Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 14

1 ) Brokerul de asigurare:

a) trebuie să dețină doar o autorizație din partea unui asigurător


b) nu are nevoie de nici un fel de autorizație pentru a încheia asigurări
c) este suficient să fie înregistrat în registrul comerțului
d) este obligat să dețină o autorizație din partea ASF
e) este suficient să aibă un contract cu un asigurător
2 ) Ce înseamnă dauna totală?

a) distrugerea în întregime a obiectului asigurat sau dispariția în cazul furtului fără


resturi care se mai pot întrebuința sau valorifica, atunci când refacerea pe cale de
reparație nu mai este posibilă sau rentabilă
b) numărul total de daune plătite de asigurător pentru un client într-un an de zile
c) numărul total de daune pe care le achită un Asigurător într-un an de zile
d) depășirea sumei asigurate, în caz de daună, de către asigurat
e) putem folosi acest termen doar în cazul daunelor provocate de cutremur
3 ) Ce reprezintă despăgubirea într-un contract de asigurare?

a) suma plătită de asigurat în schimbul asumării de către asigurător a obligației de plată a


despăgubirii/indemnizației de asigurare în cazul producerii riscurilor asigurate
b) suma fixă pe care o achită clientul la fiecare daună
c) vătămări corporale suferite de beneficiarul asigurării
d) suma pe care asigurătorul o datorează asiguratului sau beneficiarului asigurării
sau terțului prejudiciat, după caz, pentru pagubele/prejudiciile rezultate în urma
producerii riscurilor asigurate
e) putem folosi termenul “despăgubiri”, doar în cazul contractelor RCA
4 ) Ce reprezintă riscul asigurat?

a) o situație neprevăzută
b) un eveniment întâmplător
c) o întâmplare ce putea fi prevenită
d) o pagubă creată asiguratului de beneficiarul asigurării
e) evenimentul viitor, posibil dar incert, menționat în condițiile speciale de asigurare,
la producerea căruia asigurătorul îți asumă obligația de a plăti
despăgubirea/indemnizația
5 ) Părțile contractului de intermediere sunt:

a) intermediarul și asiguratul
b) asigurătorul și intermediarul în asigurări
c) asigurătorul, asiguratul și intermediarul
d) intermediarul și potențialul asigurat
e) asigurătorul și asiguratul
6 ) Prin indemnizație de asigurare se înțelege:

a) dauna efectivă, evaluabilă în bani, pe care asiguratul o poate suferi în caz de pierdere sau degradare
CPA-ISF-TEST 14 1/5
a bunului asigurat
b) prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat
c) suma de bani pe care o plătește asiguratul asigurătorului pentru asumarea riscului
d) suma asigurată pe unitatea de obiect asigurat
e) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului la survenirea cazului asigurat
7 ) În ceea ce privește riscurile asigurabile, este adevărat că:

a) producerea evenimentului trebuie să fie certă în toate situațiile


b) consecințele producerii riscurilor pot să aibă orice dimensiune (chiar o valoare financiară nelimitată)
c) riscurile se pot petrece atât în viitor, dar, în situații excepționale, asigurătorii pot oferi
protecție financiară și pentru câteva riscuri petrecute în trecut
d) producerea riscului se poate realiza și ca rezultat al voinței/implicării asiguratului sau contractantului
poliței de asigurare
e) apariția riscului trebuie să se realizeze cu o anumită regularitate și să afecteze un
număr suficient de mare de persoane/bunuri, astfel încât să se poată realiza o tarifare cât
mai corectă a asigurării
8 ) Parteneriatele de bancassurance presupun:

a) relația de business dintre o bancă și una sau mai multe companii de asigurări
b) relația de business dintre mai multe bănci tip bancassurance
c) distribuția de către o bancă a produselor de asigurare ale UNSAR
d) toate cele de mai sus
e) niciuna dintre afirmațiile de mai sus
9 ) Asociația profesională a tuturor asigurătorilor care au dreptul să practice asigurarea RCA pe teritoriul României,
și care îndeplinește funcțiile de organism de plată, de compensare și centru de informare este:
a) ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară
b) UNSAR - Uniunea Națională a Asigurătorilor și Reasigurătorilor din România
c) FPVS - Fondul de Protecție a Victimelor Străzii
d) UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România
e) FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților
10) Reprezentanții de vânzare ai unei societăți de asigurări nu trebuie să:

a) respecte nivelul de confidențialitate al informațiilor despre client


b) vândă unui client cât mai multe polițe de asigurare, indiferent de nevoile acestuia dacă acesta și
le permite din punct de vedere financiar
c) prezinte clienților toate informațiile cunoscute despre produse și starea concurenței, inclusiv
zvonurile cunoscute
d) negocieze cu potențialii clienți oferirea de beneficii cu scopul de a vinde o poliță de asigurare acestora
e) exploateze lipsa de experiență sau lipsa de sofisticare a unui client
11) Procedurile de soluționare a eventualelor litigii fac parte din:

a) prevederile standard ale contractului de asigurare


b) codul civil
c) codul comercial
d) procesul de negociere a contractului de asigurare
e) informațiile furnizate înainte de încheierea contractului
12) Un punct vulnerabil, dificil de evitat de către cel care spală bani și relativ ușor de recunoscut, este reprezentat
de:
CPA-ISF-TEST 14 2/5
a) transferurile între diferitele segmente ale pieței financiare (asigurări, bănci, fonduri de investiții)
b) transformarea banilor de cont în numerar
c) trecerea numerarului peste frontiere
d) transferurile interbancare
e) achiziția certificatelor de trezorerie
13) Protecția datelor personale reprezintă un standard de excelență în vânzări. Astfel, reprezentanții trebuie să se
asigure că:
a) datele personale ale clienților pot fi folosite oricând și de alți parteneri pentru beneficii suplimentare
pentru client
b) datele personale ale clienților pot fi folosite pentru acțiuni caritabile
c) dosarele care conțin informații confidențiale despre clienți sunt distribuite liber
d) informațiile personale sunt corecte, complete și actualizate
e) datele clienților nu sunt considerate confidențiale
14) Prin intermediul sistemului bonus-malus prima de asigurare:

