Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ

SEMESTRUL I
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I (30 puncte) Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele:
1.
5p a) Multipli lui 3 cuprinşi între 10 şi 20 sunt: ……..
5p b) Descompus în produs de puteri de numere prime numărul 20 este egal cu ….
5p c) Rezultatul calculului 72-62 este …......
2. M FIG.1.
5p a) Complementul unghiului cu măsura
N
de 35 are măsura egală cu ……..
40 30
5p b) În fig.1. punctele A , O , B sunt
coliniare. Atunci m( )= …… A O B

5p c) Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este egală cu ....... o.
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete:
1.
10p a) Calculaţi c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c al numerelor naturale 420 şi 504.
5p b) Dacă numărul a = 27 – ( 4 16 : 414 + 3  6 2) atunci calculaţi a2.
2n + 7
5p c) Arătaţi că fracţia este ireductibilă " n �N.
5n + 17

2.
5p Se dau trei puncte coliniare A, B, C , în această ordine, astfel încât AB = 4cm
şi AC = 12cm, punctele M şi N mijloacele [AB] , respectiv [BC]. Realizaţi un desen
care să respecte datele problemei, iar apoi calculaţi BC şi MN.

3.
Fie trei unghiuri în jurul unui punct O, astfel încât m( )=
2x + 50o, m( ) = 6x şi m( ) = x + 40o.
9p a) Calculaţi măsurile unghiurilor .
6p b) Arătaţi că unghiul este drept, unde [OM şi [ON sunt bisectoarele
unghiurilor şi .