Sunteți pe pagina 1din 3

Proces Verbal Educație, Realizare și

Utilizare Echipamente și Terapii Estetice


Prezentul Proces – Verbal privind educația utilizării echipamentelor estetice și
realizării terapiilor de tratament estetic a fost semnat la data de 30.12.2019 între:
AGACHI-ELENA S.R.L și Vivauto S.R.L

Nr. Descriere Nume Beneficiar/ Semnatura


Ctr. Semnătura Prestator
Utilizarea, Întreținerea echipamentului,
Modalitatea de utilizare a tratamentului,
Contraindicații pentru următoarele
echipamente și terapii
1. LestheZone Versus 3 Color
Prezentul Proces Verbal a fost realizat de către și Chiriac Tatiana pentru următoarele persoane:
Nume persoană Calitate Semnătura
________________________ _______________
________________________ _______________
________________________ _______________
________________________ _______________
Între S.C. AGACHI-ELENA S.R.L, persoană juridică, cu sediul în Mun.
Chișinău, IDNO 1015600038789 cont bancar nr. VICBMD2X469, reprezentată
legal prin D-na Agachi Elena, în funcția de Director, denumită în calitate de
furnizor și "Viviauto" S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Socoleni 17/1, C/F. 1003600100995, Cod TVA: 0608468, cont bancar nr.
MD72EX0000002251682702MD, B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca"
S.A., Filiala nr.23, reprezentata legal de Godea Natalia.
Furnizorul și Beneficiarul sunt de acord ca pentru echipamentele și terapiile
estetice enumerate s-a realizat training- educație privind: modalitatea de realizare a
tratamentelor, utilizarea echipamentelor, întreținerea și curațarea echipamentelor,
contraindicațiile echipamentelor și terapiilor. Deasemenea instruirea prvede
utilizarea corespunzatoare a aparatajului, penru evitarea deteriorării lui:
1. Curățirea utilajului se face doar cu solutii speciale pentru evitarea
deteriorarii suprafețelor.

2. Imediat dupa procedură se sterge manipula cu servețel de hîrtie ,


îmbibat cu solutie dezinfectantă pe bază de alcool, (nu se pulverizează
dezinfectantul direct pe manipulă) se sterge minuțios până la uscat.

3. În timpul procedurii nu se utilizează gel, doar se dezinfectează pielea


și se curăță.

4. Filtrele se schimbă o data la 3 luni, sau cînd cifra indicatorul se


apropie de 58, NU se utilizează aparatul cînd indicatorul indică această
cifră.

5. Vificați nivelul de apă în apparat și schimbați apa o dată la 30 zile.

6. Utilizați doar apă distilată.

Furnizorul și Beneficiarul sunt de accord că trainingul-educație s-a realizat în mod


corespunzător, în conformitate cu termenii și condițiile contractuale de către
AGACHI-ELENA S.R.L în calitate de Furnizor și pentru în calitate de
Beneficiar Viviauto S.R.L.

Prima instruire este gratuită! Dacă este necesar un alt training, acesta se va
efectua contra cost, după disponibilitatea distribuitorului și a trainerului.
Instruirea suplimentară – 100 euro
Pentru deplasarea in Raioanele RM se achita transportul, 3,5 lei km.
Prezentul process verbal de primire predare a fost emis în 2 exemplare originale,
unul pentru furnizor și unul pentru utilizator.

AGACHI-ELENA S.R.L Viviauto S.R.L


_________________ ________________