Sunteți pe pagina 1din 31

1

Laborator 3
Tema: Executarea proiectului de pregătire (analiza obiectuală)
Scopul lucrării: realizarea proiectului pentru sistemul informaţional ales conform
variantei, construirea modelelor sistemului în notaţiile IDEF0, formarea tabelului
de operaţii şi tabelului documentelor

Соnţinut

 14.1. Sarcina 1.Crearea diagramei fizice


 14.2. Sarcina 2. Crearea listei proceselor - business
 14.3. Sarcina 3. Crearea diagramei de acțiuni
 14.4. Sarcina 4. Formarea tabelului operațiilor
 14.5. Sarcina 5. Formarea tabelului descrierea documentelor
 14.6. Sarcina 6. Constuirea diagramei de acțiuni
 14.7. Sarcina 7. Formarea tabelului operațiilor
 14.8. sarcina 8. Formarea tabelului descrierea documentelor
 14.9. sarcina 9. Constuirea diagramei de acțiuni
 14.10. Sarcina10. Formarea tabelului operațiilor
 14.11. Sarcina 11. Formarea tabelului descrierea documentelor
 14.12. Sarcina 12. Constuirea diagramei de acțiuni
 14.13. Sarcina 13. Formarea tabelului operațiilor
 14.14. Sarcina 14. Formarea tabelului descrierea documentelor
 14.15. Sarcina 15. Constuirea diagramei de acțiuni
 14.16. Sarcina 16. Formarea tabelului operațiilor
 14.17. Sarcina 17. Formarea tabelului descrierea documentelor

Descrierea completului de business - procese ce vor fi informatizate.

Business - procesele ce vor fi informatizate sunt reflectate în tabelul 14.1:

Tabelul 14.1.

Codul procesului -
№ Denumire proces - business
business
2

1. Achiziții -1 Achiziții produse

2. Depozit - 2 Depozitare produse

3. Vânzări - 3 Vânzări produse

4. Achitări - 4 Achitările reciproce cu furnizorii și clienții


Fiecare busines – process are numărul său unic. Numerotarea busines –
processelor este construită pe principiul ”prefix – număr”, unde prefixul înseamnă
grupa busines – processelor descries, dar numărul, reprezintă numărul de ordine
dîn listă.

Diagrama cazurilor de utilizare a companiei "MED"


3

Imaginea 14.1. Diagrama cazurilor de utilizare

În diagramă cazurilor de utilizare sunt reflectate business – procesele companiei


ce vor fi informatizate și executanții proceselor.

Elaborarea modelelor business – proceselor a companiei pentru comerțul angro


cu preparate farmaceutice.

Tabelul 14.2. definiție termeni

Statistica exterioară de Statistica în baza informației parvenită din rețeaua de


vânzări produse farmacii;
farmaceutice

Statistica interioară de Statistica în baza informației obținută din rapoartele


vânzări produse de realizare produse pe fiecare client al companiei;
farmaceutice

Nomenclatorul de marfă Denumire preparatului și fabrica de producătoare;

ABC Clasificare produse după venituri din realizare marfă


clienților;

XYZ Clasificare produse după ratingul de popularitate a


produselor;

Prețul de evidență Este prețul furnizorului inclusiv și reducerile;

Contractele valabile Contractele conform cărora părțile au oblgațiuni


pentru o perioadă definită;

Orarul livrărilor produselor Conscutivitatea necesară de a apela furnizorii pentru


de către furnizori menține relațiile comerciale;

asigurare Rezerve de Rezerva minimă a produselor necesară pentru


produse acoperirea cerințelor de marfă până la livrarea unei
noi partide de marfă;
Elaborare SI parcurge câteva etape. Dar de fiecare dată etapa inițială este
investigațiile, analiza investigațiilor și modelarea activității companiei.

Pentru a descrie interacțiunile la nivelul superior cu agenții economici externi se


construiește diagrama fizică. Pentru a construe diagram fizică trebuie de
4

determinat cine sunt agenții economici externi și care sunt rolurile principale,
acest lucru va fi efectuat în timpul primei investigații.

14.1. Sarcina 1. Crearea diagramei fizice.

Creați diagrama fizică în conformitate cu descrierea companiei ”!MED”.


Compania distribuitoare ”MED” achiziționează preparate medicinale de la
producătorii atât din țară cât și de peste hotare și prin rețeaua sa de distribuție le
realizează în rețeaua de farmacii. Compania livrează produsele cu transportul
propriu dar utilizează și serviciile de transport al unor companii de transport.

Planificarea achizițiilor se efectuează în baza datelor statistice care sunt furnizate


de rețeaua de farmacii și de distribuitori, compania dispune de propriul depozit.

Executarea sarcinii 1

Compania efectuează achiziții de la producătorii și furnizori preparate atât din


țară cât și de peste hotare – deci partenerii sunt din țară și de peste hotare.
Compania utilizează serviciile de transport și de la alte comanii de transport, deci
aceste companii sunt parteneri exteri. Compania realizează produsele sale prin
rețeaua de farmacii și prin intermediul distribuitorilor. Prin urmare aceste entități
sunt parteneri. Deci partenerii companiei sunt : furnizorii, cumpărătorii și
companiile de transport.

Pe diagram fizică ”compania MED” este reprezentată print-un dreptunghi, pentru


reflectarea partenerilor pe diagramă se utilizează simbolul grafic Actor (figura
unul omuleț). Reflectarea interconexiunilor între companie și parteneri se
utilizează liniile (Communications), relațiile dintre companie și parteneri
trebuie să fie denumite, pentru ca să fie clară rolul partenerului față de companie,
atuci când diagrama este citită de alte persoane.

