Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECȚIE

Profesor:
Şcoala:
Clasa:
Data:
Disciplina:
Tema / Subiectul lecţiei:
Tipul lecţiei:
Scopul lecţiei:

Competenţe specifice:
1.
2.
3.

Obiective operaţionale/ compenţe derivate: (a se vedea Taxonomia lui Bloom și tehnica de


operaționalizare a obiectivelor a lui R. Mager)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elemente de strategie didactică:


1. Metode și procedee:
2. Mijloace:
3. Forme de organizare:

Evaluare

Bibliografie:
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Conținutul învățării Elemente de strategie didactică Evaluare


crt. lecției op./ C. Activitatea Activitatea Metode și Mijloace Forme de
derivate profesorului elevilor procedee organizare