Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei Naționale Iniţiala prenumelui tatălui____________


Prenumele: ________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Şcoala de proveniență________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR” Loc.___________Jud._________________

Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________


Nume şi prenume Semnătura
Etapa judeţeană: 3 aprilie 2019 supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 120 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 puncte)


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Câte numere pare sunt cuprinse între 45 şi 89 ?
a) 10 b) 22 c) 44 d) 45

2. Dacă jumătatea sfertului unui număr este cât doimea numărului 114, atunci numărul este:
a) 114 b) 228 c) 456 d) 1824

3. Suma a trei numere impare consecutive este 3015. Suma primelor două numere este:
a) 1003 b) 2008 c) 2080 d) 2800

4. Dacă măresc suma vecinilor unui număr cu răsturnatul numărului 127, obţin 901. Numărul este:
a) 89 b) 90 c) 100 d) 180

5. Maria a cules 20 kg de căpşuni şi 16 kg de cireşe. Ştiind că a aşezat fructele în lădiţe de câte 4 kg


fiecare, de câte lădiţe a avut nevoie?
a) 4 b) 5 c) 8 d) 9

SUBIECTUL II (25 puncte)


Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate.

6. Dacă pe ambele părţi ale unei alei cu lungimea de 18 m, s-au sădit pomi la distanţe egale de
3 m, atunci s-au sădit, în total………… pomi.

7. Află numărul necunoscut: 1000:10+(80:a+15x6) = 500:5x2+35x0


a = ……..

8. Ana are 35 de ani. Ea avea vârsta de 5 ori mai mică în urmă cu ............................ ani
9.Adriana are 60 creioane colorate, iar prietena sa, Bianca are 26 creioane colorate. Pentru a avea cu
4 creioane colorate mai multe decât Bianca, Adriana trebuie să-i dea prietenei sale ….............
creioane colorate.

10. Andrei a scris un număr de 4 cifre în care primele 2 cifre formează cel mai mic număr par cu
cifre identice, iar cifra miilor este o treime din cifra zecilor şi cu 3 mai mică decât cifra unităţilor.
Predecesorul acestui număr este ..........................

SUBIECTUL III (40 puncte)


11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

Madi are jumătate din banii Simonei, sora sa. După ce Madi primeşte 60 de lei din partea
bunicilor, ea va avea dublul sumei de bani pe care o are Simona. Câţi bani au cele două fete
împreună? (16 puncte)
12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

La o librărie erau 100 de cutii cu câte 55 de mingi mari şi cu 30 mai puţine cutii cu câte 20 de
mingi mici. S-au vândut câte 5 cutii din fiecare fel. Câte mingi mari şi mici au rămas în total? (24
puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!