Crearea diagramei fizice în mediul MS Visio:

1. Lansați - MS Visio. ( "Start"/ "All programss" / MS Visio)


2. Selectați Software / UML Model Diagramm. Din lista formelor propusă
selectați- Shapes pentru a construe diagram fizică selectați - UML Use
Case. Veți obține un ecran ca în imaginea de mai jos, în partea stângă a
ecranului veți găsi o ferestruică cu simboluri grafice, dar în partea dreaptă o
pagină pentru a desena diagram (рис. 14.2)
5

Imaginea 14.2. Ecranul MS Visio pentru UML

3. Pentru a construi un ”drepungi” seletați regimul ”Home ” în ferestruica


”UML Use case” găsiți și selectați pictograma dreptungiul, fixați
pictograma cu butonul drept al mausului și cu butonul apăsat treceți pe
câpul desenului și desenați dreptunghiul dorit.
4. Pentru a arăta pe diagramă ”partenerii„ tot acolo selectați omulețul .
Pentru a plasa omulețul pe desen , procedați ca și în cazul de mai sus.

Note. Pentru deplsarea elementelor pe desen trebuie să fie fie activat în


ferestruica ”Tools” funcția ” Pointer Tool care are o săgeată oblică spre
stânga- sus.

Interconectați figurile cu dreptunghiul , pentru aceasta activați "Line Tool"


și cu butonul drept al mausului efectuați interconexiunil pe desen.

Atribuiții o denumire fiecărui omuleț ca - partener al companiei: furnizorii


(interni și externi), cumpărătorii (farmacii și distribuitori) și companiile de
transport. Pentru a efectua această operație activați funcția ”Text Tool” (simbolul
literei "А"). Butonați pe imaginea omuleților, va apărea câmpul "Actor". În acest
camp înscrieți denumire partenerului.
6

5. Tot așa procedați pentu a scrie textele în dreptunghi și pentru denumirea


liniilor de conexiune.

Diagrama fizică a companiei "MED" o vedeți în imaginea de mai jos.

Imagine 14.3 Diagrama fizică a companiei "MED".

14.2. Sarcina 2. Formarea listei a business – proceselor


În baza descrierii activității companiei din sarcina 1 evidențiați principalele
business – procese și formați un tabel cu următorul conținut:

Tabelul 14.3.

Nr. business - procesului Denumire business – proces

Numărul business – procesului trebuie să fie alfanumeric așa ca citind numărul


să fie clar, ce businss – proces este prezentat sub acest număr.

Executarea sarcinii 2

Pentru a evidenția business – procesele trebuie de evidențiat acțiunile care le


îndeplinește compania. În exemplul dat compania – planifică achizițiile,
7

achiziționează produsele, transportă producția la depozit, pune la evidență


produsele aduse la depozit, vinde produsele de la depozit. Exemplu al unui table de
busuness – procese vedeți în tabelul de mai jos:

Tabelul 14.4.

Numărul P.B. Denumire B.P.

1-Pl_Achziții Planificare achiziții de produse

2-Achiziții Achizițiile de produse

3-Trans. Transportare produse

4-Depozit Depozitare produse

5-realizare Vânzarea produselor


Note : pentru a simplifica sarcina comasăm primele două Business – Procese și
anume 1-Pl_Achiziții și 2-Achiziții într-un singur B.P. "Planificare și
achiziții” și îl denumim 1- Pl._Achiziții.

Business – Procesul "Planificarea achizițiilor și plasare comenzi pe


furnizori”

Descrierea generala a business – procesului.

Compania planifică achizițiile de produse farmaceutice.

Planificarea se efectuează în departamentul ”marketing” de către secția ”marketing


și planificare și se efectuează în modul arătat mai jos:

1. Managerul secției de planificare și marketing zilnic, primește de la


paretenerii companiei informația despre vânzările interne și vânzările
externe în formă de rapoate de vânzare.
2. Pentru planificarea achizițiilor de preparate managerul secției de
marketing și planificare în baza informației primite, zilnic efectuează
calculul necesarului de preparate. Astfel se formează ”Tabelul
necesarului de preparate”.
3. După determinarea cantităților și a nomenclaturii preparatelor ce trebuie să
fie comandate , managerul secției de achiziții efectuează analiza ofertelor
de la furnizori. Acest proces se efectuează lunar sau după necesități. Se
selectează cele mai atractive (avantajoase) condiții de. Pentru aceasta se
compară prețurile și condițiile de achitare de la fiecare furnizor, Aceste date
se iau din price – lista a furnizorilor și din contractele cu ei. Ca rezultat se
8

formează o listă de potențiali furnizori care sunt amplasați în listă după


rangul de prioritate de sus în jos.
4. În baza ”Tabelului necesarului de preparate” și a listă de potențiali
furnizori Managerul secției de achiziții lunar efectuează graficul
livrărilor unde sunt indicați termenii și periodicitatea dar fără a fi indicat
cantitatea producției ce va fi livrată
5. Lunar după ce se determină necesitățile de produse managerul grupului de
logistică efectuează calculele numărului de achiziții. Numărul necesar de
achiziții se calculează în baza informației despre marfa de rezervă ce se află
la depozit, necesarului minimum și maximum și a produselor ce se află în
drum spre depozit (normele minime și maxime de rezerve a produselor se
stabilesc în zile). Aceste calcule trebuie să asigure o continuitate a
prezenței produselor la depozit. În baza acestor calcule se formează planul
de comenzi pentru o lună.
6. *În continuare în secția de logistică în baza planului de comenzi pentru o
lună , graficului livrărilor și a price –listelor se formează comenzile
pentru furnizori.
7. *Dacă se vor face comenzi și pentru furnizorii externi managerul grupului
de logistică ia în calculele cheltuielile pentru certificre produse de import și
se formează un ”Raport de cheltuiel pentu certificare produse”.
8. * Cheltuielile de certificare se verifică la corespondența cu normele
interne ale companiei , Această operație se efectuează după necesități.
9. *Dacă cheltuielile pentru certificre produse depășesc normele interne atunci
managerul secției logistică repetă procesul de formare comenzi pentru
furnizori și formează noi comenzi.
10.Zilnic, comanda pentru furnizori trebuie să acceptată și aprobată managerul
secției logistică și de directorul Departamentului de marketing și
administrarea rezervelor de preparate.
11. Zilnic, managerul secției logistică transmite comenzile în secția de
achiziție. Managerul secției achiziții transmite comenzile către furnizori.

