Sunteți pe pagina 1din 2

13.

8 Pod rulant manual 3,2 tf de la gospodăria de ulei

13.8.1 Descriere constructiv –funcţională

Podul rulant de la gospodăria de ulei este destinat manevrării ansamblurilor şi


subansamblurilor instalaţiilor existente la nivelul gospodăriei de ulei (pompe de epuisment
centrală, pompe golire aspirator, pompelor şi filtre de apă de răcire şi, în general,
manevrării sarcinilor mai mici de 3,2 tf de la acest nivel).
Instalaţia se compune din:
 podul propriu-zis
 cărucior manual
 palan manual
Podul este alcătuit din două grinzi principale, pe una din ele rulând ansamblul
cărucior-palan.
Deschiderea podului este de 5,5 m, cele două grinzi sunt rigid îmbinate cu alte două
grinzi transversale prevăzute cu roţi de rulare pe şine.
Căruciorul manual este alcătuit din pereţi laterali solidarizaţi printr-un ax curb de
care se suspendă palanul manual şi prin distanţiere. Roţile de rulare sunt fixate pe
rulmenţi.
Roţile conducătoare sunt acţionate de un pinion pe al cărui ax se află şi roata de
manevră şi celelalte două roţi libere.
Pentru a face posibilă acţionarea lanţului de manevră sub orice unghi faţă de
verticală, dirijorul de lanţ este mobil.
Palanul manual se compune din cadrul de susţinere care constituie construcţia de
rezistenţă, pe care se află fixat reductorul planetar complet închis cu capacul reductorului.
Între cele două discuri ale cadrului de susţinere se află butucul de talere pe care se
înscrie lanţul de sarcină.
Pe lanţul de sarcină se găseşte suspendată mufa cu cârligul. Antrenarea palanului
se face cu ajutorul lanţului de manevră prin intermediul roţii de manevră, pe axul căreia
este plasată frâna cu acţionare intermitentă.
Palanul este prevăzut cu cârlig de susţinere fixat cu ajutorul unei traverse de cadrul
de susţinere.
Frânarea se face cu frâna cu acţiune intermitentă cu şaibe din textolit. Forţa de
frânare se creează prin acţiunea direct proporţională a sarcinii.

55
Instalaţia este prevăzută cu opritori rigizi la extremităţile grinzii principale şi
tampoane rigide la extremităţile grinzilor de capăt.

13.8.2 Caracteristici tehnice

Pod rulant manual


- Sarcina maxima de ridicare 3,2 tf
- Deschidere pod 5,5 m
Cărucior manual
- Sarcina maximă de ridicare 3,2 tf
- Înălţimea de ridicare 5,95 m
- Lanţul de ridicare 11 mm
Caracteristici generale
- Viteza de ridicare a sarcinii 0,3 m/min
- Viteza de translaţie pod 0,5 m/min
Viteza de translaţie cărucior 18 m/min

13.8.3 Exploatare şi întreţinere


În timpul exploatării se va verifica lanţul de sarcină, care nu trebuie să prezinte fisuri
sau zale deformate.
Toate piesele în stare de mişcare şi angrenajele se ung cu vaselină.
Se gresează odată pe lună toate punctele care au ungătoare.
Periodic se execută un control general pentru a constata starea podului.
Se controlează să fie în stare corectă dispozitivul de siguranţă al mecanismului de
ridicat.
În timpul funcţionării pot apărea următoarele defecţiuni:
Nr. Forma de manifestare Mod de remediere
crt.
1 frâna nu mai funcţionează sau nu se controlează şi se curăţă impurităţile
mai reţine corect sarcina discurile uzate se înlocuiesc
2 - utilajul este blocat - se verifică angrenajele reductorului planetar
- axul pinionului este gripat
3 Utilajul funcţionează cu greutate - se verifică talerele roţii de manevră şi
clichetul dacă prezintă deformaţii

56