Sunteți pe pagina 1din 2

R ev i sta In st i t u t u lu i Naţ i ona l a l Ju st i ţ i ei

nr.1-2, 2008

MAXIME ŞI EXPRESII JURIDICE Latine

AD HOC = DE FÁCTO =
Pentru aceasta În fapt (sau de fapt; în realitate)
Misiune temporară şi precisă, Adică, numai cît priveşte
încredinţată unei persoane DE AUDÍTU = circumstanţele faptice concrete,
sau unui organ care, pentru a Din auzite nu şi cele de drept (de iure).
o îndeplini, dispune de puteri
limitate.

CÓNTRA TÁBULAS =
Contra documentului
DO, DÍCO, ÁDDICO =
DÚRA LEX, SED LEX = Dau (dreptul), zic (rostesc
Legea e aspră, dar e lege verdictul), condamn
Oricît ar fi de dură, legea Formulă juridică (tria verba –
trebuie respectată. trei cuvinte), rostită de pretor,
după caz, prin care îşi exprimă
oficial drepturile şi funcţiile.
SÍNE QUÁ NON =
Fără de care nu se poate
Condiţie sine qua non,
adică absolut necesară
ÚLTRA VÍRES =
Peste puteri; peste mijloace IÁNUIS CLÁUSIS =
Cu uşile închise
Formulă procesuală juridică.

CÚI BÓNO? =
La ce bun?(sau În ce scop?
Spre binele cui?) PÁUCA VÉRBA =
În cazul unor cercetări juridice, În cîteva cuvinte
anchetatorul îşi pune întrebarea Adică, fără multă vorbă,
cui bono?, adică cui i-ar putea într-un cuvînt.
folosi fapta comisă.

SEMIPLÉNA PROBÁTIO =
Dovadă insuficientă ÍNTERIM =
Între timp
Situaţie temporară, stabilită pînă
la decizia definitivă. Interim era
FÁCTUM NOTÓRIUM =
statutul temporar, emis în
Fapt bine cunoscut
a. 1548 de Carol al V-lea pentru
Fapt care la judecată se exa-
a regla relaţiile dintre catolici
minează ca absolut veridic şi
şi protestanţi din Sfîntul
de aceea nu cere argumente.
Imperiul Roman.

126 Institutul Naţional al Justiţiei


R ev i sta In st i t u t u lu i Naţ i ona l a l Ju st i ţ i e i nr.1-2, 2008

ÁCTUM EST, ÍLICET = ÓNUS PROBÁNDI =


Procesul a luat sfîrşit, Sarcina de a dovedi
puteţi pleca Formulă de drept prin care
Formulă procesuală de închidere reclamantul este obligat să
a procesului de judecată. aducă dovezi într-un proces
civil.

PRÍMA FÁCIE =
La prima vedere
Se foloseşte în situaţiile în care
impresiile, aprecierile, observaţiile,
lecturile etc. se fac în grabă.

STRÍCTO SÉNSU =
LÁTO SÉNSU =
În sens îngust
În sens larg
Interpretare restrînsă a unui
Interpretare extensivă,
cuvînt sau a unei dispoziţii
generică a unui cuvînt sau
din lege.
a unei dispoziţii din lege.

NÉMINE CONTRADICÉNTE =
Neopunîndu-se nimeni
Formulă prin care se constată UT ÍNFRA (u.i.) =
unanimitatea la luarea unei decizii. După cum se arată mai jos
În documentele juridice o
trimitere la textul următor.
SÁLVA IÚRE =
Cu păstrarea dreptului

LÓCUS RÉGIT ÁCTUM =


SIC! = Locul determină acţiunea (juridică)
Aşa! Întocmai Orice procedură juridică se
Cuvînt care se pune între desfăşoară conform tradiţiei locale.
paranteze în cuprinsul unui
text sau la sfîrşitul unui
citat, pentru a arăta că este
conform cu originalul, UT SÚPRA =
cu greşeala sau ciudăţenia lui. Ca mai sus
Formulă juridică utilizată în
acte, pentru a ne trimite la
actul precedent.
IGNORÁNTIA IÚRIS NÓCET =
Necunoaşterea legii este dăunătoare
Adică, referirea la necunoaşterea legii
nu poate fi pretext de nerespectare a ei.

ERRÁRE HUMÁNUM EST = ÚLTIMA RÁTIO =


A greşi este omeneşte (Seneca) Ultimul argument (sau
ultima încercare)

Institutul Naţional al Justiţiei 127127