Crearea diagramei de acțiuni


În baza descrierii business – procesului "Planificarea achizițiilor și plasare
comenzi pe furnizori” creați diagrama de acțiuni în care sunt arătați participanții
și operațiile ce efectuează de fiecare participant și interacțiunile între ei. Operațiile
pe diagramă trebuie să respecte cronologia de executare care este expusă în
descriere.

Executarea sarcinii 3.
9

După cum reiese din Descrierea generala a business – procesului. La executarea


acestui B.P. participă trei actori - Managerul secției de planificare și marketing,
managerul grupuli de logistică și Managerul secției achiziții

1. Pentru construirea diagramei împărțiți câmpul diagramei în trei părți. Fiecare


parte va fi atribuită pentru un participant la proces.
2. Deschideți MS Visio€, în mapa Software / UML Model Diagramm
activați opțiunea UML Activity.
3. Orientați câmpul diagramei în Landscape , pentru ce faceți operațiile
(File / Page Setup / Landscape)
4. În panelul instrumentelor activați pictograma "Line Tool" , și împărțiți
pagina în trei părți.
5. În panelul instrumentelor activați pictograma "А". Întroduceți denumirea
completă a business – procesului "Planificarea achizițiilor și plasare
comenzi pe furnizori” denumire prescurtată (1-Pl_Achziții) și a celor trei
participanți la B.P.

Imagine 14.4. Stadiul de pregătire a diagramei de acțiuni

6. Actorul care începe B.P. este Managerul secției de planificare și marketing


care începe procesul după determinarea necesarului de preparate.
10

7. Marcați pe diagramă începutul B.P. cu simbolul "Initial state" și trasați


osăgeată în jos(imag 14.4). lucrul cu formele grafice poate fi efectuat doar
dacă este activată pictograma ”pointer tool”.
8. Cu ajutorul descrierii textuale acțiunile ”recepție informația despre
vânzările interne”, ”receptive informația despre vânzările externe”,
”efectuare calcule despre necesarul de preparate” .
9. Recepția informației despre vânzările interne și externe se efectuează
independent nu au vre-o consecutivitate, pe diagramă ele se indică ca
acțiuni paralele.
10.Pentru a desena acțiunea pe diagramă utilizați figura . Înscrieți în
interiorul figurilor numărul de ordine și denumirea acțiunii, acțiunile
paralele vor avea acelaș număr dar se evidenția prin simboluri (1a,1b…)
pentru a introduce textul activați pictograma cu simbolul "А".
11.Acțiunile le interconectați cu săgeți (conexiuni în locul cu cruciuliță).

12.Pentru relatarea acțiunilor paralele utilizați figura (Transition|


Fork).

13.Pentru a uni acțiunile paralele la ieșire folosiți figura (Transition|


Join).
14.Ca rezultat al operației ”calcularea necesarului de preparate”(operația №2)
(p. 2 Din descrierea generală) managerul crează un document – table
”Necesarul de preparate”. Pentru a reflecta documentul în diagramă
utilizați dreptunghiul. Desenați cu mausul un dreptunhgi cu pictograma
Rectangle Tool.
15.Operația și rezultatul obținut de la executarea ei le interconetați pe diagramă
cu linie întreruptă. Pentru aceasta activați pictograma "Line Tool" pe panelul
de instrumente și alegeți pictograma Line Patter.
16.Ca rezultat veți obține diagrama cum este arătată in imaginea14.5- acțiunile
managerului secției de planificare și marketing.
17.După ce managerul secției de planificare și marketing a creat tabelul
”Tabelului necesarului de preparate”, în acțiune intră managerul secției de
achiziții, trasați o săgeată de la operația ”calcularea necesarului de
preparate” în câmpul de acțiuni al managerului secției de achiziții cum este
arătat în imagine 14.5.
11

Imagine 14.5. Diagrama acțiunilor managerului secției de planificare și


marketing.

18. Citiți cu atenție descrierea B.P. și evidențiați acțiunile ce le efectuează


managerul secției de achiziții. Evidențiați și acțiunile lui după acțiunile
efectuate de managerul grupului de logistică.
19.Pe diagramă succesiv reflectați acțiunile managerului secției de achiziții cum
ar fi:
o Întroducerea în sistem price – listele ale furnizorilor (operația Nr.3)
o Analiza ofertelor furnizorilor (operația №4)
o Selectarea furnizorilor (operația №5)
o Formarea orarului de livrare fără indicarea cantităților (operația
№6)
o Transmitere comenzi către furnizori (operaia Nr.13)

Construiți diagrama grafică așa cum ați procedat în cazul de mai sus.

20.Arătați documentele ce se formează în sistem în rezultatul acțiunilor


managerului de achiziții. În cazul dat – Price – liste și Contractele, Listă de
12

potențiali furnizori care sunt amplasați în listă după rangul de prioritate ,


Orarul livrărilor.
21. Executați diagrama.
22. După ce managerul secției Achiziții formează orarul livrărilor în acțiune se
implică managerul secției logistică.
23.Pe diagramă trebuie să reflectați următoarele acțiuni ale managerului secției
logistică:
o Calculul numărului de achiziții (operația №7)
o planulul de comenzi pentru o lună pentru furnizori (operația №8)
o * Calculul cheltuielile pentru certificre produse dacă produsele sunt
de import (operația №9)
o *Verificare cheltuieli certificare la corespondența cu normele interne
ale companiei
o *Formare comandă către furnizori în caz ca cheltuielile de certificate
depășesc normele interne(operața №10)
o Acceptare și semnare comenzi (operația № 11)
o transmitere comenzi în secția de achiziție (operația № 12)

Amintițivă că managerul secției logistică verifică îndeplinirea unor condiții


și in dependeță de rezultate execută una di acțiuni. Operația ce verifică
cîndeplinire condițiilor sunt însemnate cu simbolul ”*”. Aceasta este una din
particularitățile acțiunilor managerului secției logistică.

