Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

1
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 19.02.2020
Prof. inv. preșcolar: Dumitrache Adriana
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program normal Nr.1 Valea Marului
Nivelul/Grupa: I / Grupa mica
Tema de anuală de studiu: Cum a fost/este si va fi aici pe Pamant?
Tema proiect: Prietenii nostri
Tema săptămânii: Animale domestice
Tema activității: Cocosul si gaina
Tipul de activitate: ,, Consolidarea cunostintelor ,formare de priceperi si deprinderi’’

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

ADE: Domeniul Limba si comunicare, Domeniul Estetic si creativ((Activitate artistico-plastica)


JALA 2- Joc de distractiv, joc de miscare, joc distractiv.
Mijloc de realizare: Activitate integrată
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual
Durata: 120 min

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:

 Mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute;


 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 Caracteristici functionale si structurale ale lumii inconjuratoare;
 Activare si manifestare a potentialului creativ;
 Finalizarea sarcinilor si a actiunilor (persistenta in activitate)

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;


 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență și perseverență;
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți;
 Demonstreaza creativitate prin activitati artistico-plastice, muzicale si practice, in conversatii si povestiri
creative;
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă;
 Sesizeaza detalii sau diferente intre animale , atunci cand le examineaza;
2
 Observa si intelege ca fiintele vii au nevoie de hrana pentru a creste si a se dezvolta.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. ADP: Activități de dezvoltare personală


 Întâlnirea de dimineață: Ce mi-a povestit un cocosel?

Salutul. Prezența. Calendarul naturii. Noutatea zilei

 Tranziții:

-Jocuri –Gainusa cea motata


-Cantecul:Batem din aripi precum cocosul si cantam –cu-cu-ri-guuu!
-Joc de miscare: ,, Facem ca rata , ca gasca, etc’’
-O ratusca sta pe lac
 Rutine
Sosirea copiilor
Deprinderi de igienă personală: ,,Știm să ne spălăm pe mâini !”
Deprinderi de autonomie și autoservire: ,, Știm să mâncăm frumos”

III. ADE: Activități pe domenii experiențiale


DOMENIUL LIMBA SI COMMUNICARE
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: “Punguta cu doi bani”-de I. Creanga
MIJLOC DE REALIZARE: Povestire dupa imagini
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare şi sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

Comportamente vizate:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)

Scopul activitatii:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre pasarile de curte cunoscute privind
mediul de viață, înfățișare, hrana și foloasele pe care le aduc;

3
Obiective operaționale:

O1. să asculte cu atenție continutul povestirii pentru a sesiza succesiunea momentelor acțiunii și a
mesajului transmis;
O2. să redea cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii;
O3. să răspundă la întrebările adresate de către educatoare utilizând propoziții clare și corecte din punct
de vedere gramatical;
O4. Să formuleze propoziții cu cuvintele: gaina, mos, cocos;
O5. să redea mesajul transmis de textul literar;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODEE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, povestirea, problematizarea,explozia stelara.
MIJLOACE DE ÎNVÂȚĂMÂNT: siluete,imagini cu povestea”Punguta cu doi bani”-de I.Creanga, sunete
audio.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

DOMENIUL: ESTETIC SI CREATIV


DENUMIREA ACTIVITĂȚII: Activitate artistico-plastica
TEMA ACTIVITĂȚII: Cocosul si gaina
MIJLOC DE REALIZARE: -Stampilare
-Dactilopictura
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi

Comportamente vizate:

2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;


2.2.Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
3.1Manifestă creativitate în activități diverse.

Obiective operaționale:
O1:Să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie;
O2:Să urmărească cu atenţie explicaţiile educatoarei;
O3:Sa obţină efecte plastice prin diferite tehnici de pictură specifice domeniului artistico-plastic (dactilo-
pictură, amprentare cu diverse materiale, pictură);
O4:Sa redea prin stampilare tema propusa (imaginea pasarilor de curte);
O5:Sa foloseasca corespunzator instrumentele de lucru si paleta de culori.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODEE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVÂȚĂMÂNT: foi de desen imprimate cu imaginea cocosului si a gainii
,acuarele,bureti,pahare pentru apă, ,modelul educatoarei, servetele umede;
FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual .

