Sunteți pe pagina 1din 20

ASOCIAȚIA PROMO-LEX

LISTA PERSOANELOR RESPONSABILE


DE VIOLAREA DREPTURILOR OMULUI
ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ
din perspectiva constatărilor Curții
Europene a Drepturilor Omului incluse în
hotărârile adoptate în anul 2019

Chișinău 2020
LISTA PERSOANELOR RESPONSABILE DE VIOLAREA DREPTURILOR OMULUI
ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ1
din perspectiva constatărilor Curții Europene a Drepturilor Omului incluse
în hotărârile adoptate în anul 20192

Nr. Denumirea, Constatările Curții cu privire la violări Statul Persoanele responsabile de violarea
numărul respondent și drepturilor și libertăților fundamentale
cauzei și data compensațiile (conform funcției la ziua comiterii abaterii)
hotărârii acordate (suma
totală)
1. Canter și Violarea art. 6 § 1 – dreptul la un proces echitabil Federația Rusă Nikolaeva I.I. (Николаева И. И.) – judecător din
Magaleas c. cadrul judecătoriei or. Tiraspol ce a adoptat sentința
Condamnarea reclamanților a fost ilegală deoarece din 01.06.2009.
Moldovei și Suma totală:
instanțele de judecată din regiunea transnistreană nu pot
Rusiei, 7529/10 16 080 EUR
fi calificate ca fiind ”tribunale stabilite prin lege”. Baranova Ana N. (Барановa Анна Н.) –
din 18.06.2019
procuror care a înaintat acuzarea reclamanților.

Judecători din cadrul judecătoriei supreme de la


Tiraspol care au adoptat încheierea din 04.08.2009:
Ustinov V.A. (Устинов Виктор А.)
Marciuc L.M. (Марчук Леонид М.)
Savițkoi A.V. (Савицкой А. В.)

2. Coțofan c. Violarea art. 1 Protocolul 1 – dreptul la protecția Federația Rusă Lucineț Aleksandr A. (Лучинец Александр А.)-
Moldovei și proprietății inspector vamal din cadrul serviciului vamal
Rusiei, 5659/07 Sechestrarea autoturismului personal și aplicarea unei Suma totală: Dubăsari care a confiscat automobilul
din 18.06.2019 amenzi pentru recuperarea automobilului a fost una 5 044 EUR reclamantului.

1 Utilizarea în acest raport a unor termeni precum legislație, rmn, constituție, președinte, ministru, procuror, judecător, soviet suprem etc., nu presupune
legitimarea acestora ori recunoașterea de jure a acestor acte normative, autorități sau instituții de facto. Acești termeni sunt utilizați exclusiv pentru comoditatea
cititorului și pentru a oferi o identificare cât mai exactă a documentelor, autorităților și instituțiilor de facto.
2 Prezenta listă a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții în fața Curții și în baza hotărârilor sus menționate,
prin urmare această listă nu reprezintă o listă exhaustivă și poate conținea anumite inexactități. Documentul poate suferi completări și adăugiri în măsura
identificării persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană ulterior publicării primare a listei.
ilegală pentru că nu a fost prevăzută de legislația
națională a R. Moldova.
Violarea art. 13 – lipsa unui remediu efectiv la nivel
local pentru protecția proprietății.
3. Sobco și Ghent c. Violarea art. 6 § 1 – dreptul la un proces echitabil Federația Rusă Serghei Sobco
Moldovei și
Rusiei, 3060/07 și Instanțele de judecată din regiunea transnistreană nu pot Oleinikova Tatiana S. (Олейникова Татьяна С.) –
Suma totală: judecătoarea judecătoriei Slobozia care a pronunțat
45533/09 din fi calificate ca tribunal stabilite de lege în sensul art. 6.
8 400 EUR hotărârea din 19 aprilie 2006 în privința reclamantului
18.06.2019 Sobco.
Judecătorii judecătoriei supreme care au pronunțat
decizia din 15.06.2006:
Taran Maia A. (Таран Майя A.)
Nekrasovoi I.I.( Некрасова И.И.)
Salkuțan Anatolii S. (Салкуцан Анатолий C.)

Serghei Ghent
Judecători neidentificați din cadrul judecătoriei supreme
care au pronunțat decizia din 19.02.2009.
4. Antonov și alții c. Violarea art. 3 – interzicerea torturii Federația Rusă Evghenii și Iryna Antonov
Moldovei și Reclamantul Oleksandr Bezrodnii a fost maltratat la
23.07.2009 și nu a primit o asistență medicală Suma totală: Alimpieva Larisa I. (Алимпиевa Ларисa И.) –
Rusiei, 315/10,
corespunzătoare judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care la
1153/10 și 60 000 EUR 13.08.2009 l-a arestat pe reclamant.
1158/10, din
02.07.2019 Începând cu anul 2007, condițiile de detenție din cadrul Krîzhanovskii Alexei (Крыжановский Алексей М.)
Izolatorului de detenție provizorie din cadrul miliției or. – anchetator miliția or. Tiraspol și Tverdohleb Boris
Tiraspol (IVS Tiraspol) și Penitenciarului nr. 1 din Hlinaia A. (Твердохлеб Борис А.) – procurorul or. Tiraspol
(Grigoriopol) în care au fost deținuți reclamanții care au solicitat aplicarea arestului.
Alexandru Băluţă, Oleksandr Bezrodnii și Evghenii Antonov
au fost inumane și degradante Persoane necunoscute din cadrul judecătoriei or.
Tiraspol care l-a condamnat pe reclamant la 09.11.2010.
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță
Persoane care i-au interzis reclamantei Iryna Antonov să
Privarea de libertate a reclamanților începând cu anul 2007
aibă întrevederi cu fiul:
nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată din regiunea Tereșenko Andrei V. (Терешенко Андрей В.) - șeful
transnistreană și, implicit, orice altă structură din acest Izolatorului de detenție provizorie din cadrul miliției or.
teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție legală Tiraspol (IVS Tiraspol) care a restricționat întrevederile
între reclamanți în perioada 13.09.2009 – 30.10.2009.
Violarea art. 8 – dreptul la viață privată
Interdicția aplicată rudelor de a se vedea cu deținuții nu a fost Persoane necunoscute din cadrul Penitenciarului nr. 1
una legală. din Hlinaia, r-ul Grigoriopol după data de 30.10.2009
Violarea art. 13 – lipsa unui remediu efectiv care au restricționat întrevederile între reclamanți.
Lipsa unui remediu național efectiv în privința plângerilor
referitoare la încălcarea drepturilor reclamanților. Alexandru și Tamara Băluţă
Evstifeeva Aliona V. (Евстифеева Алена В.) –
judecătoarea judecătoriei or. Dubăsari care 26.04.2007
l-a arestat pe reclamant reclamant.

