Sunteți pe pagina 1din 86

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală «ADL – PROGRES»

Comuna Dumbrava Roşie, sat Dumbrava Roşie,


str. Dumbravei nr. 11B, Jud. Neamţ
Punct de lucru: Piatra Neamţ, B-dul Decebal 15, Bl. C1, Ap.18, Jud. Neamţ
tel/: 0233 – 210678, 0371 – 447632, fax: 0233 – 210678
e-mail: office@adl-progres.ro, website: www.adl-progres.ro

LUCRARE DE ABSOLVIRE CURS


MANAGER PROIECT
COD COR: 242101

ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/227/3/8/117963 –


COMPETITIVITATEA AFACERILOR PRIN DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE - C.A.D.R.U.

FORMATOR:
Popa Elena Cristina

CANDIDATI:

Popescu Roxana Maria


Mancasi Dumitru Razvan

PIATRA NEAMȚ
2019
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Infiintare ferma de caprine in


zona de munte

Solicitant:
SC BIO FERM SRL
Adresa: Str. DJ.155F,Nr.10, Com.Ceahlau, Sat. Ceahlau, Jud. Neamt
Reprezentant: Mancasi Razvan ; Popescu Roxana
Tel./Fax: 0740 675 349 ; 0742 662 765

Proiectul a fost elaborat de:


Solicitant : SC BIO FERM SRL
Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect Popescu Dan Cristian

Administrator 1 50% actiuni Mancasi Dumitru Razvan

Administrator 2 50% actiuni Popescu Maria Roxana

Proiectat Mancasi Dumitru Razvan

Desenat Mancasi Dumitru Razvan

Verificat Pal Petronela

Pagina 2/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

CUPRINS

I. Partile scrise.................................................................................................................................... 5
1. Date generale................................................................................................................................. 5
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia........................................................5
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 5
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 5
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................5
2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 7
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 7
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 7
Obiectivele investitiei/prioritati......................................................................................................................... 7
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se
adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)................11
2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...............................................................................15
2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor.....17
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................17
2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 24
3. Date tehnice ale investitiei............................................................................................................ 27
3.1 Date generale.......................................................................................................................................... 27
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale
terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare.............................................27
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul
maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune.........................................................27
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor.............................................................................................. 27
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea
acestora, volumul construit........................................................................................................................ 27
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc........................................28
3.3 Structura constructiva.............................................................................................................................. 30
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor......................................................................................... 34
3.5 Instalatii aferente constructiilor................................................................................................................ 38
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora....................................................................................41
3.7 Avize si acorduri...................................................................................................................................... 41
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).............................................................................42
4. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................50
5. Costul estimativ al investitiei......................................................................................................... 57
6. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 67
7. Date privind forta de munca.......................................................................................................... 68
7.1 Total personal existent............................................................................................................................. 68
7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei..........................................................68

Pagina 3/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
7.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 68
II. Partile desenate............................................................................................................................ 69
III. Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................................78
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................79
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................81
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 87

Pagina 4/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

I. Partile scrise

1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: SC BIO FERM SRL
Sediul social: Str. DJ.155F,Nr.10, Com.Ceahlau, Sat. Ceahlau, Jud. Neamt
Cod unic de inregistrare: 34110121
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului J40/1798/2018

1.2 Scurt istoric al solicitantului


 SC BIO FERM SRL a fost infiintata in ianuarie 2018 ca societate comerciala cu raspundere limitata;
 SC BIO FERM SRL are obiectul principal de activitate valorificarea cresterii caprinelor pentru lapte,
carne, blana si puf;
 SC BIO FERM SRL activeaza cu activitatea de crestere a caprlor intr-o zona de munte cu potential
mare, sursele de hrana naturale pentru capre fiind in cantitati foarte mari;
 SC BIO FERM SRL este detinuta de catre doi administratori cu actiuni egale de 50 – 50%.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0145 – „Cresterea ovinelor
si caprinelor”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei ferme de crestere a
caprinelor pentru lapte si carne in viu (iezi la 3 luni) in zona de munte.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


Valoare neta la data intocmirii
Denumire mijloc fix Data achizitiei ultimului bilant Bucati
-RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- RON-
Str. DJ.155F,Nr.10,
Com.Ceahlau, Sat. 3500 mp / curti constructii
1 10.000 Teren agricol proprietate privata
Ceahlau, Jud.
Neamt

Pagina 5/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Infiintare ferma de caprine in zona de munte

2.2 Elaborator
Solicitant: SC BIO FERM SRL
Obiect principal de activitate: CAEN 0145
Obiect secundar de activitate: -

Coordonate studiului de fezabilitate:


Data intocmirii Studiului de fezabilitate: 18.02.2019
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 17.02.2019)

Obiectivele investitiei/prioritati
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de caprine cu o capacitate de 350 de capete, din rasa
Alba de Banat, in zona de munte.
Investitia consta in:
 Construirea unui adapost pentru capre in stabulatie permanenta libera. Acesta va include spatii de
odihna pentru capre, alee de furajare, maternitate pentru capre, grup de muls dotat cu 12 posturi de
muls, camera pentru depozitarea laptelui dotata cu un tanc de racire a laptelui, spatiu pentru
igienizare si tratament copite, spatiu pentru depozitarea furajelor si spatii anexa pentru personal.
Adapostul pentru animale va fi dotat cu instalatii de adapare, instalatii de iluminat, instalatii de
climatizare, instalatii pentru reteaua de alimentare cu apa.
 Achizitionarea de echipamente si dotari necesare desfasurarii activitatii in ferma: aparate de muls,
tanc de pastrare si racire a laptelui, adapatoare cu nivel constant de apa, suporturi pentru sare,
jgheaburi pentru hranire, cantar pentru animale;
 Racordarea fermei la utilitati: construirea unui put forat, construirea drumurilor de acces in incinta
fermei;
 Construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor solide;

 Amplasarea unui bazin pentru colectarea dejectiilor lichide;

 Construirea unui padoc de miscare si insorire pentru capre prevazut cu echipamente de adapare si
furajare si cu o zona de umbrire.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor , respectiv cresterea caprinelor,
sector ce face obiectul masurii 121 „ Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina
investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare
mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale
si a standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei pentru cresterea caprelor in cadrul careia se va adopta un

Pagina 6/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
sistem modern de adapostire a animalelor in stabulatie permanenta libera, semiautomatizat, caracterizat de
aplicarea unor metode eficiente de crestere a caprinelor cu un consum minim de resurse si costuri.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de exploatare a
caprinelor, cu monitorizarea si verificarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si
bunastare a animalelor din ferma asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in
raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene.
Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea animalelor numai de catre fermier impreuna cu
membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii vor fi create 2
locuri de munca pentru 2 persoane specializate in cresterea caprinelor).
Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va
construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor solide provenite de la capre, o fosa septica pentru
colectarea apelor uzate si 1 bazin pentru colectarea dejectiilor lichide.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma va respecta standardele
pentru protectia animalelor din crescatorii.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
 Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
In ultimii 5 ani cantitatea de lapte de capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatiile agricole si
centre de colectare a crescut in mod constant. La fel s-a intamplat si cu consumul de carne de capra. Aceste
lucruri duc la concluzia ca investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne si lapte
de capra de calitate oferita la preturi competitive.
Asigurarea de catre solicitant a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate
a animalelor din ferma, de tehnologia de crestere utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie.
In cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip intensiv de crestere a caprelor (stabulatie
permanenta libera), caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a
animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.
 Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Investitia propusa va respecta standardele recomandate pentru cresterea caprelor. Acestea sunt facute in
conformitate cu cerintele privind bunastarea animalelor prevazute in legislatia romaneasca si europeana.
Principalele acte normative avute in vedere sunt:
 Directiva Consiliului 98/58/CE din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor din ferma

 Legea cadru nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor

 Legislatia privind conditiile de mediu (Cod de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006 (la data 10-
ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );
 Legislatia privind conditiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei);
Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau
scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Decizia privind alegerea sistemului de crestere a animalelor a luat in calcul atat conditiile naturale si
economice, cerintele de protectie a mediului inconjurator, cat si conditiile privind bunastarea animalelor.
Adaposturile pentru animale propuse au conditii de microclimat adecvate, spatiu suficient, echipamente
corespunzatoare, o buna ingrijire, proceduri de lucru si manipulare corecte, creand conditii de crestere
prietenoasa pentru animalele prezente in ferma, definite prin sintagma „bunastarea animalelor”.
 Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

Pagina 7/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Realizata cu respectarea stricta a tuturor normelor si tehnicilor de exploatare, ferma poate aduce importante
venituri solicitantului.
Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, ce va desfasura o activitate eficienta asa cum
rezulta si din previziunea incasarilor, pentru cei 5 ani prognozati dupa implementarea proiectului:
Categorie incasari Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Lapte capra 243.432 243.432 282.381 282.381 288.641
Carne viu (ied) 58.350 58.350 67.500 67.500 69.000
Capre reforma 0 0 19.600 19.600 22.750
Tapi reforma 0 0 1.400 1.400 1.750
Venituri totale din productia vanduta
301.782 301.782 370.881 370.881 382.141
(lei fara TVA / an)
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala va indeplini urmatoarele obiective operationale:
- Obiective de ordin tehnic
Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de exploatare si
crestere a caprelor in conditii optime. Tehnologiile folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea
acestor tehnologii se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in
ferma.
Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor fiziologice ale animalelor. Constructia si dotarea
fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare protectia animalelor din crescatorii. Astfel:
 Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0,00 iar
structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi
realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri metalice-gard
despartitor pentru animale - maternitate, spatiu de muls si spatiu tanc lapte. Inchiderile exterioare
propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica
pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate si spatiul in care se depoziteaza laptele)
si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru
asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje. Sarpanta va avea o
structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante
grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure
evacuarea aerului viciat in mod natural - ventilatie de coama.
 Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei
temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot
parcursul anului.
 Echipamentele care asigura furajarea animalelor si adaparea acestora respecta normele tehnologice
si biologice.
 Dejectiile solide rezultate de la capre sunt colectate si stocate pe platforma betonata acoperita.

 Dejectiile lichide rezultate vor fi colectate in bazinul de dejectii lichide ce este amplasat in incita fermei.

 Colectarea apelor uzate se va face intr-o fosa septica.

 Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.


- Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
 Sistemul intensiv de crestere in stabulatie permanenta libera care respecta conditiile de bunastare,
asigura multiplicarea profitului datorita faptului ca potentialul biologic al animalelor este valorificat la
un nivel superior.

Pagina 8/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
 Optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc).
 Controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei reduce costurile cu
medicamentatia si permite obtinerea unei productii de calitate.
- Obiective de mediu

 Datorita tehnologiei care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de
mediu.
 Sistemul de ventilatie naturala asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din adapost si
astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.
- Capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei:
Capacitatea fermei prevazuta prin proiect este de 350 de capete capre din rasa Alba de Banat. Ferma va fi
populata la capacitatea de productie astfel: 350 de capre mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa
Alba de Banat - prolificitatea rasei luata in calcul este 130 % ceea ce conduce la nasterea a 455 de iezi.
Caprele sunt montate natural o data pe an in perioada septembrie-octombrie. Din iezii nascuti, 25% dintre
femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea
medie de 15 kg. Din iezii nascuti 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si
reproductie si 98% sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare
este de 1,5% din totalul de miei nascuti.
Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei in primul an de operare de
360 de capete si tineretul aferent.

Nr. crt. Categoria de caprine Capacitate


1 Capre lactatie (montate) 350
2 Tapi reproducatori 10
3 Total caprine ferma 360
% prolificitate 30,00%
4 Iezi obtinuti, din care: 455
5 Tineret femel 0-3 luni) 228
6 Tineret mascul 0-3 luni) 227
% pierderi / consum propriu - 0-3 luni 1,50%
7 Tineret femel (0-3 luni) 225
8 Tineret mascul (0-3 luni) 224
% capre inlocuire 25,00%
% tapi de inlocuire 2,00%
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea
exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 19,25 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.
UDE/ca Capacitate Dimensiune ferma
Animale ferma
p ferma (UDE)
Capre – capre montate 0,055 350 19,25
TOTAL - 350 19,25
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea caprelor.
Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi
achizitionate pentru dotarea adaposturilor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere a
caprelor, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

Pagina 9/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele
care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)

Investitia/utilajele care Termenul de Termenul de


Standardul la care
se realizeaza pentru Valoarea Lei gratie al realizare a
se face adaptarea
adaptarea la standarde standardului investitiei*

Nu este cazul

Ferma propusa prin proiect a fost proiectata astfel incat sa se asigure indeplinirea legislatiei nationale
armonizata cu normele europene, respectiv:
o Respectarea in proiectarea spatiilor de crestere si exploatare a caprelor si a spatiilor conexe a
standardelor de calitate pentru asigurarea cerintelor optime functionarii activitatii de crestere a
caprinelor, inclusiv a conditiilor de siguranta si bunastare a animalelor.
o Utilizarea/respectarea in cadrul fluxului de productie a unei tehnologii performante de crestere
intensiva a caprelor, prin procedeul de stabulatie permanenta libera.
o Amplasarea investitiei respecta distanta minima fata de asezarile umane si alte investitii de interes
public: ferma proiectata va fi situata in afara localitatii, accesul in ferma fiind situat la o distanta de
aprox. 100 m de cea mai apropiata casa de locuit (constructii existente).
o Pentru dotarea halei vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea caprinelor
care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute.
o Drumurile de incinta vor fi sistematizate in asa fel incat drumul animalelor, drumul furajelor si drumul
dejectiilor sa nu se intersecteze.
o In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru auto (spalare) si separator de hidrocarburi, container pentru
animale moarte, separator de grasimi.
o Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate intr-o fosa septica ecologica cu o capacitate de 750 l
pentru zona destinata lucratorilor si un bazin pentru dejectii de 5.500 litri pentru apele uzate si
dejectiile lichide din cadrul adapostului pentru animale. Apa rezultata din consumul menajer se va
canaliza spre fosa septica ecologica de 750 litri. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va
evacua apele de la invelitoare catre sol.
o Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construita o platforma special amenajata.

Pe langa prevederile legislatiei comunitare relevante, se respecta urmatoarele cerinte:


o Adapatorile vor fi pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidentala
a apei. Adaparea caprelor se va realiza cu ajutorul adapatorilor din plastic cu nivel constant, care
permit furnizarea unui debit constant de apa fiind prevazute cu un dop de golire pentru o curatare
usoara.
o Hrana animalelor va fi asigurata in adapost prin sistemul de furajare cu hranitori cu dimensiunea de 2
metri confectionate din plastic rezistent la acid. Acest tip de hranitori sunt asezate pe pamant in
interiorul adapostului de-a lungul aleii de furajare. Nivelul de furaj din fiecare hranitoare va fi ajustat
cu usurinta in functie de reteta de furajare stabilita. In padoc hrana animalelor este asigurata printr-un
sistem de iesle circulare cu 28 de spatii de hranire. Hrana iezilor este asigurata printr-un sistem de
iesle speciale pentru iezi cu lungime de 2,45 m si o capacitate de 2x12 spatii de hranire ajustabile.
o In adapost animalele vor avea acces permanent la asternut, uscat la suprafata. Tehnologia de
crestere adoptata prevede cresterea animalelor in adapost pe asternut permanent din paie (0,5
kg/cap).

Pagina 10/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
o Ventilatia va fi suficienta pentru a se evita supraincalzirea. Adaposturile au fost proiectate tinand cont
de faptul ca trebuie ferite de curenti de aer, bine iluminate si ventilate corespunzator.
o Animalele din ferma vor fi inspectate cel putin de doua ori pe zi. Se va acorda o atentie deosebita
semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si/sau sanatatii animalelor. Toate caprele vor fi
atent supravegheate de catre fermieri, in mod constant, pentru a se asigura un nivel optim al sanatatii
si bunastarii animalelor si pentru a se acorda tratament animalelor care necesita astfel de masuri.
o Animalele care sunt grav ranite sau care prezinta semne evidente de tulburari de sanatate vor primi
tratament corespunzator sau vor fi sacrificate imediat. Va fi consultat un medic veterinar ori de cate
ori este nevoie.
In faza de functionare vor fi luate o serie de masuri pentru minimizarea impactului asupra mediului:
o Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare;

o Respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si canalizare;

o Respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca, gestionarea corecta a


deseurilor;
o Efectuarea in siguranta a transportului de deseuri – gunoi de hala din platforma de stocare si deseuri
de origine animala – cu respectarea urmatoarelor reguli:
- respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare,
- interzicerea descarcarii deseurilor in alte locuri,
- asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor;
- asigurarea in permanenta a contractelor de preluare, transport si neutralizare a deseurilor
de origine animala.
o Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele masuri de
diminuare a impactului:
- activitatile specifice din cadrul fermei vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul
mirosurilor sa fie redus,
- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permit rata de conversie optima.
o In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de
siguranta pentru protectia mediului, Ferma are in vedere urmatoarele masuri:
- aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor
stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de
deseuri;
- livrarea produselor finite – lapte de capra, carne in viu (iezi), se va face in conditii optime;
- toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a
solului sau a apelor si sa se reduca posibilele degajari de emisii fugitive in aer;
- nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,
containerelor, platformei de gunoi si a bazinelor de dejectii lichide;
- transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se va face cu
mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa
asigure prevenirea poluarii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.
In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie si igiena, de asigurare a unor conditii
cat mai bune de stabulatie, igiena si sanatate a animalelor.

