Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ

1. Trasarea unghiurilor orizontale la mică şi mare precizie.


2. Trasarea unghiurilor orizontale la precizie ridicată şi cu ajutorul prismelor.
3. Trasarea distanţelor.
4. Trasarea liniilor înclinate cu ajutorul nivelelor.
5. Trasarea liniilor înclinate cu ajutorul teodolitelor.
6. Trasarea cotelor la fundaţii şi tavan.
7. Determinarea înălţimii construcţiei cu un teodolit.
8. Determinarea înălţimii construcţiei cu 2 teodolite aşezate coliniar.
9. Determinarea înălţimii construcţiei cu 2 teodolite aşezate necoliniar.
10. Trasarea platformelor orizontale.
11. Trasarea platformelor înclinate.
12. Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor civile şi industriale.
13. Metode numerice de trasare a construcţiilor: metoda polară, metoda coordonatelor rectangulare.
14. Metode numerice de trasare a constructiilor: metoda intersecţiei unghiulare, metoda triunghiului.
15. Metode numerice de trasare a construcţiilor: metoda retrointersecţiei, metoda intersecţiilor
liniare repetate.
16. Lucrări topografice necesare trasării construcţiilor civile şi industriale. Generalităţi.
17. Trasarea axelor pe împrejmuiri.
18. Trasarea gropilor de fundaţii şi a axei zidurilor.
19. Trasarea halelor industriale.
20. Lucrări topografice necesare trasării căilor de comunicaţii. Faza preliminară.
21. Lucrări topografice necesare trasării căilor de comunicaţii. Faza de teren şi ridicarea benzii de
50-100m.
22. Trasarea punctelor principale ale curbei de racordare când vârful este accesibil.
23. Trasarea punctelor principale ale curbei de racordare când vârful este inaccesibil.
24. Îndesirea punctelor pe curbele de racordare; metoda coordonatelor rectangulare.
25. Îndesirea punctelor pe curbele de racordare; metoda arcelor egale şi metoda polară.
26. Trasarea serpentinelor.