24.Desenați pe diagramă acțiunea " calculele numărului de achiziții " și trasați


o săgeată în jos.
25.Știind că formarea comenzilor poate fi efectuată repetat în caz că cheltuielile
de certificare depășesc normele interne, aveți în vedere această situație și
utilizați semnul unirii operațiilor paralele (Transition|Join).
26.Desenași acțiunea ” formarea comenzilor pentru furnizori” după
simbolul , unirea fluxurilor.

27.Desenați un romb - simbolul verificării condițiilor. Trasați din el două


săgeți și denumițile ”Produse din țară” și ”Produse de import”.
28.Săjeata ”Produse din țară” o direcționați către operația ”Aprobare și
semnare comenzi” (operația № 11).
13

29.Pe direcția ”Produse de import” construiți două acțiuni consecutive


”calcule cheltuieli pentru certificare produse”, și " Verificare Cheltuielile
de certificare la corespondența cu normele interne ale companiei ".
30.În continuare după operația " Verificare Cheltuielile de certificare la
corespondența cu normele interne ale companiei ". desenați un romb
simbolul verificare condiții. Trasați din el două sîgeți și denumițile "mai
mult х%", "mai mic х%". În cazul dat х% - normele interne de
certificare produse de import.
31.Săgeata "mai mult х%" o interconectați cu operația №8 "Formare
comenzi pentru furnizori" cu ajutorul figurii unire fluxuri (către p.25)
32.Săgeata "mai mic х%" o direcționați către operația ”Acceptare și semnare
comenzi” № 11.
33.Deoarece spre sunt direcționate două fluxuri (paralele) folosiți simbolil
(Transition|Join). În operația”Acceptare și semnare comenzi” № 11,
precum și ăn alte operații trebuie să intre numai o săgeată. Pentru a
ăndeplini această condițiie folosiți simbolul unire fluxuri.
34.Поставьте в соответствие операции "Подпись заказа" документ -
акцептованный заказ поставщику аналогично тому, как написано в
п.15-16
35.Construiți diagrama pentru operația №12 " transmitere comenzi în secția
de achiziție ". cu aceasta acțiunile managerului secției de logistică se trmin.
Lucrul din nou este transmis către către managerul secției de achiziții, trasați
o săgeată de la operația 12 spre câmpul de acțiune a managerului secției de
achiziții.
36.Desenați pe diagramă trecerea către ”comenzi pentru furnizori” de la
managerul secției logistică către manageril secției achiziții. În continuare
trasați o săgeată cu linie îtreruptă (Object Flow) pentru
interconectatea lor.

37.Desenați pe diagramă finalul procesului. Pentru aceasta utilizați simbolul


(Final State). Interconectați acțiunea ” №13 " transmite comenzile către
furnizori " cu simbolul Final State.

Forma generală a diagramei o gasiți mai jos imagine. 14.6.


14

Рис. 14.6. Diagrama acțiunilor business –procesului ”planificare achiziții și


plasarea comenzilor către furnizori”.

14.4. Sarcina 4. Formarea tabelului de operații.


Toate operațiile ce se efectuează în procesul de "Planificarea achizițiilor și
plasare comenzi pe furnizori”, le înscrieți într-un tabel ce are formatul de mai
jos:

Tabelul 14.5.

ComentariufrecvențaDocument de intrare (document de bază)Document de ieșire


(documentul ce se formează)Operația de evidențăDiagrama și numărul ooperației pe
diagramă

(debit, credit, suma, analitica)

1operațiaexe
2 3 4 5 6 7 8
cutant

Note. Acest tabel completat cu operații, în continuare va fi utilizat pentru proiectarea


Sistemului Informațional.

14.5. Sarcina 5. Formarea tabelului descrierea documentelor.


Toate documentele, ce participă în acest business – proces, le reflectați în tabelul ”Tabelul
15

descrierii documentelor” care are formatul de jos:

Tabelul 14.6.

Diagrama Document
Documentul
și Cât de ele de Registrul
ce se
numărul Operați Cine crează des bază unde se comenta
formează
operației a documentul (frecvenț (documen înregistrează rii
(document
pe a) te de documentul
de ieșire)
diagramă intrare)

1 2 3 4 5 6 7 8
Note. După ce vor fi descrise toate documentele se trece la elaborarea lor în
Sistemul Informațional. În acest material didactic formele documentelor nu sunt
prezentate. În practica de proiectare S.I. se creează un album de forme, care este o
anexă la tabelul ”descrierea documentelor”.

Business – procesul "Înregistrare produse la depozit"

Descrierea generală a business – procesului.

Compania "MED" deține 10 depozite dintre care unul central în Chișinău. La


deposit se păstrează producție în nomenclatură între 1000 – 2000 de denumiri.

La depozit de fapt se operează nu cu ”nomenclatura” ci cu ”seria” de produse. O


poziție în nomenclator poate avea mai multe serii de medicamente.

La depozit se pîstrează preparatele de rezervă ce nun pot fi comercializate.

Evidența bunurilor materiale în două valute - în valuta națională și în valuta


achiziiției

Procesul de luare la evidență a medicamentelor se produce în felul următor:

1. Managerul secției de recepție, primește marfa conform documentelor de


însoțire de la furnizor, și verifică nomenclatura, cantitatea, coincidența
după numărul de serie, termenul de valabilitate produse.
2. Dacă marfa sosită coincide cu marfa indicate în documentele de însoțire de
la furnizor și comenzii plasate anterior furnizorului atnci Managerul secției
de recepție transmite documentele managerului secției de achiziții. În caz
contrar se investigează pricina și se identifică cine se face vinovat de cele
întâmplate și se înaintează documente de reclamație.
16

