Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL NAŢIONAL

DE DEZVOLTARE RURALĂ UniuneaEuropeană


Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE.

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin


Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):

"DEZVOLTARE RESURSEI UMANE DIN SECTORUL AGRICOL


DE PE TERITORIUL GAL SUCEAVA SUD EST"

Beneficiar UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ


„ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

Cursuri : HOTEL TURIST


ADRESA: str. Nicolae Beldiceanu. Nr. 8B, Loc. Fălticeni , Suceava
Perioada: 03.02.2020 – 07..02.2020
Program: 0900-1300, 1400-1800

Autoritatea Contractantă:
AGENȚIA PENTRU
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
Agenția pentru Finanțarea
din cadrul Inves țiilor Rurale
MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Împreună creştem satul românesc. www.afir.madr.ro