Bugetul indicativ

Pagina 11/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total,
225 0 225
din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
225 0 225
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 5.291 0 5.291
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
5.731 0 5.731
care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 731 0 731
3.3 Proiectare si inginerie 2.500 0 2.500
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 2.500 0 2.500
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
6%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 85.092 28.366 113.458
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 85.092 28.366 113.458
4.1 Constructii si instalatii 65.894 0 65.894
4.2 Montaj utilaj tehnologic 1.463 0 1.463
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 15.282 0 15.282
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
2.453 0 2.453
specifice
4.5 Dotari 0 28.366 28.366
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 810 8.536 9.346
5.1 Organizare de santier 225 0 225
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 225 0 225
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 585 8.536 9.121
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 97.149 36.902 134.051
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 97.149 36.902 134.051
Valoare TVA 29.809 29.809
Total general inclusiv TVA 163.860
VALOAREA PROIECTULUI Data intocmirii Studiului de
06-05-2014
Fezabilitate
Curs EUR 4,4420

Pagina 12/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
LEI EUR
VALOARE TOTALA 727.866 163.860
VALOARE ELIGIBILA 431.535 97.149
VALOARE NEELIGIBILA 296.331 66.711
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 38.860 38.860
Cofinantare privata, din care: 58.289 66.711 125.000
- autofinantare 66.711 66.711
- imprumuturi 58.289 58.289
TOTAL PROIECT 97.149 66.711 163.860
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 19.430
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Fundamentarea necesitatii investitiei


Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii precedenti,
disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este semnificativa. In
Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe suprafata beneficiaza de
jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda fermierilor din tara noastra.
Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploatatii. 1
In prezent Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare. La
nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant
in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare.
Cresterea ovinelor2 si caprinelor sintetizeaza insasi existenta poporului roman, unitatea lui in mijlocul naturii si
legatura permanenta, traditionala, cu aceasta, asigurand bazele unei adevarate industrii casnice, de
prelucrare a laptelui, lanii si a pieilor, cu deosebite implicatii sociale si economice, asupra dezvoltarii vietii
materiale si spirituale. Pastoritul a reprezentat, in timp, una dintre formele de manifestare a personalitatii
poporului roman, mentinand ideea de forta, de stabilitate si coeziune in spatiul carpato-dunarean. Specia
caprina este singura specie la care in ultimii ani, efectivele au crescut si de la care Romania a exportat mult
mai mult decat a importat.
In contextul actual, cresterea si exploatarea caprinelor cunoaste o dezvoltare ascendenta datorita
particularitatilor lor biologice si economice valoroase fapt pentru care aceasta specie a capatat o larga
raspandire pe intreaga suprafata a globului.

1
Sursa: www.lumeasatului.ro
2
Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 – Autoritatea de management pentru PNDR

Pagina 13/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
In ultimile decenii, concomitent cu sporirea lor numerica, s-au ameliorat o serie de rase autohtone si creat
altele noi, specializate atat pentru productia de lapte, cat si pentru productia mixta, anume de lapte – carne, cu
prolificitate ridicata.
De asemenea, s-au elaborat si lansat o serie de metode si tehnologii eficiente privind valorificarea maximala a
potentialului productiv in diferite sisteme de intretinere si exploatare.
De aceea, specia caprina, datorita insusirilor de a se inmulti rapid, potentialului superior de productie si
cheltuielilor reduse de exploatare (urmare a rusticitatii si valorificarii eficiente a furajelor celulozice), se bucura
in continuare de multa importanta, atat in randul crescatorilor, cat si al diferitelor organisme internationale, ca
de exemplu FAO (Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura – ONU) si FEZ (Federatia Europeana de
Zootehnie).
In acest context, este suficient sa amintim ca exista in prezent rase ce produc frecvent peste 900 – 1.100 l de
lapte, ca exista rase cu o prolificitate specifica de peste 200 %. Actualmente la efectivele crescute, productiile
totale si medii inregistreaza diferentieri accentuate intre tari, in functie de stadiul economic si de realizarile
inregistrate in directia exploatarii si ameliorarii caprinelor, la care se adauga si factorii de influenta naturali.
In conditiile tarii noastre se impune si o intensificarea a selectiei caprinelor in vederea sporirii productiei de
lapte, realizandu-se astfel si o eficientizare a cresterii acestei specii. Caprele crescute actualmente in
Romania sunt extrem de heterogene in privinta nivelului productiv, exceptie facand caprele din rasa Saanen
care sunt recunoscute ca fiind extrem de productive in ceea ce priveste productia de lapte, motiv pentru care
in viitor se impune ca efectivele autohtone si de import crescute la noi sa faca obiectul unor actiuni de selectie
si ameliorare, in vederea imbunatatirii productiei de carne si lapte.
In conditiile in care Romania este tara cu drepturi depline in Uniunea Europeana, se impune ca o necesitate
absoluta, sa fie redus sistemul actual, al productiei de subzistenta, si inlocuirea acestuia cu ferme de
dimensiuni care sa permita livrarea pe piata a produselor realizate. O dovada a importantei acestui tip de
exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor de familie, acestea depasind 500 de
milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din numarul total.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva
produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important,
contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Un astfel de tip de ferma, posibil de realizat din punct de vedere tehnico – organizatoric si cu mari sanse de
reusita din punct de vedere economico – financiar, este cel pentru cresterea rationala, interna a caprelor.
Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii investitiei. Intreprinderea
individuala isi propune alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea
standardelor nationale si europene in mod particular in domeniul cresterii caprinelor ca o conditie a dezvoltarii
durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a fermei infiintate.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii realizarii proiectului se disting o serie de aspecte relevante ce privesc
nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
 La nivel sectorial:
o Se constata o crestere a efectivului de caprine si a productiei de carne in perioada 2001-2010, dupa
care a fost inregistrata o scadere in anul 2011, ca urmare a reducerii numarului de capete. Productia
totala de carne in viu (mii tone) se mentine constanta incepand cu anul 2007 pana in anul 2011.
Evolutia efectivelor totale de caprine si ovine in perioada 2001 - 2011

Pagina 14/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 – Autoritatea de management pentru
PNDR

o Conform unui studiu realizat de Pascal C. si Zaharia N. (U.S.A.M.V. Iasi, Facultatea de Zootehnie),
efectivul de caprine existent pe teritoriul Romaniei in anul 2012, indeosebi in partea de nord a tarii
era de cca. 865.070 de indivizi, in crestere fata de anul 2000 cu peste 60%. ”Judetele cu efective
totale mai mari de 50.000 de capre erau: Constanta (71.911 capete), Dolj (65.913 capete) si Bacau
(50.505 capete). La nivelul Regiunii de Nord-Est, efectivul total de caprine era in acelasi an de
121.960 capete, inregistrand o evolutie in crestere, fata de efectivul existent in anul 2.000, de cca
148 %. De remarcat este si faptul ca, la nivel national, 99,9% din total efectiv se regaseste in
exploatatii aflate in domeniu privat.”
Structura dimensionala a fermelor de capre la 30 aprlie 2010

TOTAL SECTOARE
Specificare
Nr. de exploatatii % din total Efectiv capete % din total
Sub 10 capete 117.082 90,58 435.738 47,36
11-50 capete 9.338 7,22 236.118 25,66
peste 50 capete 2.842 2,2 248.218 26,98
TOTAL 129.262 100 920.074 100
Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 – Autoritatea de management pentru
PNDR

o Cresterea consumului de produse autohtone de carne si lapte de capra in detrimentul produselor


provenite din import;
 La nivelul pietei de desfacere:
o Cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse provenite de la capre, precum si
prognoza de crestere a consumului de carne si lapte de capra pana la nivelul celui inregistrat in
Uniunea Europeana;
o Orientarea preferintelor romanilor spre produsele provenite de la capre.

 La nivelul fortei de munca:


o Forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;

 La nivelul conditiilor de sol si clima:


o Conditiile pedo-climaterice din judet sunt favorabile activitatilor de crestere a caprelor. Clima de tip
continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperaturi medii anuale de 10°-11° C fac zona
atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne
 La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice:
o Amplasarea fermei in zona de munte unde valoarea pasunilor este deosebita, asigura necesarul de
materii prime furajere pentru animalele din ferma.

Pagina 15/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru solicitant valorificarea
unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale,
precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de
vedere socio–economic, permitand continua dezvoltare a zootehniei in aceasta zona, asigurand mijloace de
trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premisele unei dezvoltari / cresteri a nivelui de trai.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta
decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din
membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Nu este cazul.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Materialul biologic pentru popularea fermei va fi procurat de la furnizori autorizati din tara.
Principalele materii prime utilizate in procesul de exploatare a caprelor sunt:
o paie pentru asternut;
o masa verde, fanuri, paie, siloz, lucerna, sfecla furajera, morcovi furajeri, sroturi, uruieli, otava
o nutret concentrat (porumb boabe, orz, tarate grau, srot floarea soarelui);
o sare;
o medicamente si produse veterinare.
o detergenti
Asternutul din paie este improspatat zilnic cu 0,5-0,6 kg paie /cap de capra pentru a-l mentine curat si uscat.
Rezulta un necesar anual de asternut pentru ferma de 90 to pentru primul an de operare.
Furajele pentru hrana animalelor se achizitioneaza de la producatori agricoli din zona.
In general furajele se achizitioneaza cu plata la termen de 60-90 de zile. Pretul nutretului concentrat este
puternic influentat de pretul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de baza alaturi de grau si orz. Procurarea
furajului se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor iar stocarea se face in
cadrul fermei. Stocarea furajului pe o perioada mai lunga nu este indicata, maximum fiind 1 saptamana.
Consumul de furaj pentru caprine per an/cap este de:

Consum anual caprine (UM/an/cap)


Nr. Reteta furajare anuala UM Capre Tineret Iezi 0-3
Tapi
Mame caprin luni
1 Masa verde kg 2.220 1.920 1.200 0
2 Fan natural kg 300 240 200 0
3 Fan leguminoase kg 90 0 0 0
4 Sfecla furajera kg 0 480 180 0
5 Tarate de grau kg 0 144 72 0
6 Sroturi kg 27 12 0 0
7 Siloz kg 360 0 144 0
8 Fan lucerna kg 0 0 0 30

Pagina 16/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
9 Lucerna kg 0 0 0 0
10 Porumb kg 159 0 80 6
11 Ovaz kg 45 0 0 6
12 Grau kg 0 0 0 6
13 Orz kg 36 0 24 0
14 Orz uruit kg 45 0 0 0
15 Porumb uruit kg 45 0 0 0
16 Morcovi kg 270 0 0 0
17 Otava kg 360 0 0 0
18 Sare bucatarie kg 36 36 14 0
Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori, pe toata perioada de crestere a caprelor se va
administra medicatia corespunzatoare:
- Intre 20 noiembrie si 15 decembrie se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu
rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.
- Intre 15 decembrie si 15 ianuarie, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase (rasfugul alb) urmat de
rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior, 1ml/animal subcutanat indiferet de talia
animalului.
- Intre 01 ianuarie si 15 ianuarie se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase (rasfugul negru)
vaccin contra ambelor forme de rasfug: agalaxia contagioasa si mamita gangrenoasa.
- Vaccinarea contra antraxului se face de obicei primavara (aprilie) caprine peste 2 luni 0,1ml,
subcutanat.
- Optional se mai poate face si vaccinarea impotriva avortului salmonelic, mai ales in efectivele unde a
evoluat boala.
- Toamna, in timpul gestatiei se face deparazitarea interna cu derivati de benzimidazoli: (1ml/10 kg
greutate vie repeta dupa 24 de ore)
- Primavara, dupa fatare, se administreaza 1ml/50 kg greutate vie, subcutanat.
- Deparazitarea externa la capre (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere si aplicatii de solutii.
Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul imbaierilor se fac obligatoriu doua imbaieri la
interval de 7 zile. Daca se face injectabil, tratamentul se face respectand 1ml/50 kg greutate vie,
subcutanat, cu repetare la 7 zile.
Procurarea medicamentelor se face periodic iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un
spatiu special amenajat.
Materiale consumabile utilizate: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea adaposturilor, piese de
schimb, alte consumabile pentru activitatea administrativa.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare % din


prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa total
produse / servicii aproximativa -RON- achizitii
Str. Fermelor, Nr.14,
Material biologic populare 350 de capre montate, 10
Piatra Neamt, Jud. 126.000 51,28
ferma tapi de reproductie
Neamt
Str. Dumbravei, Nr. paie pentru asternut / cate
Furnizor de paie pentru
104, Dumbrava Rosie, 3,75 to la fiecare 2 900 0,37
asternut
Jud. Neamt. saptamani
Furaje conform retetei
Str. Dumbravei, Nr. furajere prezentate.
Furnizor furaje 104, Dumbrava Rosie, Livrarea se face 115.068 46,83
Jud. Neamt. aproximativ in fiecare
saptamana.

Pagina 17/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare % din


prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa total
produse / servicii aproximativa -RON- achizitii
Furnizor medicamente Str. Darmanesti nr.66,
vaccinuri, solutii pentru
(vaccinuri, solutii pentru Piatra Neamt, Jud. 2.260 0,92
deparazitare
deparazitare, etc) Neamt
Str. 1 Decembrie nr.2,
alte materiale (detergenti si
Furnizor alte materiale Piatra Neamt, Jud. 1.500 0,61
dezinfectanti)
Neamt
Total 245.728 100

Materiile prime vor fi atent selectionate in momentul achizitionarii, calitatea acestora fiind foarte importanta
pentru obtinerea unor produse finite de calitate superioara.
Pentru inlaturarea riscului referitor la calitatea materiei prime se va face o selectie riguroasa a furnizorilor de
materii prime. Ca principiu de baza in aprovizionarea cu materii prime se va urmari stabilirea de relatii
contractuale cu producatorii medii si mari deoarece pentru acestia va fi mai usor sa se adapteze la
standardele comunitare de calitate.
Conducerea fermei nu va face rabat la calitate, avand in vedere colaborari cu mai multi furnizori, tocmai in
vederea acoperirii riscurilor legate de aprovizionarea cu materii prime.

Piata de desfacere
Desfacerea productiei obtinute (lapte de capra, carne in viu capra) se face in mod direct catre procesatori de
profil (fabrici de procesare a laptelui, abatoare specializate) din judet si din judetele limitrofe.
Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1 Procesator lapte 1 243.432 80,66
3 Abator carne oaie 58.350 19,34
Total vanzari 301.782 100

Laptele, produsele lactate si carnea fac parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar.
In prezent consumatorii finali ai laptelui si carnii de capra sunt impartiti in doua categorii principale:
- populatia de la sate care consuma preponderent lapte, produse lactate si carne din productie proprie;
- populatia urbana care se aprovizioneaza in principal cu produse din comert.
Cantitatea anuala de lapte comercializata de catre intreprinderea individuala va fi de aproximativ 101.430 litri
lapte de capra si va fi preluat direct de catre procesatori.
 Piata Carnii de capra
In anul 2012, comparativ cu anul 2011, sacrificarile de bovine, porcine si de pasari in unitati industriale
specializate (abatoare) au crescut, in timp ce sacrificarile de caprine si ovine au inregistrat o tendinta
descrescatoare.
Numarul de ovine si caprine sacrificate in unitatile industriale specializate a scazut fata de anul precedent cu
46,8%, iar productia de carne de caprine si ovine a scazut, de asemenea, cu 41,7%.

