Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI

Referat
Disciplina: ECUG

Tema: Identificarea pârghiilor economice utilizate în politica de vânzări.

A elaborat:eleva gr.MC-161
Pasat Ina
A verificat:profesor:Ciobanu Doina

Ungheni,2020
Noţiunea de pârghie financiară are la origine semnificaţiile pârghiei dinfizica mecanică – forţa care dă
impuls. Un mecanism de conducere a economiei încorporează o multitudine de instrumente financiare,
fiecare dintre ele având sarcina să contribuie la atingereaanumitor scopuri şi anume:

1. estimarea necesarului de4 resurse financiare publice (cererea de resurse) şi a posibilităţilor de


procurare a acestora (oferta de resurse) la nivelul întregii societăţi şi la nivelul microeconomic
(întreprinderi, instituţii publice, organizaţii fără scop lucrativ). Instrumentele utilizate îmbracă forma
previziunilor, programelor şi planurilor financiare, poartă denumirea de balanţe financiare, buget de stat,
bugete locale, bugetul de venituri şi cheltuieli a întreprinderilor şi oferă organelor competente informaţii
utile pentru estimarea potenţialului financiar al societăţii;

2. determinarea efortului financiar reclamat de realizarea unor obiective sau acţiuni, a efectelor scontate
de pe urma acestora şi a raportului dintre efor şi efect. Instrumentele constau în diverse metode şi tehnici
de lucru, care servesc la determinarea eficienţei economice sau a eficacităţii unor cheltuieli;

3. constituirea fondurilor publice de resurse financiare şi repartizarea şi dirijarea resurselor financiare de


la fondurile publice către diverşi beneficiari.

Instrumentele reprezintă metodele de prelevare a unor resurse la fondurile publice (impozite, taxe,
venituri nefiscale, împrumuturi), respectiv metode dedirijare a acestora către diverşi beneficiari alocaţii,
subvenţii şi transferuri bugetare, credite);

4. influenţarea proceselor economice, a acţiunilor sociale, a fenomenelor demografice în direcţiile


indicate de autorităţile publice, în vederea armonizării intereselor generale şi individuale, naţionale şi
locale. Aceste instrumente sunt cu dublă funcţiune de prelevare-dirijare şi de influenţare a proceselor

economice, sociale şi de altă natură.

Nu toate metodele de prelevare şi plată poate fi pârghie economică.

Metodele de prelevare şi de

plată capătă caracter de pârghie, în măsura în care, asigurând înfăptuirea funcţiei

de repartiţie a finanţelor, influenţează pozitiv anumite laturi ale activităţii

economice în diverse faze ale procesului reproducţiei sociale.

Pârghiile economico–financiare reprezintă instrumente de natură economică sau financiară, cu ajutorul


cărora statul acţionează asupra interesului economic al unei colectivităţi determinate (ramură sau
subramură economică, grup socio-profesional, zonă geografică) sau al membrilor acesteia luaţi în mod

individual (producători, consumatori, salariaţi) pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulând
evoluţia în direcţiile dorite .
2
Acţiunile pârghiilor economico-financiare constă nu numai în stimularea interesului economic a
participanţilor la procesele economice în realizarea anumitor obiective, dar şi în sancţionarea materială a
acestora, în cazul nerespectării unor obligaţii legale sau contractuale. Sancţionarea determină o

anumită diminuare a avantajelor la care ar fi avut dreptul în cazul în care nu s-ar fi produs fenomenul
generator al sancţiunii. Sancţiunea se echivalează cu o “cointeresare negativă”.

Folosirea pârghiilor economico-financiare nu exclude necesitatea utilizării, în completare, a unor


metode administrative şi anume:

- întocmirea de prognoze, programe economice şi planuri;

- ţinerea evidenţei contabile;

- stabilirea de către stat a unor preţuri şi tarife;

- reglementarea împrumuturilor din fondurile publice;


- reglementarea regimului valutar;

- supravegherea importului şi exportului,

- sancţionarea speculei ilicite şi a evaziunii fiscale.

Pârghiile au ca suport raţional necesitatea armonizării intereselor individuale cu cele naţionale. Pârghiile
se pot manifesta atât la nivelul macroeconomic şi microeconomic.