Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Data: 16.04.2018
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Socond
Profesor: Șipoș Mariana Daniela
Disciplina: Istorie
Clasa: a V-a
Tema: Formarea popoarelor europene.
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Durata:50 min

Competență generală:
 C. 1 Să înțeleagă și să rețină care au fost popoarele migratoare și popoarele noi în Europa medievală.

Competențe specifice:
1.3 Să localizeze pe hartă populațiile migratoare;
1.1 Să rețină care au fost popoarele noi din Europa medievală;
1.2 Să perceapă evoluția evenimentelor petrecute la începutul Evului Mediu;
2.3 Să înțeleagă cum s-au format popoarele romanice, germanice slave, fino-ungrice

Strategii didactice:
-Resurse procedurale: Dialogul,conversația, problematizarea, explicația, joc didactic,descoperirea, metoda ciorchinelui, etc
-Resurse materiale: manualul şcolar digital, imagini, fișă de lucru sub formă de ciorchine, dicţionare explicative, harta ,,State noi pe
teritoriul fostului Imperiu Roman”, atlas istoric,text.
-Forme de organizare: activitate frontală, în grup, individuală.
Bibliografie
-Magda Stan, manuai istorie digital, clasa a V-a, Ed. Litera

Desfăşurarea activităţii
Competențe Competențe Secvențe de conținut Strategii didactice
generale specifice Metode Forme de Forme de Secvențe Mijloace
activitate evaluare temporar
e
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Moment organizatoric
- pregătirea pentru lecție Dialogul
2. Reactualizarea cunoștințelor
anterioare
- se va realiza pe baza
întrebărilor din lecția anterioară Într-un vas de lut voi
Într-un vas de lut voi introduce Conversația introduce întrbările, Frontal minute Joc didactic
întrebările: elevii răspund la
- Cine a fost întemeietorul întrebările jocului
islamului? Manual
- Care a fost cartea sfânta a
religiei islamice ? Problematizarea
- Unde era localizat califatul
1.3 arab ? Identifică pe hartă
- Ce ocupații aveau arabii ?
- Care era modul de organizare
al arabilor? Identifică pa hartă Harta
- Care a fost centrul politic și
religios al musulmanilor ?
3. Transmiterea cunoștințelor
noi
Formarea popoarelor
europene Elevii notează titlul Scris minute
A. Migrațiile de la Expicația lecției în caiete
sfârșitul Antichității și din
Harta
primele secole ale Evului
migratiilor
Mediu
C1 1.1 Regatele barbare reprezintă minute
state medievale timpurii, Conversația
formate pe teritoriul fostului
1.2 Imperiu Roman sau pe Scris
teritorii învecinate cu Citirea din manual a
lecției de către elevii Manual
acesta.
împreună cu digital
Organizați în uniuni de profesorul
triburi conduse de căpetenii
războinice
Principalele regate barbare: Descoperirea
- popoare germanice: goții Grup
Activitate pe grup
(vizigoții, ostrogoții),
francii, anglo-saxonii,
vandalii, suebii. Ocupații:
agricultura păstoritul,
meșteșugurile
- popoare asiatice: hunii, Conversația Se va monitoriza minute
1.1 activitatea elevilor
C1 avarii, maghiarii
- popoare slave
1.2 B. Popoare noi în Europa
medievală
Cauze:decăderea
Imperiului Roman, Profesorul oferă Scris
Metoda indicațiile necesare
migrațiile din a doua
ciorghinelui
jumătate a mileniului
- pooare romanice:
românii, italienii, francezii, Analiza textului Harta
portughezii, spaniolii popoarelor
-popoare germanice: noi
germanii, englezii, danezii,
suedezii, norvegienii, Elevii notează pe fișa
islandezii, austriecii, de lucru ideile
elvețienii (de limbă
germană)
- popoare slave: - de apus: Descoperire Analiza textului
cehii, polonezii, slovacii Scis
2.3 - de răsărit: rușii, bielorușii,
ucrainienii - de sud:
Ciorchinele
sârbii, bulgarii, slovenii, pe foaie de
croații flip-chart
- la finalul mileniului I
migratorii au format Turul galeriei
popoarele fino-ungrice: Elevii completează
ciorchinele de pe flip-
maghiarii, finlandezii,
chart
estonii.
4. Fixarea cunoștințelor
Se va face prin întrebări din Conversația Elevii răspund la frontal minute Manual
lecție întrebări

Schița lecției
Formarea popoarelor europene
A. Migrațiile de la sfârșitul Antichității și din primele secole ale Evului Mediu
Principalele regate barbare:
- popoare germanice: goții (vizigoții, ostrogoții), francii, anglo-saxonii, vandalii. Ocupații: agricultura păstoritul, meșteșugurile
- popoare asiatice: hunii, avarii, maghiarii
- popoare slave
B. Popoare noi în Europa medievală
- pooare romanice: românii, italienii, francezii, portughezii, spaniolii
- popoare germanice: germanii, englezii, danezii, suedezii, norvegienii, islandezii, austriecii, elvețienii (de limbă germană)
- popoare slave: - de apus: cehii, polonezii, slovacii
- de răsărit: rușii, bielorușii, ucrainienii
- de sud: sârbii, bulgarii, slovenii, croații
- la finalul mileniului I migratorii au format popoarele fino-ungrice: maghiarii, finlandezii, estonii.

Dicționar
autohton- localnic, persoană care trăiește pe același teritoriu pe care s-a născut;