Sacrificarile de bovine, porcine, ovine si caprine in abatoare

Denumire specie Nr. capete Greutatea in viu Greutatea medie Greutatea in


sacrificate -tone- -kg- carcase

Pagina 18/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012


Bovine 129.087 134.775 56.897 58.941 440,8 437,3 28.065 28.714
Porcine 3.256.832 3.481.453 344.636 368.005 105,7 105,7 263.328 282.205
Ovine si Caprine 357.688 190.274 9.248 5.176 25,9 27,2 4.142 2.414
Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013

Structura productiei de carne (in %)

2011 2012

Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013

In ceea ce priveste productia totala de carne 3, se prevede o crestere cu 22,7% in anul 2020, fata de anul
2010, cu efect asupra consumului mediu de carne, pe cap de locuitor. In anul 2020, consumul general de
carne va atinge 82% din consumul mediu european (UE 27). Cota de piata a productiei interne, din totalul
consum, va creste la 99,1%, in anul 2020 si la 107%, in anul 2030.
Cota de piata a productiei interne din consum va ajunge la 116,2%, aceasta inseamna ca, exporturile vor
excede importurile. Pentru anul 2030 se prevede o dublare a productiei de carne fata de anul 2010,
mentinerea importurilor la acelasi nivel, dublarea exporturilor si consumului pe locuitor, fata de aceeasi
perioada.
Cresterea caprinelor si ovinelor se realizeaza, in tara noastra, cel mai adesea, in sistem extensiv, sistem care
presupune cheltuieli mai reduse in zone unde alternativele agricole sunt limitate. Pentru anul 2020, se
propune si in acest segment cresterea consumului de carne de capra si oaie la 32 mii tone, revenind 1,8
kg/loc, adica 91,8% din consumul mediu european UE27 (1,96 kg/loc). Se estimeaza ca exportul de animale
vii va creste de la 52,6 mii tone, in anul 2010, la 98 mii tone, in anul 2020, iar exportul de carne de capra si
oaie va ajunge la 44,5 mii tone, in anul 2020. Importul de carne de capra si oaie este nesimnificativ,
preconizandu-se sa ajunga la 1,5 mii tone, in anul 2020.
Pentru anul 2030, se preconizeaza dublarea productiei totale de carne fata de anul 2010 si mentinerea
consumului de carne pe cap de locuitor la nivelul consumului mediu european UE27. Exporturile de animale
vii se vor tripla. Este necesar ca activitatea de crestere a caprinelor sa fie dirijata catre o mai buna eficacitate
tehnico-economica, printr-un grad mai mare de independenta fata de sustinerea generala a agriculturii.
Filiera carnii de caprine si ovine este o alta latura slab cotata in industria autohtona a carnii. La sfarsitul anului
2012, la efectivele de caprine si ovine, Romania se afla dupa Grecia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Olanda
si Italia, in ceea ce priveste densitatea la 100 ha teren. In perioada 2007-2012, acest sector a cunoscut totusi
cel mai mare reviriment, atat in ceea ce priveste cresterea efectivelor (39%), cat si a productiei totale de carne
in viu (46%).
Natura fragmentata a sectorului, caracterul de productie la scara mica si faptul ca marea majoritate a
caprinelor sunt tinute la pasunat 160-180 de zile, la distante mari fata de abatoare, face ca sacrificarile sa se
faca mai putin in astfel de unitati. Numarul cel mai mare de taieri (peste 50%) se face de catre crescatori, cu

3
http://www.fabricadecarne.ro/oportunitati-si-constrangeri-pe-piata-carnii-din-romania

Pagina 19/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
respectarea legislatiei sanitare veterinare, in spatii temporare, unde sunt asigurate conditiile de igiena pentru
taierea iezilor (in general, pentru consumul familial).
Exista insa o mare parte a crescatorilor, care au contracte cu firme achizitoare. Acestea preiau iezii spre
abatoarele autorizate, comercializarea facandu-se ulterior direct spre hyper/supermarket-uri si alte magazine
alimentare. Carnea se livreaza in semicarcase neomogene ca marime si compozitie obtinandu-se, de regula,
o proportie redusa a regiunilor cu carne valoroasa (jigou, cotlet, antricot, muschiulet). Este unul dintre motivele
pentru care hotelurile si restaurantele prefera sa importe portiuni transate din Australia si Noua Zeelanda.
 Piata laptelui de capra
Intre anii 2007 si 20114, cantitatea de lapte de capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatii
agricole si centre de colectare a crescut in mod constant.
In anul 2012 productia totala de lapte colectat de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de
colectare a inregistrat o usoara scadere. Scaderea inregistrata s-a datorat exclusiv diminuarii productiei de
lapte de vaca. In schimb, productia de lapte de capra a inregistrat cresteri importante.
In anul 2012, comparativ cu anul precedent, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare de
la exploatatii agricole si centre de colectare a scazut cu 9.494 tone (-1,1%), potrivit Institutului National de
Statistica (INS).
Productia colectata de lapte pentru consum a scazut cu 12.347 tone in 2012 fata de 2011(-5,6%). In schimb,
unitatile procesatoare au colectat de la ferme cantitati crescute de lapte de capra (40%). Cea mai mare
scadere a productiei in anul 2012 fata de anul 2011 s-a inregistrat la lapte praf cu 581 tone (-21,6%).
Productia de branzeturi topite a scazut cu 1.063 tone (-10,7%), urmata de de productia de lapte de consum cu
12.347 tone (-5,6%), potrivit datelor comunicate de Statistica.
Productia de unt a avut, in anul 2012 comparativ cu anul 2011, o tendinta descendenta cu 164 tone (-1,7%).
Productia de branzeturi a crescut, in anul 2012 fata de anul 2011, cu 4.840 tone (8 %).

4
Studiu Potentialul de export al Romaniei: Lapte si produse lactate editat de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor
Straine - 2012

Pagina 20/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Productia de lapte colectat si produse lactate

Denumire produs Productia realizata Anul 2012 fata de anul 2011 (+/-)
- tone -
2011 2012 tone %
Lapte colectat 916.021 909.401 -6.620 -0,7
de vaca - 897.348 887.854 -9.494 -1,1
de bivolita - 963 1.111 +148 +15,4
de capra - 3.366 4.677 +1311 +38,9
de oaie - 14.345 15.759 +1414 +9,9
Lapte din import 82.061 59.267 -22794 -27,8
Lapte de consum 220.456 208.109 -12347 -5,6
Smantana 47.322 47.813 +491 +1,0
Lapte acidulat 146.892 153.106 +6214 +4,2
Lapte praf 2.692 2.111 -581 -21,6
Unt 9.454 9.290 -164 -1,7
Branza (inclusiv urda) 62.262 67.102 +4840 +7,8
Branza topita 9.929 8.866 -1063 -10,7

Productia de lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut si altele) si productia de smantana de consum au crescut cu
6.214 tone (4,2%), respectiv cu 491 tone (1%) in anul 2012 fata de anul precedent. 5
Cele mai mari cantitati de lapte de capra s-au colectat in regiunile Centru (32,3%), Nord-Vest (22%) si Nord-
Est (21%). Laptele de consum s-a produs cu preponderenta in regiunile Centru (41,4%), Nord-Est (21%) si in
Nord-Vest (19,4%). Regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud-Muntenia detin peste 75% din productia de
produse lactate proaspete (smantana si laptele acidulat). Branza s-a produs indeosebi in regiunile Centru
(30%), Nord-Vest (23%), Nord-Est (19,8%) si Sud-Muntenia (16%).
Analizand datele de mai sus ajungem la concluzia ca piata este insuficient dezvoltata, in principal din cauza
puterii reduse de cumparare, dar si datorita lipsei de educatie a consumatorului.

Analiza concurentei
Comparativ cu restul fermierilor din zona, ferma solicitantului va dispune de o serie de avantaje intre care
amintim:
 obtinerea unor cantitati mari de produse la intervale de timp regulate;
 costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca urmare a tehnologiei de
crestere adoptate;
 randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) in produse finite (lapte, carne in viu).
Principalele avantaje in fata concurentilor locali rezida asadar din capacitatea mare de productie a fermei, si
tehnologia de crestere pe care o foloseste pentru exploatarea in sistem intensiv a in stabulatie permanenta
libera a caprelor. Acestea ii permit obtinerea unor costuri competitive, si implicit negocierea unor contracte
avantajoase cu procesatorii de lapte si carne din regiune.
In ceea ce priveste strategia de piata pe care o va adopta dupa implementarea prezentului proiectul, ferma isi
va comercializa produsele in baza unor contracte ferme, incheiate pe perioade lungi de timp.

Strategia de piata
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, ferma are in vedere un proiect
de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina un
furnizor local constant si serios.
 Politica de pret
Politica de pret a fermei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare.
5
http://agrointel.ro/10978/productia-de-lapte-de-capra-a-crescut-intr-un-an-cu-40/

Pagina 21/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Concurenta puternica care exista pe piata limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor sesizat
in cazul altor produse alimentare. In cazul fermelor mari tendinta este de crestere lenta, acest aspect se
repercuteaza asupra intregului ansamblu de concurenti ce actioneaza pe piata, si care se afla in situatia de a
intra in faliment in conditiile in care nu-si pot permite sa ofere produsele la pretul stabilit de ceilalti actori ai
pietei.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, ferma va incerca sa-si reduca permanent costurile
unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti
sunt:
o costul de productie si de comercializare;
o calitatea laptelui;
o calitatea carnii;
o preturile practicate pe piata la produsele similare;
o starea concurentei;
o conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

o legislatia in vigoare; etc

Preturile la care vor fi desfacute produsele fermei, care au fost luate in calcul si in previzionarea veniturilor
sunt urmatoarele:
 2,4 lei/litru de lapte de capra
 10 lei/kg carne viu (ied)

Pagina 22/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
EG1 – Proiectul respecta: In cadrul noii ferme, se va adopta un sistem intensiv de
conformitatea cu obiectivul crestere a caprelor in stabulatie permanenta libera,
general al masurii: caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de crestere,
care necesita un consum minim de resurse de productie.
cresterea competitivitatii
Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a caprelor,
sectorului agricol printr-o
cu monitorizarea calitatii produselor obtinute si a starii de
utilizare mai buna a
sanatate si bunastare a animalelor asigura atingerea unui nivel
resurselor umane si a
ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu
factorilor de productie si
exploatatii similare din Romania si din alte tari ale Uniunii
indeplinirea standardelor
Europene.
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a) Introducerea si Investitia propusa va utiliza o tehnologie moderna si eficienta
dezvoltarea de tehnologii si de crestere a animalelor din ferma caracterizata de aplicarea
procedee noi, diversificarea celor mai eficiente metode de furajare, ingrijire si selectie a
productiei, ajustarea animalelor.
profilului, nivelului si calitatii
Datorita utilizarii unei tehnologii moderne, care respecta
productiei la cerintele pietei
conditiile de crestere si salubritate, ferma va contribui la
inclusiv a celei ecologice,
cresterea cantitatii de produse din capra oferite, la preturi
precum si producerea si
competitive pe piata.
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea Investitia propusa spre realizare va respecta cu strictete
exploatatiilor la standardele legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, iar
comunitare; achizitiile propuse au parametri de functionare performanti,
sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri
poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind
asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin
prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
c) Cresterea veniturilor Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva,
exploatatiilor agricole care va aduce importante venituri solicitantului, estimate la
sprijinite; valoarea de 301.782 lei pentru primul an de operare.
d) Sprijinirea Nu este cazul
membrilor grupurilor de 
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei si Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in
care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si
marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din
Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,

Pagina 23/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential
ridicat pentru cresterea caprelor.
b) sa demonstreze imbunatatirea Prin dotarea fermei cu sisteme de crestere moderne si
performantei generale a eficiente, solicitantul va putea sa obtina o productie
exploatatiei agricole la data darii calitativa avand costuri reduse de exploatare si devenind
in exploatare a investitiei: astfel mai competitiv pe piata.
Obtinerea unor venituri anuale de 301.782 lei sunt
datorate in cea mai mare masura utilizarii tehnologiei
moderne de crestere a caprelor.
Obiective tehnice: Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic
- achizitia de tractoare, combine, permit desfasurarea procesului de crestere a caprelor.
masini, utilaje, echipamente etc, Tehnologia performanta de crestere folosita conduce la
care determina cresterea obtinerea unor produse de calitate, in conditii de eficienta
productivitatii muncii, si productivitate a muncii crescuta. In acelasi timp, prin
imbunatatirea calitatii produselor utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
agricole, introducerea de realizarea unor conditii bune de munca pentru cei care
tehnologii performante, lucreaza in ferma.
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor
cladirilor operationale care conduc de crestere a caprelor si eficienta exploatarii animalelor.
la asigurarea conformitatii cu Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardele comunitare; standardelor comunitare referitoare la bunastarea
animalelor in sistemul intensiv de crestere in stabulatie
permanenta libera.
- diversificarea productiei in Nu este cazul
functie de cerintele pietei, 
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economico- Principalii factori care permit minimizarea costurilor de
financiare: productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate
- reducerea costurilor de productie se refera la reteta performanta de furajare, sistemul
si cresterea rentabilitatii semiautomat de adapare, sistemul de asigurare a
economice a exploatatiei agricole; conditiilor de mciroclimat cu un consum redus al
utilitatilor, controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de
contaminare a furajului si a apei.
- cresterea valorii adaugate brute Previziunile privind activitatea fermei in urma
(VAB ) a exploatatiei agricole. implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute (VAB), argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani
dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv ferma isi va putea
sustine fara probleme activitatea productiva,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.
Obiective de mediu Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma va
- reducerea emisiilor daunatoare permite minimizarea impactului activitatii zootehnice
cu efect de sera si o mai buna asupra factorilor de mediu. In acest scop, proiectul
gestionare a deseurilor rezultate prevede utilizarea unei platforme betonate pentru
din activitatea de productie; depozitarea dejectiilor, unui bazine pentru dejectiile
lichide si apelor uzate din cadrul adaposturilor pentru
animale si a unei fose septice pentru colectarea apelor

Pagina 24/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
uzate din cadrul fermei.
- reducerea emisiilor de amoniac Activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor
(si a altor gaze), in special in de mediu. Adapostul pentru cresterea caprelor precum si
exploatatiile de crestere a restul spatiilor vor fi complet monitorizate.
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de Ventilatia naturala asigura un microclimat foarte bun,
igiena si de bunastare a improspatand aerul din adapost astfel reducand
animalelor; semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.
Controlul dejectiilor se va face prin colectarea lor la
capatul adapostului cu o umiditate scazuta. Astfel
emisiile de amoniac sunt reduse la minim iar mirosul
neplacut in in adaposturi si in jurul acestora este eliminat
complet.
- asigurarea respectarii cerintelor  Nu este cazul.
fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a Nu este cazul.
surselor de energie regenerabila 
si imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Pagina 25/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale

3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia


juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, judetul NEAMT, comuna CEAHLAU.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 3.500 mp.
Terenul este in proprietatea solicitantului in baza CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE NR.
22/01.05.2017.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune
Investitia propusa prin proiect se recomanda a fi amplasata pe un teren fara declivitati majore cu deschidere
catre doua cai de acces perpendiculare. Amplasarea obiectelor ce intra in componenta fermei se poate adapta
amplasamentului dupa caz.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR cuprinde urmatoarele obiective constructive:
 OBIECTUL 1- Corp adapost animale
 OBIECTUL 2 - Platforma betonata spalare capre
 OBIECTUL 3 - Platforme auto pietris si platforma betonata gunoi
 OBIECTUL 4 - Retele exterioare
OBIECTUL 1 – Corp adapost animale
o Constructia este dimensionata pentru 350 de capete.

o Deschideri: 3 deschideri: 2 deschideri cu dimensiunea de 6.00 m si una de 4.00 m.

o Travei: 12 travei, cu dimensiunea de 6.00 m

o Suprafata construita la sol: 1.200,00 mp

o Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.200,00 mp

o Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.155 mp, din care:

o Suprafata utila int. Parter: 1.155 mp;

o Regim de inaltime: Parter

o Inaltimea max. la coama: +4.75 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

o Inaltimea min. la cornisa: +3.96 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

o Inaltime utila Parter: minim 3.50 m – maxim 3.90 m

o Volum construit: 4.385 mc - partial inchis cu elemente de inchidere rigide-panouri termoizolante clasa
de combustibilitate C0

Pagina 26/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
 Alimentare cu energie electrica:
Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu
de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformare pentru alimentarea obiectivelor,
necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa:
Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m) pentru asigurarea apei si a unui bazin tampon cu o
capacitate de 2.000 litri.
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu materiale
(conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat, transport,
compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa
stea deschise o perioada cit mai scurta de timp.
Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca, 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru executarea patului
transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor prezentate in proiect.
Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente la socuri si
nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu atentie, pentru a
fi ferite de lovituri si zgirieturi.
Alimentare cu gaz:
Nu se cere prin proiect acest tip de bransament.
 Energie termica:
La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete, necesara
pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe trasee lungi, rezerva se
obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal.
Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea urmatoarele
valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior d al cablului:
o cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;

o cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;

o cabluri cu izolatie si manta de PVC;

o cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.

Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care temperatura mediului
ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs de 24 ore inaintea desfasurarii si
pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori:
o 0° C pentru cablul cu izolatie de fartie;

o +4° C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC;

In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute, dupa incalzirea
prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa.
La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi metalice sau din alt
material rezistent mecanic. Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al
cablului si sa nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu curbura corespunzatoare tipului de cablu. Capetele
de tevi trebuie sa fie bercluite. Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului
este de minimum 700mm .Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm si
se acopera cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in cladiri se poate
reduce adancimea de pozare, pe portiuni scurte, sub 5 m.
 Evacuare ape uzate:

Pagina 27/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Sapatura pentru canalizare 110 - 125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile
vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.30 x 1.30 m.
Pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2 x 1.2 x 2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de
scurgere latimea transeii este de 0.8 m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul
terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul
manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC -
KG cu mufa si garnitura.
Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi
sau infiltratii.

Lungimi retele:
Nr. Denumire Cantitate
Alimentare cu apa
1 Teava PEHD Dn=63 mm 16 ml
Canalizare
2 Tub din PVC-KG, D=110 mm 41 ml
3 Camin canalizare menajera 3 buc
Alimentare cu energie electrica
4 Cablu CYYF 5x50 mmp 70 ml
5 Electrozi l=1.5 m 9 buc
6 Platbanda OL-ZN 40X4 65 ml
7 Platbanda OL-ZN 30X4 80 ml
8 Tija metalica L = 2.5 m paratrasnet 1 buc
9 Piesa separatie 4 buc

Pagina 28/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

3.3 Structura constructiva

 OBIECTUL 1 – Corp adapost animale:


Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire:
- Corp maternitate si vestiare lucratori
- Adapostul pentru animale
1. Corp maternitate si vestiare lucratori:
o Regimul de inaltime este parter

o Inaltimea maxima la coama este de + 4.75 m fata de cota terenului amenajat.

o Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ± 0,00 iar structura
supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.
o Peretii interiori vor fi realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri
metalice-gard despartitor pentru animale (maternitate, spatiu de muls si spatiu tanc lapte).
o Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0) pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate
si spatiile in care se depoziteaza laptele) si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC
transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale,
depozitare furaje.
o Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri
termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Coama va fi
proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama.
o Finisajele interioare propuse pentru spatiile inchise: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile
rezistente la spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10 m (mai putin spatiile pentru animale
(capre in ultima perioada a gestatiei, spatiu fatare, capre cu iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere
capre cu iezi, compartiment furajare iezi) unde se vor lasa panourile termoizolante aparente).
o Finisajele la pardoseli vor fi realizate din beton sclivisit pentru zona destinata animalelor (cu tratamente
hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru a rezista in momentul in care se schimba
asternutul animalelor) si in spatiile tehnice si covor PVC pentru spatiile destinate lucratorilor. In placa de
beton se vor prevedea sifoane de pardosela pentru evacuarea apelor uzate in adapost-maternitate
catre fosele septice aferente. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din
gips-carton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb (hol acces, vestiar, birou veterinar).
o Finisajele exterioare propuse / inchideri exterioare: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0), culoare gri si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din
PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale,
depozitare furaje.
o Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. Pentru accesul
animalelor, utilajelor, lucratorilor in aleea de furajare si implicit in adapost se propun porti din teava
metalica cu plasa metalica zincata.
Cladirea este organizata in 2 zone: zona destinata animalelor (cu: spatiu pentru ultima perioada de gestatie
capre, spatiu fatare capre, spatiu pentru capre cu iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere capre cu iezi,
compartiment de furajare iezi si spatii de izolare animale bolnave) si zona pentru personal (hol acces, vestiar
tip filtru cu grup sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar).
Din spatiul de vestiare se propune acces direct catre spatiul de muls care la randul lui se afla in
legatura directa cu spatiul de depozitare lapte (spatiu in care se propune tanc de racire si depozitare
500 litri). Se asigura legatura directa cu exteriorul din spatiile depozitare lapte, pentru a facilita livrarea
acestuia in conditii de maxima igiena.

Pagina 29/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Inaltime Suprafata
Finisaj
Functiune utila utila Finisaj pereti Finisaj tavan
pardoseala
-m- -mp.
PARTER
Vopsea lavabila pe
Hol acces min. 3,50 8,00 Covor PVC Vopsea lavabila
gips-carton
Vopsea lavabila pe
Vestiar haine murdare+dus min. 3,50 6,50 Covor PVC Tapet PVC h=2.10m
gips-carton
Vopsea lavabila pe
Vestiar haine curate+ grup sanitar min. 3,50 7,75 Beton sclivisit Vopsea lavabila
gips-carton
Vopsea lavabila pe
Veterinar+ medicamente min. 3,50 8,70 Covor PVC Tapet PVC h=2.10m
gips-carton
Panouri Panouri
Spatiu tehnic min. 3,50 8,70 Beton sclivisit
termoizolante termoizolante
Panouri Panouri
Izolare capre min. 3,50 15,70 Beton sclivisit
termoizolante termoizolante
Capre in ultima perioada de Panouri Panouri
min. 3,50 114,10 Beton sclivisit
gestatie termoizolante termoizolante
Panouri Panouri
Spatiu fatare capre min. 3,50 37,20 Beton sclivisit
termoizolante termoizolante
Panouri Panouri
Capre cu iezi 3-7 zile min. 3,50 37,20 Beton sclivisit
termoizolante termoizolante
Compartiment de intretinere capre Panouri Panouri
min. 3,50 112,75 Beton sclivisit
cu iezi termoizolante termoizolante
Panouri Panouri
Compartiment furajare iezi min. 3,50 38,40 Beton sclivisit
termoizolante termoizolante
TOTAL SUPRAFATA UTILA -
corp maternitate si vestiare 395,00
lucratori

2. Adapostul pentru animale:


Corpul de vestiare si cel de materniate este completat de corpul ce adaposteste zona de odihna pentru
animale, spatiul de muls (care este semi - inchis cu panouri termoizolante de 6 cm) si spatiul de depozitat
lapte inchis cu panouri termoizolante.
Spatiul de odihna va fi delimitat cu ajutorul panourilor de gard metalice care vor fi prevazute cu porti de acces
dinspre aleile de furajare si padocul exterior. Panourile de gard vor fi fixate in pardoseala de beton (care se
proiecteaza doar pentru zona de adapare animale, spatiul de muls, spatiul depozitare lapte si aleea de
furajare) pentru a permite acumularea asternutului adanc. In spatiul de odihna, mai putin zona de adapare, se
propune ca asternutul animalelor sa fie montat pe suport de pamant compactat.
In spatiul de odihna se vor proiecta adapatoare si hranitori furaje (laturi in aleea de furajare) astfel incat
fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc. Aceste echipamente se vor instala astfel incat sa
indeplineasca conditiile de igiena si sa reduca riscul de inghet al apei.
Pardoseala adapostului va fi realizata din:
o beton cu tratamente hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru zona de adapare, latime
1,00 m de la limita culoarului de furajare, in spatiul de muls, depozitare lapte si aleile de furajare
o pamant compactat pentru spatiul de odihna in care se monteaza asternutul animalelor format din paie

Inaltimea maxima la coama este de +4.75 m fata de cota terenului amenajat. Inaltimea utila in interior nu va fi
mai mica de 3,50 m dupa asezarea asternutului pentru animale.
Adapostul are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0,00 pentru spatiile
enumerate mai sus iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.
Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri
termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0).

Pagina 30/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama.
Inaltimea maxima recomandata a asternutului va fi de circa 1,00 m peste placa de beton. Inchiderile
exterioare se vor realiza cu ajutorul unei prelate/membrane PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si
goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje.
Ventilarea spatiului se va face in mod natural prin admisia aerului (prin fatada constructiei - plase PVC) si
evacuarea aerului viciat prin coama cladirii, special proiectata pentru a indeplini aceasta functie. Din spatiul de
odihna animalele au acces direct in padocurile imprejmuite amplasate conform planuri arhitectura. Acestea
sunt amplasate pe suport pamant batatorit si dispun de bazine spalare, clatire si tratament copite. Apa uzata
din aceste bazine se va directiona catre fosele septice aferente.
Principala functie indeplinita de adapostul pentru caprine este sa protejeze animalele impotriva conditiilor
meteorologice nefavorabile. Este recomandat ca adapostul sa fie realizat astfel incat sa asigure un
microclimat adecvat, spatiu de miscare, acces usor si corespunzator la furaje, apa si padoc in aer liber, o buna
ventilare, fara curenti de aer daunatori, si o suprafata suficienta a boxelor.
Spatiul de muls va fi prevazut cu 12 boxe/statii de muls. Acesta va comunica direct cu spatiul de depozitare si
racire lapte pentru a asigura igiena corespunzatoare procesului tehnologic. Odata umplut tancul de racire este
scos si livrat printr-un acces independent de restul acceselor in incinta fermei.
Suprafata totala a adapostului de animale inclusiv aleile de furajare, spatiul de muls, spatiul de
depozitare lapte si spatiul de depozitat furaje va fi de circa 760 mp.

Folosinta Ferma de caprine


Regim inaltime Parter
Sistem constructiv Stalpi si grinzi de metal, placa cota ±0,00 B.A.
Fundatii Beton armat
Inchidere / compartimentari:
Pereti Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica / sistem pereti gips-carton,
prelata / membrana pvc
Sist. acoperire Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica
Tamplarii Tamplarie pvc + geam termoizolant

Soclu panouri termoizolante grosime 6 cm


Finisaje panouri termoizolante grosime 6 cm, prelata/membrana
exterioare Pereti
PVC
Invelitoare panouri termoizolante grosime 6 cm
Finisaje Pardoseli beton sclivisit / covor pvc
interioare
Pereti zugraveli: vopsitorie lavabila / tapet pvc.

Conformare Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore


generala
Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate
din grinzi din beton armat C16/20 si beton de egalizare la partea inferioara C16/20.
Stalpii suprastructurii metalice pornesc din fundatiile de beton armat. Partea inferioara a
Infrastructura fundatiilor se gaseste la -1.60 m fata de cota parterului / subsolului. Sapatura se va
realiza manual sau mecanizat in functie de disponibilitati, iar ultimii 20 cm de sapatura se
vor efectua manual inaintea turnarii betonului de egalizare.
Suprastructura constructiei este realizata din metal cu stalpi si grinzi metalice profil HEA,
Suprastructura dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare au
rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si
normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel
incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe
durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu
un anumit grad de siguranta.
Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 200daN/mp.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:

Pagina 31/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
 Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
 Normativul P100-96 pentru seism;
 NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din metal.
Materialele prevazute:
 Betonul armat de clasa C16/20 pt. blocul de fundatie, C20/25 pentru grinzi de
fundatie si suprastructura respectand urmatoarea reteta :
 Ciment tip SR IIR-32.5
 Raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim
 Dozaj minim ciment c=350kg
 Agregate cu Æmaxim=16mm
 Lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=100±20mm
 Betonul din placa parterului ±0,00 va fi C20/25 si va avea grosimea de 15cm ;
 Armaturi din otel beton PC52 si OB37.
 Peretii de inchidere sunt de tip panouri termoizolante cu izolatie spuma
poliuretanica, clasa combustibiliate C0;
 Invelitoare panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica clasa
combustibiliate C0.
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 5cm la grinzile de fundatii.
Executarea lucrarilor de beton armat se va face respectand prevederile NE 012-99 Cod
de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat.
Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in
vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis).
Pe toata durata executiei se vor respecta:
 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – Buletinul
constructiilor nr. 5-8/1993;
 Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;
 Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

 OBIECTUL 2 – Platforma betonata spalare capre


Se propune o platforma betonata hidroizolata pentru spalarea caprelor. Bazinul de spalare al animalelor va fi
realizat din beton, pe suport pietris compactat, se va hidroizola si se vor monta sifoane de scurgere a apelor
uzate. Acesta va fi ingropat (pentru a facilita accesul animalelor) si se va amplasa conform A1-Plan general /
A3-Plan parter si va avea o adancime de circa 50 cm. Se vor prevedea 2 rampe de acces si evacuare a
caprelor din bazin. Dimensiunea in plan a acestuia va fi de circa 3x5 m. Apele uzate dupa spalarea caprelor
se vor scurge, prin conducte pvc, catre bazinul de dejectii.

 OBIECTUL 3 – Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi:


O parte a carosabillului si a aleilor din cadrul incintei vor fi realizate din balast compactat - pietris, restul
circulatiilor realizandu-se pe suport pamant compactat:
o caile de acces auto (pe suprafetele delimitate in plansa de arhitectura A1 - Plan general) se vor realiza
din agregat de pietris
o circulatile perimetrale se realizeaza pe suport pamant compactat conform planului de situatie din
documentatia de arhitectura
o minim 30 % din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.

Se propune de asemenea infiintarea unei platforme betonate pentru gunoi cu o suprafata de 75 mp. Se va
construi pe un suport din pietris compactat. Aceasta se va amplasa conform A1 - Plan general.

 OBIECTUL 4 – Retele exterioare:


Alimentare cu apa
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de min. 30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un
bazin tampon de 2.000 litri. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si
presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o pompa submersibila: debit maxim 2.9
mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor

Pagina 32/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
de instalatii.

Canalizare exterioara - Ape meteorice:


Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l pentru zona destinata lucratorilor si
un bazin de dejectii de 5.500 litri pentru apele uzate si dejectiile lichide din cadrul spatiilor pentru animale.
Acestea se vor afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul
MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica de 750 litri.
Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare catre sol.
Se propune de asemenea amplasarea unui filtru auto (spalare) cu separator de hidrocarburi si a unui
separator de grasimi pentru filtrarea apelor provenite din zona de muls si a tancului de lapte.

Reteaua de energie electrica:


Se prevede o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare
conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea
vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Pentru incalzirea spatiilor din cadrul maternitatii se propun lampi cu
infrarosu.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor


 ECHIPAMENTE OBIECTUL 1 – Corp adapost animale:
Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire:
- Corp maternitate si vestiare lucratori
- Adapostul pentru animale
1. Echipamente corp maternitate si vestiare lucratori:
Echipamente electrice
o Tablou Electric 28 circuite: intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat – 8 circuite; 10A
iluminat rezerva – 2 circuit; 16 A prize – 12 circuite; 16 A rezerva – 2 circuit; 20 A – 1
circuit; 2 circuite alimentare 380 V; 50 A - 1 circuit ); cutie cofret aparent
o Senzori de temperatura (12buc.)

o Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)

o Lampa infrarosu 2000W (15 buc.)

Caracteristici:
- Cablu 5 m cu stecher
- Grilaj de protective
- Montaj perete/ stand mobil
o Proiectoare - 350W cu halogen (8 buc.)

Echipamente sanitare
o Boiler Electric 30 l

Caracteristici:
- Putere electrica boiler : 1.5 [kW]
- Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]
- Plaja de temperatura: 10-65 [°C]
- Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65°C: 0.56 [kWh/24h]

Pagina 33/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
- Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1.9 [ kWh]
- Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.6 [h]
- Timp de incalzire pana la 65ºC: 1.3 [h]
- Inaltime boiler electric : 610 [mm]
- Diametru boiler electric : 365 [mm]
- Distanta intre racorduri R: 100 [mm]
- Greutate boiler electric : 19 [kg]
Echipamente termice
o Convector electric 500 W (2 buc.)

Caracteristici:
- Putere convector electric: 500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm
- Greutate : 3.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator
o Convector electric 1500 W (3 buc.)

Caracteristici:
- Putere convector electric: 1500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm
- Greutate : 4.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator
 ECHIPAMENTE OBIECTUL 4 – Retele exterioare
Alimentare cu apa
o Hidrofor 24 l

Caracteristici:
- Debit (mc/h): 2.90
- Capacitate rezervor (l): 24
- Greutate (kg): 20.90
- Presiune maxima de lucru (bar): 6
- Temperatura maxima de lucru (ºC): 40
- Tip motor : electric
- Adancimea maxima de aspiratie (m): 25
- Garantie (luni): 24
- Inaltime de pompare (m): 45
- Putere motor (kw): 0.75
- Tensiune alimentare (V): 230
o Pompa Submersibila 950 W

Caracteristici:
- Debit (mc/h): 2.40
- Greutate (kg): 13.10
- Lungime cablu de alimentare (m): 15
- Putere motor (kw): 0.50
- Tensiune alimentare (V): 230
- Inaltime de pompare (m): 40
- Putere electrica consumata (W): 950

Pagina 34/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
- Temperatura maxima de lucru (ºC): 40
- Tip motor : electric
o Vas Tampon 2000 litri (1 buc.)

Caracteristici:
- Volum apa: 2000 litri
- Stuturi racord pentru apa rece: Dn 40
- Mufa racord suplimentara
- Mufa racord pentru golire: Dn 32
- Mufa racord pentru teava protectie: Dn 40
- Inaltime: 1450 mm
- Lungime: 1700 mm
- Diametru cu izolare termica: 1305 mm
- Masa (acumulator gol): 60 kg
- Masa (acumulator plin): 2060 kg
Canalizare
o Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane

Caracteristici:
- Greutate volumetrica [kg]: 128
- Greutate reala [kg]: 30
- Volum total [l]: 750
- Inaltime [mm]: 1200
- Diametru [mm]: 800
- Diametru teava intrare/iesire [mm]: 110
o Bazin Dejectii Lichide 5500 litri (1 buc.)

