Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL DE ZI COPII TSA (locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal

Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a directorului general


adjunct protecţia copilului) îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:

 să colaboreze cu Biroul Evaluare Complexă în vederea identificării


beneficiarilor şi evaluării iniţiale a nevoilor specifice;
 să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în vederea
realizării de activităţi de informare la nivelul comunităţii cu privire la
problematica copiilor cu dizabilităţi pentru integrarea /includerea
socială deplină şi activă;
 să realizeze şi să menţină o colaborare activă cu familiile copiilor care
beneficiază de serviciile Centrului de Zi pentru copii cu sindrom autist;
 să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de
intervenţie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor minime
obligatorii), în funcţie de necesităţi;
 în elaborarea PPI să colaboreze cu celelate compartimente din cadrul
Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor serviciilor
necesare;
 să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în
conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităţi educaţionale,
activităţi de abilitare şi reabilitare, activităţi recreative şi de
socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, consiliere
psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de recuperare
specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinară a CRCD;
 să colaboreze cu echipa multidiciplinară a centrului la elaborarea
planului de acţiune al centrului pe baza standardelor minime
obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităţii sectorului 1;
 să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor şi a
oricăror forme de exploatare;
 să colaboreze cu profesionişti şi instituţii din domeniu în vederea
optimizării activităţii.

S-ar putea să vă placă și