3. Managerul secției de achiziții verifică corespondența între marfa parvenită


cu comanda plasată acestui furnizor, după nomenclatură, verifică cantitate și
prețurile și în baza documentelor de însoțire de la furnizor formează
documentul de evidență (înregistrare) marfă și le introduce în baza de date,
unde se indică cantitatea și prețul produselor. La formarea documentului de
evidență se efectuează înscrierea D41-К60. În continuare în process se
includ managerul secției de certificare și managerul secției de marketing.
4. Managerul secției de certificare verifică datele referitor la seria produsului
din documentul de însoțire cu datele din îndrumarul produselor. Îndrumarul
produselor este permanent actualizat.
5. Managerul secției de certificare efectuează procesul de certificare produse.
Procesul de certificare în cazul dat se limitează cu procesul de luare la
evidență a documentelor de certificare produse și ca o procedură cu scopul
de a obține documentele de certificare.
6. Managerul secției de evidență în operația de luare la evidență a bunurilor
materiale reieșind din datele din ce se conțin documentul de însoțire împarte
fiecare poziție a nomenclaturii a produselor sosite după serii unde se indică
termenul de valabilitate a produsului.
7. În paralel cu acțiunile managerului secției de certificare, și a managerului
secției achiziții care întroduce în baza de date informația despre cantitatea
produselor, Managerul secției marketing, utilizând datele din documentele
de însoțire efectuează operația de determinare a prețului de bază pentru
realizare și îl înscrie în cartela produsului și în baza de date.
8. Aranjarea produselor la păstrare după serie se efectuează de managerul
depozitului în conformitate cu Planul de aranjare a producției la locul de
păstrare. Locul de păstrare se înscrie în cartela produsului.

14.6. sarcina 6. Construirea diagramei de acțiuni.


În baza descrierii de mai sus a business – procesului ”rezerve – depozit
(evidență)” construiți diagrama de acțiuni și relatați actorii (participanții) la
proces, acțunile ce le efectuează fiecare actor și legăturile între aceste acțiuni.
Operațiile pe diagramă trebuie să respecte cronologia de executare.

Executatre sarcinii 6

1. Studiați descrierea busunes – procesului, evidențiați actorii (participanții) la


process: i) În punctele №1,2 din descriere, participant la proces este
”Managerul secției de recepție”, ii) în punctul № 3 – actorul este
”Mangerul secției achiziții”, iii) în punctele №4,5 – actorul este
"Managerul secției de certificare”, iv) în punctual 6 - actorul este
”Managerul secției de evidență”, v) în №7- ”Managerul secției
17

marketing” și vi) în punctual №8 – managerul depozitului”. Deci în


business – procesul ”rezerve – depozit (evidență)” sunt 6 participanți.

2. Treceți la construcția diagramei de acțiuni. Pentru aceasta împărțiți câmpul


diagramei în 6 părți, câte una pentru fiecare actor la proces.
3. Lansați MS Visio deschideți Software / UML Model Diagramm opțiunea
UML Activity.
4. Orientați diagrama pe orizontală (File / Page Setup / Landscape)
5. Pe panelul instrumentarii activați pictograma "Line Tool". Ținînd butonul
stâng a mausului împărțiți pagina în 6 părți.
6. Pe panelul instrumentarii activați pictograma cu simbolul "А". Înscrieți
denumirea completă a diagramei "rezerve – depozit (evidență)",
denumirea prescurtată (4depozit) înscrieți denumirile tuturor actorilor la
process imaginea 14.7

Imaginea. 14.7. etapa de pregătire a diagramei de acțiuni

7. Analizați descrierea business – procesului, evidențiați cine începe procesul.


18

Este evident că procesul îl începe ”Managerul secției de recepție”.


8. Arătați în câmpul ”Managerul secției de recepție”, începutul procesului cu
simbolul "Initial state"). Rețineți, lucrul cu elementele grafice poate fi
efectuat numai dacă este activată opțiunea pointer tool (săgeata).
9. Trasați săgeate în jos, pentru ce trageți din forma UML Activite pictograma
cu imaginea (Control Flow).
10.Evidențiați acțiunea ”verifică nomenclatura, cantitatea, coincidența după
numărul de serie, termenul de valabilitate produse” ,
11. Reflectați această acțiune pe diagramă cu figura , înscrieți în ea
acțiunea și număril ei de ordine (№1). Pentru aceasta activați pictograma
"А".

12.Construiți un romb – simbolul verificării condițiilor. Trasați două săgeți


"nu coincide cu documentele", "coincidență totală cu documente".
13.Săgeata "nu coincide cu documentele", o interconectați cu subprocesul
”determinarea cine se face vinovat” pentru a înainta pretențiile.pentru a fi
relatat subprocesul utilizați .
14.În caz că după verificare produselornu datele nu coincid cu documentele de
însoțire luarea la evidență a produselor nu se operează, cu saceasta procesul
se termină. Trasați o săgeată din subprocesul ”determinarea cine se face
vinovat” și o interconectați cu simbolul terminate proces (Final State)
15.Săgeata cu denumirea "coincidență totală cu documente" o interconectați
cu operația №2 " introduce în baza de date, cantitatea și prețul produselor",
care este efectuată de Managerul secției de achiziții.
16.Reflectare acestor date în baza de date se efectuează prin creare în baza de
date a documentului de evidență întrări. Pentru a reflecta acest document pe
diagram desenați imaginea unui dreptunghi Rectangle Tool.
17.Operația №2 " introduce în baza de date, cantitatea și prețul produselor "
și documentul obținut ”documentul de evidență intrări”, pe diagram se
interconectează cu o linie întrerupă . pentru aceasta activați "Line Tool"/
(Line Patter).
18.Punctetle № 3,7) se îndeplinesc în paralel de către ”Managerul secției
marketing” și "Managerul secției de certificare”.

19.Pentru relatarea proceselor paralele utilizați (Transition|Fork).


19

imaginea 14.8. diagrama acțiunilor managerului secției de recepție și a


managerului secției de achiziții.

20.Relatați consecutiv acțiunile managerului secției certificare produse și le


interconectați cu săgeți (Control Flow). "Managerul secției de
certificare”, indeplinește operațiile: №3 "căutarea seriei în îndrumar", №4
"completare serii în îndrumar", și №5 "procesul de certificare".

9. După ce se efectuează operația de certificare în acțiune se include


”Managerul secției de evidență”. El îndeplinește operația №6 " împarte
fiecare poziție a nomenclaturii a produselor sosite după serii unde se indică
termenul de valabilitate a produsului.". relatați această operație în câmpul de
acțiuni al ”Managerul secției de evidență” cu figura .

