Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele elevului: Data:

________________________ ______________

PĂRȚILE DE VORBIRE

Activitate de recuperare în învățare

Citește, cu atenție, fragmentul de mai jos:

„Ce- ți doresc eu ție, dulce Românie,

Țara mea de glorii, țara mea de dor?

Brațele nervoase, arma de tărie,

La trecutu- ți mare, mare viitor! ”

Mama calcă. Eu îi citesc versuri. Unele îngrămădite într- o carte


îngălbenită de trecerea timpului, mirosind dulceag, a ciocolată. Un
volum fără coperte, ca o varză curățată de primele frunze [...].Continui să
citesc.

Călin Torsan, Raza verde, fragment din antologia Care-i


faza cu cititul?

Rezolvă corect, după modelul dat :

1. Scrie, folosind metoda ciorchinelui, părțile de vorbire întâlnite în


fragmentul citit.

verbul numeral
calcă

pronume substantiv