Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 6

1 ) Care dintre informațiile următoare trebuie furnizate clientului înainte de încheierea contractului, în mod
suplimentar pentru asigurările de viață?
a) informații despre asigurător
b) informații privind momentul începerii și încetării contractului de asigurare
c) modalitatea și termenele de plată a primelor de asigurare

d) valoarea de răscumpărare totală, sumele asigurate reduse, nivelul până la care


acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare
e) informații privind deductibilitatea fiscală a primelor de asigurare
2 ) Ce înțelegem prin perioada de asigurare într-o polită de asigurare?

a) intervalul de timp în care asigurătorul acoperă riscurile asigurate


b) începutul valabilității poliței de asigurare
c) perioada de timp maximă, de la emiterea poliței și până la achitarea primei de asigurare
d) încetarea acoperirii poliței de asigurare
e) reprezintă intervalul de timp până la acceptarea ofertei de către client
3 ) Ce reprezintă termenul de prime brute încasate?

a) primele brute subscrise din care se deduc sumele plătite și de plătit drept prime de
reasigurare
b) prima subscrisă din care se scade franșiza
c) sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună parțială

d) totalul primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de


referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea
e) franșiza pe care o achită clientul în caz de daună
4 ) Intermediarii în asigurări autorizați în România:

a) pot desfășura activitate de intermediere doar în România

b) pot desfășura activitate de intermediere doar în România și în state terte (din afara UE)
c) pot desfășura activitate de intermediere și în alte state membre ale U.E.
d) pot desfășura activitate de intermediere doar în anumite localități din România
e) pot desfășura activitate de intermediere doar prin deschiderea unei sucursale într-o altă țară
5 ) Contractul de intermediere în asigurări poartă denumirea de:

a) contract de prestări servicii


b) contract de muncă
c) contract de administrare

d) contract de management

e) contract de agent/contract de brokeraj


6 ) Intermediarii în asigurări:

a) nu trebuie să conserve și să păstreze documentele și polițele de asigurare


b) trebuie să remită asiguraților doar chitanța de încasare a primei de asigurare
CPA-ISF-TEST 6 1/5
c) trebuie să administreze polițele și documentele de asigurare și să le predea
asigurătorului
d) trebuie să predea numai asiguraților polițele de asigurare

e) trebuie să predea polițele de asigurare asiguraților iar celelalte documente de asigurare,


asigurătorului
7 ) O asigurare este:

a) o modalitate de îmbogățire rapidă, deoarece despăgubirea este, întotdeauna, mai mare decât prima
achitată
b) o modalitate de îmbogățire legală, deoarece are la bază un contract

c) o modalitate de a compensa (total sau parțial) o pierdere financiară generată de


producerea unei mari diversități de riscuri
d) o schemă piramidală, în baza căreia primii intrați în ”sistem” primesc sumele strânse de către
asigurător de la ultimii veniți
e) toate cele de mai sus
8 ) Din punctul de vedere al ramurii de asigurare, avem:

a) asigurări de viață, asigurări de persoane și asigurări de bunuri

b) asigurări de persoane, asigurări de bunuri, asigurări de răspundere civilă auto și asigurări de interes
financiar
c) asigurări de bunuri și asigurări de interes financiar
d) asigurări de viață și asigurări de interes financiar

e) asigurări de persoane, asigurări de bunuri, asigurări de răspundere civilă și


asigurări de interes financiar
9 ) Prin accident, ca și definiție în materie de asigurări, se înțelege:

a) o faptă intenționată a persoanei asigurate


b) o serie de acțiuni organizate, derulate de unul sau mai mulți oameni
c) îmbolnăvirea subită a unei persoane

d) eveniment întâmplător care cauzează o avarie, sau provoacă rănirea, mutilarea ori
decesul unei persoane
e) intoxicația intenționată a unei persoane cu alcool
10) În ceea ce privește reputația unei societăți, următorul enunț este corect:

a) acțiunile reprezentanților de vânzări ai societății reflectă numai propria reputație


b) reputația presupune respectarea societății și a profesiei de furnizor de servicii
financiare
c) reputația unei societăți nu reprezintă un standard de excelență
d) persoanele care cumpără produse de asigurare nu sunt interesate de reputația societății

e) urmărirea păstrării și îmbunătățirii reputației nu ar trebui să constituie o preocupare permanentă a


societăților
11) Care dintre următoarele activități nu face parte dintre competențele Autorității Naționale pentru
Protecția
Consumatorilor?
a) elaborarea strategiei în domeniu
b) acțiuni de control, stabilirea de contravenții și măsuri de conformare

c) informarea, consilierea și educarea consumatorilor

d) supravegherea prudențială a instituțiilor financiare

e) sprijinul asociațiilor de consumatori


12) Care dintre următoarele documente fac obiectul raportării la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălarii Banilor?

a) raportul de tranzacții către persoanele expuse politic

CPA-ISF-TEST 6 2/5
b) raportul de tranzacții

c) raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 50.000 euro
d) raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 5.000 euro
e) raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro
13) Care dintre următoarele exemple nu prezintă indicii de anomalie?

a) clientul evită contactele directe cu angajații sau colaboratorii asigurătorului, prin emiterea frecventă
de mandate sau împuterniciri într-o manieră nejustificată
b) clientul solicită ca beneficiarul poliței de asigurare să fie o altă persoană

c) clientul solicită ca prima operațiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele său la
o instituție de credit care nu este supusă unor cerințe echivalente privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și a finanțării terorismului

d) asigurarea unei locuințe împreună cu bunurile (bijuterii, blănuri, tablouri), pentru care asiguratul nu
are documente prin care să justifice proveniența, la o sumă foarte mare, urmată de raportarea unei
daune, după intrarea în valabilitate a poliței de asigurare
e) persoane din lumea interlopă, care dețin SRL-uri ca asociat unic și solicită încheierea asigurării de
avarii și furt pentru un număr mare de autoturisme achiziționate în leasing, cu utilizatori diferiți
14) Documentul Carte Verde face parte din polița de asigurare RCA?