4
Bibliografia:
Bibliografie:
CURRICULUM PENTRU EDUCATIE TIMPURIE, BUCURESTI, 2019;
Culea, L., (2008), Activitatea integrată din grădiniță, Ghid pentru cadrele didactice, Editura Didactica
Publishing House, București;
Preda, V., Pletea M., Grama F., Activitatea didactică din grădiniţa, DPH, Bucureşti,2008;

Activități pe centre de interes


1. Centrul Bibliotecă:
Tema activității: ,,Punguta cu doi bani ”
Mijloc de realizare: citire și așezare în ordine logică a imaginilor din povește, fișă de lucru, realizare
carticică cu personajele din poveste

Obiective operaționale:
O1. Să recunoască personajele din poveste pe baza imaginilor;
O2. Să selecteze corect ilustrațiile în ordinea cronologică a evenimentelor;
O3. Să schimbe impresii și păreri referitoare la noua poveste;
O4. Să unească punctele descoperind astfel imaginea;
O5: să lipească imaginile astfel încât să formeze o carticica;

2. Centrul Artă:
Tema activității: ,, Cocosul si gaina’’
Mijloc de realizare: : -Stampilare
-Dactilopictura

Obiective operaționale:
O1:Să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie;
O2:Să urmărească cu atenţie explicaţiile educatoarei;
O3:Sa aplice culoare pe o suprafata data folosind buretele;
O4:Sa redea prin stampilare tema propusa (imaginea pasarilor de curte);
O5:Sa foloseasca corespunzator instrumentele de lucru si paleta de culori.

3.Stiinte:

5
 Tema activităţii:,, Ferma pasarilor de curte’’
 Mijloc de realizare: Identificare si grupare
 Obiective operationale:

O1:să recunoască pasarile de curte din cosulet;


O2:să denumească culoarea pasarilor de curte identificate;
O3: să grupeze pasarile de curte de acelasi fel (grupa gainilor, a ratelor, etc);
O4: Sa recunoasca hrana fiecarei pasari si sa o hraneasca;
O5: Sa picteze silueta unui puisor de pe fisa de lucru.
O6: Să colaboreze în cadrul grupului;

Strategii didactice
METODE ȘI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea, lucrul individual,
demonstraţia,exerciţiul, instructajul verbal, aprecierea verbală, turul galeriei, explozia stelara.

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: puzzle,fise de lucru, siluetele pasarilor de curte, acuarele, pensule,


servetele umede

FORME DE ORGANIZARE: individual , frontal și pe grupe.

IV: Jocuri și activități liber alese (ALA II )

 1. Tema activitătii: ,,Puisori, veniti la mama!’’

 Mijloc de realizare: Joc distractiv


 Scopul activitatii:
 Deconectare intelectuala in urma efortului psihic din ziua respectiva si crearea unei atmosfere de
buna dispozitie, extindere, relaxare.

 Obiective operaţionale:
O1: să ia parte la jocurile de grup, respectând regulile, păstrând ordinea și disciplina;
O2: să manifeste interes prin participarea efectivă și afectivă la desfășurarea jocului distractiv;
O3:  işi dezvoltă atenţia, urechea muzicală.

 DESCRIEREA JOCULUI:
Joc distractiv : „Puisori,veniti la mama!”

