Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 11

1 ) Asistenții în brokeraj și subagenții:

a) pot fi numai persoane juridice


b) pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice
c) acționează în baza mandatului dat de către intermediarul în asigurări: broker de
asigurare sau agent de asigurare, persoană juridică
d) acționează în temeiul unui contract încheiat cu asigurătorul/reasigurătorul
e) nu au nevoie de nici un fel de mandate
2 ) Brokerul de asigurare:

a) trebuie să dețină doar o autorizație din partea unui asigurător


b) nu are nevoie de nici un fel de autorizație pentru a încheia asigurări
c) este suficient să fie înregistrat în registrul comerțului
d) este obligat să dețină o autorizație din partea ASF
e) este suficient să aibă un contract cu un asigurător
3 ) Cine are obligația deschiderii și menținerii Registrului agenților de asigurare?

a) atât asigurătorii de asigurări generale cât și asigurătorii de asigurări de viață


b) numai asigurătorii de viață
c) numai asigurătorii de asigurări generale
d) brokerii de asigurare și societățile comerciale de asigurare
e) reasigurătorii
4 ) Ce reprezintă despăgubirea într-un contract de asigurare?

a) suma plătită de asigurat în schimbul asumării de către asigurător a obligației de plată a


despăgubirii/indemnizației de asigurare în cazul producerii riscurilor asigurate
b) suma fixă pe care o achită clientul la fiecare daună
c) vătămări corporale suferite de beneficiarul asigurării
d) suma pe care asigurătorul o datorează asiguratului sau beneficiarului asigurării
sau terțului prejudiciat, după caz, pentru pagubele/prejudiciile rezultate în urma
producerii riscurilor asigurate
e) putem folosi termenul “despăgubiri”, doar în cazul contractelor RCA
5 ) În cadrul contractului de asigurare contractantul asigurării poate fi:

a) orice persoană care încheie o asigurare


b) orice persoană care are un interes patrimonial, dorește să încheie o asigurare și are peste 18 ani
c) doar o persoană juridică poate fi contractant al asigurării
d) persoana care încheie contractul de asigurare în numele altei persoane și se obligă față
de asigurător să plătească prima de asigurare
e) persoanele alese sau numite în conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele constitutive
autorizate să reprezinte asiguratul
6 ) Prin indemnizație de asigurare se înțelege:

a) dauna efectivă, evaluabilă în bani, pe care asiguratul o poate suferi în caz de pierdere sau degradare
CPA-ISF-TEST 11 1/5
a bunului asigurat
b) prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat
c) suma de bani pe care o plătește asiguratul asigurătorului pentru asumarea riscului
d) suma asigurată pe unitatea de obiect asigurat
e) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului la survenirea cazului asigurat
7 ) Din punctul de vedere al raporturilor care se stabilesc între asigurat și asigurător, distingem:

a) asigurări obligatorii și asigurări facultative


b) asigurări directe (asigurarea propriu-zisă și co-asigurarea) și asigurări indirecte
(reasigurarea)
c) asigurări directe (asigurarea propriu-zisă și auto-asigurarea) și asigurări indirecte (reasigurarea)
d) asigurări obligatorii și asigurări prin efectul legii
e) asigurări de persoane, bunuri, răspundere civilă și interes financiar
8 ) Când ne referim la instituția ce gestionează fondul constituit prin contribuția societăților de asigurare, și
destinat plăților de despăgubiri și sume asigurate către creditorii de asigurări ai societăților de asigurare aflate în
faliment, aceasta este:
a) ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară
b) UNSAR - Uniunea Națională a Asigurătorilor și Reasigurătorilor din România
c) FPVS - Fondul de Protecție a Victimelor Străzii
d) UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România
e) FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților
9 ) Evaluarea riscului se realizează:

a) doar dacă clientul este de acord


b) la finalul contractului de asigurare
c) obligatoriu, la cererea contractantului
d) la solicitarea beneficiarilor
e) întotdeauna înainte de emiterea poliței de asigurare
10) Expertiza include:

a) punerea de către reprezentanții de vânzare a intereselor personale deasupra intereselor clienților


b) reprezentanții de vânzare pot recruta alte persoane care să vândă în numele lor
c) reprezentanții de vânzare își amestecă fondurile personale cu cele ale clienților
d) educația continuă a reprezentanților de vânzare
e) neprotejarea mărcii societății de asigurare prin crearea de materiale de vânzare personale
11) Care dintre următoarele exemple nu prezintă indicii de anomalie?

a) clienți care utilizează serviciile unor societăți de asigurare care operează în


România pe baza principiului liberei circulații a serviciilor sau a dreptului de
stabilire
b) clienți care semnează polițe sau plătesc prime brokerilor în zone neuzuale, luând în considerare zona
de reședință sau de desfășurare a activității
c) încheierea unei asigurări de viață de către un cetățean român având ca beneficiar un cetățean dintr-o
țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor și finanțarea
terorismului
d) asigurarea unui transport de mărfuri al cărei beneficiar este o firmă de export dintr-o țară cu un
sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului
e) asigurarea de risc financiar privind neplata ratelor unui credit luat de un IFN care are printre
acționarii săi o persoană dintr-o țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind
spălarea banilor și finanțarea terorismului
CPA-ISF-TEST 11 2/5
12) Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator în mod obligatoriu persoanelor vizate?

