Sunteți pe pagina 1din 1

De acord.

Farmacist

_________________________________

Coordonator rezidențiat
Prof.dr. Ciurba Adriana

CERERE

Subsemnatul (a)………………………………………………………………………………….,

cod rezident . . . . . . . . . …………….., rezident în specialitatea …………Farmacie generală ….…

…..……. . . . . . .,vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului practic în farmacie

comunitara (publică) /farmacie de spital, din curricula de pregătire în specialitate, în perioada

1.03.2020 – 30.04.2020, în farmacia . . …………… . . . . . . ……………………………….………

pe care o conduceţi.

Data Semnătura
25.02.2020 ..........

Doamnei Prof. univ. dr. Ciurba Adriana

Doamnei (ului) farmacist ___________________