Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 7

1 ) Precizați care dintre afirmațiile de mai jos, privind agentul de asigurare persoană fizică, este corectă:

a) agentul de asigurare persoană fizică trebuie să aibă în vigoare un contract de asigurare


de răspundere civilă profesională, a cărui valoare să fie de 1500 euro/eveniment și 3000
euro sumă agregată pe an, fără franșiză
b) agentul de asigurare persoană fizică nu are nevoie de asigurare de răspundere civilă profesională
c) agentul de asigurare persoană fizică are nevoie de o asigurare de răspundere civilă profesională doar
dacă este autorizat să încheie asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie (RCA)
d) agentul de asigurare persoană fizică poate avea o asigurare de răspundere civilă profesională, fară să
respecte anumite limite de acoperire
e) agentul de asigurare persoană fizică nu are nevoie de asigurare de răspundere civilă profesională
deoarece este protejat de asigurător
2 ) Agentul de asigurare, persoană fizică:

a) poate avea cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de
legislația financiar–fiscală
b) trebuie să se bucure de o bună reputație
c) nu este necesară niciun fel de condiție în legătură cu buna reputație
d) poate fi condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului
e) poate avea cazier pentru infracțiuni prevăzute doar de legislația financiar – fiscală
3 ) Beneficiarul asigurării este:

a) o persoană fizică indicată de asigurat pentru a primi beneficiul asigurării, dacă s-a
produs riscul asigurat
b) titularul asigurării
c) terța persoană căreia, în virtutea contractului sau a legii, asigurătorul urmează să-i plătească suma
asigurată la ivirea cazului asigurat
d) parte contractantă în contractul de asigurare
e) persoană care a plătit prima de asigurare
4 ) Agentul de asigurare persoană fizică poate desfăşura activitate de intermediare în asigurări:

a) dacă deține un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor


b) dacă a absolvit studii superioare
c) numai dacă a lucrat anterior la o societate de asigurare
d) dacă deține o autorizație de la ASF
e) dacă a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală
5 ) Ce reprezintă un terț prejudiciat?

a) persoanele care crează din culpă o pagubă terților


b) persoana îndreptățită să primească despăgubirea/indemnizația, pentru
daună/prejudiciul suferit ca urmare a angajării răspunderii civile a asiguratului,
acoperită prin asigurare
c) contractantul asigurării
d) persoana care are un interes asigurabil
CPA-ISF-TEST 7 1/5
e) reprezentul asiguratului care trebuie stipulat la mențiuni speciale în polița de asigurare
6 ) Intermediarii în asigurări:

a) nu trebuie să conserve și să păstreze documentele și polițele de asigurare


b) trebuie să remită asiguraților doar chitanța de încasare a primei de asigurare
c) trebuie să administreze polițele și documentele de asigurare și să le predea asigurătorului
d) trebuie să predea numai asiguraților polițele de asigurare
e) trebuie să predea polițele de asigurare asiguraților iar celelalte documente de asigurare, asigurătorului
7 ) Din punctul de vedere al asigurabilității, riscurile se pot clasifica în:

a) riscuri pure și riscuri excepționale


b) riscuri pure și riscuri semi-pure
c) riscuri care pot afecta persoanele și riscuri care pot afecta bunurile
d) riscuri pure (care nu pot fi asigurate) și riscuri speculative (care pot fi asigurate)
e) riscuri pure (care pot fi asigurate) și riscuri speculative (care nu pot fi asigurate)
8 ) Rolul agențiilor de rating financiar este:

a) de a prelua o parte din riscurile asumate inițial de către asigurători, prin procesul de reasigurare
b) de a susține firmele de asigurări în procesul de concepere și promovare a produselor de asigurări
c) exclusiv de a evalua stabilitatea financiară a firmelor de asigurări și reasigurări
d) de a evalua stabilitatea financiară a firmelor de asigurări și reasigurări, și de a le acorda
calificative
e) de a contribui la procesul de evaluare a riscului pe care îl fac asigurătorii asupra clienților
9 ) Care dintre următoarele afirmații legate de agențiile de rating financiar este adevărată?

a) piața agențiilor de rating este dominată de 3 societăți: S&P, Moody\(s)și Finch


b) în scala de rating a S&P, ratingul AAA este cel mai ridicat
c) în scala de rating a S&P, ratingul AAA este mai bun decât ratingul A
d) investitorii utilizează ratingurile agențiilor specializate în fundamentarea deciziilor pe care le iau
e) toate afirmațiile sunt corecte
10) Expertiza include:

a) punerea de către reprezentanții de vânzare a intereselor personale deasupra intereselor clienților


b) reprezentanții de vânzare pot recruta alte persoane care să vândă în numele lor
c) reprezentanții de vânzare își amestecă fondurile personale cu cele ale clienților
d) educația continuă a reprezentanților de vânzare
e) neprotejarea mărcii societății de asigurare prin crearea de materiale de vânzare personale
11) Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator în mod obligatoriu persoanelor vizate?

a) identitatea contractantului poliței de asigurare


b) informații privind originea datelor
c) identitatea beneficiarului poliței de asigurare
d) posibilitatea de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului
e) identitatea operatorului
12) Desemnarea unei persoane cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale privind
combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism:
a) este o recomandare a Comisiei Europene
b) este dispoziție internă la latitudinea Consiliului de Administrație
CPA-ISF-TEST 7 2/5
c) este o dispoziție legală aplicabilă numai societăților de asigurare
d) este o dispoziție legală aplicabilă numai brokerilor de asigurare
e) este o obligație a entităților din piața asigurărilor
13) Care din activitățile de mai jos intră în responsabilitatea reprezentatului?

