Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 5

1 ) Activitatea de asigurare este practicată în țara noastră de către:

a) societăți comerciale de asigurare și societăți mutuale de asigurare


b) societăți comerciale de asigurare
c) societăți comerciale de asigurare, brokeri de asigurare și agenți de asigurare
d) societățile mutuale de asigurare și intermediarii în asigurări
e) societățile comerciale de asigurare, societățile mutuale de asigurare și intermediarii în
asigurări
2 ) Agentul de asigurare, persoană fizică:

a) poate avea cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de
legislația financiar–fiscală
b) trebuie să se bucure de o bună reputație
c) nu este necesară niciun fel de condiție în legătură cu buna reputație
d) poate fi condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului
e) poate avea cazier pentru infracțiuni prevăzute doar de legislația financiar – fiscală
3 ) Beneficiarul asigurării este:

a) o persoană fizică indicată de asigurat pentru a primi beneficiul asigurării, dacă s-a
produs riscul asigurat
b) titularul asigurării

c) terța persoană căreia, în virtutea contractului sau a legii, asigurătorul urmează să-i plătească suma
asigurată la ivirea cazului asigurat
d) parte contractantă în contractul de asigurare
e) persoană care a plătit prima de asigurare
4 ) Ce reprezintă termenul de prime nete încasate?

a) primele brute încasate din care se deduc sumele plătite drept prime de reasigurare

b) prima subscrisă din care se scade franșiza


c) primele încasate de asigurător din franșizele achitate de către clienți
d) sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună parțială
e) eventuale prime datorate de asigurător, asiguratului
5 ) Contractul de intermediere în asigurări se încheie între:

a) între asigurător și brokerul de asigurare


b) între asigurător și un asistent în brokeraj
c) între asigurător și un subagent

d) între asigurător și un funcționar de bancă

e) între asigurător și asigurat


6 ) Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt:

a) să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe


care le intermediează
CPA-ISF-TEST 5 1/5
b) să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA

c) să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă a
acestuia
d) să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin
normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea
profesională continuă
e) să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor
7 ) Prin achiziționarea unui produs de asigurare, un client:

a) se protejează dpdv financiar, adică, în cazul în care se produce un anumit risc, compania
de asigurări îi va acoperi (total sau parțial) pierderea financiară pe care a înregistrat-o
b) elimină total probabilitatea de producere a unui risc

c) se angajează să achite o sumă consistentă de bani (prima de asigurare), pe care o să o primească


înapoi de la firma de asigurări indiferent dacă riscul cuprins în poliță se petrece sau nu
d) își asumă un cost mic și incert (prima de asigurare), deoarece nu dorește să înregistreze o cheltuială
mare și certă (paguba)
e) se protejeză dpv financiar împotriva absolut tuturor riscurilor care îi pot afecta via ța și
patrimoniul
8 ) Densitatea asigurărilor reprezintă:

a) valoarea totală a primelor brute subscrise pe întreaga piața de asigurări pe durata unui an
calendaristic
b) raportul între valoarea primelor brute subscrise și dimensiunea populației unei țări
c) raportul dintre PIB (Produsul Intern Brut) și dimensiunea populației unei țări

d) numărul total de polițe de asigurări de persoane, raportat la numărul total de polițe subscrise pe
durata unui an calendaristic într-o anumită țară
e) numărul total de polițe de asigurări de bunuri, raportat la numărul total de polițe subscrise pe
durata unui an calendaristic într-o anumită țară
9 ) Organizația profesională a pieței de asigurări care vizează reprezentarea, gestionarea și apărarea intereselor
profesionale, economice și sociale ale membrilor săi - firme de asigurări și reasigurări este:
a) ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară
b) UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România
c) FPVS - Fondul de Protecție a Victimelor Străzii
d) UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din
România
e) FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților
10) Pentru a se asigura “Cele mai bune practici” într-o organizație, reprezentanții și managerii trebuie să respecte
anumite standarde. Care dintre enunțurile de mai jos reprezintă definirea corectă a unuia din aceste standarde?

a) integritatea–perfecționarea continuă a cunostințelor prin instruire profesională


b) transparență totală – standarde etice ferme față de clienți
c) concurența loială–concurența bazată doar pe calitate și servicii, fără a discredita
niciodată competitorii
d) expertiza–sprijinirea clienților oferind recomandări de servicii și vânzări oneste și relevante, în
funcție
de nevoile lor
e) marca–nedivulgarea datelor personale ale clienților
11) Care dintre reperele următoare nu fac parte din mecanismul spălării banilor?

a) anonimatul tranzacțiilor

b) viteza tranzacțiilor

c) complexitatea tranzacțiilor
d) anularea tranzacțiilor
e) secretul tranzacțiilor