Buligak V.O. (Бульгак В.О.) – anchetator care a


solicitat aplicarea arestului în privința reclamantului.
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А. ) –
judecătorul judecătoriei supreme care la 09.10.2009 a
prelungit arestului reclamantului.
Burgovan M.V. (Бургован М.В.) – procuror și
Storojuka V.N. (Сторожук В.Н.) – anchetator care au
solicitat prelungirea arestului reclamantului.
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А. ) -
judecătorul judecătoriei supreme care la 11.10.2009 a
prelungit arestului reclamantului.

Karletov Serghei G. (Карлетов Сергей Г.) –


procurorul în procuratura rmn și Kamnev Serghei S.
(Камнев Сергей С.) – anchetator în procuratura rmn
care au solicitat prelungirea arestului.
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А.) -
judecătorul Judecătoriei supreme care la 10.02.2010 a
prelungit arestului reclamantului.

Karletov Serghei G. (Карлетов Сергей Г.) –


procurorul în procuratura rmn și Kamneva Serghei S.
(Камнев Сергей С.) – anchetator în procuratura rmn
care au solicitat prelungirea arestului.
Tereșenko Andrei V. (Терешенко Андрей В.) – șeful
Izolatorului de detenție provizorie din cadrul miliției or.
Tiraspol (IVS Tiraspol) și șeful penitenciarului nr. 1
din Hlinaia Grigoriopol după 30.10.2009 care nu a
oferit acces la întrevedere.
Oleksandr Bezrodnii și Liudmila Bezrodnyaya
Alimpieva L.I. (Алимпиевa Ларисa И.) –
judecătoarea a judecătoriei or. Tiraspol care a aplicat la
29.07.2009 arestul în privința reclamantului Oleksandr.
Krîjanovskii Alexei M. (Крыжановский Алексей
М.) – anchetator miliția Tiraspol; Cebanenko M.A.
(Чебаненко М.А.) și Tverdohleb Boris A.
(Твердохлеб Борис А.) – procurori care au solicitat
arestul reclamantului Oleksandr.
Judecătorii Judecătoriei supreme care au menținut
arestul aplicat la 29.07.2009:
Zinchenko Olga A. (Зинченко Ольга А.)
Șestopalova E.Iu (Шестопалова Елена Ю.)
Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.)
Țareov V.A. (Царев В.А.) – judecătorul judecătoriei
or. Tiraspol care la 23.09.2009 a prelungit arestul
reclamantului.

Volosiuk Dmitrii S. (Волосюк Дмитрий С.) –


procuror care a susținut prelungirea arestului în privința
reclamantului
Țareov V.A. (Царев В.А.) – judecătorul judecătoriei
or. Tiraspol care la 02.10.2009 a prelungit arestul
reclamantului.
Volosiuk Dmitrii S. (Волосюк Дмитрий С.) –
procuror care a susținut prelungirea arestului în privința
reclamantului
Vozniuk Marina V. (Вознюк Маринa В.) –
Judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care a respins la
28.12.2009 cererea reclamantului de schimbare a
măsurii preventive.
Beșleaga I.M. (Бешляга И.М.) – procuror care a
susținut menținerea arestului reclamantului.
Ursul Iurii I. (Урсул Юрий И.) – șeful miliției or.
Tiraspol și Tereșenko Andrei V. (Терешенко Андрей
В.) – șeful Izolatorului de detenție provizorie din cadrul
miliției or. Tiraspol (IVS Tiraspol) care au refuzat și
interzis reclamantului să recepționeze produse
alimentare expediate de către rude.
Tanurkov Vasilii S. (Танурков Василий С.) –
procurorul or. Tiraspol care a elaborat rechizitoriu și a
transmis cauza reclamantului în judecată.
Vozniuk Marina V. (Вознюк Маринa В.) –
judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care la 28.07.
2010 la condamnat pe reclamant la 4 ani privațiune de
libertate.
Judecătorii judecătoriei supreme de la Tiraspol care la
31.08.2010 au anulat sentința de condamnare, însă a
menținut arestul în privința reclamantului:
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.)
Șestopalova E Iu. (Шестопалова Елена Ю.)
Emelin Igori A. (Емелин Игорь A.)
Tereșenko Andrei V. (Терешенко Андрей В.) – șeful
Izolatorului de detenție provizorie din cadrul miliției or.
Tiraspol (IVS Tiraspol) și persoane necunoscute din
administrația Penitenciarului nr. 1 din Hlinaia, r-ul
Grigoriopol după 30.10.2009 care au interzis
întrevederile.
5. Panteleiciuc c. Violarea art. 6 § 1 și 3 – dreptul la un proces echitabil Federația Rusă Zaharov Veaceslav V. (Захаров Вячеслав В.) –
Moldovei și Reclamantul nu a fost reprezentat de un avocat, nu i s-a judecătorul Judecătoriei or. Bender care l-a condamnat
oferit un interpret și nici nu a avut posibilitatea să se Suma totală: pe reclamant la 06.02.2008.
Rusiei, 57468/08
din 02.07.2019 pregătească efectiv de proces pentru că a recepționat cu 9 300 EUR Judecătorii judecătoriei supreme de la Tiraspol care la
întârziere citațiile. 27.05.2008 au menținut sentința de condamnare:
Neagu Vitalii N. (Нягу Виталий Н.)
Starodub Nicolai I. (Стародуб Николай И.)
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)

