Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 4

1 ) În legatură cu agentul de asigurare persoană fizică precizați care afirmație, dintre cele de mai jos, este
adevărată:

a) agentul de asigurare persoană fizică trebuie să aibă un contract de prestări servicii încheiat cu un
asigurător
b) agentul de asigurare persoană fizică nu are nevoie de niciun contract sau autorizație din partea unui
asigurător
c) agentul de asigurare persoană fizică trebuie să dețină din partea unui asigurător o
autorizație valabilă de a acționa în numele acestuia
d) agentul de asigurare persoană fizică trebuie să aibă încheiat cu asigurătorul un contract de muncă pe
o perioadă determinată
e) agentul de asigurare persoană fizică trebuie să fie salariat al asigurătorului
2 ) Agentul de asigurare, persoană fizică:

a) poate avea cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de
legislația financiar–fiscală
b) trebuie să se bucure de o bună reputație
c) nu este necesară niciun fel de condiție în legătură cu buna reputație
d) poate fi condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului
e) poate avea cazier pentru infracțiuni prevăzute doar de legislația financiar – fiscală
3 ) Brokerul de asigurare poate fi:

a) orice persoană fizică


b) numai persoana juridică
c) atât persoană fizică cât și persoană juridică
d) nu trebuie să fie constituit într-o anume formă juridică
e) nu poate fi societate comercială
4 ) Brokerul de asigurare:

a) trebuie să dețină doar o autorizație din partea unui asigurător


b) nu are nevoie de nici un fel de autorizație pentru a încheia asigurări
c) este suficient să fie înregistrat în registrul comerțului
d) este obligat să dețină o autorizație din partea ASF
e) este suficient să aibă un contract cu un asigurător
5 ) Precizați ce se înțelege prin suma asigurată în cazul unui contract de asigurare?

a) suma plătită de către asigurat în schimbul protecției asigurării

b) suma maximă prevăzută în polița de asigurare în limita căreia asigurătorul plătește


indemnizația de asigurare la producerea riscului asigurat
c) termenul de “sumă asigurată” apare doar la asigurările de viață

d) suma fixă pe care o achită clientul la fiecare daună

e) suma maximă prevăzută în poliță care atestă valabilitatea poliței de asigurare


6 ) Care este actul normativ care reglementează activitatea și supravegherea intermediarilor de asigurări:
1/
CPA-ISF-TEST 4 5
a) Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
b) Codul civil
c) Codul muncii
d) Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare

e) Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările


ulterioare
7 ) O asigurare este:

a) o modalitate de îmbogățire rapidă, deoarece despăgubirea este, întotdeauna, mai mare decât prima
achitată
b) o modalitate de îmbogățire legală, deoarece are la bază un contract

c) o modalitate de a compensa (total sau parțial) o pierdere financiară generată de


producerea unei mari diversități de riscuri
d) o schemă piramidală, în baza căreia primii intrați în ”sistem” primesc sumele strânse de către
asigurător de la ultimii veniți
e) toate cele de mai sus
8 ) În cazul polițelor de răspundere civilă, asiguratul diferă de beneficiar?

a) în funcție de solicitarea asiguratului


b) depinde de asigurător
c) da
d) numai în cazul răspunderilor civile profesionale
e) nu
9 ) Calitatea de terță persoană păgubită în cazul producerii de accidente de autovehicule o poate avea:

a) deținătorul autovehiculului
b) conducătorul autovehiculului, în cazul în care nu este deținătorul acestuia
c) persoana care a suferit un prejudiciu material sau vătămări corporale/deces
d) persoana care a încredințat asigurătorului anumite bunuri, pe baza unui contract de depozit

e) persoana care a suferit o vătămare a sănătății ca urmare a unui accident produs prin utilizarea
mijloacelor de transport aerian, maritim sau feroviar
10) Expertiza include:

a) punerea de către reprezentanții de vânzare a intereselor personale deasupra intereselor clienților


b) reprezentanții de vânzare pot recruta alte persoane care să vândă în numele lor
c) reprezentanții de vânzare își amestecă fondurile personale cu cele ale clienților
d) educația continuă a reprezentanților de vânzare
e) neprotejarea mărcii societății de asigurare prin crearea de materiale de vânzare personale
11) Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator în mod obligatoriu persoanelor vizate?

a) identitatea contractantului poliței de asigurare


b) informații privind originea datelor
c) identitatea beneficiarului poliței de asigurare

d) posibilitatea de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului

e) identitatea operatorului
12) Pentru tranzacțiile suspecte, atunci când se constată că o operațiune, care au fost efectuate în contul unui
client, prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză, termenul de
raportare este:
CPA-ISF-TEST 4 2/5
a) 30 de zile
b) 10 zile lucrătoare
c) 3 zile lucrătoare
d) 24 de ore
e) stabilit prin norme interne
13) Protecția datelor personale reprezintă un standard de excelență în vânzări. Astfel, reprezentanții trebuie să
se asigure că:

a) datele personale ale clienților pot fi folosite oricând și de alți parteneri pentru beneficii suplimentare
pentru client
b) datele personale ale clienților pot fi folosite pentru acțiuni caritabile
c) dosarele care conțin informații confidențiale despre clienți sunt distribuite liber
d) informațiile personale sunt corecte, complete și actualizate
e) datele clienților nu sunt considerate confidențiale
14) Pentru un autovehicul de transport marfă, care din cauza vechimii și stării tehnice nu poate părăsi
teritoriul
României, se poate încheia:
a) numai asigurare RCA
b) numai asigurare Carte Verde
c) obligatoriu, atât asigurare RCA cât și Carte Verde, cu plata primei aferente
d) asigurarea CARTE VERDE pentru cărăușie de marfă în afara țării
e) nu se încheie nici un fel de poliță de răspundere civilă auto
15) Câte evenimente se despăgubesc pe polița RCA?

