută
e) toate variantele de mai sus
3 ) Ce reprezintă termenul de prime brute subscrise?

a) primele încasate și de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate și de încasat,


aferente tuturor contractelor de asigurare și contractelor de reasigurare, care intră în
vigoare în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea
b) prima pe care o achită un client la încheierea asigurării
c) franșiza pe care o achită clientul în caz de daună
d) sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună parțială
e) sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună totală
4 ) Denumirea agentului persoană juridică trebuie:

a) să nu inducă în eroare publicul


b) să specifice că acționează în numele unei societăți de asigurare
c) să cuprindă și denumirea societății de asigurare în numele căreia lucrează
d) să cuprindă și sintagma “persoană juridică”
e) să cuprindă obligatoriu sintagma ”agent de asigurare”
5 ) Dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:

a) a apărut ca o consecință a democratizării vieții politice


b) este o necesitate dictată de creșterea criminalității
c) s-a introdus odată cu adoptarea acquis-ului comunitar
d) reprezintă o implicație a dezvoltării societății informaționale
e) este o formă de protecție față de terorismul internațional
6 ) Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt:
CPA-ISF-TEST 8 1/5
a) să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe
care le intermediează
b) să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA
c) să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă
a acestuia
d) să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin
normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea
profesională continuă
e) să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor
7 ) Asigurarea este:

a) o acțiune de punere în siguranță


b) un raport juridic în baza căruia cel asigurat are dreptul la o despăgubire din partea asigurătorului în
cazul producerii riscului prevăzut în poliță
c) una dintre tehnicile de management a riscurilor
d) un sistem prin care o persoană/firmă își poate transfera riscul unei potnțiale daune mari către un
asigurător, transformând astfel incertitudinea unei posibile pagube mari, în certitudinea unui cost mai
resus, dar fix (prima de asigurare)
e) toate răspunsurile sunt corecte
8 ) Evaluarea riscului se realizează:

a) doar dacă clientul este de acord


b) la finalul contractului de asigurare
c) obligatoriu, la cererea contractantului
d) la solicitarea beneficiarilor
e) întotdeauna înainte de emiterea poliței de asigurare
9 ) În cazul polițelor de răspundere civilă, asiguratul diferă de beneficiar?

a) în funcție de solicitarea asiguratului


b) depinde de asigurător
c) da
d) numai în cazul răspunderilor civile profesionale
e) nu
10) Care din următoarele activități ale reprezentantului de vânzari nu sunt permise?

a) să prezinte toate informațiile esențiale pentru luarea unei decizii în cunoștință de cauză
b) să prezinte date finaciare corecte privind poziția financiară a asigurătorului
c) referitor la funcții negarantate din cadrul asigurării de viață, să atenționeze că orice
performanță anterioară poate să nu fie relevantă pentru beneficii viitoare
d) să prezinte beneficiile, avantajele, condițiile și termenii unei polițe în scopul de a induce
sau încerca să convingă clientul să contracteze, să suspende, să piardă, să preschimbe, să
convertească sau să renunțe la o poliță
e) înainte de a începe orice prezentare, să se identifice în calitate de agent de vânzări, să-și dea numele
complet și denumirea completă a societății pe care o reprezintă
11) Care dintre următoarele afirmații nu face parte dintre principiile protecției consumatorilor?

a) asigură apărarea drepturilor consumatorilor


b) joacă rolul de reglementator al economiei
c) diminuează riscul punerii în pericol al civilizației umane
d) promovează și consolidează concurența loială pe piață
CPA-ISF-TEST 8 2/5
e) echilibrează beneficiile între producător și consumator
12) Informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le ofere clienților sunt furnizate:

a) numai în limba română


b) într-o limbă de circulație internațională
c) în limba oficială a țării din care provine asigurătorul
d) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
e) în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului
13) Unul dintre drepturile consumatorului este:

a) să i se asigure o informare corectă și completă


b) să i se asigure un tratament preferențial
c) să i se aducă la cunoștință drepturile sale
d) să i se aducă la cunoștință obligațiile sale
e) să i se prezinte la telefon condițiile de plată ale poliței de asigurare
14) Cine stabilește raporturile dintre asigurat și asigurător, drepturile și obligațiile fiecărei părți în cazul asigurărilor
obligatorii?
a) asigurătorul
b) asiguratul de comun acord cu asigurătorul
c) legea în vigoare la momentul respectiv
d) banca
e) depinde de situație
15) Activitatea principală a PAID cuprinde emiterea, negocierea și încheierea de polițe de asigurare:

a) obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor


b) obligatorie a locuințelor și bunurilor din locuință
c) facultativă a locuințelor
d) complexă a locuinței și proprietarului
e) a tuturor clădirilor din România împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
16) Limita despăgubirii din cadrul poliței RCA este diferită pentru cele 2 categorii de riscuri acoperite,
pagube materiale și vătămări corporale?
a) limita despăgubirii este stabilită de fiecare asigurător în parte
b) nu
c) în funcție de pachetul de acoperire ales
d) depinde de solicitarea clientului
e) da
17) Polița CARGO acoperă:

a) bunurile care fac obiectul transportului maritim extern


b) asigurarea de protecție și indemnizație (răspundere civilă)
c) asigurarea casco a navelor comerciale
d) asigurarea casco a navelor de pescuit
e) transportul aerian al bunurilor de valoare deosebită
18) Raportul de inspecție de risc:

a) se efectuează prin intervievarea telefonică a asiguratului


CPA-ISF-TEST 8 3/5
b) se completează pe baza analizei unor riscuri similare din portofoliu
c) este însoțit de cele mai multe ori de fotografii digitale ale obiectului asigurării
d) se efectuează în cazul asigurărilor de malpraxis
e) se completează la asigurările de calatorie în străinătate
19) Suma asigurată în cazul asigurării obligatorii a locuinței este:

a) determinată de fiecare societate de asigurări în parte


b) valoarea de piață pe care o are imobilul la data încheierii asigurării
c) 20.000/30.000 EUR în funcție de tipul construcției
d) 10.000/20.000 EUR în funcție de tipul construcției
e) comunicată de către client în funcție de tipul construcției și suprafața utilă
20) Care este ordinea paşilor de rezolvare a unei obiecţii?

a) ascultă activ obiecția, rezolvă obiecția și apoi izoleaz-o, transformând-o în obiecție finală
b) provoacă obiecția, răspunde cu tact și apoi clarifică obiecția
c) ascultă obiecția, amâna rezolvarea spunând potenţialului client că o să revii la ea mai târziu și apoi
finalizează vânzarea
d) ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă
obiecția
e) ascultă obiecția, verifică dacă obiecția este reală sau falsă, evită răspunsul mai ales dacă e o
obiecție falsă
21) Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind rezultatele unui vânzător de asigurări:

a) raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate


b) număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp
c) valoarea comisionului
d) raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate
e) mod de alocare timp pe activități
22) Care este ordinea corectă a etapelor din cadrul vânzării unei poliţe de asigurare?

a) ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, abordarea iniţială a


potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și finalizarea vânzării
b) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și
finalizarea vânzării, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
c) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client,
întâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea
și finalizarea vânzării
d) pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, abordarea iniţială a potenţialului client, intâlnirea de
identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea și finalizarea vânzării
e) ofertarea și finalizarea vânzării, abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu
potenţialul client, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
23) Ce presupune selecţia (calificarea) prospecților?

a) stabilirea necesarului minim de sume asigurate


b) acceptarea unei întâlniri de prezentare a produselor
c) acceptarea unei întâlniri de prezentare a firmei și a principiilor unei asigurări
d) stabilirea informaţiilor necesare despre prospect
e) analiza informaţiilor despre prospecţi selecţia celor care merită și pot fi abordaţi
24) În cadrul procesului de prospectare urmărim:

a) să contactăm cât mai multe persoane


CPA-ISF-TEST 8 4/5
b) să stabilim o relație de încredere
c) să identificăm potentiali clienţi
d) să stabilim o întâlnire de afaceri
e) să prezentăm beneficiile generale oferite de o asigurare de viaţă
25) Fișa clientului este un instrument util pentru:

a) păstrarea și actualizarea informaţiilor despre client


b) calificarea prospecților
c) identificarea produselor nepotrivite dintre cele deținute de către client

d) utilizarea unor întrebări privind alte nevoi de asigurare


e) analiza modului de negociere al vânzătorului
CPA-ISF-TEST 8 5/5