Sunteți pe pagina 1din 1

In the introduction, the author would like to emphasise the definition of the public

relations practice and how complex this practice is behind the scenes, including not
just communication strategies, promotion and advertising, but also leads to
economical, organisational and law associated actions. “Organisations […] are not
simply utilising PR to improve their image (or ‘brand’) with the public. They are
employing professional communicators to achieve a number of more specific
objectives, including: influencing policy-makers, raising share prices, winning
industrial disputes, increasing income, and generating interest in particular issues and
new cultural products.” Davis (2002). Therefore, the public relations theories found
in the process of investigation were not covering every aspect of the issues analysed
in this dissertation, which compelled the author to include behavioural theories, as
well as ethics, psychology and advertising.
În această teză vom descrie modul în care este important și actual PR pentru
promovarea și crearea imaginii publice pentru designul graphic al vestimentației
Dolce Gabana.
Ultimii 20 de ani au adus schimbări importante în legătură cu abordarea fenomenului
fashion, atât în ceea ce priveşte raportarea la el, a publicului larg, sau comentarea
acestuia de către jurnalişti, dar și rolul PR de a promova și nu în cele din urmă de a
crea o imagine dezinvoltă asupra modului de percepție a publicului, crearea imaginii
detabuizate a artei de afi a unui individ într-un anume context social, privat sau
intim. Rolul PR, în acest sens este essential, pentru că imagine ape care o va
promova, devine un stil pentru consummator.
Schimbările intervenite în organizarea societăţii acum două decenii legate de
internet, a schimat și modul de orientare a specialiștilor în domeniul PR, care nu se
mai bazează pe vechile structuri de cercetare şi influenţare a producţiei de confecţii
sau a modei, ci corelează cu dinamica socialăși cu crearea de imagine publică
orintată pe segmente de consumatori. În partea de cercetarea acestei teze vom
demonstra că plasarea pe extreme, pe sfidarea unor reguli de comportament nu scade
din popularitate imaginea publică a unui brand, ci dimpotrivă, o plaseasă pe un
segment revoluționar, în care cee ace pare a fi interzis, devine permisibil cu condiția
să se experimenteze într-un cadru elevat, artistic și uneori cu o notă hilară asupra
comportamentului sexual, subiect tabu și controversat secole la rând.
De fapt, scopul cercetării presupune descoperirea şi descrierea structurilor unui
vocabular artistic asumat prin experiment plastic redat de graficieni și promovat de
PR Dolce Gabana, care reflectă parcursul unei experienţe profesionale diversificate
în cadrul acestei companii şi în acelaşi timp o orientare accentuată a criteriilor
formale ale vestimentației produse de această companie.
Vom reitera pe parcursul tezei, tehnici inovatoare generate de căutarea permanentă a
unei identităţi plastice, și a unui demers artistic relaţionat, axat pe sfera evolutivă a
artei actuale de către designerii și specialiștii în PR de la Dolce Gabana.