Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ignat Ecaterina


Petuniei/ nr.2, 707515 Iași (România)
0743358178
cati_Caty09@yahoo.com

POZIŢIA Asistent medical generalist/asistentă medicală generalistă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2017–2019 Voluntar
Societatea națională de cruce roșie, Iasi (România)

2019–2020 Voluntar
Serviciul de ambulanță Județean Iasi, Iași (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011–2015 Tehnician Proiectant CAD


Colegiul tehnic Gheorghe Asachi, Iasi (România)

2016–2019 Asistent Medical Generalist


Scoala postliceala Sanitară Grigore Ghica Voda, Iași (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
franceză A1 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

10/2/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1