6
Pentru o buna organizare si desfasurare a jocului se va tine cont de urmatoarele conditii: -aerisirea salii
de grupa; -asezarea mobilierului si pregatirea spatiului necesar pentru desfasurarea jocului; Le voi
prezenta regulile jocului:Copiii primesc ecusoane cu pui si un copil primeste ecuson cu gaina. Ei sunt
asezati in linie,iar in fata lor,la o distanta corespunzatoare sta mama closca,care pazeste
cuiburile(pernutele). La comanda data de educatoare(o bataie din palme),puisorii merg la pascut dand
din aripioare si piuind. Cand mama-closca striga”Puisori,veniti la mama!”,fiecare copil se aseaza intr-un
cuib(pernuta). Se pune un cuib mai putin pentru a ramane un pui fara cuib. Cel care ramane fara cuib
trece in fata si executa o porunca hazlie solicitata de un copil(ex.sa imite rata,gasca,cocosul,etc.).
Incheierea activitatii:Voi face aprecieri verbale asupra modului cum au colaborat si-i voi recompensa cu
cate o bomboana.

Elemente de joc: miscarea, aplauzele.

 2. Tema activitatii : ,,Plimba puisorul’’


 Mijloc de realizare : Joc linistitor
 Obiective operationale :
O1- să participe la jocurile care se desfășoară în grup;
O2- să manifeste interes prin participarea efectivă și afectivă la desfășurarea jocului linistitor;
O3- să respecte regulile jocului și partenerii de joc

DESCRIEREA JOCULUI :
Copiii sunt aşezaţi pe covor, apropiaţi unul de altul, fără să fie înghesuiţi. Dau unui copil un
puisor (o jucărie), explicându-le că acesta trebuie trecut din mână în mână. Când bat din palme, copilul
care are jucăria(puisorul), o ridică în sus şi imită glasul specific pasarii de curte. Jucăria se trece de la un
copil la altul, fără să se sară peste vreunul dintre ei şi apucându-se cu ambele mâini.

 3. Tema activitatii : ,,Ratele si vanatorii’’


 Mijloc de realizare : Joc de miscare
 Obiective operationale :
O1- să participe la jocurile care se desfășoară în grup;
O2- să răspundă prin acțiune la cerințele formulate;
O3- să respecte regulile jocului și partenerii de joc

DESCRIEREA JOCULUI:
Jucătorii se vor împărţii in două categorii: vânători şi raţe. Vor fi 2 vânători iar restul sunt raţe.
Vânătorii se vor depărta unul de celălalt iar ceilalţi jucatori (raţele) se vor aseza, relativ pe un rând, între cei doi
vânători.
Uneori zona în care raţele trebuie să stea poate fi marcată iar dacă o raţă iese în afară va ieşi şi din joc.
Mingea va fi folosită de cei doi vânători, aruncând-o de la unul la celălalt şi având drept scop ţintirea raţelor. De
partea cealaltă, drept raţă, trebuie să te fereşti de minge.

7
Dacă o raţă este atinsă cu mingea ea iese din joc. Când în joc a mai rămas o singură raţă se ajunge în runda
finală. În runda finală ultima raţă trebuie să se ferească de mingea arauncată de vânători de un număr de ori egal
cu vârsta pe care o are. În runda finală dacă raţa este atinsă vânători vor deveni prima şi ultima raţă nimerită.
Altfel jocul se reia cu aceaşi vânători.

Strategia didactică
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, ,exerciţiul, jocul , aprecierea verbală.
Resurse materiale: tableta, jetoane pasari de curte bomboane, diplome.
Forme de organizare: frontal, individual.
Elemente de joc: mișcarea, aplauze, distracția.

Material bibliografic:

 CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1 -2019


 SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE
CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE- 2019
 Borţeanu, Silvia, Brănişteanu Rodica, Breben Silvia, Fulga Mihaela, Grama Filofteia, Roxana Haiden,
Ignat Eugenia, Mânzu Liana, Necula,Gabriela, Nicolae, Irinela, Popescu ,Carmela, Răileanu, Daniela
- ,, Curriculum pentru invatamantul prescolar. Prezentare si explicitari ”, București, 2009
 ***M.Ed.C.T., 2009, Revista învăţământului preşcolar, Nr 1-2, editura C.N.I „Corsei” S.A:

8
Scenariul zilei
 Întâlnirea de dimineaţă “ Ce mi-a povestit un cocosel ? ‘’
 Salutul - Educatoarea va saluta copiii,spunand :

“Dimineata a venit
Toti copiii au sosit,
In cerc sa ne adunam,
Cu totii sa ne salutam!”
 „Bună dimineţa, puisori micuti!”