6. Beșleagă c. Violarea art. 3 – interzicerea torturii Federația Rusă Buinevici L.V. (Буйневич Л.В.) – judecător din
Moldovei și Condițiile de detenție din cadrul Izolatorului de detenție judecătoria or. Dubăsari care l-a sancționat pe reclamant
provizorie din cadrul miliției or. Dubăsari (IVS Dubăsari) în Suma totală: cu 15 zile de detenție.
Rusiei, 48108/07
care a fost deținut reclamantul în perioada 02.06.2007 –
din 02.07.2019 17.06.2007 au fost inumane și degradante
11 250 EUR

Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță


Privarea de libertate a reclamantului în perioada 02.06.2007 –
17.06.2007 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție
legală

Violarea art. 6 § 1 și 3 – dreptul la un proces echitabil


Instanțele de judecată din regiunea transnistreană nu pot fi
calificate ca tribunale stabilite de lege în sensul art. 6.
Violarea art. 10 – dreptul la libertatea de exprimare
Sancționarea reclamantului pentru faptul exprimării
viziunilor sale politice în privința alegerilor locale ce urmau
să aibă loc în Republica Moldova a fost ilegală.
Violarea art. 13 – lipsa unui remediu efectiv
Lipsa unui remediu național efectiv în privința plângerilor
referitoare la încălcarea drepturilor reclamanților.
7. Dobrovitskaya și Violarea art. 3 – interzicerea torturii Federația Rusă Vitalii BEŞLEAGA și Serghei BEVZIUC
Klimiuk Natalia B (Климюк Наталья Б.) – judecătorul
alții c. Moldovei Condițiile de detenție din locurile de privațiune de libertate Suma totală: judecătoriei or. Tiraspol care la 18.11.2013 a aplicat arestul.
și Rusiei, nr. din regiunea transnistreană în care au fost deținuți reclamanții 130 550 EUR
41660/10 și altele au fost inumane și degradante în perioada 2005 – până la Judecătorii Judecătoriei Supreme, la 29.11.2013 au menținut arestul:
5, din 03.09.2019 pronunțarea hotărârii Curții din septembrie 2019 Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.)
- Izolatorul de detenție provizorie din Bender Epifanțeva Valentina A. (Епифанцева Валентина А.)
Bogdanov Igor I. (Богданов Игорь И)
- Penitenciarul nr. 1 din Hlinaia (Grigoriopol)
- Izolatorul de detenție provizorie din miliția or. Rîbnița Galina Samatova și Ivan Samatov
Evstifeeva A.V. (Евстифеева А.В.) – judecător judecătoria or.
Dubăsari care la 23.06. 2010 la condamnat pe reclamant.
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță
Privarea de libertate a reclamanților în perioada 2005 – Judecătorii judecătoriei supreme care la 20.07.2010 au menținut
septembrie 2019 nu a fost legală, deoarece instanțele de sentința de condamnare:
Șestopalova E.Iu (Шестопалова Елена Ю.)
judecată din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.)
structură din acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А. )
detenție legală
Serghei BOLTENCO
Persoane responsabile de detenția reclamantului în condiții inumane
Violarea art. 6 – dreptul la un proces echitabil în IVS Rîbnița, IVS Dubăsari și Penitenciarul nr. 2 din Tiraspol în
Reclamanții Mihail Petiș, Maxim Ciumacenco, Mihail perioada 24.12.2005 – 24.12.2013.
Doagă and Igor Gherghelejiu au fost condamnați de către o Pijianova A.N. (Пижьянова А. Н.) – judecătoare judecătoria or.
instanță de judecată care nu poate fi calificată ca un tribunal Rîbnița care la 27.02.2009 l-a condamnat pe reclamant și a aplicat
stabilit de lege repetat arestul.

Judecătorii judecătoriei supreme care la 12.05.2009 au menținut


Violarea art. 2 Protocol 4 – libertatea de circulație sentința de condsmnare:
Interdicția reclamantei Dobrovitskaya Elena de a părăsi Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.)
regiunea transnistreană nu a fost legală. Șestopalova E.Iu (Шестопалова Елена Ю.)
Ustinov Victor (Устинов Виктор А. )

Violarea art. 13 – lipsa unui remediu efectiv M. Petiș, M. Ciumacenco, M. doagă, I. Gherghelejiu
Reclamanții Ursu Alexandru, Samatov Ivan, Serghei Zaharova V.V. (Захарова В.В) - judecător judecătoria or. Bender
care la 29.08.2009 i-a arestat pe reclamanți.
Boltenco, Vitalii Beșleaga și Serghei Bevziuc nu a avut Kaliko M.V. (Калько М.В) - judecător judecătoria or. Bender care
mecanisme naționale de protecție. la 27.05.2011 i-a condamnat pe reclamanți.

Alexandru URSU
Shulunova T.L. (Шулунова Т.Л.) – judecătoare judecătoria or.
Bender care la 19.05.2010 l-a condamnat pe reclamant .
Judecătorii judecătoriei supreme care la 29.06.2010 au menținut
sentința de condamnare:
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)
Kmelina I.A. (Кмелина И.А.)
Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.)