a) nu
b) în funcție de solicitarea clientului
c) da
d) depinde de marca și modelul vehiculului
e) doar în anumite cazuri
15) Se poate majora limita despăgubirii pe parcursul derulării unei polițe RCA?

a) da, la solicitarea scrisă a asiguratului


b) da, doar dacă valoarea despăgubirilor depășește limita despăgubirii
c) nu
d) da, după primele 3 luni de la intrarea în vigoare a poliței
e) da, doar cu maximum 100.000 RON
16) La asigurările de persoane, prima de asigurare reprezintă:

a) suma plătită de către asigurător asiguratului

b) suma de bani achitată de către asigurat asigurătorului și care este mai mică
decât suma asigurată/indemnizația de asigurare
c) suma de bani achitată de către asigurat asigurătorului și care este mai mare decât suma
asigurată/indemnizația de asigurare
d) suma de bani pe care asigurătorul o scade din despăgubirea pe care trebuie să o achite asiguratului
sau beneficiarului poliței
e) același lucru cu indemnizația de asigurare
17) Care dintre următoarele clauze pot fi atașate la o asigurare de viață tip unit-linked?

a) deces din accident

b) invaliditate permanentă din accident sau boală


c) invaliditate temporară
d) spitalizare din accident sau boală
CPA-ISF-TEST 6 3/5
e) toate cele de mai sus
18) Asigurarea care este valabilă pe toată durata vieții asiguratului, dar la care prima de asigurare se achită doar
până la împlinirea de către asigurat a vârstei de 60, 70 ani sau până la vârsta pensionării este:
a) asigurarea pe termen limitat de 60/70 ani
b) asigurarea cu componentă exclusivă de risc pe termen nelimitat
c) asigurarea cu componentă de risc și capitalizare pe termen nelimitat
d) asigurarea tip unit-linked pe termen nelimitat
e) asigurarea tradițională pe termen nelimitat
19) Categoriile principale de riscuri acoperite printr-o asigurare de sănătate sunt:

a) riscul de invaliditate permanentă din accident și riscul de spitalizare

b) riscul de spitalizare și cel de intervenție chirurgicală, care se adaugă la partea de


diagnosticare și prevenție
c) riscul de invaliditate permanentă și deces din accident
d) riscul de invaliditate din orice cauză și de deces din accident
e) riscul de pierdere a capacității de muncă și cel de spitalizare
20) Care dintre următoarele activităţi este premergătoare finalizării vânzării?

a) provocarea clientului să spună ultimele obiecţii


b) reluarea beneficiilor poliţei de asigurare
c) menționarea posibilității de acordare a unei reduceri de primă
d) utilizarea unor întrebări privind alte nevoi de asigurare

e) tăcerea, urmată de o întrebare privind gradul de înţelegere de către potenţialul client a informaţiilor
prezentate
21) Care este ordinea paşilor de rezolvare a unei obiecţii?

a) ascultă activ obiecția, rezolvă obiecția și apoi izoleaz-o, transformând-o în obiecție finală
b) provoacă obiecția, răspunde cu tact și apoi clarifică obiecția

c) ascultă obiecția, amâna rezolvarea spunând potenţialului client că o să revii la ea mai târziu și apoi
finalizează vânzarea
d) ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă
obiecția

e) ascultă obiecția, verifică dacă obiecția este reală sau falsă, evită răspunsul mai ales dacă e o
obiecție falsă
22) Construirea soluţiei presupune analizarea priorităților potenţialului client și în mod special:

a) acele necesități pe care le are și grupul socio-profesional din care face parte
b) acele necesități care au legatură cu respectul față de sine
c) acele necesități care îi conferă stima grupului
d) acele necesități care îl definesc ca lider de opinie
e) acele necesități care îl determină pe potenţialul client să ia o decizie
23) Referințele sunt:

a) nume

b) nume și număr de telefon

c) nume și informaţii despre nume

d) nume, informaţii despre nume/persoana respectivă și acordul de a folosi


recomandarea celui care a furnizat numele
e) nume și acordul de a folosi recomandarea celui care a furnizat numele
CPA-ISF-TEST 6 4/5
24) Care dintre următoarele comportamente ale potenţialului client pot apărea la finalizarea vânzării:

a) potenţialul client are obiecții sau poate fi indiferent


b) potenţialul client acceptă, refuză sau nu dă nici un răspuns clar, ezită
c) potenţialul client poate fi sceptic sau să aibă obiecții
d) potenţialul client poate indica pe altcineva interesat de asigurare pentru a evita decizia de
cumpărare

e) tăcerea, urmată de o întrebare privind gradul de înţelegere de către vânzător a importanței


momentului
25) Întrebarea "Care ar fi valoarea posibilelor pagube produse prin furtul bunurilor de valoare din locuinţa
dumneavoastră?" este o întrebare din categoria:
a) ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului
b) ȋntrebări de identificare a nevoilor pentru produsele de asigurare promovate de către
vânzător

c) ȋntrebări de conștientizare a potenţialului client asupra consecinţelor financiare ȋn


cazul întâmplării unor riscuri
d) ȋntrebări de identificare a unor evenimente cu consecinţe negative asupra potenţialului client

e) ȋntrebări de obținere a acordului potenţialului client pentru realizarea unei oferte


CPA-ISF-TEST 6 5/5