Caracteristici:
- 5500 litri
- Diametru 1,80 metri
- Lungime 2,40 metri
- Inaltime 1,95 metri
- Diametru capac 0,42 mm
- Diametru intrare Dn 110 mm
- Diametru iesire Dn 110 mm
- Construit din fibra de sticla

o Filtru auto (cu separator hidrocarburi)

Caracteristici:
- Latime de lucru: 3-4m
- Lungime de lucru: 5-6m
- Inaltime de lucru: 4-5m
- Presiune pompa: 40bar
o Separator de grasimi

Caracteristici:
- 220 litri
- Diametru 0,6 metri
- Inaltime 0,82 metri
- Debit 0,18 l/s

Pagina 35/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
- Construit din polipropilena cu capac din PVC insurubat

Pagina 36/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

3.5 Instalatii aferente constructiilor

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un
bazin tampon de 2000 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si
presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9
mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor
de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si
este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata
pe pat de nisip si termoizolata cu vata minerala si folie de aluminiu pentru a asigura temperatura optima (5-11
grade celsius, variabil) pentru consumul de catre animale.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic.
Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa,
plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere
consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler
electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg. Coloanele
de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de
inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele
pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu
garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de
canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula
de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de
cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghena de
instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie Ø25.
S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus.
Instalatiile se vor executa din:
o tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;

o tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;

o baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;

o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

o robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

o robinete de retinere cu ventil si mufe.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.
Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii
Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate ingropat in sapa si mascat in
nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm .

Pagina 37/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte
Compensarea dilatarilor
In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, compensarea se va realiza cu
compensatoare de dilatare montate conform NP003-96.
Sustinerea conductelor
Conductele din polipropilena (PP):
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 Ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa
acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel: coloanele care sunt la nivelul planseului, se vor monta prinse cu cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m;
Legaturile la obiectele sanitare se fac cu tubulaturi PPR Dn 20 pina la robinetele coltar de la lavoare,
rezervoare WC.
Instructiuni de montaj
Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conform Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.
Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor
indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia
de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT (conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite
de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO
9000.
Probe si verificari
Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si
verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19 din I9-
94.

Instalatii termice
Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor
interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la
prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil
care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice -
convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala
pentru curatire usoara.

Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure o
vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul
pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a
culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 – 6.500 K.
In spatiile cu destinatia “Vestiar cu grup sanitar si dus, spatiu fatare, se vor monta, corpuri de iluminat
fluorescente, etanse, avand grad de protectie minim IP 54, iar in birou veterinar, spatiu tehnic, hol acces si

Pagina 38/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
depozitare lapte se vor monta corpuri cu protectie minim IP 20. Comanda iluminatului se va face prin
intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi. Instalatiile noi
de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in locurile unde
incaperile nu permit acest lucru.
Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp
trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat
si al trecerilor, conform detaliilor din planse. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza
ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de
iluminat trebuie sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de
iluminat ce urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat
vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si
acoperite de masca din material plastic izolant.
Instalatii de prize
Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie de 16A, iar toate prizele vor avea
obligatoriu contact de impamantare. Vor fi prevazute prize normale, precum si prize cu circuite si trasee
separate si individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerintelor specifice.
Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de impamantare.
Toate circuitele de prize se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de tip CYYF 2,5 mmp
trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm ingropate in ziduri (preferabil la h = 2,00 m deasupra
pardoselii finite) sau sub pardoseala si vor fi acoperite cu minim 2 cm de tencuiala. La executie se va avea in
vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare (care va avea obligatoriu izolatia de culoare
galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa
fiind conectat la faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga prizei
gata montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de protectie) si se vor monta ingropat in
ziduri, preferabil la inaltimea de minim 0,30 m deasupra pardoselii finite.
Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate fazele si nulul circuitului
pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Conductorul de nul poate fi
intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie.
Distributia electrica
In interiorul cladirii distributia energiei electrice se va face de la tabloul general de distributie T.E.G.:
o putere electrica instalata: Pi = 88,70 KW;

o putere electrica absorbita: Pa = 57,65 KW

o curentul cerut Ic = 92,25 A - se alege intrerupator automat tripolar cu protectie diferentiala de


100A/30mA, cu cablu CyyF 5x50 mmp.
Plecarile de la T.E.G. la consumatori se vor face cu circuite executate ingropat, cu conductoare trase in tuburi
de protectie. Tabloul electric va fi de tip modular, semiingropat, cu usa semitransparenta, amplasat in spatiul
tehnic si va cuprinde protectiile tuturor circuitelor interioare.
Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.
Elementele componente ale tabloului electric sunt microintrerupatoarele automate (disjunctoare) - la prize si
consumatorii individuali care asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor. Acestea vor fi alese
conform specificatiilor de aparataj care vor insoti plansa cu schema monofilara. Montajul acestora in tabloul
electric se va face pe sina  35 mm, cu elemente opritoare in capetele randurilor. Conexiunile intre acestea
(straparea) se va face cu bara capsulata trifazata cu nul sau cu bara capsulata faza-nul in cazul
consumatorilor monofazati. Tabloul va fi prevazut cu cleme de sir pentru realizarea conexiunilor cu circuitele,
iar pentru impamantare se va utiliza o bareta de impamantare sau cleme PE.
Dozele de distributie vor fi de tip ingropat cu capac de protectie fixat in holtsuruburi, si vor fi montate ingropat
in pereti cu centrul dozei la nivelul aparatelor de comutatie sau prizelor, la circa 20 cm sub planseul finit pentru
iluminat si imediat sub prize pentru circuitele acestora. In masura in care este posibil, se va evita amplasarea

Pagina 39/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
acestora in incaperi, preferand sa fie executate in afara acestora, pe holuri si cai de acces.
Legaturile in doze se vor face prin dezizolare si introducere in piesele de capat sau prin matisare, cositorire si
acoperire cu banda izolatoare.
Instalatii de protectie
Instalatiile electrice de protectie ale acestui obiectiv vor fi de doua tipuri: instalatii electrice interioare de
protectie si priza de pamant.
Instalatiile de protectie interioare sunt constituite din conductorul de impamantare (al treilea conductor al
instalatiilor de prize sau al cincilea conductor al coloanelor trifazate) de culoare galben-verde si al carui circuit
va avea asigurata continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de impamantare din tabloul
electric, care va fi in legatura cu priza de pamant prin doua cai: direct, prin conductorul de cupru FY 10 mmp
care se leaga prin eclisa (element de separatie vizibila) si platbanda OlZn 30 x 4 mm, si indirect, prin al
cincilea conductor al coloanei electrice de la B.M.P.T.
Priza de pamant se va executa din 9 electrozi din teava galvanizata OlZn – 2,5 ” de 2.0 metri lungime,
ingropati in pamant la mimim 5 metri distanta si adancimea maxima de 0,8 m de la nivelul superior al
electrozilor la nivelul solului. Acestia se vor lega intre ei prin platbanda zincata OlZn 40 x 4 mm ingropata la
adancimea de 0,9 m sub nivelul solului si sudata de electrozi sau fixata cu surub, saiba si piulita (ambele tipuri
de prindere necesita protectie anticoroziva: primul prin curatare de zgura si acoperire cu spray de zinc sau
vopsea – se mai admite si acoperirea cu strat de smoala – iar al doilea tip prin acoperire cu vaselina
anticoroziva).
Daca din masuratori vor reiesi valori mai mari de 1 ohm, priza se va completa cu electrozi in aceleasi conditii
pana la obtinerea valorilor indicate.
Centura interioara de protectie se constituie din platbanda OLZn 30x4mm.
In ansamblu, instalatiile de protectie prevazute, cumulat cu o protectie adecvata a circuitelor si echipamentelor
electrice tind sa elimine complet riscurile produse de curentul electric – in conditiile unei executii
corespunzatoare si mentenantei adecvate.

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un teren
neracordat la utilitati. Solutiile de racord sunt prezentate in capitolele anterioare pentru fiecare obiect in parte.

3.7 Avize si acorduri


La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul
urbanistic emis de Primaria Comunei CEAHLAU, judetul NEAMT pentru proiectul “Infiintare ferma de caprine
in zona de munte” apartinand solicitantului.
Alte avize de specialitate sunt:
- Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt care atesta ca
solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;
- Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Neamt care atesta
conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor
si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;
- Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Neamt privind conformitatea proiectului cu conditiile
de igiena si sanatate publica

Pagina 40/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate
prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare Valoare Valoare Valoare
Nr. Cantitat (fara TVA (cu (fara TVA (cu
Denumire TVA) TVA) TVA) TVA)
crt e
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1 Boiler 1 72 17 89 320 77 397
2 Convector electric 500 W 2 79 19 98 350 84 434
3 Convector electric 1500 W 3 149 36 184 660 158 818
4 Tablou Electric 28 circuite 1 900 216 1.117 4.000 960 4.960
5 Senzori temperatura 12 324 78 402 1.440 346 1.786
6 Sistem control electronic al mediului 1 270 65 335 1.200 288 1.488
7 Lampa infrarosu 2000W 15 1.688 405 2.094 7.500 1.800 9.300
8 Proiector de exterior 350 W cu halogen 8 72 17 89 320 77 397
9 Adapatoare cu nivel constant 30 675 162 837 3.000 720 3.720
10 Adapatoare suzeta 8 126 30 156 560 134 694
11 Tanc de racire lapte 500 litri 1 3.000 720 3.720 13.326 3.198 16.524
12 Aparat de muls 2 posturi 2 900 216 1.117 4.000 960 4.960
13 Aparat de muls 4 posturi 2 1.801 432 2.233 8.000 1.920 9.920
14 Suport pentru sare 2 kg 5 17 4 21 75 18 93
15 Hidrofor 24L 1 128 31 159 570 137 707
16 Pompa submersibila 1 146 35 181 650 156 806
17 Vas tampon 2000L 1 405 97 502 1.800 432 2.232
18 Fosa septica ecologica 3-4 persoane 1 408 98 506 1.812 435 2.247
19 Bazin dejectii lichide 5500 litri 1 900 216 1.117 4.000 960 4.960
Filtru auto (cu separator de
20 1 2.927 702 3.629 13.000 3.120 16.120
hidrocarburi)
21 Separator grasimi 1 293 70 363 1.300 312 1.612
Total 1 15.282 3.668 18.950 67.883 16.292 84.175
2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Jgheaburi pentru hranire- hranitori 30 1.553 373 1.926 6.898 1.656 8.554
Cantar animale/platforma cantarire
2 1 900 216 1.117 4.000 960 4.960
(Lxlxh=1500x800x1200mm)
Total 2 2.453 589 3.042 10.898 2.616 13.514
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 17.736 4.257 21.992 78.781 18.908 97.689

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :
- Adapatoare cu nivel constant: 30 buc
Solutia adoptata pentru adapare asigura o cantitate suficienta de apa pentru fiecare varsta a animalelor si
pentru orice anotimp.
Sistemul de adapare este format din adapatori cu nivel constant de apa, montate astfel incat sa fie accesibile
atat iezilor cat si caprelor adulte. Se vor monta atat in corpul pentru maternitate cat si in adapostul pentru
animale si padocul de insorire si relaxare.
Caracteristici tehnice:
o Bol de aluminiu acoperit cu plastic
o Valva plutitoare pentru asigurarea unui nivel constant al apei

Pagina 41/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
o Capac detasabil din polietilena, fara margini ascutite fara riscuri de ranire
o Orificiu de drenaj

o Conexiune ½’’ pentru alimentare pe partea dreapta sau stanga

- Adapatoare tip suzeta: 8 buc


Sunt folosite pentru alaptarea si adaparea iezilor.
Caracteristici tehnice:
o Plastic rezistent
o 2 compartimente
o Prevazuta cu 6 suzete
o Scara litraj
o Maner de metal

o Sistem de prindere

- Tanc de racire lapte: 1 buc


Folosit la depozitarea si racirea laptelui colectat.

Caracteristici tehnice:
o Capacitate 500 l
o Vertical cu 2 mulsori la 220 V
o Picioare ajustabile pentru podele denivelate

o Partea inferioara cu expansiune directa pentru a asigura evacuarea completa

- Aparat de muls 2 posturi: 2 buc


Folosit pentru mulgerea caprelor in sala de muls
Caracteristici tehnice:
o Mobil cu 2 posturi de muls automate
o Bidon de aluminiu min 40 l
o Motor independent monofazic de min 0,75 CP
o Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon
o Capacitate de mulgere oi/capre min 2x20/24 pe ora
o Capacitate pompa vid min 200l/m uscata
o Perii pentru curatare furtune si bidon

o Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

- Aparat de muls 4 posturi: 2 buc


Folosit pentru mulgerea caprelor in sala de muls
Caracteristici tehnice:
o Mobil cu 4 posturi de muls automate
o Bidon de aluminiu min 40 l
o Motor independent monofazic de min 0,75 CP
o Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon
o Capacitate de mulgere oi/capre min 4x20/24 pe ora
o Capacitate pompa vid min 220l/m uscata
o Greutate aparat 60 kg
o Cadru 100% din inox

o Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

- Suport pentru sare: 5 buc

Pagina 42/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Se utilizeaza ca suport pentru sarea ce trebuie consumata de capre.
Caracteristici tehnice:
o Capacitate 2 kg sare

o Suport de fixare in perete cu suruburi

- Jgheaburi pentru hranire: 30 buc


Sistemul de furajare este solid si trainic datorita folosirii materialelor de calitate si plastic pur. Nivelul de furaj
din fiecare hranitoare poate fi ajustat cu usurinta, ceea ce duce la o conversie mai buna a hranei. Sistemul
simplu in care sunt construite ofera fermierului posibilitatea unei ajustari rapide a ratiei de furajare. Acestea
vor fi montate de-a lungul aleii de furajare atat in corpul de maternitate cat si in adapostul pentru animale
astfel incat fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc.
Caracteristici tehnice:
o Inaltime 0.35m, latime 0.5m
o Capacitate 30 kg/buc.

- Cantar animale/platforma de cantarire: 1 buc


Este folosit pentru cantarirea caprelor.

Caracteristici tehnice:
o Platforma de cantarire metalica tabla striata
o Grijaj vertical h=1.500 mm
o Indicator electronic de greutate
o Cutie de jonctiuni
o 2 porti de acces
o Cablu conexiune indicator
o Certificare metrologica

o Capacitate maxima de cantarire 100 kg

Nota: Echipamentele de la punctele 1 – 8 si 15 – 21 din grupa “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu


montaj (procurare)” din tabelul de mai sus, fac parte din categoria echipamentelor aferente lucrarile de
constructie si au fost prezentate la cap.3.4 “Principalele utilaje de dotare ale constructiilor”.
Dotarile tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru cresterea animalelor, siguranta
alimentara si protectia mediului.