Elena DOBROVITSKAYA
Romanovschi V.M. (Романовский В.М.) – anchetator care a
reținut-o pe reclamantă 16.06.2010, iar ulterior i-a aplicat interdicția
de a nu părăsi localitatea.
8. Matcenco c. Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță Federația Rusă Dobrovolskii U/I.V. (Добровольский И/У. В.) -
Moldovei și Privarea de libertate a reclamantului în perioada 01.09.2009 - colaborator al ministerului de securitate de la Tiraspol
nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată din regiunea Suma totală: care la 01.09.2009 l-a reținut pe reclamant
Rusiei, nr.
10094/10 din transnistreană și, implicit, orice altă structură din acest 21 500 EUR
teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție legală Persoane neidentificate din cadrul judecătoriei or.
17.09.2019 Tiraspol care l-au condamnat pe reclamant la 9 ani
privațiune de libertate

9. Berzan și alții c. Violarea art. 3 – interzicerea torturii Federația Rusă Oxana Ionova
Moldovei și Condițiile de detenție din cadrul locurilor de detenție din Suma totală: Persoane necunoscute din cadrul judecătoriei or.
Rusiei, nr. regiunea transnistreană în perioada aproximativă 2008 – 2015 258 750 EUR Tiraspol care au dispus privarea de libertate a
în care au fost deținuți cei 11 reclamanți au fost inumane și reclamantei pe parcursul anului 2012
56618/08 și degradante:
altele 9 din - Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției Andrei Rezanov
17.09.2019 or. Tiraspol Borisov A.S. (Борисов А.С.) – anchetator miliția
(potrivit anexei) - Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției Bender care l-a reținut pe reclamant la 11.04.2009.
or. Dubăsari Dubrovinoi S.B. (Дубровиной С.Б.) – judecător
- Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției judecătoria or. Bender ce a dispus la 14.04.2009
or. Slobozia aplicarea arestului în privința reclamantului.
- Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției Sanduleak Veronica G. (Сандуляк Вероника Г.) –
or. Bener procuror ce a solicitat și susținut aplicarea arestului în
- Penitenciarul nr. 2 din or. Tiraspol privința reclamantului.
- Penitenciarul nr. 3 din or. Tiraspol Mihalaș Valentina P. (Михалаш Валентина П.) –
judecătoare judecătoria or. Bender care la 03.12.2009 a
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță prelungit arestul în privința reclamantului.
Privarea de libertate a reclamanților în perioada aproximativă Mihailova Galina P. (Михайловa Галинa П.) –
2008 - 2015 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată procuror care a solicitat și susținut prelungirea arestului
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din în privința reclamantului.
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție Mihalaș Valentina P. (Михалаш Валентина П.) –
legală judecătoare judecătoria or. Bender care la 26.02.2010 a
prelungit arestul în privința reclamantului.
Brezinskaia Lilia V. (Брезинская Лилия В.) -
Violarea art. 13 combinat cu art. 3 – lipsa unui remediu
procuror care a solicitat și susținut în ședință prelungirea
efectiv
arestului în privința reclamantului.
Reclamanții nu au avut o cale de atac efectivă cu privire la Mihalaș Valentina P. (Михалаш Валентина П.) –
plângerile lor în temeiul articolului 3 din Convenție. judecătoare judecătoria or. Bender care la 12.05.2010 l-
a condamnat pe reclamant.
Mihailova Galina P. (Михайловa Галинa П.) –
procuror care a solicitat și susținut învinuirea în ședință.
Judecătorii judecătoriei supreme care la 06.07.2010 au
menținut sentința de condamnare:
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А.)
Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.)
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)

Ostap Popovskiy
Țareov V.A. (Царев В.А.) – judecătorul judecătoriei
or. Tiraspol care la 25.08.2009 a dispus prelungirea
arestului.
Garifianov Hamit R. (Гарифьянов Хамит Р.) -
procuror care a solicitat și susținut în ședință prelungirea
arestului.

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 04.09.2009 au


menținut încheierea de arest din 25.08.2009
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.);
Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.);
Starodub Nicolai I. (Стародуб Николай И.)

Mamei Anna K. (Мамей Анна К.) – judecătoare


judecătoria or. Tiraspol care l-a condamnat pe reclamant
la 29.07.2010 la 15 ani de detenție.
Volosiuk Dmitrii S. (Волосюк Дмитрий С.) și
Cebanenko B.A (Чебаненко М.А.) - procurori care
au susținut acuzarea în ședință.

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 07.09.2010 au


menținut sentința de condamnare:
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.);
Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.);
Nikolaeva I.I. (Николаева И. И.)

Dmytro Shkvarchenko

Kiriakov Iu. (Кириаков Ю. И.) - anchetator


procuratura or. Tiraspol care la 26.06.2009 l-a reținut pe
reclamant.
Judecătorii Judecătoriei supreme care la 07.07.2009 au
menținut arestul reclamantului:
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.);
Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.);
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)
Alimpieva Larisa I. (Алимпиевa Ларисa И.) –
judecătoare judecătoria or. Tiraspol care la 25.03.2010
a prelungit arestul reclamantului.
Gan D.V. (Ган Д.В.) - procuror care a solicitat și
susținut prelungirea arestului.

Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.) – în


octombrie 2010 a prelungit arestul reclamantului.

Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.) –


judecătoare Judecătoria Supremă care l-a condamnat pe
reclamant la 14.12.2010.

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 11.02.2011 ai


menținut sentința de condamnare:
Mamei Anna K. (Мамей Анна К.)
Mamatiuk N.V. (Маматюк Наталья В.)
Zinchenko O.A. (Зинченко Ольга А.)

Valeriu Mițul și Iurie Coțofan


Evstifeeva Aliona V. (Евстифеева Алена В.) –
judecătoare judecătoria or. Dubăsari care la 02.03.2011
i-a condamnat pe reclamanți.

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 15.03.2011 au


menținut sentința de condamnare:
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.)
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А.)
Mamei Anna K. (Мамей Анна К.)

Denis Schidu
Sklearenko A.V. (Скляренко А.В.) – Judecător
judecătoria or. Grigoriopol care l-a condamnat pe
reclamant la 03.08.2011.