21.Relatați pe diagramă operația №7 " Aranjarea produselor la păstrare după


serie”, care este efectuată de managerul depozitului.
22.Interconectați cu o săgeată operația №6, cu №7.
23.Relatați pe diagramă operația № 8 " determinare a prețului de bază pentru
realizare și înscriere în cartela produsului și în baza de date ", acțiune
20

executată de magerul secției de marcheting.


24.Interconectați №2 cu №8, folosind săgeata pregătită mai devreme
(img.14.8).
25.Puneți dreptunghiul ”cartela produsului” conectândul cu №8.
26.Toate operațiile efectuate de participanții la acest proces au fost realizate.
Reflectați pe diagramă sfârșitul procesului în câmpul managerului de
depozit. Pentru ce interconectați operațiile paralele. Pentru a interconecta
procesele paralele folosiți figura (Transition|Join) și la ieșirea din
unirea proceselor paralele relatați simbolul (Final State) sfârșitul
operației.

Diagrama generală a procesului ”rezerve- depizit (evidență)” o găsiți în imaginea


14.9.

Рис. 14.9. Diagrama generală a procesului ”rezerve- depizit (evidență)”

Sarcina 7. Formarea tabelului de operații.


Toate operațiile ce participă la procesul Все операции, участвующие в процессе
"”rezerve- depizit (evidență)”" le relatați în tabelul ”tabelul descrierii operațiilor
care are forma de mai jos:
21

Tabelul 14.7.

evidența
Diagrama și (debit,
Documente Documentele comen
numărul pe operația executantul frecvența credit,
de intrare) de ieșire tariu
diagramă suma,
analitica)

1 2 3 4 5 6 7 8

Note. În continuare acest tabel completat va fi utilizată pentru proiectarea în


Sistemul Informațional a operațiilor descrise.

Executarea sarcinei 7

Includeți consecutiv în tabel toate operațiile business – procesului precum sunt


relatate în descriere și pe diagrama acțiunilor.

1. În colonița 1 înscrieți denumirea scurtă a diagramei – 4Depozit, tot aici


indicate indicate numărul operației în conformitate cu diagram de acțiuni
(img. 14.9).
2. În colonița 2 prin copiere treceți din diagramă denumirea operației.
3. În colonița 3 indicați executantul operației.
4. În colonița 4 indicați frecvența executării operației. În business – procesul
dat toate operațiile se efectuează zilnic, doar operația №4 nu are o
regularitate ci se efectuează după necesitate. Informația despre frecvența
operațiilor se determină în procesul investigațieii companiei. Frecvența
efectuării operațiilor determină cerințele către operativitatea funcționării
sistemului informațional
5. În colonița 5 întroduceți denumirea documentului în baza cărui se
efectuează operația (documente de intrare). În exemplul dat aproape toate
operațiile se efectuează în baza ”documentelor de însoțire”. Dar operația
№2 se efectuează în baza ”comanda furnizorului”, la executatrea operației
№3 se utilizează ”îndrumarul seriilor”, documentul de bază a operației
”certificare (№5) servește ”certificatul produsului”.
6. În colonița 6 indicați denumirea docuimentului ce se crează în rezultatul
executării ioerației (documente de ieșire). În acest business – process se
formează numai două documente: - factura de evidență și cartel produsului.
7. Dacă ca rezultat al operației se formează un act de evidență contabilă atunci
el se indică colonița 7 în exemplul dat operația 2.
22

Sarcina 8. Crearea tabelului ”descrierea documentelor.


Toate documentele ce participă în business – proces le relatați în ”tabelul
descrierea documentelor” care are forma de mai jos:

Tabelul 14.8.

Diagrama Document
și numărul ul ce se Registrul unde
frecv Documente comentar
operației creează operația executantul se
ența de întrare ii
pe (document ănregistrează
diagramă de ieșire)

1 2 3 4 5 6 7 8

Note . după ce sunt descrise documentele se trece la proiectarea Sistemului


Informațional. Forma documentelor în acest material didactic nu sunt prezentate.

Business – procesul "Vânzări"

Descrierea generală a business – procesului.

Business – procesul "Vânzări" este următorul:

1. Managerul secției vânzare, zilnic recepționează de la clienți ”comanda”


pentru un produs concret din nomenclatură produselor farmaceutice. În
comanda produsului clientul indică termenii de plată.
2. La primirea comenzii de la client managerul secției de vânzări verifică dacă
clientul dispune de ”licență” (ândrumarul licențelor) pentru comercializarea
produselor farmaceutice. Dacă clientul nu dispune de licență, produsele
pentru acest client nu se eliberează.
3. Managerul secției vânzare zilnic verifică existența necesarului de produse
la depozit.
4. Dacă la deposit nu sunt suficiente produse pentru executarea comenzii
atunci managerul plasează comanda în ”registrul comenzilor
neândeplinite” . în continuare managerul zilnic verifică posibilitatea
îndeplinirii comenzilor ce au fost plasate în registrul ”registrul comenzilor
neândeplinite”.
5. În caz că clientul dispune de licență și la depozit sunt produse în cantitatea
cerută atunci în secția vânzare în baza comenzii și a contractului se creează
comanda pentru nomenclatura cerută . comenzile se creează zilnic.
6. Zilnic în baza comenzilor managerul secției vânzări face rezervarea
produselor.
23

7. managerul secției vânzări zilnic verifica limita de creditare și creanțele


debitoare a cumpărătorilor potențiali.
8. Dacă limita de creditare și creanțele debitoare nu depășesc limitele admise,
atunci Comanda se transmite la depozit în secția de evidență și operații.
9. În caz că limita de creditare și creanțele debitoare depășesc limitile
admisibile, atunci managerul secției vânzări nu transmite comanda la
depozit în secția de evidență și operații , oprește procesul de vânzare și se
poartă tratative cu clientul.
10.Odată cu primirea Comenzii Managerul secției de evidență și operații de la
depozit, zilnic efectueză completarea produselor după nomenclatura lor.
11. Managerul secției de evidență și operații zilnic creează liste cu conținutul
medicamentelor ce au fost incluse în pachet.
12.Managerul secției de evidență și operații zilnic creează pentru clienți
următoarele documente: cont de plată, facture de expediție și facture-cont.
13.După ce a fost livrată marfa de la depzit se efectuează decontatea
produselor. Decontarea medicamentelor se efeictuează conform chitanței de
consum și se formează inscrierea contabilă Д62-К41.