Plan de productie
Capacitatea fermei prevazuta prin proiect este de 350 de capete. Ferma va fi populata la capacitatea de
productie astfel: 350 de capre mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa Alba de Banat; Prolificitatea
rasei luata in calcul este 130 % ceea ce conduce la nasterea a 455 de iezi. Caprele sunt montate natural o
data pe an in perioada septembrie octombrie. Din iezii nascuti, 25% dintre femele sunt pastrate in ferma
pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Din iezii
nascuti 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98% sunt vanduti
la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei
nascuti.
Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 360 capete si a
tineretului aferent in primul an de operare. Planul de productie aferent anilor de prognoza financiara este
urmatorul:

Pagina 43/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Plan de reproductie capre

Nr.
Categoria de caprine Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt.
Capre lactatie 350 350 406 406 415
Tapi reproducatori 10 10 14 14 15
Total caprine ferma 360 360 420 420 430
% prolificitate 30,00%
Iezi obtinuti, din care: 455 455 528 528 540
Tineret femel 0-3 luni) 228 228 264 264 270
Tineret mascul 0-3 luni) 227 227 264 264 270
% pierderi / consum propriu - 0-3 luni 1,50%
Tineret femel (0-3 luni) 225 225 260 260 266
Tineret mascul (0-3 luni) 224 224 260 260 266
% capre inlocuire 25,00%
% tapi inlocuire 2,00%
Tineret femel reproductie (anul curent) 56 56 65 65 67
Tineret mascul reproductie (anul curent) 4 4 5 5 5
Iezi 0-3 luni vanduti 389 389 450 450 460
Tineret femel reproductie (anul precedent) 0 56 56 65 65
Tineret mascul reproductie (anul
0 4 4 5 5
precedent)
Capre reforma 0 0 56 56 65
Tapi reforma 0 0 4 4 5
Total efectiv ferma, din care: 809 869 1060 1070 1102
Efectiv de reproductie 420 480 550 560 572
Iezi vanduti (3 luni) 389 389 450 450 460
Capre reforme vandute (la 3 ani) 0 0 56 56 65
Tapi reforma vanduti (la 3 ani) 0 0 4 4 5

Nr.
Categorie de caprine Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt
1 Capre lactatie 350 350 406 406 415
2 Tapi reproducatori 10 10 14 14 15
3 Tineret femel reproductie (anul curent) 56 56 65 65 67
4 Tineret mascul reproductie (anul curent) 4 4 5 5 5
5 Tineret femel reproductie (anul precedent) 0 56 56 65 65
Tineret mascul reproductie (anul
6 0 4 4 5 5
precedent)
Total efectiv reproductie ferma 420 480 550 560 572
7 Iezi 0-3 luni vanduti 389 389 450 450 460
8 Capre reforme vandute (la 3 ani) 0 0 56 56 65
9 Tapi reforma vanduti (la 3 ani) 0 0 4 4 5
Total efectiv valorificat 389 389 510 510 530

Descrierea fluxului tehnologic


Dupa implementarea investitiei pentru care se solicita finantare nerambursabila, ferma de capre a
intreprinderii individuale va fi formata dintr-un adapost cu capacitatea maxima de 360 capete (350 de capre
mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa Alba de Banat) si tineretul aferent pastrat pentru reproductie.
Rezulta astfel o capacitate maxima a fermei in anul 5 de operare de cca. 572 de capete. Hala de crestere
caprine a fost dimensionata pentru capacitatea maxima a efectivului de animale, pe stari fiziologice diferite de
crestere, spatiile fiind dimensionate pentru fiecare categorie conform normelor de bunastare a animalelor.
Tehnologia de productie prevede cresterea in sistem intensiv in stabulatie permanenta libera a intregului
efectiv de capre pe asternut permanent din paie. Ferma cuprinde maternitate, spatiu pentru odihna caprelor,
spatiu in padoc pentru insorire si recreere si un spatiu pentru mulsul caprelor. Caprele vor fi crescute intr-un
sistem de stabulatie permanenta libera ce presupune formarea unor loturi de animale care se afla in aceeasi

Pagina 44/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
stare fiziologica. Intretinerea in grup permite miscarea libera atat in adapost cat si in padocul de insorire si
recreere in limitele unui comportament in care sunt separate functional zonele de odihna, furajare, adapare
circulatie, in asa fel incat comportamentul animalelor sa nu fie agresiv. Tipul de ferma proiectata prin acest
proiect ofera animalelor urmatoarele facilitati:
- acces liber la padoc din adapost;
- odihna in spatiu deschis;
- furajarea si adaparea atat in spatiul de odihna cat si in padoc ;
- conditii de microclimat apropiate de cele naturale: lumina apropiata sub toate aspectele de cea
naturala, aer curat, spatiu, liniste;
- spatiul de odihna atat pentru capre este amenajat pe suport pamant compact acoperit cu paie. Acest
asternut de paie va fi schimbat zilnic. A fost calculat un minim de 0,5 -0,6 kg de paie pe cap in functie
de tipul de animal.
- furajare si adapare corespunzatoare a animalelor . Aleea de furajare este amenajata in zona centrala
a fermei pentru accesul animalelor la furajare atat din adapost cat si din zona destinata maternitatii;
- curatenie corporala, contentia pentru control si tratamente . In padoc au fost amenajate bazine pentru
igienizare si tratamentul copitelor.

1. Cresterea Caprelor - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent fermei sunt prezentate in
continuare.
Etapa 1 – Reproductia la capre
 In cadrul fermei propuse s-a luat in considerare monta naturala, o data pe an (lunile septembrie-
octombrie). Pregatirea pentru monta are loc cu o luna inainte si are in vedere aducerea caprelor intr-o
stare buna de intretinere. In furajare se vor folosi fanuri, grosiere, suculente, masa verde. Se asigura
sare bulgari pentru lins si apa la discretie. Cu cel putin 4 saptamani inainte de fatare, mulgerea trebuie
intrerupta pentru pregatirea viitoarei lactatii si acumularea de substante nutritive necesare dezvoltarii
fatului. In cazul in care la unele capre apare secretia treptata de lapte inaintea fatarii, acestea trebuie
mulse pentru evitarea mamitelor. Pentru o furajare adecvata se asigura starea de intretinere
corespunzatoare executarii montei si pastrarii gestatiei viitoare. Tapii de reproductie se vor folosi prin
rotatie asigurindu-se dupa 4 zile de activitate, 4 zile de repaus. Pentru monta naturala se repartizeaza
20-30 capre pentru un tap tinar si 40-50 capre pentru un tap adult.
Etapa 2 – Gestatia la capre
 Gestatia la capre dureaza 150 de zile, cu variatii de la 145 la 158 de zile. Starea de gestatie se
cunoaste dupa absenta caldurilor si dezvoltarea treptata si asimetrie proeminent pe dreapta a
abdomenului. In prima luna de gestatie se va pastra acelasi regim de ingrijire si hranire din perioada
de monta, pentru prevenirea avorturilor, foarte frecvente in aceasta perioada. In luna a 2-a si a 3-a de
gestatie, nivelul de furajare poate fi mai mic cu cca. 30% fata de cel aplicat in perioada de pregatire
pentru monta si de monta. In perioada a 2-a de gestatie (lunile 4-5) se vor asigura conditii deosebite
de ingrijire si furajare, data fiind cresterea si dezvoltarea fatului. Caprele vor fi supravegheate
permanent in perioada de gestatie; este interzisa inghesuirea lor la intrarea si iesirea din adaposturi
sau padocuri, furajele vor fi de cea mai buna calitate, nemucegaite, apa nu va fi rece pentru a se evita
avorturile. Cu doua saptamini inainte de fatare se scot din furajare furajele insilozate (murate). In
ultima luna inainte de fatare caprele sunt introduse in compartimentul „Capre in ultima perioada de
gestatie” din cadrul maternitatii pentru capre a fermei. Aici sunt cazate intr-un spatiu de 114,10 mp. si
au acces la furaje si apa avand un microclimat sanatos.
Etapa 3 – Fatarea la capre
 Fatarea caprelor va avea loc in „Spatiul de fatare” de 37,20 mp in care sunt amenjate 10 boxe de
fatare. Fatarea se anunta prin inflamarea si congestionarea vulvei, adancirea flancurilor, coborarea
abdomenului, marirea ugerului si aparitia primelor picaturi de colostru, eliminarea dopului de gestatie.
Fetusul patrunde si traverseaza conductul pelvin datorita contractiilor musculaturii uterine, apoi

Pagina 45/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
datorita musculaturii este eliminat de aici in cca. 20 – 25 minute la aproximativ doua ore urmand a fi
eliminate anexele fetale. In cazul fatarilor normale, iedul iese cu membrele anterioare inainte bine
intinse si capul intre acestea. In cazul unor pozitii anormale ale fetusului (distocii) se impune
interventia specialistului. In adapost va fi creat si mentinut unui microclimat corespunzator cu o
temperatura de 14 – 15° C, fara curenti si umezeala, cu asternut curat si bine uscat. Interventia la
fatare consta in indepartarea mucozitatilor din jurul narilor si de pe corp cu ajutorul unei panze curate,
care are si rol de masaj menit sa invioreze si intensifice circulatia sanguina periferica. Dupa 20 – 30
minute de odihna, se sectioneaza, dezinfecteaza si leaga ombilicul la o distanta de 3-4 cm de
abdomen. Daca nu o poate face singur este ajutat sa suga colostru dupa indepartarea primelor
picatuiri purtatoare de microorganisme. In primele 6 -12 ore de la nastere, vilozitatile intestinale au o
mare capacitate de absorbtie, de aceea suptul unei cantitati cat mai mari de colostru in acest interval
este foarte important. Ulterior in urmatoarele trei zile aceasta capacitate scade treptat. Suptul
colostrului are ca efect marirea rezistentei la infectii pana la dezvoltarea sistemului reticulo - endotelial
de aparare impotriva infectiilor. Datorita continutului ridicat in saruri minerale favorizeaza eliminarea
meconiului (reziduri cumulate in perioada fetala). Continutul foarte bogat in proteine si grasime
mareste vitalitatea si ritmul de crestere si dezvoltare al iezilor. In prima saptamana, iezii pot suge de
20-30 ori pe zi o cantitate totala de 700 – 800 g/zi, iar la patru saptamani cantitatea poate ajunge
peste 1 Kg. Dupa fatare, la un interval de 1-1,5 ore, animalului i se administreaza apa calduta pentru
baut sau fiertura de tarate si este lasat sa se odihneasca 2 zile. Se administreaza nutret de buna
calitate in cantitate redusa: fan de lucerna sau masa verde amestec de concentrate, sare sub forma
de bulgare si apa potabila la temperatura de 10-15° C. In boxele amenajate in spatiul pentru fatare
caprele impreuna cu iezii raman 2 zile apoi sunt mutate in compartimentul „Capre cu iezi 3-7 zile” intr-
un spatiu de 37,20 mp. amenajat special pentru capre cu iezi, caprele avand aici acces la hrana si
apa si dispunand de un microclimat controlat si adecvat starii fiziologice in care se afla. Dupa 7 zile
caprele impreuna cu iezi sunt mutati in compartimentul „Capre cu iezi” intr-un spatiu de 112,75 mp.
Aici dupa virsta de 15 zile iezilor li se administreaza intr-un loc special amenajat „compartiment
furajare iezi” furaje concentrate (combinate) si fin de lucerna de cea mai buna calitate. In acest
compartiment intr-un spatiu de 38,40 mp au acces doar iezii prin 2 spatii de acces dimensionate
exclusiv pentru miei (40-50 cm).
Etapa 4 – Intarcarea iezilor
 Se face in functie de greutate corporala si destinatia pe care o primesc iezii (pentru prasila sau
ingrasare). Se recomanda ca intarcarea iezilor sa se faca treptat timp de 4-5 zile; iezi se vor tine
izolati de mame peste noapte, iar dimineata caprele se mulg. In zilele urmatoare iezi se lasa cu
mamele citeva ore in timpul zilei, dar iezi se mulg seara, in felul acesta se diminueaza stresul de
intarcare. Cind intarcarea iezilor se face brusc, iezi prezinta o stare de indispozitie, slabesc si uneori
se pot imbolnavi. In cadrul fermei va fi luata in calcul intarcarea mieilor la 30-45 de zile. Dupa
intarcare caprele impreuna cu iezii se vor muta in compartimentul „Spatiu de odihna pentru capre”
avand dimeniunea de 277,80 mp.
Etapa 5 – Mulsul caprelor
 Productia de lapte obtinuta de la capre are o importanta deosebita, pe de o parte datorita rolului sau
major in alimentatia omului, iar pe de alta parte datorita ponderii acestei productii in eficienta
economica a fermei. Laptele de capra contine vitamina A si este usor de absorbit de catre organism
avand de asemenea si colesterol "sanatos", foarte necesar in special pentru buna functionare a
sistemului nervos si a celui circulator. In plus, laptele de capra se digera foarte usor si nu creeaza
alergiile specifice consumului. Laptele de capra contine toate proteinele laptelui de vaca, proportiile
dintre ele sunt relativ diferite. Astfel, in laptele de capra cazeinele reprezinta 71%, proteinele solubile
(lactoserice), 21% si azotul neproteic 7%, in timp ce laptele de vaca contine 75% proteine cazeinice,
18% proteine serice si 5,8% azot neporoteic.
Mulgerea animalelor se realizeaza cu ajutorul aparatelor de muls mobile cu 2 si 4 posturi, acestea vor
fi dezinfectate si sterilizate dupa fiecare folosire. Acest sistem reprezinta un sistem modern de muls
ce cunoaste o raspandire din ce in ce mai mare datorita multiplelor avantaje pe care le prezinta:
eficienta economica sporita, productivitatea muncii ridicata, reducerea efortului fizic, obtinerea unei

Pagina 46/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
productii cantitative si calitative sporite de lapte si, in mod deosebit, obtinerea unui lapte cu o calitate
igienica deosebita. Laptele va fi depozitat intr-un tanc de racire pentru o perioada de maxim 24 ore
pana in momentul colectarii de catre procesatori. Mulsul se realizeaza in „spatiul pentru muls” avand o
suprafata de 98,40 mp fiind dotat cu 12 spatii de muls (6 pentru capre, 6 pentru oi) fiind deservit de
cei 2 specialisti angajati prin proiect. Accesul la spatiul de muls se face din spatiul de odihna.
Mulgerea se va face de 3 ori pe zi.
Etapa 6 - Evacuarea dejectiilor
 Curatirea gunoiului este o operatie de mare importanta in mentinerea igienei corporale a animalelor,
dar mai ales pentru mentinerea starii de sanatate a acestora prin asigurarea unui microclimat
corespunzator. Evacuarea dejectiilor se va face manual cu roaba si lopata si transportat la platforma
de gunoi proiectata.

Etapa 7 - Depozitarea furajelor


 Se va realiza un stoc necesar pentru minim 3 - 7 zile care va fi depozitat in spatiile special amenajate
proiectate in cadrul fermei.
Etapa 8 - Curatatea si dezinfectarea adaposturilor
Inainte de decontaminare se efectueaza curatatea urmata de realizarea efectiva a dezinfectarii cu solutii
speciale.
Etapele de pregatire si de decontaminare cuprind:
 Decontaminarea mecanica:
o aerisirea spatiului;

o curatirea mecanica a aparatelor de muls;

 Decontaminarea chimica:
Solutiile de decontaminare chimica se aplica pe toate suprafetele din interiorul adapostului.
o se vor dezinfecta la fiecare 2 saptamani cu var praf 0,8-1 kg/mp sau superfosfat de var 100 g/mp;

In aceasta perioada accesul in adapost este strict interzis.


Pentru ingrijirea animalelor – se vor realiza activitati menite sa atenueze efectele nefavorabile ale intretinerii
in stabulatie. Cele mai importante masuri ce vor fi avute in vedere sunt:
- asigurarea posibilitatii de iesire libera a animalelor in padocuri si asigurarea unei densitati corespunzatoare
a acestora in adapost;
- supravegherea atenta a starii de sanatate si a conditiilor de intretinere a animalelor;

- verificarea starii asternutului, astfel incat sa fie in permanenta curat si uscat pentru a asigura un confort
sporit animalelor (asternutul se va schimba zilnic);
- verificare permanenta a individualizarii animalelor, complectarea crotaliilor lipsa si inlocuirea celor
deteriorate;
- Izolarea si tratarea animalelor bolnave;

- urmarirea si realizarea programului de vaccinari si tratamente contra bolilor parazitare si infecto-


contagioase;
Fluxul personalului si materialelor in incinta
Personalul care deserveste ferma de caprine intra in ferma printr-un vestiar filtru, unde isi lasa hainele de
acasa in dulapuri metalice, dupa aceea se spala, face dus, imbraca hainele de lucru si merge la punctele de
lucru.

Pagina 47/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Masinile de transport materii prime sau produse finite trec prin filtrul auto prevazut prin proiect, aceasta
operatie se efectueaza o data sau de doua ori pe zi.
Pentru medicul veterinar care supervizeaza administrarea medicamentelor a fost prevazut un birou special in
suprafata de 8,70 mp. Aici vor fi depozitate si medicamentele care vor fi adminstrate in toate etapele de
crestere ale caprinelor in functie de necesitati.
Pentru animalele moarte a fost prevazut un container amplasat intr-o zona izolata de spatiile de crestere a
animalelor, accesul in zona de amplasare a acestuia fiind controlat.

