Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare iniţială la limba română scrisă în clasa a II-a

Subcompetențe curriculare:
 Exprimarea opiniilor și a atitudinilor proprii față de cele citite.
 Demonstrarea înţelegerii mesajului citit prin formularea răspunsurilor la întrebări; prin
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
 Delimitarea comunicării orale de cea scrisă.
 Prezentarea succintă a unor informaţii despre cele studiate;
 Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor care exprimă o întrebare, o rugăminte, un
sfat etc.
 Sesizarea cuvîntului şi a propoziţiei ca elemente esenţiale în comunicare.
 Identificarea în diverse contexte a cuvintelor cu sens asemănător.
 Valorificarea vocabularului activ (cuvinte noi, expresii) şi utulizarea lor în exprimarea
scrisă;
 Respectarea corectitudinii de scriere, semnele de punctuație învățate;.
 Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.

Obiective de evaluare:
O1. Să stabilească răspunsul corect pentru întrebările propuse;
O2. Să demonstreze înţelegerea mesajului citit prin argumentarea proprie față de cele citite;
O3.Să stabilească relațiile corecte între cuvintele – îmbinări, ca elemente esenţiale în comunicare;
O4.Să completeze cu cuvinte corecte, respectînd sensul propoziţiilor date;
O5.Să înscrie semnele de punctuație învățate,respectînd corectitudinea de scriere;
O6.Să identifice corect cuvintele cu sens asemănător.
O7. Să scrie după memorie un proverb învățat la lecții;
O8. Să scrie caligrafic, corect și lizibil, cu păstrarea spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
Evaluare iniţială la limba română în clasa a II-a ,,___”
„____” septembrie 2015 Nume, prenume elev ________________________________________

Citeşte atent textul şi realizează sarcinile de mai jos:


Într-o zi elevii clasei a doua au mers cu doamna învăţătoare în parc. Au alergat, au cules
flori de muşeţel şi au observat natura.
Într-un copac înalt, au zărit o veveriţă jucăuşă . Avea blana roşcată şi codiţa stufoasă. Sărea
dintr-o creangă în alta ca să caute de mâncare.

1. Răspunde complet la întrebări:


Ce au zărit elevii într-un copac? L012

__________________________________________________________________________________________
Ce fel de flori au cules copiii?
L012
__________________________________________________________________________________________
Ce căuta veveriţa?
__________________________________________________________________________________________
L012

2. Încercuieşte A dacă este adevărat şi F dacă este fals: L01


Elevii clasei a treia au mers în parc. A F L01
Într-un tufiş au zărit o veveriţă. A F L01
Elevii au cules flori de muşeţel. A F L01
Veveriţa căuta de mâncare . A F
3. Stabileşte corespondenţe:
veveriţă roşcată L0123
codiţă înalt
blană jucăuşă
copac stufoasă
4. Completează enunţurile de mai jos cu 2 cuvinte:
L0123
O veveriţă jucăuşă_________________________________________________ L0123
Prietenii buni____________________________________________________

5. Pune semnul de punctuaţie corespunzător fiecărei propoziţii:


L01
L01
Unde au mers elevii clasei a doua Ce veveriţă frumoasă
6. Găseşte în text şi scrie cuvinte cu acelaşi sens pentru: L01
L01
Ram - _____________________ ; hrană -___________________________.
7. Ce poți spune despre natură, în 2 propoziţii:______________________________ L012
__________________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________________
L01

8. L012
Scrie din memorie un proverb preferat: __________________________________
__________________________________________________________________________

1p.-pentru
acuratețea
scrisului
Barem de corectare

Nr. de Variante posibile Punctaj Punctaj acordat


item maxim
Itemul 1 Elevii au zărit o veveriţă. 2puncte Câte 1 punct pentru fiecare răspuns formulat
Ei au cules flori de muşeţel. 2puncte corect;
Veveriţa căuta de mâncare. 2puncte Câte 1 punct pentru scrierea ortografică a
cuvintelor din propoziție;
Itemul 2 F; F; A; A; 4 puncte Câte 1 punct pentru fiecare afirmație corectă;

Itemul 3 Codiţă stufoasă 3 puncte 3puncte pentru 3 îmbinări stabilite corect;


Blană roşcată 2puncte pentru 2 îmbinări stabilite corect;
Copac înalt 1punct pentru o îmbinăre stabilită corect;
Itemul 4 Toate variantele posibile 3 puncte Câte 1 punct pentru fiecare cuvînt completat
3puncte corect;
Câte 1 punct pentru scrierea ortografică a
cuvintelor din propoziție;
Itemul 5 ? ! 2 puncte Câte 1 punct pentru fiecare semn de punctuație
stabilit corect;
Itemul 6 creangă , mîncare. 2 puncte Câte 1 punct pentru fiecare cuvînt selectat și
scris corect;
Itemul 7 Variante posibile 4puncte Câte 1 punct pentru fiecare enunț formulat
1punct corect;
Câte 1 punct pentru scrierea ortografică a
cuvintelor din propoziție;
1punct pentru crearea unei comunicări
succinte despre natură.
Itemul 8 Variante posibile 2puncte 1 punct pentru formularea corectă a
proverbului;
1 punct pentru scrierea ortografică a cuvintelor
din acest enunț;
1punct 1punct pentru acuratețea scrisului

TOTAL 31 puncte

Convertirea punctelor în calificative


Calificative „Foarte bine” „Bine” „Suficient”

Punctaj 31-25 24-18 17-12