Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA TEHNICA MILITARA

“FERDINAND I”

Gradul:
Numele si prenumele:
Grupa :A -182

TEST NR.

Care din enunturile urmatoare nu sunt obiective ale procesului de TE:


a.stabilirea procedurilor de testare;
b.verificarea permanenta a nivelului de interoperabilitate a sistemului;
c.furnizarea de informatii privind stabilirea strategiilor, tacticilor si procedurilor de
utilizare in lupta

Care din enunturile urmatoare nu sunt obiective ale procesului de TE:


a.stabilirea cauzelor defectiunilor aparute pe timpul TE;
b.reducerea riscurilor pe parcursul fazelor ciclului de viata;
c. stabilirea strategiei de achizitie;

Care din enunturile urmatoare sunt obiective ale procesului de TE:


a.furnizarea operativa a informatiilor obiective necesare autoritatiilor de decizie din
DpA
b.stabilirea potentialului de modernizare a sistemelor de arma;
c.furnizarea de informatii privind stabilirea strategiilor, tacticilor si procedurilor de
utilizare in lupta

Care din urmatoarele enunturi sunt in categoria activitatilor principale de TE:


a.asigurarea resurselor materiale, umane si financiare;
b. executarea activitatilor de testare si inregistrarea rezultatelor;
c.stabilirea scopului si obiectivelor testarii.

Planul de testare opertionala este intocmit si aprobat de:


a.CODA;
b.secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armament;
c. categoriile de forte;

Dupa auditul omologarii oficiale se schimba configuratia sistemului daca:


a. la probele de receptie cantitativa au aparut probleme tehnice ;
b. la testarea de dezvoltare evaluare nu au fost atinsi toti parametrii de performanta;
c. dupa testarea operationala beneficiarul a constatat probleme tehnice sau
operationale;

Cand se reface auditul omologarii oficiale pentru un sistem:


a. atunci cand apar defectiuni frevente in exploatarea sistemului;
b. atunci cand media timpului de buna functionare este depasita;
c. ori de cate ori se schimba elemente in configuratia sistemului;

Auditul omologarii oficiale are ca scop:


a.omologarea prototipului industrial;
b.omologarea productiei industriale de serie mica;
c.omologarea proiectului;

Dupa executia PISM se poate organiza:


a. testarea-evaluarea de dezvoltare;
b. testarea operationala;
c. probe de testare din procedura de receptie;

În sprijinul căror activități se desfășoară procesul de TE?


a.Cercetării științifice;
b.Dezvoltării de produse noi;
c.Achiziției de produse militare.

Care sunt tipurile de activități de TE?


a.TED (TE de dezvoltare);
b. TEO (TE operațională);
c. TES (TE specializate).

Care dintre următoarele documente nu stau la baza managementului procesului de


TE?
a. DNM;
b. Strategia de achiziții;
c. Studiul de concept.

Care dintre următoarele activități sunt cuprinse în TED?


a) Modelare-simulare;
b) Încercări;
c) Verificarea capabilității de ducere a acțiunilor în diverse condiții de teren și
climatice.
Care este rolul TED?
a) Să verifice fiabilitatea produselor;
b) Să verifice dacă produsele respectă standardele definite în specificațiile tehnice;
c) Să verifice dacă parametrii tehnici și funcționali corespund cerințelor din
documentația tehnică.
Care activități impun cerințe speciale din punct de vedere al infrastructurii, protecției
mediului, resurselor umane, materiale sau financiare?
a) Operarea;
b) Transportul;
c) Mentenanța.
Care dintre următoarele enunțuri nu constituie obiective ale TED?
a) Verificarea conformității produsului cu DNM și DCO;
b) Verificarea calității pe fluxul de fabricație;
c) Certificarea siguranței în operare și a pregătirii produsului pentru trecerea la
executarea TEO.
Care dintre următoarele stadii de realizare a produselor permit executarea TED?
a) Producție inițială de serie mică;
b) Prototip industrial;
c) Operare și suport.
Care este nivelul minim fizic definit la care se poate executa TED?
a) Componentă;
b) Subsistem;
c) Ansamblu.
Ce activități pentru susținerea dezvoltării fac obiectul TED?
a) TED pentru software;
b) Demonstrația logistică;
c) În sprijinul determinării fiabilității operaționale a produsului.
În ce fel de condiții se desfășoară TEO?
a) În condiții de laborator;
b) În condiții cât mai apropiate de cele reale;
c) În alte condiții ce vor fi definite pe timpul TEO.
Cine aprobă raportul de TEO?
a) Directorul privind TEO din cadrul categoriei de forțe;
b) Directorul privind TEO din cadrul SMAp;
c) Directorul de program din cadrul Dpt.Arm..
Cine întocmește procedurile aferente planului de TEO?
a) Directorul privind TEO din cadrul categoriei de forțe;
b) Directorul de program din cadrul Dpt.Arm.;
c) Specialiștii din cadrul categoriei de forțe.

Care din urmatoarele enunturi sunt incorecte:


a. ciclul de viață reprezintă etape consecutive și intercorelate ale unui sistem-produs,
de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la vanzarea
produsului;
b. Managementul ciclului de viață al produsului este procesul gestionării întregului
ciclu de viață al produsului, de la concepție, trecând prin proiectare, dezvoltare,
fabricație si vanzarea procesului;
c. Managementul ciclului de viață al produsului integrează oameni, date, procese și
sisteme de afaceri și reprezintă coloana vertebrală digitală a datelor despre produs, pentru
companie și întreprinderea extinsă.
Care din urmatoarele etape nu sunt incluse in ciclul de viata al sistemelor militare:
a. studiu de fezabilitate;
b. cercetare, proiectare, dezvoltare;
c.preproductie;
Care din urmatoarele software nu sunt folosite de managementul ciclului de viață al
produsului:
a.CAD - Proiectarea asistată de calculator
b. CAM - Fabricația asistată de calculator;
c. CAE - Inginerie asistată de calculator;
Care este aplicatia software de baza pentru managementul productiei:
a. CAE - Inginerie asistată de calculator;
b. ERP - Planificarea resurselor intreprinderii;
c. PDM - Product Data Management;
Care din urmatoarele subcicluri nu fac parte din ciclul general de viata a
produselor:
a. Definirea produsului;
b. Definirea producției produsului;
c. Suportul operațional (managerierea resurselor întreprinderii).
Care din urmatoarele 3 elemente nu fac parte din elementele principale ale
managementului ciclului de viata al produselor:
a. Managementul Cerințelor;
b. Managementul Proiectelor și Programelor;
c. Managementul Testarii Operationale