Pagina 48/86
Proiect : Infiintare ferma de caprine in zona de munte

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 49/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Grafic fizic de implementare – Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului x x
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii x
3.3 Proiectare si inginerie x x
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie X X X
3.5 Consultanta x x
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x x x x x
4.1 Constructii si instalatii x x X X X x x
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) x x
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier x
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x

Pagina 50/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Grafic fizic de implementare – Anul 2

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
x
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala x
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului x
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie x x
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta x
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x x x x x
4.1 Constructii si instalatii X X X x
4.2 Montaj utilaj tehnologic x x x x x
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) x x x x x x
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x
4.5 Dotari x
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA x

Pagina 51/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Grafic de implementare – Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 7.833 0 0 0 0 7.833 15.667
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
6.477 0 3.247 0 0 0 2.776 0 0 0 3.701 0 16.202
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
0 0 0 0 26.609 0 26.609 26.609 35.094 26.609 35.094 26.609 203.234
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din
0 0 0 0 26.609 0 26.609 26.609 35.094 26.609 35.094 26.609 203.234
care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 26.609 0 26.609 26.609 26.609 26.609 26.609 26.609 186.264
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 8.485 0 8.485 0 16.971
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 2.598 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.598
5.1 Organizare de santier 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
5.2 Comisioane, taxe 2.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.598
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile 9.075 0 3.247 1.000 26.609 0 37.218 26.609 35.094 26.609 38.796 34.442 238.700
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 1.880 0 0 0 0 1.880 3.760
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
1.554 0 0 0 0 0 666 0 0 0 888 0 3.109
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
0 0 0 0 6.386 0 6.386 6.386 8.423 6.386 8.423 6.386 48.776
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din
0 0 0 0 6.386 0 6.386 6.386 8.423 6.386 8.423 6.386 48.776
care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 6.386 0 6.386 6.386 6.386 6.386 6.386 6.386 44.703

Pagina 52/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 2.037 0 2.037 0 4.073
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 1.648 1.648 1.888 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 18.373
5.1 Organizare de santier 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
5.2 Comisioane, taxe 0 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 18.133
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile 1.554 1.648 1.648 1.888 8.035 1.648 10.581 8.035 10.071 8.035 10.959 9.915 74.018

TOTAL 10.629 1.648 4.895 2.888 34.644 1.648 47.799 34.644 45.166 34.644 49.755 44.357 312.718
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 0 0 0 0 0 10.522 0 10.522 0 21.044
- achizitii de active fixe necorporale 10.629 0 3.247 0 0 0 3.442 0 0 0 4.589 0 21.908
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 1.240 32.995 0 42.709 32.995 32.995 32.995 32.995 42.709 251.634
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
0 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 18.133
bancare aferente proiectului
TVA 1.555 0 0 240 6.386 0 8.932 6.386 8.423 6.386 9.311 8.266 55.885

Grafic fizic de implementare – Anul 2

Pagina 53/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 2
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 7.833 0 0 0 0 0 7.833
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
2.776 0 0 2.776 0 0 0 3.701 0 0 0 0 9.253
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
9.785 9.785 9.785 0 0 26.609 36.394 35.094 47.292 0 0 0 174.747
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
9.785 9.785 9.785 0 0 26.609 36.394 35.094 47.292 0 0 0 174.747
din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 26.609 26.609 26.609 26.609 0 0 0 106.436
4.2 Montaj utilaj tehnologic 1.300 1.300 1.300 0 0 0 1.300 0 1.300 0 0 0 6.500
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
8.485 8.485 8.485 0 0 0 8.485 8.485 8.485 0 0 0 50.912
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 0 0 0 0 0 10.898 0 0 0 10.898
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile 12.561 9.785 9.785 2.776 0 26.609 44.228 39.796 47.292 0 0 0 192.833
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 1.880 0 0 0 0 0 1.880
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
666 0 0 666 0 0 0 888 0 0 0 0 2.221
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
2.349 2.349 2.349 0 0 6.386 8.735 8.423 167.591 0 0 0 198.180
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
2.349 2.349 2.349 0 0 6.386 8.735 8.423 167.591 0 0 0 198.180
din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 6.386 6.386 6.386 6.386 0 0 0 25.545
4.2 Montaj utilaj tehnologic 312 312 312 0 0 0 312 0 312 0 0 0 1.560

Pagina 54/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 2

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


2.037 2.037 2.037 0 0 0 2.037 2.037 2.037 0 0 0 12.219
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 0 0 0 0 0 2.616 0 0 0 2.616
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 156.240 0 0 0 156.240
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 19.782
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 19.782
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile 4.663 3.997 3.997 2.315 1.648 8.035 12.263 11.199 169.239 1.648 1.648 1.648 222.302

TOTAL 17.225 13.782 13.782 5.091 1.648 34.644 56.491 50.995 216.532 1.648 1.648 1.648 415.135
- achizitii de active fixe corporale 10.522 10.522 10.522 0 0 0 10.522 10.522 180.276 0 0 0 232.885
- achizitii de active fixe necorporale 3.442 0 0 3.442 0 0 0 4.589 0 0 0 0 11.474
- cresterea investitiilor in curs 1.612 1.612 1.612 0 0 32.995 44.321 34.235 34.607 0 0 0 150.994
- dobanzi si comisioane aferente
1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 19.782
creditelor bancare aferente proiectului
TVA 3.015 2.348 2.348 666 0 6.386 10.615 9.551 41.590 0 0 0 76.520

Pagina 55/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

5. Costul estimativ al investitiei


DEVIZ GENERAL Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
initiala
TOTAL CAPITOL 1 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 23,500 5,291 5,640 29,140 6,560
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,247 0,731 0,000 3,247 0,731
3.3 Proiectare si engineering 11,104 2,500 2,665 13,769 3,100
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 11,104 2,500 2,664 13,768 3,100
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 25,455 5,731 5,329 30,784 6,931
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 292,700 65,894 70,248 362,948 81,709
4.2 Montaj utilaj tehnologic 6,500 1,463 1,560 8,060 1,815
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 67,883 15,282 16,292 84,175 18,950
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 10,898 2,453 2,616 13,514 3,043
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 377,981 85,092 90,716 468,697 105,517
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 2,598 0,585 0,000 2,598 0,585
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 3,598 0,810 0,240 3,838 0,864
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 431,534 97,149 102,165 533,699 120,151
Din care C+M 324,700 73,098 77,928 402,628 90,642
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Pagina 56/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

DEVIZ GENERAL Cheltuieli neeligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 126,000 28,366 30,240 156,240 35,173
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 126,000 28,366 30,240 156,240 35,173
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 37,915 8,536 0,000 37,915 8,536
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 37,915 8,536 0,000 37,915 8,536
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 163,915 36,902 30,240 194,155 43,709
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Pagina 57/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

DEVIZ GENERAL Cheltuieli totale


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
initiala
TOTAL CAPITOL 1 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 23,500 5,291 5,640 29,140 6,560
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,247 0,731 0,000 3,247 0,731
3.3 Proiectare si engineering 11,104 2,500 2,665 13,769 3,100
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 11,104 2,500 2,664 13,768 3,100
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 25,455 5,731 5,329 30,784 6,931
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 292,700 65,894 70,248 362,948 81,709
4.2 Montaj utilaj tehnologic 6,500 1,463 1,560 8,060 1,815
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 67,883 15,282 16,292 84,175 18,950
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 10,898 2,453 2,616 13,514 3,043
4.5 Dotari 126,000 28,366 30,240 156,240 35,173
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 503,981 113,458 120,956 624,937 140,690
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 40,513 9,121 0,000 40,513 9,121
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 41,513 9,346 0,240 41,753 9,400
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 595,449 134,051 132,405 727,854 163,860
Din care C+M 324,700 73,098 77,928 402,628 90,642
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Pagina 58/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Detalierea gevizului general:
Cheltuieli eligibile
Deviz detaliere Cap. 1 - Obtinerea si amenajarea terenului
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
Nr.cr TVA
Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
t
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
initiala
TOTAL 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Cheltuieli eligibile
Deviz detaliere Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
2.1 Alimentare cu apa 7,050 1,587 1,692 8,742 1,968
2.2 Canalizare 8,225 1,852 1,974 10,199 2,296
2.3 Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4 Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000
2.5 Alimentare cu energie electrica 8,225 1,852 1,974 10,199 2,296
2.6 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0,000 0,000 0,000 0,000
2.7 Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000
2.8 Drumuri de acces 0,000 0,000 0,000 0,000
2.9 Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000
2.10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 23,500 5,291 5,640 29,140 6,560
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Cheltuieli eligibile
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000 0,000 0,000 0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si
3,247 0,731 0,000 3,247 0,731
autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 3,247 0,731 0,000 3,247 0,731
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 0,000 0,000 0,000 0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000

Pagina 59/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 11,104 2,500 2,665 13,769 3,100
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
11,104 2,500 2,665 13,769 3,100
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 4,442 1,000 1,066 5,508 1,240
c. proiect tehnic 4,442 1,000 1,066 5,508 1,240
d. detalii de executie 0,888 0,200 0,213 1,101 0,248
e. verificarea tehnica a proiectarii 1,332 0,300 0,320 1,652 0,372
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000 0,000 0,000 0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 0,000 0,000 0,000 0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
0,000 0,000 0,000 0,000
auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 11,104 2,500 2,664 13,768 3,100
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de
fezabilitate, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea 5,552 1,250 1,332 6,884 1,550
cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de 5,552 1,250 1,332 6,884 1,550
executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
0,000 0,000 0,000 0,000
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru 0,000 0,000 0,000 0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL 25,455 5,731 5,329 30,784 6,931
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Pagina 60/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Deviz obiect 1 Cheltuieli eligibile Corp adapost animale


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 2,500 0,563 0,600 3,100 0,698
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 254,700 57,339 61,128 315,828 71,100
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 6,000 1,351 1,440 7,440 1,675
5 Instalatii sanitare 5,000 1,126 1,200 6,200 1,396
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 268,200 60,379 64,368 332,568 74,869
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117
TOTAL II 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,751 10,074 10,740 55,491 12,492
2 Utilaje si echipamente de transport 6,898 1,553 1,656 8,554 1,926
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 51,649 11,627 12,396 64,045 14,418
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 323,849 72,906 77,724 401,573 90,404
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile Achizitie material biologic populare ferma (capre)
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000

Pagina 61/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile Achizitie material biologic populare ferma (capre)
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,5000 lei/euro din data de 00.01.1900
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 126,000 28,366 30,240 156,240 126,000
TOTAL III 126,000 28,366 30,240 156,240 126,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 126,000 28,366 30,240 156,240 126,000
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Deviz obiect 3 Cheltuieli eligibile Platforma betonata spalare capre


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,500 0,113 0,120 0,620 0,140
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 5,500 1,238 1,320 6,820 1,536
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 4,000 0,900 0,960 4,960 1,117
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9,500 2,138 2,280 11,780 2,653
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Pagina 62/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Deviz obiect 4 Cheltuieli eligibile Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 18,000 4,052 4,320 22,320 5,025
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 19,000 4,277 4,560 23,560 5,304
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 19,000 4,277 4,560 23,560 5,304
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile Retele exterioare


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 2,500 0,563 0,600 3,100 0,698
TOTAL II 2,500 0,563 0,600 3,100 0,698
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 23,132 5,208 5,552 28,684 6,458

Pagina 63/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile Retele exterioare
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 23,132 5,208 5,552 28,684 6,458
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 25,632 5,771 6,152 31,784 7,156
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Cheltuieli eligibile
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
5.1 Organizare de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,000 0,225 0,240 1,240 0,279
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 2,598 0,585 0,000 2,598 0,585
comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
2,273 0,512 0,000 2,273 0,512
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
0,325 0,073 0,000 0,325 0,073
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3,598 0,810 0,240 3,838 0,864
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Cheltuieli neeligibile
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1 0,000 0,000 0,000 0,000
organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 37,915 8,536 0,000 37,915 8,536
comisionul bancii finantatoare 37,915 8,536 0,000 37,915 8,536
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii
0,000 0,000 0,000 0,000
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii 0,000 0,000 0,000 0,000
contractante

Pagina 64/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06-05-2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in
0,000 0,000 0,000 0,000
conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 37,915 8,536 0,000 37,915 8,536
Intocmit: Solicitant : SC BIO FERM SRL; Proiectant : SC ADIGIZ PROJECT SRL
Data: 18.02.2019

Fundamentarea bugetului indicativ


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor rapide intocmite pe baza
antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din
judetul Neamt, pentru investitii similare.
Valorile estimate pentru achizitia de servicii/bunuri
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (3 oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Studiul de Fezabilitate.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Studiului de
Fezabilitate, dupa Anexele C.

Pagina 65/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 163.860 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 38.860 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
Plan financiar
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 38.860 38.860
Sursele de finantare pentru completarea
58.289 66.711 125.000
necesarului de finantare din care:
- autofinantare 66.711 66.711
- imprumuturi 58.289 58.289
TOTAL PROIECT 97.149 66.711 163.860

Pagina 66/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

7. Date privind forta de munca


7.1 Total personal existent
Personal existent - 0 angajati
din care personal de executie – 0 angajati.

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 2 angajati specializati in sectorul zootehnic (cresterea caprelor).

7.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 67/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

II. Partile desenate

o A1. Plan general (scara 1:500)

o A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate
o A3. Plan de arhitectura: Plan parter

o A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

o A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

o A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 – Adapost animale

o A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 – Adapost animale

o A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 68/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A1. Plan general (scara 1:500)

Pagina 69/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

Pagina 70/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
A3. Plan de arhitectura: Plan parter

Pagina 71/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

Pagina 72/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

Pagina 73/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 – Adapost animale

Pagina 74/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 – Adapost animale

Pagina 75/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 76/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

III. Proiectii financiare si indicatori financiari


Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
o Valoarea totala a investitiei propuse este de 727.866 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
o Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
o Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2016.

o Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

o Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

o Activitatea principala previzionata prin proiect este: cresterea caprinelor

o Capacitatea fermei de crestere a caprelor va fi de 350 de capete

o In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse:

a. Lapte de capra
b. Carne de capra in viu (iezi, capre si tapi reforma)
o Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR.
Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia
si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
o Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si
pana la primirea efectiva a finantarii.
o Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la
ultima cerere de plata.
o Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul
impozitului pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de
operare a proiectului:

Amortizare echipamente si cladiri (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)
Valoare Valoare Durata de Valoare
de intrare amortizabil amortizar amortizar
Denumire
(lei fara a e e anuala
TVA) (lei fara TVA) (ani) (lei/an)
Tanc de racire lapte 500 litri 13.326,00 7.995,60 8 999,45
Aparat de muls 4 posturi 8.000,00 4.800,00 8 600,00
Cantar animale/platforma cantarire (Lxlxh=1500x800x1200mm) 4.000,00 2.400,00 5 480,00
Filtru auto (cu separator de hidrocarburi) 13.000,00 7.800,00 8 975,00
Cladire 319.322,22 191.593,33 30 6.386,44
357.648,2
TOTAL 214.588,93 - 9.440,89
1

Pagina 77/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI
o Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 296.330 lei.
o Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat
cu investitia.
o Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru
cofinantarea proiectului, in valoare de 258.922 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in
continuare:

58.289 EUR
Valoare credit
258.922 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 84 luni
Perioada de gratie 24 luni

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 1 0 0 0 258.922
Luna 2 0 1.648 1.648 258.922
Luna 3 0 1.648 1.648 258.922
Anul 1 de implementare

Luna 4 0 1.648 1.648 258.922


Luna 5 0 1.648 1.648 258.922
Luna 6 0 1.648 1.648 258.922
Luna 7 0 1.648 1.648 258.922
Luna 8 0 1.648 1.648 258.922
Luna 9 0 1.648 1.648 258.922
Luna 10 0 1.648 1.648 258.922
Luna 11 0 1.648 1.648 258.922
Luna 12 0 1.648 1.648 258.922
Luna 13 0 1.648 1.648 258.922
Luna 14 0 1.648 1.648 258.922
Luna 15 0 1.648 1.648 258.922
Anul 1 de prognoza

Luna 16 0 1.648 1.648 258.922


Luna 17 0 1.648 1.648 258.922
Luna 18 0 1.648 1.648 258.922
Luna 19 0 1.648 1.648 258.922
Luna 20 0 1.648 1.648 258.922
Luna 21 0 1.648 1.648 258.922
Luna 22 0 1.648 1.648 258.922
Luna 23 0 1.648 1.648 258.922
Luna 24 0 1.648 1.648 258.922
Anul 2 de prognoza

Luna 25 4.315 1.648 5.964 254.606


Luna 26 4.315 1.621 5.936 250.291
Luna 27 4.315 1.594 5.909 245.975
Luna 28 4.315 1.566 5.881 241.660
Luna 29 4.315 1.539 5.854 237.345
Luna 30 4.315 1.511 5.826 233.029
Luna 31 4.315 1.484 5.799 228.714
Luna 32 4.315 1.456 5.772 224.399
Luna 33 4.315 1.429 5.744 220.083

Pagina 78/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 34 4.315 1.401 5.717 215.768
Luna 35 4.315 1.374 5.689 211.453
Luna 36 4.315 1.346 5.662 207.137
Luna 37 4.315 1.319 5.634 202.822
Luna 38 4.315 1.291 5.607 198.506
Luna 39 4.315 1.264 5.579 194.191
Anul 3 de prognoza

Luna 40 4.315 1.236 5.552 189.876


Luna 41 4.315 1.209 5.524 185.560
Luna 42 4.315 1.181 5.497 181.245
Luna 43 4.315 1.154 5.469 176.930
Luna 44 4.315 1.126 5.442 172.614
Luna 45 4.315 1.099 5.414 168.299
Luna 46 4.315 1.072 5.387 163.984
Luna 47 4.315 1.044 5.359 159.668
Luna 48 4.315 1.017 5.332 155.353
Luna 49 4.315 989 5.304 151.038
Luna 50 4.315 962 5.277 146.722
Luna 51 4.315 934 5.249 142.407
Anul 4 de prognoza

