Sunteți pe pagina 1din 2

Titlul proiectului

Organizare

Descrierea postului
Numele locului de Manager de proiect
munca
Nivelul postului M anagerial
Scop principal Responsabil de gestionarea de zi cu zi a proiectului și a echipei de proiect. Asigurați-vă
că toate lucrările sunt livrate în siguranță, eficient la timp, în buget și la cel mai înalt
standard. Managerul de proiect își îndeplinește responsabilitățile în strânsă
coordonare cu lista de activități și rapoarte către reprezentantul legal al organizației.
Condiții specifice Foarte priceput în leadership cu experiență în gestionarea echipelor multidisciplinare
pentru job Experiență puternică cu Managementul proiectelor în cel puțin două proiecte
finanțate
Studii necesare Licență / facultate / colegiu
pentru job
Instruire Pregătirea suplimentară în domeniile specifice de activitate: management, marketing,
planificare strategică etc. poate fi un avantaj.
Competențe
O bună cunoaștere a Microsoft Office este necesară
informatice
Limbile O comandă bună a limbilor române și engleze este necesară
Experienta in Experiență minimă de trei ani în lucrul în proiecte europene / ONG-uri / dezvoltarea
munca IMM-urilor / experiență care conduce activități legate de proiect este un avantaj și, de
asemenea, experiență în lucrul cu societatea civilă / IMM-uri și procese participative.
Abilitati cerute Calități de conducere, abilități puternice de comunicare interpersonală, abilități de
gestionare administrativă și financiară în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte și
cooperarea cu oficialii guvernamentali, ONG-uri și mass-media.
Cerințe specifice Responsabilitatea generală pentru livrarea sumarului, cerințelor și
rezultatelor proiectului
Conectarea cu partenerul pentru a determina și a conveni asupra cerințelor
proiectului, asigurând îndeplinirea obiectivelor
Stabiliți și implementați controale adecvate de gestionare a proiectului
Producerea planurilor de costuri detaliate; asigurarea faptului că proiectul
(proiectele) sunt finanțate și controlate corespunzător
Asigurați-vă că toate planurile de siguranță și calitate legate de proiect sunt pregătite
și livrate
Promovarea rezolvării problemelor, lucrul în echipă și schimbul de riscuri între
membrii proiectului
Furnizarea de raportări corecte și corecte
responsabilităţi Asigurarea implementării cu succes a activităților proiectului și obținerea
rezultatelor planificate în proiect;
să asigure executarea la timp a activităților;
să organizeze și să coordoneze achizițiile de bunuri și servicii în proiect;
Formularea specificațiilor pentru echipamente, consumabile care vor fi achiziționate
în cadrul proiectului;