Sarcina 9. Construirea diagramei de acțiuni.


În baza descrierii de mai sus a business – procesului ”rezerve – depozit
(evidență)” construiți diagrama de acțiuni și relatați actorii (participanții) la
proces, acțunile ce le efectuează fiecare actor și legăturile între aceste acțiuni.
Operațiile pe diagramă trebuie să respecte cronologia de executare.

Executarea sarcinii 9

1. Studiați descrierea busunes – procesului, evidențiați actorii (participanții) la


process: i) din descriere, participant la proces este managerul secției
vânzări , și ii) ”!Managerul secției de evidență și operații” de la depozit
2. Treceți la construcția diagramei de acțiuni. Pentru aceasta împărțiți câmpul
diagramei în părți, câte una pentru fiecare actor la proces.
3. Lansați MS Visio deschideți Software / UML Model Diagramm opțiunea
UML Activity.
4. Orientați diagrama pe orizontală (File / Page Setup / portrait)
5. Pe panelul instrumentarii activați pictograma "Line Tool". Ținînd butonul
stâng a mausului, împărțiți pagina în 2 părți.
24

1. Fixați pictograma cu imaginea literei "А". dați denumirea titlului business


- procesului "Vânzări", dați denumirea prescurtată (5vnz) și numiți
participanții (actorii) business – procesului) cum este relatat în img. 14.10.

Рис. 14.10. etapa de pregătire a diagramei de acțiuni.

2. Analizați descrierea business – procesului, evidențiați actorul care începe


procesul, este evident că procesul este început de ”managerul secției de
vânzări”.
3. Indicate pe diagramă începutul business – procesului cu simbolul
"Initial state" în câmpul ”managerului secției de vânzări (img. 14.10).
4. Direcționați săgeata în jos de la îmceputul procesului, pentru aceasta din
forma UML Activite trageți imaginea ”săgeata ” (Control Flow)
(img. 14.10).
5. Evidențiați acțiunile ”managerului secției de vânzări”:
o Operația №1 "Recepționare comandă de la client în care este indicată
nomenclatura produselor" comanda cantitativă a produselor, numărul
de serie, termenul de valabilitate",
o Operația №2 "verificare dacă clientul dispune de licență pentru
medicamentele solicitate"
25

o Operația №3 " Verificarea disponibilului produselor la depozit"


o Operația №4 " plasarea comenzii în registrul ”comenzi nesatisfăcute
” dacă este cazul.
o Operația №5 "procesul de formare a comenzii în baza cererii și a
contractului cu clientul"
o Operația №6 " rezervare produse pentru client"
o Operația №7 " verificare limita de creditare și creanțele debitoare a
cumpărătorilor"
o Operația №8 "Refuzul comenzii"
6. Relatați pe diagramă primele două operații efectuate de ”managerului
secției de vânzări”. Pentru aceasta utilizați figura .
7. Înscrieți în aceste figuri denumirea acțiunilor și numărul lor, cu ajutorul
pictogramei "А". interconectați operațiile cu săgeata (Control Flow).

8. Desenați simbolul verificare condiții , trasați două săgeți și le denumiți


”dispune de licență” și ”nu dispine de licență” ( acestă săgeată ulterior va fi
conectată cu sfârșitul operației).
9. Săgeata "Dispine de licență" o interconectați cu operația №3 " Verificarea
disponibilului produselor la depozit", indicate în următorul desen .

10.Desenați simbolul verificare condiții , trasați două săgeți și le denumiți


"reserve produse suficiente ", "reserve produse insuficiente".
11.Săgeata "reserve produse insuficiente". O interconectați cu operația №4
”plasarea comenzii în registrul comenzi nesatisfăcute"
12.De la operația №4 trasați o săgeată spre operația №3, pentru a indica
ciclicitatea procesului de verificare a satisfacerii comenzilor neândeplinite
anterior. Atenție! Către operația №3 deja este trasată o săgeată ”Dispune de
licență”, știind că conform regulii de construcție diagrame – la intrare poate
fi numai o săgeată – pentru a respecta această regulă utilizați simbolul unire
fluxuri (Transition|Join).
26

Img. 14.11. Un fragment a diagramei de acțiuni B.P. ”Vânzări”

13.Săgeata cu denumirea "rezerve produse suficiente” o interconectați cu


operația №5 " procesul de formare a comenzii în baza cererii și a
contractului cu clientul", pentru aceasta desenați imaginea și inscrieți
denumirea operației №5.
14.Puneți în concordanță cu operația Nr.5 documentul ”comanda clientului”.
Pentru a relata ”comanda clientului” pe diagramă utilizați imaginea
dreptunghiului cu pictograma Rectangle Tool.
15.Operația №5 și rezultatul obținut de la această operație executarea
”comanda clientului” le interconectați cu o linie întreruptă (pictograma
"Line Tool" / Line Patter (cu mausul desenați interconecsiunea).
16.După operația №5 consecutiv relatați operațiile №6 "rezervare produse
pentru client” și №7" verificare limita de creditare și creanțele debitoare a
cumpărătorilor".