a) să se asigure că datele personale sunt folosite pentru creșterea volumului vânzărilor


b) să se asigure că sunt clasificate potrivit legilor aferente informațiilor clasificate
c) să se asigure că se respectă clauzele de protecție pentru asigurarea securității
informațiilor
d) să se asigure că datele personale ale clientului îi sunt returnate acestuia
e) să se asigure că datele clientului sunt transferate la autoritatea de supraveghere prudențială
14) Asigurarea de răspundere civilă legală acoperă răspunderea civilă reglementată de:

a) ASF
b) fiecare societate de asigurare în parte
c) Codul Civil
d) U.N.S.A.R.
e) normele UE
15) Asigurările de răspundere civilă se împart în două categorii:

a) răspundere civilă legală și răspundere penală


b) răspundere civilă în afara spațiului economic european și răspundere față de terți
c) răspundere civilă legală și răspundere civilă contractuală
d) răspundere penală și delictuală
e) răspunderea ministerială și răspunderea funționarilor publici
16) Limitele despăgubirii aferente poliței RCA sunt:

a) limitele stabilite prin legislația în vigoare


b) valoarea maximă a dotărilor existente pe autovehicul
c) valoarea de piață a autovehiculului
d) valoarea de nou a autovehiculului
e) valoarea stabilită de asigurat de comun acord cu asigurătorul la momentul încheierii poliței
17) Prin intermediul asigurării de răspundere civilă a angajatorului sunt acoperite:

a) daunele produse angajaților


b) daunele produse de angajați angajatorilor
c) pagubele materiale produse terților
d) daunele produse terților, exceptând cheltuielile de judecată
e) vătămările corporale produse terților
18) La asigurările de persoane, prima de asigurare reprezintă:

a) suma plătită de către asigurător asiguratului


b) suma de bani achitată de către asigurat asigurătorului și care este mai mică
decât suma asigurată/indemnizația de asigurare
c) suma de bani achitată de către asigurat asigurătorului și care este mai mare decât suma
asigurată/indemnizația de asigurare
d) suma de bani pe care asigurătorul o scade din despăgubirea pe care trebuie să o achite asiguratului
sau beneficiarului poliței
CPA-ISF-TEST 7 3/5
e) același lucru cu indemnizația de asigurare
19) Categoriile principale de riscuri acoperite printr-o asigurare de sănătate sunt:

a) riscul de invaliditate permanentă din accident și riscul de spitalizare


b) riscul de spitalizare și cel de intervenție chirurgicală, care se adaugă la partea de
diagnosticare și prevenție
c) riscul de invaliditate permanentă și deces din accident
d) riscul de invaliditate din orice cauză și de deces din accident
e) riscul de pierdere a capacității de muncă și cel de spitalizare
20) Care din argumentele de mai jos susțin necesitatea utilizării Formularului de Analiză a Necesităților în cazul
asigurărilor de viață, dincolo de obligativitatea precizată de lege?
a) convinge clientul că asigurătorul este profesionist
b) ajută la culegerea informațiilor necesare consultantului pentru conceperea soluției
financiare și ajută clientul la conștientizarea propriilor nevoi
c) convinge managerul de costul asigurării
d) determină gradul de înţelegere al prospectului
e) determină limitele de acceptare ale unui produs de asigurare
21) Care dintre următoarele metode se utilizează la prezentarea ofertelor?

a) C.A.B. (Caracteristici, Argumente-Avantaje, Beneficii)


b) S.M.A.R.T (Specifice, Măsurabile, Atractive, Realiste, încadrate în Timp)
c) C.R.I.N. (Circumstante, Riscuri, Implicații, Nevoi)
d) F.A.N. (Formular de Analiză a Nevoilor)
e) F.C. (Fișa Clientului)
22) Care dintre următoarele activităţi este premergătoare finalizării vânzării?

a) provocarea clientului să spună ultimele obiecţii


b) reluarea beneficiilor poliţei de asigurare
c) menționarea posibilității de acordare a unei reduceri de primă
d) utilizarea unor întrebări privind alte nevoi de asigurare
e) tăcerea, urmată de o întrebare privind gradul de înţelegere de către potenţialul client a informaţiilor
prezentate
23) Care este ordinea corectă a etapelor din cadrul vânzării unei poliţe de asigurare?

a) ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, abordarea iniţială a


potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și finalizarea vânzării
b) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și
finalizarea vânzării, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
c) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client,
întâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea
și finalizarea vânzării
d) pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, abordarea iniţială a potenţialului client, intâlnirea de
identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea și finalizarea vânzării
e) ofertarea și finalizarea vânzării, abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu
potenţialul client, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
24) Precizați care este varianta completă și corectă privind scopul întâlnirii de identificare a nevoilor de asigurare
ale potenţialului client?
a) identificarea nevoilor de asigurare ale potenţialului client și a informaţiilor necesare ofertării
b) finalizarea contractului, referințe
c) semnarea cererii de asigurare, referințe
CPA-ISF-TEST 7 4/5
d) obținerea de informaţii despre client
e) obținerea referințelor
25) Soluţia „optimă” este construită conform:

a) necesităților principale și disponibilităților financiare ale


clientului

b) primei negociate
c) recomandării managementului
d) simulării
e) primei brute anualizate necesare
CPA-ISF-TEST 7 5/5