a) crește
b) scade
c) poate scădea dacă în anul anterior asiguratul nu a avut daune, sau poate crește dacă
asiguratul a înregistrat daune
d) ramane neschimbată indiferent de istoricul daunelor
e) se actualizează cu inflația
15) Ce riscuri sunt acoperite prin asigurarea CARGO?

a) coliziunea, eșuarea, scufundarea sau răsturnarea navei


b) uzura normală
c) pierderea normală de bunuri asigurate
d) insolvabilitatea
e) daunele morale
16) Inspecția de risc în cazul poliței RCA este:

a) obligatorie
b) facultativă
c) obligatorie doar în cazul vehiculelor avariate
d) nu se efectuează inspecție de risc
e) obligatorie doar în cazul vehiculelor second-hand
17) Conform Legii 32/2000, asigurările de viață se împart în:

a) asigurări de viață/anuități/asigurări de viață suplimentare


b) asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare/asigurări de căsătorie,
asigurări de naștere/asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții/asigurări
permanente de sănătate
c) asigurări de viață/anuități/asigurări permenente de sănătate
d) asigurări de viață/asigurări de căsătorie și de naștere
e) niciunul dintre răspunsuri nu este corect
18) Legat de asigurările de persoane, care dintre următoarele afirmații nu este adevărată:

a) se pot clasifica în asigurări cu componentă exclusivă de risc/asigurări cu componentă de risc și


capitalizare
CPA-ISF-TEST 14 3/5
b) asigurările cu componentă exclusivă de risc cuprind asigurările de viață/asigurările de accidente și
boală
c) asigurările cu risc și capitalizare cuprind asigurările tradiționale/asigurările tip Unit-Linked
d) asigurările tradiționale se mai numesc și asigurări cu suma la maturitate garantată
e) toate răspunsurile de mai sus sunt greșite
19) Care dintre următoarele afirmații legate de durata unei asigurări de persoane este falsă?

a) poate să fie cuprinsă între câteva zile, 30 ani sau toată viața asiguratului
b) este perioada de timp scursă între momentul emiterii poliței de asigurare de către firma de asigurări și
momentul finalului de contract
c) este aleasă de către asigurat/contractant în funcție de nevoile sale/lor
d) coincide cu perioada de grație a poliței
e) se stabilește la începutul perioadei de asigurare
20) Activitatea de menţinere a clienţilor în portofoliu presupune:

a) obținerea de referințe
b) încasarea primelor de asigurare de la client
c) aflarea modificărilor din viaţa clientului
d) administrarea poliţei/poliţelor clientului și menţinerea relației cu acesta
e) prezentarea beneficiilor tuturor produselor
21) Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

a) companiile de asigurări pot utiliza pentru intermedierea produselor agenţii de


asigurare, persoane fizice sau juridice
b) companiile de asigurări utilizează pentru intermedierea produselor doar agenţii de asigurare persoane
fizice
c) companiile de asigurări utilizează pentru intermedierea produselor doar agenţii de asigurare persoane
juridice
d) companiile de asigurări utilizează pentru intermedierea produselor asistenții de brokeraj
persoane fizice și juridice
e) companiile de asigurări utilizează pentru intermedierea produselor agenți de asigurare subordonați,
exclusiv persoane fizice
22) În care dintre următoarele cazuri vânzătorul trebuie să facă afirmaţii doveditoare, să arate pliante, materiale,
rapoarte, poliţe, reviste, recomandări ale clienţilor?
a) în cazul potențialilor clienţi sceptici
b) în cazul potențialilor clienţi indiferenți
c) în cazul clienţilor care ridică obiecţii
d) în cazul în care compania pe care o reprezintă este mai puţin cunoscută
e) atunci când transmite polița de asigurare către client
23) În cadrul procesului de prospectare urmărim:

a) să contactăm cât mai multe persoane


b) să stabilim o relație de încredere
c) să identificăm potentiali clienţi
d) să stabilim o întâlnire de afaceri
e) să prezentăm beneficiile generale oferite de o asigurare de viaţă
24) Legătura cu disponibilitățile financiare în faza de elaborare ofertă se face pentru a identifica:

a) necesitățile potenţialului client


CPA-ISF-TEST 14 4/5
b) prima de asigurare și frecvența de plată potrivită potenţialului client
c) tipul de client
d) ce produs să i se propună potenţialului client
e) ce clauze suplimentare să fie atașate contractului
25) Întrebarea "Care ar fi valoarea posibilelor pagube produse prin furtul bunurilor de valoare din locuinţa
dumneavoastră?" este o întrebare din categoria:
a) ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului
b) ȋntrebări de identificare a nevoilor pentru produsele de asigurare promovate de către vânzător
c) ȋntrebări de conștientizare a potenţialului client asupra consecinţelor financiare ȋn
cazul întâmplării unor riscuri
d) ȋntrebări de identificare a unor evenimente cu consecinţe negative asupra potenţialului client
e) ȋntrebări de obținere a acordului potenţialului client pentru realizarea unei oferte
CPA-ISF-TEST 14 5/5