CPA-ISF-TEST 5 2/5
12) Informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le ofere clienților sunt furnizate:

a) numai în limba română


b) într-o limbă de circulație internațională
c) în limba oficială a țării din care provine asigurătorul
d) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
e) în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului
13) Responsabilitatea privind instruirea agenților de asigurări privind prevenirea implicării lor în operațiuni suspecte
de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism revine:
a) Autorității de Supraveghere Financiară

b) persoanelor desemnate de asigurător să aibă responsabilități în aplicarea și respectarea sancțiunilor


internaționale
c) entităților autorizate să desfășoare cursuri de perfecționare profesională în domeniul asigurărilor
d) Institutului de Studii Financiare
e) entităților autorizate ale pieței asigurărilor
14) Asigurările de credite acoperă:

a) amenzile de orice fel


b) riscul de neplată al celor ce cumpără sau închiriază bunuri sau sunt beneficiari ai unor
credite
c) pierderile rezultate din diferențe de curs valutar
d) daunele morale
e) pierderile provocate de calamități naturale
15) În care din următoarele situații se poate rezilia un contract de asigurare?

a) în cazul producerii unui eveniment asigurat pe durata contractului de asigurare


b) în cazul în care asigurătorul consideră că asiguratul este un client dăunaș

c) în cazul în care primele de asigurare sau ratele de primă datorate de asigurat nu


sunt plătite în termenul prevăzut în contractul de asigurare
d) în orice moment dorește asigurătorul cu înștiințarea în prealabil a asiguratului
e) în cazul expirării perioadei de valabilitate
16) Pot fi incluse în asigurarea echipamentelor datele și suporturile de date?

a) doar dacă vechimea datelor este de maximum 5 ani


b) da
c) se pot asigura datele, însa nu și suporturile de date
d) pot fi incluse numai datele ce se folosesc în contabilitate
e) nu
17) Răspunderea asigurătorului RCA încetează:

a) la solicitarea clientului
b) la producerea accidentului

c) în funcție de ce stabilește fiecare asigurător în parte

d) la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în polița de asigurare

e) dacă nu se plătește o primă de asigurare suplimentară după producerea evenimentului asigurat


18) Consecințele inexistenței unor resurse financiare suficiente în diverse momente ale vieții pentru o
persoană:

a) se pot concretiza în diminuarea standardului de viață sau în nerealizarea unor dorințe


b) se materializează în creșterea nivelului de trai

CPA-ISF-TEST 5 3/5
c) se referă exclusiv la situația unei persoane înainte de momentul pensionării
d) nu pot fi contracarate în niciun fel
e) toate răspunsurile sunt corecte
19) Care dintre afirmațiile următoare nu este adevărată privind asigurările de tip unit-linked?

a) se mai numesc și asigurări de viață cu suma negarantată la maturitate


b) fac parte din categoria asigurărilor de viață cu componentă de risc și capitalizare
c) conțin elementul de protecție la riscul de deces
d) cuprind o dobândă fixă care se poate situa între 1,5% - 3,5%
e) riscul investițional aparține în totalitate clientului
20) Când se pot cere recomandări?

a) doar când potenţialul client pare mulțumit de serviciile oferite


b) doar la reînnoirea poliţei, după ce clientul are încredere mai mare în companie
c) doar după ce clientul primește o despăgubire
d) doar la aniversările contractelor de asigurare de viaţă
e) la vânzare și pe toată perioada derulării contractului/contractelor de asigurare
21) Care din următoarele afirmații este falsă?

a) prospectul este o persoană care poate fi contactată


b) prospectul poate avea nevoie de o asigurare
c) prospectul este o persoană acceptabilă pentru companie sub aspectul riscurilor
d) prospectul este o persoană cu venituri foarte mari
e) prospectul poate fi abordat în condiții favorabile
22) Ce presupune selecţia (calificarea) prospecților?

a) stabilirea necesarului minim de sume asigurate


b) acceptarea unei întâlniri de prezentare a produselor
c) acceptarea unei întâlniri de prezentare a firmei și a principiilor unei asigurări
d) stabilirea informaţiilor necesare despre prospect
e) analiza informaţiilor despre prospecţi selecţia celor care merită și pot fi abordaţi
23) Maximizarea beneficiilor din faza de elaborare ofertă presupune:

a) prezentarea unor beneficii


b) hiperbolizarea beneficiilor
c) specificarea beneficiilor
d) explicitarea beneficiilor

e) identificarea posibilităților de a combina produse pentru a crește beneficiile și/sau a


scădea prima de asigurare
24) Soluţia „completă” este construită conform:

a) planului de vânzări

b) clauzelor contractuale

c) nevoilor de protecție financiară

d) necesităților stabilite

e) potenţialului financiar al clientului


25) Întrebarea "Care ar fi valoarea posibilelor pagube produse prin furtul bunurilor de valoare din
locuinţa
CPA-ISF-TEST 5 4/5
dumneavoastră?" este o întrebare din categoria:

a) ȋntrebări de identificare a situaţiei


actuale a clientului
b) ȋntrebări de identificare a nevoilor
pentru produsele de asigurare promovate de
către vânzător

c) ȋntrebări de conștientizare a
potenţialului client asupra consecinţelor
financiare ȋn cazul întâmplării unor riscuri
d) ȋntrebări de identificare a unor
evenimente cu consecinţe negative asupra
potenţialului client
e) ȋntrebări de obținere a acordului
potenţialului client pentru realizarea unei
oferte
CPA-ISF-TEST 5 5/5