Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 14.11.2012
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare
CLASA: pregătitoare A
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Cântăm şi ne mişcăm”
SUBIECTUL LECŢIEI: „Mişcat...de versuri”
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare
SCOPUL LECŢIEI: - Formarea şi dezvoltarea deprinderii de a executa diferite mişcări sugerate de textul cântecului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să execute corect exerciţii de respiraţie şi ritmico- melodice;
O2 – să reţină, versurile cântecului;
O3 – să interpreteze melodia cântecului “Bat din palme”;
O4 – să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
O5 – să rezolve corect fişa de muncă independentă
STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode, procedee, tehnici: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;


b) Mijloace de învăţământ: laptop, CD – audio, fişe de muncă independentă, imagini;
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
RESURSE UMANE: 20 elevi
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
Dumitru, Gheorghe, Proiectarea şi modelarea activităţii didactice, Editura Grigore Tabacaru, Bacău, 1997;
Dolgoşev, M., Marinescu, E., Educaţia muzicală – Îndrumări metodice, Buc., Editura Didactică şi Pedagogică, 1963.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment 1 min Pregătirea materialelor Conversaţia Frontal


organizatoric necesare elevilor pentru
desfăşurarea activităţii şi
asigurarea climatului favorabil.

2. Reactualizare 3 min Voi cere elevilor să îşi Conversaţia Frontal Evaluez


a amintească cântecul învăţat în capacitatea
cunoştinţelor ora anterioară, să îl cânte în elevilor de a
asimilate coletiv, integral, asociindu-i realiza
anterior versurile cu mişcarea. corespondenţe
între cântecul
învăţat în ora
anterioară şi
mişcarea.

3. Captarea 2 min Va consta în venirea unui Conversaţia Evaluez


atenţiei oaspete-surpriza (Domnul Frontal capacitatea
Director), care le va zice că elevilor de a
este mesagerul Zânei Toamna, asculta
trimis de aceasta pentru a vedea „discursul”
dacă sunt ascultători şi cuminţi. Domnului
Director.

4. Anunţarea 2 min Copii, astăzi avem un Capacitatea


temei şi a oaspete (pe domnul director), şi Conversaţia Frontal elevilor de a
obiectivelor m-am gândit să îi facem un reţine titlul
operaţionale cadou acestuia, să plece de la lecţiei şi
noi cu o amintire frumoasă. Ce sarcinile pe
ar fi să învăţăm un cântecel şi care le au de
să îi arătaţi Domnului Director îndeplinit.
cât de frumos ştiţi voi să cântaţi
şi să dansaţi?
Cântecelul pe care îl
învăţăm astăzi se numeşte “Bat
din palme”.
Frontal
Voi enumera obiectivele în
termeni accesibili copiilor.

5. Dirijarea 22 min Exerciţii de încălzire a vocilor: Conversaţia Frontal


invăţătii Copii, să ne imaginăm că ne
plimbăm prin pădure. Deodată Evaluez
vedem o căprioară şi uimiţi Observaţia Individual capacitatea
spunem: “Ce frumoasă este Exerciţiul elevilor de a
căprioara!”. efectua
Cu spatele drept, tragem aer
exerciţiile de
pe nas, iar când îl dăm afară pe
încălzire a
gură spunem:
vocii.
Ce frumoasă este căprioara!
Copii, dar mânuţele ne sunt Frontal
amorţite? Hai să le dezmorţim!
Cum fac păsărelele în
copaci? (cip-ci-rip)
Să ciripim şi noi ca ele!
Atenţie ciripim toţi odată!
După ce am ascultat
Exerciţiul
cântecul păsărelelor să le
cântam şi noi ceva.
Atenţie! Eu cânt prima, iar voi
după mine!
a a a a a Capacitatea de
Exerciţiul Frontal
ma ma ma ma reţinere şi
O1 maaaaaaaa efectuare a
la la la la
laaaaaaaa Individual vocalizelor