Se va trece la efectuarea prezentei copiilor.

Calendarul naturii: Dupa salutul de dimineata se va initia o discutie cu copiii referitoare la ziua si luna in care
ne aflam,in ce anotimp suntem si ce schimbari au loc in natura.Vor completa calendarul naturii.

Activitate de grup: Discutii pe baza imaginilor cu si despre pasari de curte.

Noutea zilei: Educatoarea le face o destainuire copiilor ,cum ca de dimineata ,venind spre gradinita a gasit pe
drum o punguta.S-a tot gandit ce poate fi cu ea si ce se poate gasi in ea ,drept pentru care a luat hotararea s-o
desfaca impreuna cu ei sa vada ce se gaseste in ea. Impreuna vor descoperi ca in ea sunt doi banuti.”Oare a cui o
fi punguta si cine o fi pierdut-o?”

Rutina: Se vor executa exerciții de înviorare


,,Ca să fiu copil voinic
Eu fac sport încă de mic
Merg în pas alergător
Sar apoi într-un picior
Mă opresc respir ușor
Întind brațele să zbor
Un doi, un doi
Faceți toți la fel ca noi
Asta-i doar un început
Ia priviți cât am crescut
Apoi pe scăunel ne așezăm
Și cuminți noi ascultăm”

Tranzitia catre activitatile pe domenii experientiale :”Gainusa cea motata”

Activități pe domenii experiențiale

9
In captarea atentiei le voi spune copiilor ca vor avea parte de o surpriza foarte placuta si in timpul explicatiilor
explicatiilor, un pachet – surpriza apare in dreptul usii .Voi aduce pachetul surpriza in fata copiilor,cerandu-le
sa-l desfacem impreuna.In el vom descoperi o scrisoare de la Cocoselul Nazdravan si mai multe materiale.Voi
da citire scrisorii.
DLC: Povestire dupa imagini :”Punguta cu doi bani”- I.Creanga
Copiii asezati in semicerc vor asculta povestea ,urmarind in acelasi timp si aparitia personajelor din poveste din
cutia - surpriza sub forma de siluete. La final ,feed-back-ul se va face prin intrebari adresate copiilor,folosindu-
se metoda exploziei stelare,iar copiii vor putea aseza silueta pe steluta cu intrebarea adecvata. Dupa terminarea
activitatii,copiii vor fi apreciati si li se va spune ca vor mai avea parte de lucruri noi aparute din cutia –surpriza.

Trecerea de la o etapă la alta se realizează printr-un moment de Tranziție cu ajutorul cantecului: Batem
din aripi precum cocosul si cantam –cu-cu-ri-guuu!

Se prezintă centrele de interes, se intuiesc materialele, sarcinile de lucru și obiectivele urmărite.

La centrul, Biblioteca, copiii vor avea de recunoscut personajele din poveste, de așezat în ordinea
cronologică imaginile și de a schimba impresii despre mesajul poveștii, astfel se realizează evaluarea lecturii
educatoarei.
 La centrul, Artă copiii vor recunoaste pasarile de curte, identifica asemanarile si deosebirile dintre cele
doua siluete, cocosul si gaina, apoi vor picta pe suprafața de lucru corespunzatoare fiecarei echipe
respectând conturul;

 La centrul, Stiinte , vor avea de identificat si de grupat pasarile de curte de acelasi fel ,sa recunoasca
culoarea si hrana fiecareia dintre ele, iar la final vor avea de pictat un puisor.

Prezența copiilor pe la fiecare centru va fi monitorizată prin acordarea unor stimulente.


Supraveghez și antrenez copiii la fiecare centru de activitate, oferind și explicații suplimentare acolo
unde este necesar, iar la final fac aprecieri generale și individuale cu privire la activitatea și comportamentul
copiilor.