Persoane care au înaintat și susținut învinuirea în


privința reclamantului:
Romanciuk T.L.; (Романчук Т.Л. )
Lazarenko O.D. (Лазаренко О.Д.)
Ivashko L.F. (Ивашко Л.Ф.)
Judecătorii Judecătoriei supreme care în două rânduri
(27.09.2011 și 18.05.2012) au menținut sentința de
condamnare în privința reclamantului:
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.)
Mamei Anna K. (Мамей Анна К.)
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А.)
Rîmari Vladimir S. (Рымарь Владимир С.)
Deomkina Natalia N. (Дёмкина Наталья Н.)
Salkuțan Anatolii S. (Салкуцан Анатолий C.)
Vlasenko Natalia V. (Власенко Наталья В.)
Zenin Alexandr M. (Зенин Александр М.)

Procurori care au susținut acuzarea în ședința de


judecată:
Baranova A.N. (Баранова Анна Н.)
Troianovskii A.A. (Трояновский Александр А.)

Ștefan Berzan
Persoane responsabile de detenția reclamantului în
perioada 22.05.2008 – 11.08.2008
Fedotov A.N. (Федотов А.Н.) – judecător judecătoria
or Grigoriopol care a aplicat arestul
Pelin T.G. (Пелин Т.Г.) – procuror și Obreja I.N.
(Обрежа И.Н.) – anchetator care au solicitat și susținut
aplicarea arestului
Anatoli Cebotar
Judecători judecătoria Rîbnița care au aplicat și apoi au
prelungit arestul în privința reclamantului în perioada
mai 2008 – iulie 2009
Ivanovoi O.P. (Ивановой О.П. )
Babenko N.A. (Бабенко Н.А.)

Procurori și anchetatori care au solicitat și susținut


aplicarea și prelungirea arestului în privința
reclamantului
Srinceak O.N.; (Спринчак О.Н. )
Dragushan N.I. (Драгушан Н.И.)
Iordatii Alexandr I. (Иордатий Александр И.)
Baranova A.N. (Баранова Анна Н.)

Judecătorii Judecătoriei supreme care au menținut


arestul în privința reclamantului
Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.)
Nikolaeva I.I. (Николаева И. И.)
Malikova L.K. (Маликова Лариса К.)
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А. ) V.A.;
Marciuk Leonid M. (Марчук Леонид М.)
Zinchenko Olga A. (Зинченко Ольга А.)

Babenko N.A. (Бабенко Н.А.) – judecătorul


judecătoriei Rîbnița care l-a condamnat pe reclamant la
21.10.2009
Starodub Valerii I. (Стародуб Валерий И.); Iordatii
Alexandr I. (Иордатий Александр И.) – procurori
procuratura r-ul Rîbnița care au susținut acuzarea în
ședință

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 02.02.2010 au


menținut sentința de condamnare
Malikova L.K. (Маликова Лариса К.)
Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.)
Nikolaeva I.I. (Николаева И. И.)

Eduard Yeltsov
Țareov V.A. (Царев В.А.) -judecătorul judecătoriei or.
Tiraspol care la 28.01.2010 l-a condamnat pe reclamant

Judecătorii Judecătoriei supreme care au anulat sentința


de condamnare, însă au menținut arestul:
Zinchenko Olga A. (Зинченко Ольга А.)
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)
Ustinov Victor A. (Устинов Виктор А. );

Alimpieva Larisa I. (Алимпиевa Ларисa И.) –


judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care la
31.08.2011 l-a condamnat pe reclamant
Volosiuk Dmitrii S. (Волосюк Дмитрий С.) și
Barbunova M.A.; (Барбунова Максим А.) –
procurori ce au susținut acuzarea în ședință

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 04.10.2011 au


menținut sentința de condamnare din 31.08.2011

Vadim Pogorletskiy
Ushev Daniil V. (Ушев Данил В.) – anchetator în
procuratura or. Tiraspol care a emis decizia din
29.09.2008 de dare în căutare și solicitare de aplicare a
arestului în privința reclamantului

Alimpieva Larisa I. (Алимпиевa Ларисa И.) –


judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care a aplicat și
prelungit arestul reclamantului la 24.12.2010 și
25.02.2011
Tanurkov Vasilii S. (Танурков Василий С.) -
Procuror or. Tiraspol a adoptat rechizitoriul și a trimis
cauza în judecată în iulie 2010.

Alimpieva Larisa I. (Алимпиевa Ларисa И.) -


judecătoarea judecătoriei or. Tiraspol care l-a
condamnat pe reclamant la 03.04.2012

Procurori care au solicitat și susținut acuzarea


reclamantului - Beșleagă I.V (Beșleaga I.M. (Бешляга
И.B.); Volosiuk Dmitrii S. (Волосюк Дмитрий С.);
Prokova D.I. (Прокова Д.И.); Barbunova M.A.;
(Барбунова Максим А.)

Judecătorii Judecătoriei supreme care la 26.06.2012 au


menținut sentința de condamnare:
Ceornîi Valentin A. (Черный Валентин А.)
Emelin Igori A. (Емелин Игорь A.)
Zgurean V.M (Згурян Виктор М.)

