Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PRIMAR: MITRAN VALENTINA IULIANA


DATA: 3.02.2020
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială ,,LIVIU REBREANU"
CLASA: a III-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
UNITATEA TEMATICĂ: ,,În lumea sunetelor și a culorilor”
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL: ,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu
TIPUL LECŢIEI: comunicare și însușire de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE: ȘN, EC, AVAP
DURATA: 45 minute

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:


Limba și literatura română:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.3.Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate /trăite;
4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei.

1
Educație civică:
1.3. Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului;
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele;

Științe ale naturii:


1.1.Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii;

Arte vizuale şi abilităţi practice:


1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare;
2.1.Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate.

OBIECTIVE GENERALE:
- consolidarea cunoștințelor referitoare la textul ,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu;
- dezvoltarea unor procese psihice precum memoria, gândirea, atenția, imaginația;
- educarea unor trăsături pozitive de caracter : perseverență, independență, spirit de inițiativă și colaborare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 – să citească corect, fluent, expresiv textul ,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu;
O2 – să stabilească corect valoarea de adevăr a enunțurilor date după urmărirea atentă a prezentării power point referitoare la zonele polare;
O3 – să formuleze răspunsuri și întrebări pe baza textului lecturat;
O4 – să completeze corect cvintetul pe baza indicațiilor primite;
O5 – să redacteze un text respectând indicațiile primite;

2
STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode/tehnici/ procedee: problematizarea, conversația, explicația, exercițiul, explozia stelară, cvintetul, diagrama Venn, cubul, eseul de
5 minute.
II.Mijloace didactice: manual, caiete, fişe de lucru, videoproiector, calculator, creioane colorate.
III. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

EVALUARE:
I.Metode /instrumente: chestionare orală, observare curentă
II.Forme de evaluare: evaluare curentă
III.Instrumente de evaluare: aprecieri verbale

Bibliografie: Mihăescu, M., Pacearcă, Ş., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O., (2016), Limba şi literature română – semestrul al II-lea, manual
pentru clasa a III-a, Editura Intuitext.

3
Etape/ Timp Ob Strategii didactice
Secvențele alocat op. Conținutul instructiv- educativ Metode și Mijloace Forme de
activității procedee didactice organizare
Moment 2 min Voi asigura condițiile necesare optimei desfășurări a lecției: pregătesc materialul conversația manuale frontală
organizatoric didactic necesar, stabilesc ordinea în sala de clasă. caiete
Verificarea 2 min Voi verifica tema de casă a elevilor din punct de vedere calitativ și cantitativ. conversația manuale frontală
temei de casă Voi face aprecieri asupra modului de rezolvare a exercițiilor pe care le-au avut ca
temă. explicația caiete individuală
Le voi expune elevilor câteva informații despre animalele din zonele polare prin
Crearea 5 min intermediul unei prezentări power point. conversația calculator
motivației După finalizarea prezentării, elevii vor stabili valoarea de adevăr a enunțurilor date: frontală
specifice O2 1) Polul Nord și Polul Sud sunt cele mai friguroare locuri de pe Pământ. explicația
2) Ursul polar este cel mai mic și mai puternic vânător de la Polul Nord. videoproiec individuală
3) Pinguinii trăiesc la Polul Nord. exercițiul tor
4) La Polul Nord întâlnim și vulpea polară, morsa sau foca.
5) Oamenii care trăiesc la polul Nord se numesc eschimoși.
Le propun elevii să răspundă la următoarea întrebare: ,,Cum supraviețuiesc problematiza
animalele de la Polul Nord? Exemplificați!” rea
Astăzi, la ora de Limba şi literatura română vom aprofunda lectura textului ,,Fram,
Anunțarea temei 2 min ursul polar” după Cezar Petrescu, vom citi textul, vom formula întrebări şi conversația frontală
și a obiectivelor răspunsuri, vom discuta despre prietenie, vom descrie lumea circului, vom redacta un
scurt text. explicația
Le cer elevilor să citească textul pe rând, pe sărite, utilizând ştafeta greşelilor.
Consolidarea 25 min Le cer să citească selectiv enunţurile din text din care aflăm: conversația manual
cunoştinţelor * cine era Fram;
O1 * cum arăta August la spectacole; explicația

4
* cum arăta August în realitate;
* cât timp au petrecut împreună cei doi prieteni; frontală
* ce a primit Fram de la ceilalţi; exercițiul fișe de
Le cer elevilor să precizeze ce legătură exista între August şi Fram, ce reprezintă lucru individuală
prietenia pentru ei, dacă este posibilă o prietenie între oameni şi necuvântătoare. Le
O3 cer să identifice cine pot fi prietenii noştri, căror grupuri aparţin aceste persoane, cum problematiza
trebuie să ne comportăm cu prietenii noştri. rea
O4 Le cer să identifice motivele pentru care Fram şi August erau trişti, în ce situaţii caiete
sunt ei trişti, ce este tristeţea, care este opusul acestei stări sufleteşti.
O5 Le cer elevilor să formuleze întrebări pe baza textului utilizând Diagrama Venn, diagrama
dar şi răspunsurile potrivite Venn
Elevii vor redacta câte un eseu de 5 minute pe următoarele teme:
Obținerea 6 min 1) Ce moment al lecturii ai dori să-l schimbi? Scrie varianta ta într-un text de 5-6 explicația fișa de
performanței enunțuri. lucru frontală
2) Imaginează-ți un dialog între tine și Fram după ce acesta a ajuns la Polul Nord.
3) Ești Fram şi te afli la Polul Nord. Te-a prins un om care dorește să te ducă la circ. eseul de 5 individuală
Convinge-l că locul tău este în patria ghețurilor polare. minute creioane
Elevii vor colora și drumul prin labirint al ursului către prada sa favorită. exercițiul colorate
Evaluarea 2 min Voi face aprecieri individuale și colective asupra modului de participare la lecție conversația frontală
performanțelor evidențiind elevii mai activi. explicația

Încheierea 1 min Le dau elevilor tema pentru acasa: Fisa de lucru de terminat, recitirea textului conversația
lecției

S-ar putea să vă placă și