a) maximum 3 evenimente
b) depinde de perioada de asigurare
c) depinde de tipul autovehiculului
d) oricâte, indiferent de situație
e) oricâte, în limita despăgubirii înscrise la începutul contractului de asigurare
16) Conform Legii 32/2000, asigurările de viață se împart în:

a) asigurări de viață/anuități/asigurări de viață suplimentare

b) asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare/asigurări de căsătorie,


asigurări de naștere/asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții/asigurări
permanente de sănătate
c) asigurări de viață/anuități/asigurări permenente de sănătate
d) asigurări de viață/asigurări de căsătorie și de naștere
e) niciunul dintre răspunsuri nu este corect
17) Legat de asigurările de persoane, care dintre următoarele afirmații nu este adevărată:

a) se pot clasifica în asigurări cu componentă exclusivă de risc/asigurări cu componentă de risc și


capitalizare
b) asigurările cu componentă exclusivă de risc cuprind asigurările de viață/asigurările de accidente și
boală
c) asigurările cu risc și capitalizare cuprind asigurările tradiționale/asigurările tip Unit-Linked

d) asigurările tradiționale se mai numesc și asigurări cu suma la maturitate garantată

e) toate răspunsurile de mai sus sunt greșite


18) Asigurarea de ipotecă este:

a) o asigurare pe termen nelimitat


CPA-ISF-TEST 4 3/5
b) o asigurare cu componentă exclusivă de risc pe termen nelimitat
c) o asigurare pe termen limitat
d) o asigurare cu componentă de risc și acumulare pe termen nelimitat
e) o asigurare cu componentă de risc și acumulare pe termen limitat
19) La asigurările cu componentă de risc și capitalizare, firma de asigurări are obligația de a achita
asiguratului/beneficiarilor o anumită sumă de bani:
a) doar la decesul asiguratului
b) doar la maturitatea poliței (supraviețuirea asiguratului până la expirarea contractului)

c) fie la producerea decesului pe durata contractuală, fie la maturitatea poliței, dacă


asiguratul mai este în viață care dintre evenimente se petrece
d) nici unul dintre răspunsuri nu este corect
e) toate răspunsurile sunt corecte
20) Care din argumentele de mai jos susțin necesitatea utilizării Formularului de Analiză a Necesităților în cazul
asigurărilor de viață, dincolo de obligativitatea precizată de lege?
a) convinge clientul că asigurătorul este profesionist

b) ajută la culegerea informațiilor necesare consultantului pentru conceperea soluției


financiare și ajută clientul la conștientizarea propriilor nevoi
c) convinge managerul de costul asigurării
d) determină gradul de înţelegere al prospectului
e) determină limitele de acceptare ale unui produs de asigurare
21) Care din următoarele afirmații este falsă?

a) prospectul este o persoană care poate fi contactată


b) prospectul poate avea nevoie de o asigurare
c) prospectul este o persoană acceptabilă pentru companie sub aspectul riscurilor
d) prospectul este o persoană cu venituri foarte mari
e) prospectul poate fi abordat în condiții favorabile
22) Care dintre următoarele afirmații este falsă?

a) obiecţiile nu sunt obstacole de netrecut în calea vânzării


b) obiecţiile pot apărea oricând pe parcursul procesului de vânzare

c) obiecţiile arată, de fapt, ce este în mintea clientului


d) câteodată e bine ca un client să aibă obiecţii pentru clarificarea unor aspecte
e) obiecţiile apar la finalizare din cauza vânzătorului
23) Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind rezultatele unui vânzător de asigurări:

a) raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate


b) număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp
c) valoarea comisionului
d) raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate

e) mod de alocare timp pe activități


24) Precizați care este scopul etapei "menținerea clientului în portofoliu" din procesul de vânzare:

a) rezolvarea eventualelor daune ale clientului

b) păstrarea clientului ȋn portofoliu cât mai mult timp și menţinerea unui grad ridicat de
satisfacţie al acestuia
c) reînnoirea poliţei/poliţelor deținute de către client
CPA-ISF-TEST 4 4/5
d) actualizarea bazei de date cu clienţi
e) obținerea de recomandări
25) Care dintre următoarele comportamente ale potenţialului client pot apărea la finalizarea vânzării:

a) potenţialul client are obiecții sau poate fi indiferent


b) potenţialul client acceptă, refuză sau nu dă nici un răspuns clar, ezită
c) potenţialul client poate fi sceptic sau să aibă obiecții
d) potenţialul client poate indica pe altcineva interesat de asigurare pentru a evita decizia de
cumpărare

e) tăcerea, urmată de o întrebare privind gradul de înţelegere de către vânzător a importanței


momentului
CPA-ISF-TEST 4 5/5