Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRU DE PERSONAL (Registru CIM) sau evidenta contractelor de munca in firma

…………………………………... SRL
Capul de tabel contine:
Numar curent- numar de ordine normala in registru
Nr. contractului individual de munca
Nume si prenume salariat, cu initiala tatalui la prenume
Date de identificare a salariatului (domiciliu, actidentitate, CNP)
Data incheierii contractului individual de munca
Data inceperii activitatii
Durata contractului individual de munca
Durata muncii (ore/zi)
Durata perioadei de proba
Locul de munca
Ocupatia (functia si /sau meseria) cod COR
Salariul de baza
Modificarea, suspendarea contractului de munca
Data incetarii contractului individual de munca si temeiul legal al incetarii acestuia
Numele, prenumele si semnatura pers. care face inscrierea
Semnatura de primire si de luare la cunostinta a - Regulamentului Intern; -si a documentelor
intocmite la angajare :- Fisa post ;fisa instructaj SSM; PSI
Semnatura de primire a notei de lichidare