Tranziția către activitatea recreativă se va realiza cu ajutorul exercitiilor de miscare-“Facem ca rata,gasca,etc”

Activitatea se desfășoară pe parcursul întregii zile și se încheie cu ALA II


- „Puisori,veniti la mama!” – joc distractiv
-,,Ratele si vanatorii” - joc de mișcare
-,,Plimba puisorul” joc liniștitor

Metodele utilizate pe parcursul desfăşurării activităţilor vor da posibilitatea fiecărui copil să se


manifeste, să acţioneze, să interacţioneze cu ceilalţi copii, să adreseze întrebări.

10
DEMERSUL DIDACTIC
Evenimente Strategii didactice Evaluare/ metode
didactice Conţinutul ştiinţific şi indicatori
Metode si Mijloace de Forme de
procedee invatamant organizare
1.Moment Creez atmosfera necesara desfasurarii in
organizatoric bune conditii a activitatii: -aerisirea salii de Observarea
grupa; -aranjarea scaunelelor in semicerc; comportamentului
-pregatirea materialului; -introducerea
copiilor in sala de grupa ,ordonat,cerandu- Conversaţia
le sa ia loc pe scaunele.
Întâlnirea de dimineaţă: “ Ce mi-a povestit
un cocosel ? ‘’
Salutul:”....”
Calendarul Naturii: Cum este vremea
astăzi?

2.Captarea Pachetul- Observarea


atenţiei Se realizeaza cadrul favorabil unui Conversaţia surpriza Frontal comportamentului
moment surpriza.Un pachet – surpriza nonverbal
apare in dreptul usii .Voi aduce pachetul Scrisoare de la
surpriza in fata copiilor,cerandu-le sa-l Descoperirea Cocoselul
desfacem impreuna. In el vom descoperi o Nazdravan
scrisoare de la Cocoselul Nazdravan si mai
multe materiale.Voi da citire scrisorii.
3.Anunţarea Ii voi anunta pe copii ca azi le voi povesti o Observarea
temei şi a intamplare a unui cocosel nazdravan numita Explicaţia Frontal comportamentului
obiectivelor “Punguta cu doi bani”-de I. Creanga.Ei verbal si
operationale trebuie sa fie atenti,pentru ca dupa poveste nonverbal
vor raspunde la cateva intrebari iar apoi vor Conversaţia
picta la alegere cocoselul sau gaina din
poveste prin mai multe tehnici invatate de
ei pana acum.

ADE ( DLC+DEC)
11
4.Dirijarea Voi atentiona copiii sa fie atenti la povestea Frontal
invatarii care urmeaza, pentru a retine prin cate
peripetii a trecut cocosul nostru ,astfel
putandu-l ajuta sa scape de vulpea cea
vicleana care-i pusese gand rau. Voi expune
continutul povestirii clar,corect si expresiv Explicația
folosind gestica,mimica,inflexiuni ale Povestea,,
vocii,iar expunerea va fi insotita de siluete Punguta cu doi
corespunzatoare fiecarei secvente. bani, de Ion
1.A fost odata un mos si o baba.Baba avea Creanga’’
o gaina iar mosul un cocos.

2.Intr-o zi,facandu-i-se pofta mosului sa


manance si el un ou,i-a cerut babei sa-i dea
si lui macar unul.

3.Baba nu s-a induplecat,spunandu-i sa-si Frontal


bata si el cocosul sa se oua. Imagini din
poveste
4.Suparat,mosul se chiti cu bataia pe
cocos,cerandu-i ori sa-i faca un ou ori sa Povestirea
plece.

5.Cocosul fugi de acasa,si cum mergea el


asa abatut,vazu o punguta cu doi bani in ea.

6.Pe drum,intorcandu-se fericit la


mos,cocosul se intalneste cu o caleasca c-
un boier.

7.Acesta ii cere vizitiului sa prinda cocosul


si sa-i ia punguta.

8.Ramas fara punguta,cocosul nu se da

batut,tinandu-se dupa boier zi si noapte


12
pentru a primi inapoi bunul sau.