Roman S.K. (Роман С.K.) – procuror care a susținut


menținerea sentinței de condamnare

10. Filin c. Republica Moldova Republica Republica Moldova


Moldovei și Violarea art. 3 – interzicerea torturii Moldova Persoane neidentificate care nu au împiedicat intrarea și
Condițiile de detenție din cadrul Penitenciarului nr. 1 din Suma totală: ieșirea reprezentanților structurilor de facto care l-au
Rusiei, 48841/11
Hlinaia (Grigoriopol) în care a fost deținut reclamantul în 8 800 EUR reținut pe reclamant, pe teritoriul controlat de autoritățile
din 17.09.2019 R. Moldova.
perioada 21.10.2009 -17.03.2015 au fost inumane și
degradante. Federația Rusă prin intermediul reprezentanților
structurilor de facto din regiunea transnistreană)
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță Federația Rusă
Evstifeeva Aliona V. (Евстифеева Алена В.) –
Privarea de libertate a reclamantului în perioada 25.03.2009- Suma totală: judecătoarea judecătoriei or. Dubăsari care l-a
17.03.2015 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată 13 200 EUR condamnat pe reclamant la 21.10.2009
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din
Stratiev Nicolai N. (Стратьев Николай Н.)
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție (procurorul or. Dubasari) – procurorul care a transmis
legală dosarul in judecata
Violarea art. 13 combinat cu art. 3 – lipsa unui remediu Gorbatiuk N.V. (Горбатюк Н.В.) - procuror care a
efectiv insistat în instanță pe condamnarea reclamantului
Reclamantul nu a avut o cale de atac efectivă cu privire la
plângerile lor în temeiul articolului 3 din Convenție. Judecătorii Judecătoriei supreme care la 22.12.2009 au
menținut sentința de condamnare:
Federația Rusă Zinchenko Olga A. (Зинченко Ольга А.)
Violarea art. 3 – interzicerea torturii Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.)
Condițiile de detenție din cadrul Penitenciarului nr. 1 din Nikolaeva I.I. (Николаева И. И.)
Hlinaia (Grigoriopol) în care a fost deținut reclamantul au
fost inumane și degradante.

Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță


Privarea de libertate a reclamantului nu a fost legală,
deoarece instanțele de judecată din regiunea transnistreană și,
implicit, orice altă structură din acest teritoriu, nu putea să
ordone arestul sau o detenție legală
Violarea art. 13 combinat cu art. 3 – lipsa unui remediu
efectiv
Reclamantul nu a avut o cale de atac efectivă cu privire la
plângerile lor în temeiul articolului 3 din Convenție.

11. Istratiy c. Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță Federația Rusă Persoane necunoscute din cadrul judecătoriei or. Râbnița
Moldovei și Privarea de libertate a reclamantului în perioada 30.06.2008 – Suma totală: care la 30.06.2008 l-a arestat pe reclamant.
Rusiei, nr. 31.12.2010 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată 20 000 EUR
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din Persoane necunoscute din cadrul judecătoriei or. Râbnița
15956/11, din care la 08.06.2009 l-a condamnat pe reclamant la 2 ani și
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție
17.09.2019 jumătate de detenție.
legală.

12. Babchin c. Violarea art. 3 – interzicerea torturii Curtea a rezervat Torița Konstantin (Торица Константин) – ofiţer de
Moldovei și Reclamantul a fost deținut permanent în condiții de detenție aplicarea investigaţie specială din cadrul miliției or. Tiraspol care
inumane și degradante în următoarele locuri de detenție din Articolului 41 din l-a reținut pe reclamant la 22.02.2012
Rusiei, nr.
regiunea transnistreană: Kashirova Olga (Каширова Ольга) – anchetator din
55698/14, din - Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției
Convenție, cadrul miliției or. Tiraspol care a solicitat ca reclamantul
or. Tiraspol (IVS Tiraspol) și Penitenciarul nr. 1 din oferindu-le să fie arestat
17.09.2019 Hlinaia (Grigoriopol) în perioada 22.02.2012 – părților trei luni Artiomenko Vladimir (Артёменко Владимир ) – la
aprilie 2013 pentru a veni cu cererea acestuia a fost pornită cauza penală, iar
- Penitenciarul nr. 3 din or. Tiraspol în perioada comentarii cu reclamantul a fost privat de libertate.
aprilie 2013 – martie 2015
referire la orice Mamei Anna K. (Мамей Анна К.) – judecătoare
- Penitenciarul nr. 2 or. Tiraspol în perioada martie acord privind judecătoria or. Tiraspol care a aplicat în mod repetat
2014 – 06.03.2017 satisfacția arestul, iar apoi la 19.11.2013 la condamnat pe
echitabilă. reclamant la 15 ani de privațiune de libertate
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță Sipchenko Aleksandr (Сипченко Александр) –
Privarea de libertate a reclamantului în perioada 22.02.2012 – acuzatorul care a participat în ședință și a solicitat
06.03.2017 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată condamnarea reclamantului
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din Judecătorii Judecătoriei supreme care la 04.02.2014 au
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție menținut sentința de condamnare:
legală. Șestopalova E.Iu (Шестопалова Елена Ю.)
Kolbasiuk I.A. (Колбасюк И.А.)
Violarea art. 13 combinat cu art. 3 – lipsa unui remediu
Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.)
efectiv
Reclamantul nu a avut o cale de atac efectivă cu privire la Shevchiuk Evghenii (Шевчук Евгений) –
plângerile lor în temeiul articolului 3 și art. 1 Protocol 1 din președintele rmn care după reținerea reclamantului,
Convenție. unilateral, în temeiul unei dispoziții a transmis activele
Combinatului de panificație din mun. Bender ce
Violarea art. 1 Protocolul 1 – dreptul la protecția aparținea reclamantului, unor persoane terțe.
proprietății
Confiscarea proprietăților reclamantului în baza
sentinței de condamnare a fost una ilegală pentru că nu a
fost prevăzută de legislația națională a R. Moldova.
13. Iovcev și alții Presiunile structurilor rmn (sub forma inspecțiilor fiscale, Federația Rusă Intimidări în privința administrației Gimnaziului
nr. 40942/14 din perceperi de taxe, creșteri de tarife; înghețarea conturilor Corjova
bancare (fiind astfel create impedimente pentru achitarea Suma totală:
17.09.2019 Bondarenko S.P. (Бондаренко С.П.) – directorul
salariilor profesorilor), sistarea energiei electrice și a gazului, 131 000 EUR
arestări și percheziții vamale în privința personalului din școli filialei întreprinderii unitare de stat de alimentare cu apă
(în momentele în care încercau să aducă bani pentru a achita si canalizare din Dubăsari a somat la 23.01.2014
salariile) și confiscarea unor bunuri ale acestora, verificarea administrația gimnaziului să prezinte anumite
de identitate zilnică a elevilor) au făcut parte dintr-o documente, în caz contrar va deconecta de la
campanie de hărțuire și intimidare împotriva școlilor cu aprovizionare cu apă potabilă și canalizare.
predare în limba română în perioada 2013-2014. Kulikova S. (Куликова С.) – șeful direcției migrație
Curtea a statuat că scopul structurilor rmn de a determina din cadrul mai rmn care a somat administrația
renunțarea la învățarea în limba maternă nu a fost unul gimnaziului 31.03.2014 să prezinte toată informația
legitim. despre angajați.
- Pentru reclamanții din anexa 2 (elevi și părinți) a fost
constatată violarea art. 2 Protocolul nr. 1 – dreptul la Somația șefului serviciului fiscal de stat din or. Dubăsari
instruire. din 01.04.2014 de a prezenta informația despre angajați
- Pentru reclamanții din anexa 1 și 3 (angajații școlilor) a referitor la achitarea impozitelor de către aceștia către
fost constatată violarea art. 8 – dreptul la viața privată structurile de facto.

Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță Intimidări în privința administrației Liceul Teoretic
”EVRIKA” din or. Rîbnița:
Privarea de libertate a reclamanților din Anexa 1 (Ion Iovcev,
Shuleanskii A.V. (Шулянский А.В.) - directorul
Tamara Muntean, Valeriu Climov) la data de 05.02.2014 nu a filialei întreprinderii unitare de stat raională
fost legală, deoarece instanțele de judecată din regiunea ”Tirasteploenergo” din Rîbnița a somat administrația
transnistreană și, implicit, orice altă structură din acest liceului să achite suma locațiunii cu 61% mai mult.
teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție legală.
Intimidări în privința administrației Liceul Teoretic
Mihai Eminescu din Dubăsari
Yevgeny Shevchuk (Шевчу́к Евгений В.) – liderul
regiunii transnistrene care nu a răspuns la solicitarea
administrației liceului din 26.11.2013 de a trece liber cu
produse/bunuri pentru elevi prin posturile de control în
timpul iernii când bacul de la Malovata Nouă nu putea
circula.
Artiuhov I. Iu. (Артюхов И.Ю.) – șeful întreprinderii
rețele electrice unice de distribuție or. Dubăsari care la
11.02.2014 a solicitat prezentarea unor serii de
documente
Kulikova S. (Куликова С.) – șeful direcției migrație
din cadrul mai rmn care la 31.03.2014 a somat
administrația liceului să prezinte toată informația despre
angajați
Țurkan A.A (Цуркан А.А.) – Șeful fondului de stat
unic de asigurări sociale al rmn care a solicitat la
17.04.2014 reprezentanței or. Dubăsari sa revizuiască
stagiul de muncă și modul de achitare a pensiilor către
trei foste angajate ale liceului
Intimidări în privința administrației Liceului
ALexandru cel Bun Tighina
Roman S.K. (Роман С.К.) - procurorul or. Bender a
avertizat la 31.10.2013 administrația liceului referitor la
necesitatea achitării impozitului pe venit de fiecare
angajat al liceului.
Ghervaziuk Iu.V. (Гервазюк Ю. В.) - șeful
administrației or. Bender a somat la 31.01.2014
administrația liceului referitor la necesitatea asigurării
accesului pe teritoriul liceului a unei comisii orășenești
pentru pregătirea anumitor documente
Intimidări în privința administrației Liceului Lucian
Blaga Tiraspol
Deli A.F. (Дели А.Ф.) – procuror în procuratura rmn
care la 14.11.2013 a sesizat alte structuri locale cu
privire la efectuarea controlului asupra activității liceului
Lisenko E.V. (Лисенко Е.В.) – procuror care la
10.02.2014 a somat directorul liceului referitor la darea
unor explicații
Radcenko A.A. (Радченко А.А.) – procuror care la
19.09.2014 a pornit o cauză administrativă în privința
reclamanților Ion Iovcev ( director) și Muntean Tamara
(contabil) pentru că nu ar executat cerințele unui
procuror.
Arachelova L.L. (Аракелова Л.Л.) – șefa serviciul
fiscal de stat care la 29.11.2013 a emis ordinul cu privire
la desfășurarea controlul fiscal inopinat.
Stonajenko V.C. (Стонаженко В.С.) - adjunctul
inspecției fiscale or. Tiraspol care a somat administrația
liceului de a prezenta actele solicitate anterior
Peciul A.S. (Печюл А.С.) - medic Șef care la
21.11.2013 a dispus desfășurarea unui control inopinat
de către Centrul Republican de Igienă și Epidimiologie.
Karaman D. (Караман Д.) – inspector serviciul vamal
rmn a efectuat percheziția reclamanților și a confiscat
bunuri (telefon, bani)
Mantaluța S.I. (Манталуца С.И.) – șeful serviciului
vamal care la 25.04.2014 a sancționat liceul pentru
încălcarea regulilor vamale ale rmn
Shevchiuk Evghenii (Шевчук Евгений) –
președintele rmn și Nina Ștanski (Штански Нина B.)
– ministră de externe rmn, care fiind sesizați cu privire
la problemele școlilor, nu au intervenit, ba din contra au
încurajat și susținut intimidările.
14. Untilov, nr. Violarea art. 3 – interzicerea torturii Federația Rusă O persoană necunoscută din cadrul miliției or. Bender l-
80882/13 din Reclamantul a fost deținut permanent în condiții de detenție a reținut pe reclamant la 27.10.2009
inumane și degradante în următoarele locuri de detenție din Suma totală:
Shulunovoi T.L. (Шулуновой Т.Л) – judecătoarea
17.09.2019 regiunea transnistreană: 21 500 EUR judecătoriei or. Bender care la 26.10.2011 l-a
- Izolatorul de detenție provizorie din cadrul miliției condamnat pe reclamant.
or. Tiraspol (IVS Tiraspol), Penitenciarul nr. 1 din
Hlinaia (Grigoriopol), Izolatorul de detenție Tanasovoi E. A. (Танасовой Е.А.) – procuror care a
provizorie din cadrul miliției or. Bender (IVS susținut condamnarea în instanța de judecată.
Bender) și Penitenciarul nr. 3 din or. Tiraspol în Judecătorii Judecătoriei supreme care la 22.11.2011 au
perioada 27.10.2009 – 26.10.2011 menținut sentința de condamnare:
- Penitenciarul nr. 2 or. Tiraspol în perioada Zinchenko Olga A. (Зинченко Ольга А.)
26.10.2011 – noiembrie 2019 Șestopalova Elena Iu. (Шестопалова Елена Ю.)
Violarea art. 13 combinat cu art. 3 – lipsa unui remediu Epifanțeva Valentina (Епифанцева Валентина А.)
efectiv
Reclamantul nu a avut o cale de atac efectivă cu privire la
plângerile lor în temeiul articolului 3 din Convenție.