a) Familiarizarea copiilor cu
textul cântecului;
Voi realiza o recitare a
textului cântecelului clară,
expresivă, însoţita de mimica si
gesticulaţie adecvată, capabilă Demonstraţia
să motiveze copiii pentru Frontal
învăţare; voi utiliza planşele
ilustrative: Copii, avem la tablă
un set de imagini care ne vor Imagini
ajuta să învăţăm cântecelul mai reprezentând
repede şi să îl reţinem mai uşor. cuvinte din
Voi cere elevilor să recunoască textul Evaluez
imaginile de la tablă şi cântecului capacitatea
Conversaţia
discutăm pe baza acestora. elevilor de a
Individual recunoaşte
Voi întreba despre ce este vorba
imaginile
în textul cântecului şi voi
prezentate la
clarifica eventualele cuvinte
tablă.
necunoscute.
Voi recita textul cântecului Conversaţia Frontal Capacitatea
pentru a doua oară. elevilor de a
răspunde corect
Voi recita prima strofă a
la întrebările
cântecului, apoi, o voi repeta cu
adresate de
toţi copiii de mai multe ori.
profesor.
Voi lua câte un copil lângă
mine - se recită prima strofă.

După ce se recită prima strofă


Individual
se trece la a doua strofă.
Exerciţiul
Voi recita a doua strofă, apoi,
o voi repeta cu copiii de mai
multe ori.

Voi repeta cu câte un copil a


Frontal
doua strofă. Evaluez
capacitatea
Îi voi ajuta pe copii în
Individual elevilor de a se
recitarea poeziei, spunându-le
folosi, în
primele cuvinte şi sugerându-le
Imagini recitarea
planşele.
În cele din urmă vom recita reprezentând textului
împreună tot textul cântecului cuvinte din Frontal cântecului, de
de mai multe ori. textul planşele-
Exerciţiul
cântecului suport.
Voi chema în faţă 2-3 copii pe
care îi voi ruga să mai recite o Evaluez
dată tot textul cântecului. capacitatea
Frontal copiilor de
O2 b) Demonstrarea cântecului;
recita corect
Audiem împreună
textul
cântecelul înregistrat.
cântecului.
Se repetă cântecul model de Individual
către propunator şi înainte de a
începe copiii să cânte se vor
Capacitatea
face precizări asupra modului
Laptop, CD elevilor de a
de interpretare corectă a Frontal
ţine cont de
cântecului. Demonstraţia
îndrumările
c) Executarea cântecului
profesorului, în
împreuna cu copiii;
Conversaţia interpretarea
Voi cere copiilor să se ridice
cântecului.
în picioare lângă băncuţă.
Cântecul va fi interpretat de
toţi elevii de doua ori, apoi pe
grupe separate.
Copiii vor cânta şi vor
Frontal
gesticula în acelaşi timp.
La interpretarea pe grupe Conversaţia
O3 Capacitatea
fiecare grupă va fi aplaudată de
elevilor de a
O4 cealaltă grupă pentru prestaţia
cânta şi
sa.
Exerciţiul gesticula pe
baza melodiei.
Frontal

Individual

Pe grupe

6. Fixarea O3 9 min Interpretare a cântecului cu Conversaţia Frontal Evaluez


cunoştinţelor voce înceată şi cu voce tare. capacitatea de
O4 Exerciţiul
a interpreta
După ce cântecelul este Conversaţia
melodia
învăţat îi oferim cadoul muzical Exerciţiul
cântecului
Domnului Director, cântat de
învăţat.
toţii copiii frumos, cu intonaţie
şi gesturi.

7. Obţinerea O5 5 min Voi împărţi elevilor fişe de Conversaţia Fişe de Evaluez


performanţei muncă independentă. Explic Explicaţia muncă capacitatea de
Frontal
sarcinile ce urmează a fi independentă a rezolva
rezolvate de către elevi şi corect itemii.
verific munca acestora.

8. Asigurarea 2 min Fac aprecieri generale şi Frontal


retenţiei şi a individuale cu privire la modul Conversaţia
transferului
de participare al elevilor la oră.
Individual