17.Operația №7 o conectați cu un - trasați două săgeți ”este depășire” și


”nu este depășire”.
18.Săgeata cu denumirea ”este depășire” o interconectați cu operația №8
"respingere comandă". Ulterior operația №8 va fi interconectată cu simbolul
27

”sfârșitul ooperației (Final State). Tot la acest symbol se conectează și


săgeata de la ”nu dispune de licență”, pentru a uni ambele fluxuri folosiți
figura unire fluxuri independente (Transition|Join).
19. Aici se termină acțiunile managerului secției vânzări”, și în proces se
include ”managerul secției de evidență si operațiuni” de la depozit. În
câmpul de acțiuni al ”managerul secției de evidență si operațiuni” relatați
consecutiv două operații: Nr.9 " efectueză completarea produselor după
nomenclatura lor", №10 "liste cu conținutul medicamentelor ce au fost
incluse în pachet.",№11 " cont de plată, facture de expediție și facture-cont
", №12 " livrare și decontatea produselor ".
20.Către operația №9 trageți săgeata ”nu este depășire”.
21.Completați operația операции №10 cu "liste cu conținutul medicamentelor
ce au fost incluse în pachet.", operația №11 – trei documente: "cont",
"facture de expedițieРасходная накладная", "factura - cont" pentru aceasta
utilizați figura dreptunghiului cu pictogramaу Rectangle Tool.
22.Operațiile №10 și №11și, documentele ce se obțin ca rezultat al acestor
operații le interconectați cu linii întrerupte - pictograma "Line Tool" și (Line
Patter) și cu mausul.
23.Operația №12 este ultima în acest business – proces, deci relatați simbolul
sfârșitul operației (Final State). Către acest symbol se adună trei săgeți,
folosiți simbolul unirii fluxurilor independente (Transition|Join).
24.Diagrama generală o vedeți img. 14.12.
28

Рис. 14.12. diagrama acțiunilor B.P. "Vânzări"

Sarcina 10. Crearea tabelului de operații

Operațiile ce participă la B. P. "Vââ nzâă ri", le relâtâtți îân tâbelul de mâi jos:

Tabelul 14.9.

Operația
Diagrama Document de
Document evidență
și numărul de ieșire
de intrare
ooperației operația executant frecvența (documentul (debit, Comentariu
(document
pe ce se credit,
de bază)
diagramă formează) suma,
analitica)

1 2 3 4 5 6 7 8

Note . datele din acest tabel vor fi utilizate pentru proiectarea opеrațiilor în Sistemul
29

Informațional.

sarcina 11. Crearea tabelului descrierea documentelor.


Reflectați toate documentele ce participă la acest B.P. ca în tabelul de mai jos:

Tabelul 14.10.

Diagram
a și Documentu Registrul
Cine Documentel
numărul l ce se Cât de des unde se
Operați crează e de bază comentari
operației formează (frecvența înregistreaz
a documentu (documente i
pe (document ) ă
l de intrare)
diagram de ieșire) documentul
ă

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: după ce sunt descrise documentele se trece la proiectarea Sistemului
Informațional. Forma documentelor în acest material didactic nu sunt prezentate.

Business – procesul "Achitări cu clienții"

Descriere generală a business – procesului.

1. Managerul secției vânzări zilnic efectuează până la zece livrări. Odată cu


livrările mărfii Managerul secției vânzări transmite și documentele de
plată ”contul de plată”. ”contul de plată” se înregistrează în ”registrul
conturilor”.
2. După efectuarea livrării Managerul secției vânzări înregistrează în jurnal ,
astfel se fixează datoria clientului.
3. Contabilul companiei zilnic primește de la bancă extrasele de plată.
4. Managerul secției vânzări zilnic verifică achitările pentru marfa livrată și
dacă sunt respectați termenii de plată.
5. Dacă banii nu au intrat în cont companiei și termenul de achitare prescris a
expirat – atunci el blochează livrarea.
6. Dacă clientul a achitat contul atunci se notează în registru și se efectuează
livrarea.
7. Contabilul lunar berifică bilanțul achitărilor cu clienții.

Sarcina 12. Construirea diagramei de acțiuni.


În baza descrierii de mai sus a business – procesului ”Achitări cu clienții”
construiți diagrama de acțiuni și relatați actorii (participanții) la proces, acțiunile
30

ce le efectuează fiecare actor și legăturile între aceste acțiuni. Operațiile pe


diagramă trebuie să respecte cronologia de executare.

În continuare executați

Sarcina 13. Crearea tabelului descrierea operațiilor.

Operațiile ce participă la B. P. " Achitări cu clienții ", tâbelul 14.11

Sarcina 14. Crearea tabelului descrierea documentelor, tabelul 14.12

Procedați ca și în cazurile sarcinilor de mai sus.

Business – procesul "achitate cu furnizorii"

Descrierea generață a busines - procesului.

1. Managerul secției achiziții zilnic recepționează conturi de plată de la furnizorii de


medicamente , le înregistrează în registrul conturilor de la furnizori și le transmite în
contabilitate.
2. Contabilitatea zilnic formează documente de plată și le transmite la bancă.
3. Contabilul în baza extraselor bancare face înregistrarea plății în registrul conturilor
furnizorului.
4. Managerul secției achiziții zilnic, odată cu sosirea mărfii sau cu efectuarea plății
efectuează înscriere în registru ”sosire marfă și plăți”.
5. Contabilul de fiacare dată la sfârșitul luni efectuează verificarea achitărilor reciproce cu
furnizorii.

Sarcina 15. Construiți diagrama de acțiuni.


În baza descrierii de mai sus a business – procesului ”Achitări cu furnizorii”
construiți diagrama de acțiuni și relatați actorii (participanții) la proces, acțiunile
ce le efectuează fiecare actor și legăturile între aceste acțiuni. Operațiile pe
diagramă trebuie să respecte cronologia de executare

Sarcina 16. Formaerea tabelului de operații.


Sarcina 17. Formarea tabelului descriere documente.

Aceste operații le executați după analogie cu procesele anterioare.


14.17. Задание 17. Формирование таблицы описания документов
Все документы, участвующие в бизнес-процессе, отразите в Таблице описания
документов, имеющей следующий формат:
31

Cerinţe:
1. De realizat diagrama precedentelor pentru sistemul informaţional
2. De realizat diagram fizică a sistemului cu ajutorul Microsoft Visio
3. Formarea listei proceselor de business pe baza lor desenaţi diagram
activităţilor
4. Formarea tabelului de operaţii
5. Formarea tabelului de descriere a documentelor
6. Pe baza informaţiilor de mai sus realizaţi patru diagrame de activităţi