Luna 52 4.315 907 5.222 138.091


Luna 53 4.315 879 5.195 133.776
Luna 54 4.315 852 5.167 129.461
Luna 55 4.315 824 5.140 125.145
Luna 56 4.315 797 5.112 120.830
Luna 57 4.315 769 5.085 116.515
Luna 58 4.315 742 5.057 112.199
Luna 59 4.315 714 5.030 107.884
Luna 60 4.315 687 5.002 103.569
Luna 61 4.315 659 4.975 99.253
Luna 62 4.315 632 4.947 94.938
Luna 63 4.315 604 4.920 90.623
Anul 5 de prognoza

Luna 64 4.315 577 4.892 86.307


Luna 65 4.315 549 4.865 81.992
Luna 66 4.315 522 4.837 77.676
Luna 67 4.315 495 4.810 73.361
Luna 68 4.315 467 4.782 69.046
Luna 69 4.315 440 4.755 64.730
Luna 70 4.315 412 4.727 60.415
Luna 71 4.315 385 4.700 56.100
Luna 72 4.315 357 4.673 51.784
Luna 73 4.315 330 4.645 47.469
Luna 74 4.315 302 4.618 43.154
Luna 75 4.315 275 4.590 38.838
Anul 6 de prognoza

Luna 76 4.315 247 4.563 34.523


Luna 77 4.315 220 4.535 30.208
Luna 78 4.315 192 4.508 25.892
Luna 79 4.315 165 4.480 21.577
Luna 80 4.315 137 4.453 17.261
Luna 81 4.315 110 4.425 12.946
Luna 82 4.315 82 4.398 8.631
Luna 83 4.315 55 4.370 4.315
Luna 84 4.315 27 4.343 0
TOTAL 258.922 88.193 347.114 0

Pagina 79/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
o Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
o Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de
investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat,
astfel in perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta
acestuia, conform tabelului de mai sus.
o Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru
activitatile din ferma. In perioada de implementare solicitantul nu desfasoara activitate si nu
inregistreaza costuri cu materii prime si materiale consumabile pentru functionare .
o Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente costurilor cu personalul angajat. In perioada
de implementare a investitiei nivelul costurilor este 0, solicitantul nu are angajati si nu desfasoara
activitatea productiva prevazuta in proiect.
o Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile
realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 689.939 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si
dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor pe perioada de operare se realizeaza pornind de la
urmatoarele ipoteze:
o Dupa finalizarea investitiei solicitantul va detine in exploatare o ferma cu 350 de capre montate din
rasa Alba de Banat, 10 tapi de reproductie din aceeasi rasa si tineretul aferent.
o Prolificitatea raselor de capre luata in calcul la realizarea previziunilor este de 130% (la 100 de capre
montate se nasc 130 iezi) fecunditate raselor a fost calculata la 100%.
o Caprele se monteaza natural o data pe an (septembrie-octombrie). Perioada de gestatie este de
aproximativ 150 de zile (5 luni).
o Pierderile luate in calcul pentru materialul biologic rezultat in urma fatarilor anuale sunt de 1,5 % din
totalul iezilor.
o Iezii sunt crescuti pana la varsta de 3 luni (greutate medie 15kg/ied) si apoi sunt valorificati in viu.

o Din iezii nascuti 25 % dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75
% sunt vandute la 3 luni. Din iezii nascuti 2 % dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea
efectivului si reproductie si 98 % sunt vanduti la 3 luni.
o Tinand cont de ipotezele enuntate mai sus rezulta o productie totala de carne in viu de:

 389 de iezi in primii 2 ani de operare, 450 de iezi in anii 3 si 4 de operare, 460 de iezi in anul
5 de operare, respectiv 5.835 kg iezi in primii 2 ani de operare, 6.750 kg iezi in anii 3 si 4 de
operare si 6.900 kg. iezi in anul 5 de operare
o Pretul mediu pentru 1 kg de carne in viu luat in calcul in realizarea previziunilor de incasari este:

 10 lei/kg ied in viu


o S-au luat in calcul urmatoarele productii medii de lapte:

Pagina 80/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
 Capre din rasa Alba de Banat 2,3 l lapte/zi/cap
o Durata de lactatie luata in calcul este:

 210 zile (7 luni)


o Din totalul productiei de lapte rezultate s-a previzionat ca 40% este destinat consumului iezilor si
consumului propriu iar restul de 60% este destinat vanzarii.
o Tinand cont de ipoteze enuntate mai sus rezulta o productie totale de lapte de:

 101.430 l lapte in primii 2 ani de operare, 117.658 litri de lapte in anii 3 si 4 de operare si
120.267 litri lapte in anul 5 de operare
o Pretul mediu pentru un litru de lapte valorificat este de:

 2,4 lei/l
Prezentam in tabelele de mai jos capacitatile fizice previzionate si veniturile anuale ale fermei calculate in
baza ipotezelor prezentate:
Capr
UM/an
e
Nr.
Productie fizica U.M Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt
1 Lapte l 101.430,00 101.430,00 117.658,80 117.658,80 120.267,00
2 Carne viu (iezi) kg 5.835,00 5.835,00 6.750,00 6.750,00 6.900,00
3 Capre reforma cap 0,00 0,00 56,00 56,00 65,00
4 Tapi reforma cap 0,00 0,00 4,00 4,00 5,00

Capr
lei/an
e
Nr.
Venituri U.M Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt
1 Lapte Lei 243.432,00 243.432,00 282.381,12 282.381,12 288.640,80
2 Carne viu (iezi) Lei 58.350,00 58.350,00 67.500,00 67.500,00 69.000,00
3 Capre reforma Lei 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 22.750,00
4 Tapi reforma Lei 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.750,00
301.782,0 301.782,0 370.881,1 370.881,1 382.140,8
Total -
0 0 2 2 0
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12 din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
o Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului
contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17
pentru perioada de implementare.
o Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru
activitatile din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare
de 122.379 lei in anul 1 de operare, reprezentand:
o costuri cu materii prime care cuprind costurile cu achizitia furajelor pentru hrana animalelor

- In reteta de furajare s-a luat in calcul sistemul de crestere in stabulatie permanenta a


animalelor
- Pentru asigurarea hranei animalelor s-au luat in calcul 2 cicluri de hranire: 8 luni hrana de
pasune (masa verde) – martie-octombrie si 4 luni furaje concentrate specifice periaodei de
stabulatie de iarna.

Pagina 81/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
- La calcularea retetei furajere pentru tapi s-a tinut cont de cerintele de hrana atat pentru
perioada de repaos sexual (9 luni/an – lunile noiembrie –iulie) cat si de periada de pregatire
pentru monta si monta (3 luni pe an – lunile august - oct);
- La calcularea retetei furajere pentru capre s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru
perioadele diferite de gestatie si lactatie (primele 3 luni de gestatie, ultimele 2 luni de gestatie
si primele 2 luni de lactatie).
- In cazul retetei furajere pentru tineretul caprin (caprele si tapi opriti din anul precedent pentru
prasila si reproductie) s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru categoriile de varsta si
greutate din care fac parte.
- In cazul retetei de furajare a iezilor destinati valorificarii s-a tinut cont de cerintele de hrana a
categoriei din care fac parte. In calcularea ratiilor s-a tinut cont de faptul ca in prima luna de
viata iezii se hranesc cu lapte matern.
Prezentam in continuare cantitatea de furaj si costul cu furajarea pentru categoriile de animale prezente in
ferma. Reteta de furajare a fost calculata pentru un cap/an

Consum anual caprine (UM/an/cap)


Reteta furajare anuala
Nr. UM Capre Tineret Iezi 0-3
caprine Tapi
Mame caprin luni
1 Masa verde kg 2.220 1.920 1.200 0
2 Fan natural kg 300 240 200 0
3 Fan leguminoase kg 90 0 0 0
4 Sfecla furajera kg 0 480 180 0
5 Tarate de grau kg 0 144 72 0
6 Sroturi kg 27 12 0 0
7 Siloz kg 360 0 144 0
8 Fan lucerna kg 0 0 0 30
9 Lucerna kg 0 0 0 0
10 Porumb kg 159 0 80 6
11 Ovaz kg 45 0 0 6
12 Grau kg 0 0 0 6
13 Orz kg 36 0 24 0
14 Orz uruit kg 45 0 0 0
15 Porumb uruit kg 45 0 0 0
16 Morcovi kg 270 0 0 0
17 Otava kg 360 0 0 0
18 Sare bucatarie kg 36 36 14 0

Pagina 82/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

Consum anual caprine (lei/an/cap)


Reteta furajare
Nr. UM Lei/UM Capre Tineret Iezi 0-3
anuala Tapi
Mame caprin luni
1 Masa verde kg 0,02 44,40 38,40 24,00 0,00
2 Fan natural kg 0,12 36,00 28,80 24,00 0,00
3 Fan leguminoase kg 0,20 18,00 0,00 0,00 0,00
4 Sfecla furajera kg 0,30 0,00 144,00 54,00 0,00
5 Tarate de grau kg 0,40 0,00 50,40 25,20 0,00
6 Sroturi kg 0,25 6,75 3,00 0,00 0,00
7 Siloz kg 0,05 18,00 0,00 7,20 0,00
8 Fan lucerna kg 0,20 0,00 0,00 0,00 6,00
9 Lucerna kg 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Porumb kg 0,50 79,50 0,00 40,00 3,00
11 Ovaz kg 0,50 22,50 0,00 0,00 3,00
12 Grau kg 0,60 0,00 0,00 0,00 3,60
13 Orz kg 0,40 14,40 0,00 9,60 0,00
14 Orz uruit kg 0,50 22,50 0,00 0,00 0,00
15 Porumb uruit kg 0,40 18,00 0,00 0,00 0,00
16 Morcovi kg 0,30 81,00 0,00 0,00 0,00
17 Otava kg 0,10 36,00 0,00 0,00 0,00
18 Sare bucatarie kg 0,10 3,60 3,60 1,40 0,00
TOTAL 400,65 268,20 185,40 15,60
o costuri cu medicamentele:

- In previzionarea acestor costuri s-a tinut cont de un program sanitar veterinar profilactic
pentru capre.
- Acest tratament prevede vaccinuri si deparazitari anuale dupa urmatorul program:
 Intre 20 nov si 15 dec se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu
rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.
 Intre 15 dec si 15 ian, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase ovine/caprine (urmat
de rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior), 1ml/animal subcutanat
indiferet de talia animalului.
 Intre 01 ian si 15 ian se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase
 Vaccinarea contra antraxului se face primavara (aprilie) (caprine peste 2 luni 0,1ml,
subcutanat)
 Deparazitarea la intrarea in stabulatie, toamna, in timpul gestatiei se face deparazitarea
interna cu derivati de benzimidazoli (1ml/10 kg greutate vie repeta dupa 24 de ore)
 Deparazitarea la iesirea din stabulatie, dupa fatare, se administreaza 1ml/50 kg
greutate vie, subcutanat.
 Deparazitarea externa la capre (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere, aplicatii
de solutii Pour-on. Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul imbaierilor se
fac obligatoriu doua imbaieri la interval de 7 zile.
- Costurile cu medicamentele sunt detaliate astfel:

Medicatie capre
1. Vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) Valori UM
Necesar vaccinari 2 vaccinari
Pret/cap 0,60 lei/cap
Cost / ferma vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) 432,00 lei/ferma
2. Vaccin AGALAXIN Romvac Valori UM
Necesar vaccinari 2 vaccinari
Pret/cap 0,50 lei/cap
Cost / ferma vaccin AGALAXIN Romvac 360,00 lei/ferma

Pagina 83/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
Medicatie capre
3. Vaccin AGALAXIN Forte Valori UM
Necesar vaccinari 1 vaccinari
Pret/cap 1,00 lei/cap
Cost / ferma vaccin AGALAXIN Forte 360,00 lei/ferma
4. Vaccin CARBOROMVAC-I Valori UM
Necesar vaccinari 1 vaccinari
Pret/cap 1,00 lei/cap
Cost / ferma vaccin CARBOROMVAC-I 360,00 lei/ferma
5. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie Valori UM
Doza recomandata 6 ml/cap
Pret 0,06 lei/ml
Cost / ferma deparazitare interna toamna 129,60 lei/ferma
6. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie Valori UM
Necesar deparazitari 2 deparazitari
Doza recomandata 6 ml/cap
Pret 0,06 lei/ml
Cost / ferma deparazitare interna toamna 259,20 lei/ferma
6. Deparazitare interna primavara Valori UM
Necesar deparazitari 1 deparazitari
Doza recomandata 1 ml/cap
Pret 1,00 lei/ml
Cost / ferma deparazitare interna primavara 360,00 lei/ferma
Cost / ferma medicatie 2.260,80 lei/ferma/an
o costuri cu materiale consumabile:

- Au fost previzionate costuri pentru asigurarea asternutului permanent din adapostul


animalelor
 S-a luat in calcul un consum de 0,6 kg paie pe zi/cap de animal rezultand un consum
anual de aproximativ 9.000 kg pe an la un cost mediu de 0,10 lei/kg de paie
- Au fost previzionate costuri cu deterdegenti si dezinfectati pentru curatirea fermei.
 La previzionarea acestor costuri s-a luat in calcul dezinfectarea si curatarea completa a
fermei de 2 ori pe an cu un cost de 750 de lei pentru deterdegentii si dezinfectantii
folositi la o procedura de dezinfectie si curatare.
- Costurile cu materialele consumabile sunt detaliate astfel:

Costuri materiale consumabile


Cheltuieli cu asternutul permanet (paie) 900 lei/an
Detergenti si dezinfectanti pentru
1.500 lei/an
spalarea/dezinfectarea adaposturilor
Cheltuieli totale/an 2.400 lei/an
o Costuri cu utilitatile au fost previzionate dupa cum urmeaza:

Consum utilitati
Consum mediu de energie electrica 5.000,00 kW/ferma/an
Pret energie electrica 0,53 lei/kW
Energia electrica 2.650 lei/an
- Consumul mediu de energie electrica pentru ferma a fost previzionat tinand cont de faptul ca,
incalzirea adaposturilor pentru animale se face cu convectoare termoelctrice alimentate la
prize electrice de 220V si de faptul ca alimentarea cu apa se realizeaza din putul forat din
cadrul fermei, costul acesteia regasindu-se in energia electrica consumata pentru pompare.
- A fost previzionat un consum mediu de energie electrica de aproximativ 5,5 kW zi/ferma

Pagina 84/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte
- Consumul de apa de baut pentru animale este de cca. 8-10 l/cap/zi, totalizand un consum de
1.825 mc/an.
Sintetizand datele prezentate anterior, costurile cu materiile prime si materiale pentru cei 5 ani de operare sunt
prezentate in tabelul urmator:
Plati pentru desfasurarea activitatilor Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
productive operare operare operare operare operare
1. Plati pentru materii prime si
122.379,70 133.503,70 153.707,90 155.561,90 159.032,62
materiale
- furajare caprine 115.068,90 126.192,90 145.620,30 147.474,30 150.815,55
- medicamentatie caprine 2.260,80 2.260,80 2.637,60 2.637,60 2.700,40
- materiale consumabile (asternut
2.400,00 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.866,67
permanent, dezinfectarea fermei, etc)
- utilitati (energie electrica, apa, etc) 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00
o Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:

o Costurile cu personalul angajat:

- Aceste cheltuieli au fost previzionate tinand cont de salariile medii pe diferitele categorii de
personal si numarul de angajati la nivelul unui an.
- Gradul de dotare al fermei si tehnologia de crestere adoptata va permite ingrijirea si
exploatarea animalelor de catre solicitant impreuna cu membrii familiei sale, si angajarea unui
numar minim de persoane (prin proiectul de investitii vor fi create 2 locuri de munca pentru 2
persoane specializate in cresterea caprinelor).

Cheltuieli cu personalul
Costuri salariale
Plati totale
lunare, inclusiv
Personal Nr. pers. anuale
contributii la
Lei
asigurari sociale
Muncitori ferma 2 1.152 27.648
Total plati cu personalul - - 27.648

o Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: platile aferente TVA de plata/de
rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net sunt
cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate
conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Denumire plata
operare operare operare operare operare
TVA 34.723 32.570 42.034 41.675 43.182
Contributii fiscale datorate de
6.067 5.791 8.178 8.313 8.876
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net 6.217 5.458 12.019 12.391 13.939
TOTAL 47.007 43.820 62.230 62.378 65.997

Pagina 85/86
Studiu de fezabilitate Infiintare ferma de caprine in zona de munte

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt UM
Specificatie Valoare
.
Valoare investitie(Vi)= valoarea
1 LEI 595.455
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a
2 ANI 1,6954
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric 2,18 2,14 3,06 3,24 3,62
mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
Valoare actualizata neta (VAN) -
5 LEI 1.900.443
trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
6 sfarsitul perioadei - trebuie sa fie LEI 167.391 198.383 263.817 331.204 406.717
pozitiv

Pagina 86/86