Sunteți pe pagina 1din 4

GSI.

PETROL CAMPINA
PROF.VOINEA CARMEN

FISA DE LUCRU—RECAPITULATIVA LA CONTABILITATE

10Pct.oficiu

Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 10), scrieţi, pe fisa de lucru, litera
corespunzătoare
răspunsului corect. (20p.)
1. Formula contabilă pentru înregistrarea constituirii rezervelor legale este:
a. 121 = 1061
b. 1061 = 121
c. 129 = 1061
d. 1061 = 117
2. Acordarea unui avans în numerar, pentru deplasarea unui salariat în
interes de serviciu, se înregistrează, în contabilitate, astfel:
a. 542 = 5311
b. 425 = 5311
c. 5311 = 425
d. 5311 = 542
3. Încasarea efectelor comerciale în conturi la bănci, cu taxă de scont, se
înregistrează, în contabilitate, astfel:
a. 5121 = %
5113
767
b. 5121 = %
5113
667
c. % = 5113
5121
667
d. 5113 = %
5121
767
4. Retragerea unui asociat din societate se înregistrează, în contabilitate,
astfel:
a. 1012 = 455
1011 = 455
b. 1012 = 456
456 = 5311
c. 455 = 1012
456 = 5311
d. 456 = 1012
5311 = 456
5. Acordarea unui avans, în numerar, furnizorului de imobilizări se
înregistrează, în contabilitate, astfel:
a. 404 = 531
b. 232 = 531
c. 531 = 404
d. 531 = 232
6. Aducerea unui teren ca aport la capital, se înregistrează în contabilitate astfel:
1 a. 456 = 2111
2 b. 2111 = 1011
3 c. 2111 = 456
4 d. 1012 = 2111
7. Primirea prin donaţie a unui utilaj, se înregistrează în contabilitate astfel:
5 a. 2131 = 133
6 b. 7582 = 2131
7 c. 133 = 2131
8 d. 2131 = 7582
8. Obligaţia de plată a salariilor, se înregistrează în contabilitate astfel:
9 a. 426 = 421
10 b. 421 = 426
11 c. 641 = 426
12 d. 641 = 421
2 9. Primirea unei file de CEC de la un client, se înregistrează în contabilitate astfel:
1 a. 5113 = 411
2 b. 5112 = 411
3 c. 411 = 5113
4 d. 411 = 5112
3 10. Se cunosc următoarele date: număr de acţiuni cumpărate = 200 buc.; valoarea
nominală a acţiunilor cumpărate = 5 lei/acţiune; valoarea de cumpărare a acţiunilor =
6 lei/acţiune; plata prin bancă a celor 200 de acţiuni se vând după o perioadă de timp
la preţul de 6,2 lei/acţiune, cu încasare prin bancă. Înregistrările contabile în cazul
cumpărării şi vânzării de acţiuni sunt:
a. 503 = 5121 1.200
5121 = % 1.240
503 1.200
764 40
b. 503 = 5121 1.200
5121 = % 1.240
503 1.200
664 40
c. 503 = 5121 1.200
5121 = % 1.240
503 1.200
767 40
d. 503 = 5121 1.200
5121 = 503 1.200

1 11. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
(30p.)
a. Ridicarea de numerar de la bancă, se înregistrează, în contabilitate, astfel: 581
= …(1)…
…(2)… = 581
b. Achitarea avansului chenzinal, se înregistrează, în contabilitate, astfel:
…(3)… = 5311
c. Reţinerea din salarii a avansului anterior acordat, se înregistrează, în contabilitate,
astfel:
…(4)… = …(5)…
d. Achiziţia de mărfuri, fără factură, se înregistrează, în contabilitate,
astfel:
% = …(6)…
371
…(7)…
e. Primirea facturii, pentru mărfurile anterior cumpărate fără factură, se
înregistrează, încontabilitate, astfel:
…(8)… = 401
…(9)… = …(10)…

12. În coloana A sunt indicate operaţii economice, iar în coloana B diferite formule
contabile. Scrieţi pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A
şi litera corespunzătoare din coloana B,respectiv dintre fiecare cifră din coloana X şi
litera corespunzătoare din coloana Y. (30p.)
A. Operaţii economice B. Formule contabile
1. Se înregistrează plata chenzinei a II-a: a. 4311= 5121
2. Se recuperează de la salariat b. 421 = 4282, pe
statul de plată, un prejudiciu
3. Se virează contribuţia unităţii la asigurările sociale: c. 421 = 5311
4. Se subscrie capitalul social: d. 2801 = 201
5. Se scot din evidenţă cheltuielile de constituire: e. 4282 = 421
, complet amortizate f. 456 = 1011

X. Operaţii economice Y. Formule contabile

1. primire brevet, prin donaţie a. 425 =5311


2. achitare avans din salarii b. 205 = 721
3. amortizarea unei clădiri c. 6811 = 2812
4. obţinerea unei mărci de comerţ, prin efort propriu d. 205 = 133
5. scoaterea din evidenţă a unei clădiri complet amortizate e. 6811 = 212
f. 2812 = 212
13.În cursul lunii mai 2007, în contul 419 “Clienţi – creditori” sunt
înregistrate următoarele sume: lunii mai 2007, în contul 419 “Clienţi –
creditori” sunt înregistrate următoarele sume: (10p)
419 “Clienţi - creditori”

03.06 1 000 Sold iniţial 6 000


07.06 2 000 10.06 4 000

20.06 3 000

Desenaţi T-ul contului 419 “Clienţi – creditori” şi calculaţi:


a. rulajul debitor
b. rulajul creditor
c. total sume debitoare
d. total sume creditoare
e. soldul final.

BAREM DE CORECTARE FISA DE LUCRU RECAPITULATIVA

10 Puncte din oficiu

(20p) 1.c.; 2. a.; 3. d.; 4. b. ;5. b.; 6. c. ;7. a.; 8.d.; 9.b.; 10 a.;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns


incorect sau lipsa acestuia, 0p.

11.(30p) 1-5121;2-5311;3-425 ; 4-421; 5-425; 6-408 ;7-4428 ;8-408 ; 9-


4426; 10- 4428;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p.; pentru răspuns


incorect sau lipsa acestuia, 0p.

12. (30p.). A-------B: 1C; 2A; 3A ;4F; 5D;


X-------Y 1D;2A; 3;C; 4B ;5F .
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p.; pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0p.

13. ( 10p)
D(-) 419 clienti –creditori C(+)
03.06 1 000 Sold iniţial 6 000
07.06 2 000 10.06 4 000
20.06 3 000

RD 6000 (2p) RC 4000 (2p)


TSD 6000 (2p) TSC 10000 (2p)
SFC=4000 (2p)