a) identitatea contractantului poliței de asigurare


b) informații privind originea datelor
c) identitatea beneficiarului poliței de asigurare
d) posibilitatea de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului
e) identitatea operatorului
13) Protecția datelor personale reprezintă un standard de excelență în vânzări. Astfel, reprezentanții trebuie să
se asigure că:
a) datele personale ale clienților pot fi folosite oricând și de alți parteneri pentru beneficii suplimentare
pentru client
b) datele personale ale clienților pot fi folosite pentru acțiuni caritabile
c) dosarele care conțin informații confidențiale despre clienți sunt distribuite liber
d) informațiile personale sunt corecte, complete și actualizate
e) datele clienților nu sunt considerate confidențiale
14) Care este varianta completă și corectă în cazul unui contract de asigurare de bunuri pentru o persoană fizică
în ceea ce privește obiectul asigurării?
a) clădirea cu destinație locativă
b) clădirea cu destinație locativă și bunurile din aceasta
c) bunurile personale
d) clădirea și conținutul
e) construcții cu destinație locativă
15) Activitatea principală a PAID cuprinde emiterea, negocierea și încheierea de polițe de asigurare:

a) obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor


b) obligatorie a locuințelor și bunurilor din locuință
c) facultativă a locuințelor
d) complexă a locuinței și proprietarului
e) a tuturor clădirilor din România împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
16) Menționați care este suma asigurată în cazul poliței PAD:

a) valoarea reala a imobilului, la data încheierii asigurării


b) 10.000 euro pentru locuințele de tip A
c) suma pe care o stabilește asiguratul de comun acord cu asigurătorul
d) 20.000 euro pentru locuințele de tip A
e) suma rezultată în urma evaluării
17) Riscul asigurat la asigurarea CMR este:

a) furtul mărfii
b) răspunderea transportatorului (culpa) în legătură cu serviciul prestat (transportul)
c) riscul de contaminare a mărfii
d) avarierea mărfurilor fără ambalajele acestora
e) valabil doar pentru un traseu de maximum 400 km rutieri
18) Se poate majora limita despăgubirii pe parcursul derulării unei polițe RCA?

a) da, la solicitarea scrisă a asiguratului


b) da, doar dacă valoarea despăgubirilor depășește limita despăgubirii
CPA-ISF-TEST 11 3/5
c) nu
d) da, după primele 3 luni de la intrarea în vigoare a poliței
e) da, doar cu maximum 100.000 RON
19) La maturitatea unei polițe de asigurare de persoane următoarele lucruri se pot petrece:

a) se sting obligațiile reciproce dintre părți


b) dacă contractul are și o componentă de capitalizare, se achită clientului sumele acumulate
c) dacă contractul are doar componenta de protecție la risc, nu se achită nicio sumă de bani clientului
d) clientul încaseză o sumă de bani mai mare comparativ cu estimările făcute de către compania de
asigurări la perfectarea contractului de asigurare
e) toate cele de mai sus
20) Eficienţa vânzătorului de asigurări depinde de:

a) cunoștințele, atitudinea și abilitățile acestuia


b) oportunitățile oferite de piaţă
c) cunoștințele sale despre produsele de asigurare
d) creativitatea sa
e) atitudinea clienţilor
21) Care este ordinea paşilor de rezolvare a unei obiecţii?

a) ascultă activ obiecția, rezolvă obiecția și apoi izoleaz-o, transformând-o în obiecție finală
b) provoacă obiecția, răspunde cu tact și apoi clarifică obiecția
c) ascultă obiecția, amâna rezolvarea spunând potenţialului client că o să revii la ea mai târziu și apoi
finalizează vânzarea
d) ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă
obiecția
e) ascultă obiecția, verifică dacă obiecția este reală sau falsă, evită răspunsul mai ales dacă e o
obiecție falsă
22) Beneficiul unei poliţe de asigurare reprezintă:

a) descrierea modului ȋn care poate fi de folos clientului o anumită caracteristică a produsului de


asigurare
b) descrierea modului ȋn care poate fi de folos clientului o anumită comparaţie cu alte
produse concurente sub aspectul unei caracteristici
c) componenta tehnică a produsului de asigurare
d) câștigul „final” pe care ȋl primește clientul ȋn raport cu un avantaj specific
determinat de o caracteristică a produsului de asigurare
e) răspunsul la o obiecție specifică a clientului
23) Ce presupune selecţia (calificarea) prospecților?

a) stabilirea necesarului minim de sume asigurate


b) acceptarea unei întâlniri de prezentare a produselor
c) acceptarea unei întâlniri de prezentare a firmei și a principiilor unei asigurări
d) stabilirea informaţiilor necesare despre prospect
e) analiza informaţiilor despre prospecţi selecţia celor care merită și pot fi abordaţi
24) Prospectarea este:

a) un proces de verificare a abilităților la contactul telefonic


b) un contact inițial cu potenţialul client
c) un proces continuu
CPA-ISF-TEST 11 4/5
d) un proces care are loc doar la începutul carierei
e) un proces nestructurat
25) Soluţia „completă” este construită conform:

a) planului de vânzări
b) clauzelor contractuale
c) nevoilor de protecție financiară
d) necesităților stabilite
e) potenţialului financiar al clientului
CPA-ISF-TEST 11 5/5