Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnata______________________ , domiciliata in___________________________


_____________________________________________________________________________,
avand CNP ____________, salariata a societatii _________________________________ SRL,
va rog sa îmi aprobati incetarea contractului de munca, cu acordul partilor conform art.55 Lit.b
din Codul Muncii, la data de ____________________.

Angajat
______________________________________