Sunteți pe pagina 1din 1

Plan

Motto : ,, Dumnezeu a rânduit pentru noi ceva mai bun , ca ei să nu ia fară


noi desăvârșirea. ”
Tema : Credința

Credința ca experiență a pelerinului spre o patrie sfântă, cerească, nouă, aleasă și


binecuvântată de Dumnezeu :
 ,,Îndrăznind deci totdeauna și știind că, petrecând în trup , suntem departe de Domnul. Căci
umblăm prin credință , nu prin vedere. Avem încredere și voim mai bine să plecăm din trup
și să petrecem în Domnul.” ( II Corinteni 5, 6-8)

Credința se încearcă prin necazuri :


 ,, Prin care am avut și apropiere, prin credință, la harul acesta, în care stăm și ne lăudăm
întru nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferinșe, bine
știind că suferința aduce răbdare.” ( Rom 5 , 2-3)
 ,, Cel ce crede în răsplata lui Hristos , pe măsura credinței sale rabdă bucuros toată
nedreptatea.” ( Sfântul Marcu Ascetul )

Credința ce duce la viața veșnică ( Împărăția Cerurilor) :


 ,, Pentru că Avraam și seminția lui nu prin lege au primit făgăduințele că vor moșteni
lumea , ci prin dreptatea cea din credință ” ( Rom 4, 13)
 ,, Fără credință în Dumnezeu , nici robia n-o poți îndura și nici libertatea n-o poți
menține” ( Sfântul Nicolae Velimirovici)
Încheiere : ,,Un singur lucru este necesar pentru mântuire : credința , dar credința
cu lucrare.” ( Sfântul Ignatie Briancianinov)