Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare substantivul

Băiatul nu prea știa ce să facă, de aceea rămase pe loc și-l privi cu ochi mari pe bărbat. În sfârșit,
acesta închise iar cartea – ca mai înainte, lăsând degetul între pagini – și mârâi:

— Ascultă, băiete, eu nu pot să sufăr copiii. E drept că în ziua de azi toată lumea face mare caz
de voi – dar eu nu! Nu sunt absolut deloc un prieten al copiilor.

Spusese toate acestea fără să scoată luleaua din gură. Apoi deschise din nou cartea și continuă
să citească. Băiatul înclină din cap în tăcere și dădu să plece, dar pe undeva i se părea că nu putea
accepta fără replică această cuvântare, așa că se mai întoarse o dată și spuse încet:

— Dar nu sunt chiar toți așa.

1.Precizează genul și numărul substantivelor: degetul, pagini. 1p

2. Oferă câte un exemplu pentru următoarele tipuri de substantive:

-colectiv

-defectiv de plural

-defectiv de singular 0,30p

3. Notează:

- două substantive articulate hotărât

- un substantiv precedat de articol posesiv/genitival

- un substantiv articulat nehotărât 1p

4. Explică rolul virgulei în secvența: „- Ascultă,băiete, eu nu pot să sufăr copiii.” 0.30p

5. Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor scrise îngroșat:

cartea-

între pagini-

un prieten-

al copiilor-

din gură-

băiatul-

în tăcere- 3,5p

6. Alcătuiește enunțuri în care substantivul fluture să îndeplinească următoarele funcții:

-subiect
-nume predicativ

-complement indirect

-atribut substantival genitival 0,4p

7. Completați cu forma potrivită a articolului genitival:

Îmi place acest plan ... Mariei.

Ghiocelul este o floare ... primăverii.

Am citit aceste cărți ... colegului de bancă.

Pe acești colegi ... lui Mihai nu-i crede nimeni. 1p

8. Subliniază forma corectă a substantivului:

genuflexiune/genoflexiune

biscuit/biscuite

schi/ski

monstră/mostră 1p

9. Identifică în textul citat două prepoziții simple. 0.5

Se acordă 1p din oficiu.