Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)

Numele şi prenumele beneficiarului: Sabău Bogdan


Data şi locul naşterii: 27.01. 2005
Domiciliul: Huedin

Echipa de lucru: logoped, kinetoterapeut, profesor-educator, psihopedagog, parinti.

Problemele cu care se confruntă copilul:


Autism infantil atipic
Întârziere în dezvoltarea mentală

Priorităţi pentru anul şcolar 2019-2020


 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice
 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei
atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi
 Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine
 Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare
 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul
social
 Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii
corespunzătoare
 Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut
(alternarea rolului şi imitare)

Intervenții: Elevul frecventează cu regularitate cursurile, participă la activitățile desfășurate


cu specialiștii din școală. În timpul activităților, elevul comunică destul de puțin, rezolvă
sarcinile doar ajutat de catre profesor. Îi plac activitățile recreative.
Programul de intervenţie personalizat

Perioada Responsabili
Exemple de activităţi de Criterii minimale de Metode şi instrumente
Domeniul/obiectiv Obiective de
învăţare apreciere a progreselor de evaluare
intervenţie

Cognitiv Stimularea dezvoltării Exerciţii de stimulare a gândirii, Anul şcolar Să alcătuiască obiecte din Aprecieri stimulative Educator
Stimularea şi intelectuale prin exersarea şi memoriei, imaginaţiei, atenţiei, 2019-2020 corpuri mai mici (lego) Observaţia Părinţi
dezvoltarea proceselor psihice limbajului, voinţei Să formeze grupuri de obiecte pe Materiale manipulative
dezvoltarea
planşă magnetică
capacităţilor psiho- Să reproducă desene, elemente
individuale în vederea grafice, geometrice
formării Să mimeze acţiuni,
unor comportamente comportamente
independente
Social-afectiv Formarea şi dezvoltarea Exerciţii practice de comunicare Anul şcolar Să recunoască gesturi şi mimică Jocuri de rol Educator
Formarea şi abilităţilor de comunicare nonverbală (gesturi cu 2019-2020 facială Activitate practică Psihopedagog
verbală şi nonverbală şi a unei semnificaţie socială) şi verbală în Aprecieri stimultive Părinţi
dezvoltarea unor
atitudini civilizate în relaţiile vederea relaţionării pozitive
comportamente cu ceilalţi Jocuri de rol cu aplicarea regulilor
adaptative în relaţia însuşite
cu mediul
înconjurător (natural
şi social)
Exersarea conduitei
independente pentru
integrarea socială
Psiho-motor Organizarea schemei corporale Exerciţii de numire şi indicare a Anul şcolar Să indice părţile corpului său şi a Activitate practică Kinetoterapeut
Formarea şi şi formarea imaginii de sine părţilor corpului său şi ale unui 2019-2020 unui partener Aprecieri stimultive
partener Materiale manipulative
dezvoltarea
Exerciţii de cunoaştere a schemei Observaţia
componentelor corporale proprii /a partenerului
psihomotricităţii Exerciţii-joc de recunoaştere a
(schema corporală, schemei corporale proprii şi a
lateralitatea) şi a partenerului: în oglindă / pe un Să manipuleze obiecte de
formelor de coleg dimensiuni diferite
prehensiune în Stimularea motricităţii Exerciţii ludice de introducere a
copilului cuburilor cu orificiu pe un
vederea construirii
pentru dezvoltarea ax/ a mărgelelor pe sfoară/ a
comportamentelor capacităţilor motrice deficitare pieselor de şah pe tabla
adaptative specială etc.
Exerciţii de prindere a obiectelor
de dimensiuni diferite, cu
Dezvoltarea Educarea/ reeducarea folosirea tuturor tipurilor de
motricităţii generale prehensiunii în vederea prehensiune (terminală,
construirii comportamentelor subterminală, subtermino-laterală,
în context social- adaptative palmară, prin opoziţie
integrator digito-palmară, latero-laterală).

Autonomie Formarea şi dezvoltarea unor Să aibă o postură corectă în Părinţi


personală deprinderi de igienă Exerciţii practice de învăţare a timpul servirii mesei Educator
alimentară, sanitară şi poziţiei corecte la masă, de Să identifice şi să utilizeze
Formarea şi educarea
vestimentară folosire corectă a veselei şi corect vesela şi tacâmurile din
unor abilităţi de tacâmurilor din bucătărie bucătărie
întreţinere şi igienă Exerciţii practice de întreţinere a
personală şi a igienei personale (faţă, Activitate practică
spaţiului de dinţi, păr, mâini, corp) Anul şcolar Aprecieri stimultive
locuit Exerciţii practice de utilizare 2019-2020 Observaţia
corectă a vestimentaţiei şi a
încălţămintei
Formarea şi exersarea
conduitei Formarea şi dezvoltarea Exerciţii practice de recunoaştere
independente pentru deprinderilor de orientare, a cartierului şi a zonelor Să recunoască zonele de interes
integrarea în plan deplasare şi relaţionare în învecinate şcolii şi casei din vecinătatea casei şi şcolii.
social mediul social
Comunicare şi Receptarea Exerciţii de ascultare şi Anul şcolar Să localizeze şi să denumească Activitate practică Părinţi
limbaj semnalelor/stimulilor identificare a unor semnale sonore 2019-2020 zgomotele specifice mediului Aprecieri stimultive Logoped
din mediul apropiat, cu (zgomote, sunete, onomatopee) ambiant sau provocate; Observaţia Educator
Exersarea abilităţii de acordarea de semnificaţii Să identifice şi să reproducă Materiale manipulative
receptare a mesajului corespunzătoare sunetelor emise
verbal şi nonverbal de animale (onomatopee);
Să recunoască vociile
Formarea abilităţilor persoanelor familiare
în plan lexico-grafic Dezvoltarea abilităţii de Exerciţii de imitare a unor sunete, Să imite sunete, gesturi, expresii
imitare a unor activităţi/ gesturi, expresii mimicofaciale, mimicofaciale, acţiuni ale
modele acţionale oferite de acţiuni, cuvinte din repertoriul terapeutului.
terapeut (alternarea rolului şi terapeutului
imitare)
 Evaluarea periodică:
• Obiective realizate: diminuarea greşelilor de exprimare, ameliorarea relaţiilor
colegiale

 Dificultăţi întâmpinate: poate rezolva sarcinile şcolare, chiar și cele mai simple,
singur

 Metode cu impact ridicat:


– pozitiv: stimulare afectivă, valorizarea
– negativ: dezaprobarea, mustrarea

 Revizuirea programului de interventie educational-terapeutică : la sfârşitul


anului scolar, vor fi redefinite obiectivele şi proiectate noi conţinuturi.

 Recomandări particulare: activităţi de loisir, consiliere psihopedagogică, terapie


logopedică

 Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:

Parintii sunt interesati de progresele si evolutia copilului si colaboreaza bine cu


psihopedagogul si profesorul educator de la clasa.

Data: Profesor educator:

22.02.2020 Topai Ildiko