15. Negruța c. Republica Moldova și Federația Rusă Republica Republica Moldova:


Moldovei și Violarea art. 3 – interzicerea torturii Moldova Alexei Secrieru – care în anul 2011 deținea funcția de
Reclamantul a fost deținut permanent în condiții de detenție director adjunct al CCCEC (organiza desfășurarea
Rusiei, nr.
inumane și degradante în următoarele locuri de detenție din Suma totală: activității serviciului operativ al CCCEC). Acesta a
3445/13, din dispus executarea demersului venit de la Direcția de
regiunea transnistreană: 6 300 EUR
17.09.2019 - Locuri de detenție preventivă 14.06.2011 – luptă cu corupția din or. Tiraspol, colaboratorilor
29.06.2012 operativi ai CCCEC – Veaceslav Cara și Alexei
- Penitenciarul nr. 1 din Hlinaia (Grigoriopol) în Ghidirimschi.
perioada 29.06.2012 – 27.10.2014 Anatol Maliuta - procuror în procuratura raionului
Rezina care la 24.05.2013 a suspendat cauza penală
Violarea art. 5§ 1 – dreptul la libertate și siguranță deschisă în privința colaboratorilor operativi ai CCCEC
Privarea de libertate a reclamantului în perioada 14.06.2011 – - Veaceslav Cara și Alexei Ghidirimschi.
27.10.2014 nu a fost legală, deoarece instanțele de judecată
din regiunea transnistreană și, implicit, orice altă structură din Ghenadie Bulhac - procuror în procuratura Rezina
acest teritoriu, nu putea să ordone arestul sau o detenție care la 06.03.2015 a clasat cauza penală deschisă în
legală. privința colaboratorilor operativi ai CCCEC - Veaceslav
Cara și Alexei Ghidirimschi.
Violarea art. 1 Protocol 1 – protecția proprietății
Ghenadie Zgardan - procuror în procuratura Rezina
Confiscarea automobilului reclamantului de către instanțele
care de 3 ori (18.12.2015, 05.02.2016 și 08.04.2016) a
de judecată din regiunea transnistreană nu a fost legală. scos de sub urmărire penală bănuiții Veaceslav Cara și
Alexei Ghidirimschi.
Anatolie Maliuta - procurorul r-lui Rezina care la
18.05.2016 a respins plângerea reclamantului și a
menținut ordonanța de scoatere de sub urmărire penală
Federația Rusă prin intermediul reprezentanților
Federația Rusă structurilor de facto din regiunea transnistreană)
Suma totală: Storojuk D.V. (Сторожук Д.В) - judecător or.
10 600 EUR Tiraspol care la 16.06.2011 l-a arest pe reclamant
Judecătorii Judecătoriei supreme care la 24.06.2011 ce
au menținut arestul:
Ceornîi Valentin A.(Чеорный В.A.); Ustinov
V.A.(Устинов Виктор А.); Șestopalova E Iu.(
Шестопалова Елена Ю.);

Șestopalova Elena Iu. ( Шестопалова Елена Ю.) –


judecătoare la judecătoria or. Tiraspol care la
05.01.2012 a prelungit arestul
Șestopalova Elena Iu.( Шестопалова Елена Ю.) –
judecătoare la judecătoria or. Tiraspol care la
06.04.2012 l-a condamnat pe reclamant
Judecătorii Judecătoriei supreme la 08.06.2012 au
menținut condamnarea și au dispus confiscarea
automobilului reclamantului
Malikova Larisa K. (Маликова Лариса К.);
Kolbasiuk I.A. (Колбасюк И.А.); Savițkoi A.V. (
Савицкой А.В)
16. Grama și Dîrul, Violarea art. 1 Protocolul 1 – dreptul la protecția Federația Rusă Grama Ion:
nr. 28432/06 și proprietății Suma totală: Mazur I.L. (Мазур И.Л.) - șeful serviciului vamal or.
5665/07 din Confiscarea autoturismelor personale la 17.11.2005 și 9 613 EUR Dubăsari care l-a sancționat pe reclamant pentru
încălcarea regulilor vamale .
15.10.2019 21.12.2006 fost una ilegală pentru că nu a fost prevăzută
de legislația națională a R. Moldova. O persoană neidentificată din cadrul serviciului vamal
Dubăsari care a adoptat actul de confiscare al
Violarea art. 13 – lipsa unui remediu efectiv la nivel automobilului reclamantului.
local pentru protecția proprietății.
Dîrul Mihail:
Persoane responsabile direct de confiscarea
automobilului:
Bodnariuk Serghei I.( Боднарюк Сергей И.) – șeful
postului vamal Dubăsari
Kulikov A.A. (Куликов А.А.) – inspector
Mazur I.L. (Мазур И.Л.) – șefului serviciului vamal
Dubăsari