9.Desi este aruncat in


fantana,cuptor,cireada cu vite si visteria cu
bani,cocosul nazdravan reuseste sa scape cu
bine.

10.In cele din urma,vazand ca nu poate


scapa cu nici un chip de acest cocos,boierul Conversatia
ii da punguta inapoi.

Frontal
11.Ajuns acasa,cocosul il facu bogat pe
mos ,spre invidia babei care privea uimita
cum i se umple curtea mosului cu tot felul
de bogatii.

Individual Observarea
Voi explica cuvintele noi apărute în textul comportamentului
poveștii

Frontal

13
Obtinerea Fixarea conținutului poveștii
performantei Fixarea conținutului poveștii se realizează
utilizând metoda activ-participativă

”Explozia stelara” Explicația Panou cu


explozia stelara Individual
UNDE? CE? CAND? UNDE? CUM?

-Cum s-a numit povestea noastra? Exercițiul

-Ce a gasit cocosul?


Demonstrația
-Cine i-a luat punguta cocosului?

-Unde a fost aruncat cocosul?


Povestirea
-Cand

-De ce a fost invidioasa baba? Explozia stelară


Pe grupe

Pe covor este asezata o steluta mare ,iar in


jurul ei cinci stelute mai mici,pe fiecare
dintre ele gasindu-se cate o intrebare.

Conversatia

Tranzitia,, O ratusca sta pe lac’’


Asigurarea Educatoarea le cere copiilor să se aşeze la
14
retentiei si a locurile lor.
tranferului Copiii se împart la centrele de interes în
funcţie de culoarea pe care o au în piept.
Se prezintă materialele și sarcinile de lucru Explicatia
de la fiecare centru de interes:

 La centrul Bibliotecă, copiii vor Imagini cu


avea de recunoscut personajele din momentele
poveste, de așezat în ordinea actiunii
cronologică imaginile și de a
Imagini cu
schimba impresii despre mesajul personaje din
poveștii, astfel se realizează poveste
evaluarea lecturii educatoarei.

 La centrul, Artă copiii vor


recunoaste pasarile de curte, Demonstratia
identifica asemanarile si deosebirile
dintre cele doua siluete, apoi vor
picta pe suprafața de lucru
corespunzatoare fiecarei echipe
respectând conturul; Siluete cu cele
Copiii vor picta cocosul si gaina ,folosind doua pasari de
tehnici de pictura deja cunoscute de curte
ei(tehnica picturii cu buretele, si
dactilopictura) Vor intui materialele de pe
masute:fise imprimate ,coli
colorate,acuarele,apa,bureti,pensule,servete
-le. Voi imparti copiii in doua fise imprimate
grupuri,fiecare dintre ele urmand a efectua coli colorate
lucrarea printr-o tehnica de lucru diferita. acuarele
Voi prezenta modelul educatoarei fiecarui apa,bureti
grup,analizandu-l impreuna cu pensule
copiii,respectiv un grup va realiza pictura servetele
15
folosind tehnica picturii cu buretele si
celalat grup va folosi ca tehnica de lucru
dactilopictura. Voi explica si
demonstra,reamintindu-le copiilor modul in
care se realizeaza pictura propusa. Voi
executa cu copiii cateva exercitii pentru
incalzirea muschilor mici ai mainii.
Voi da semnalul inceperii lucrului. Puzzleu-ri cu
pasari de curte
La centrul, Stiinte , vor avea de
identificat si de grupat pasarile de curte de
acelasi fel , si sa recunoasca culoarea si
hrana fiecareia dintre ele. Imagini cu
La final vor primi un puisor pe care vor pasari de curte
trebui sa il picteze.
Supraveghez și antrenez copiii la fiecare
centru de activitate, oferind și explicații Fisa de lucru
suplimentare acolo unde este necesar, iar la
final fac aprecieri generale și individuale cu
privire la activitatea și comportamentul
copiilor.

7.Asigurarea Tranzitia ,,O ratusca sta pe lac’’


feedback ului În ultima etapă a zilei – A.L.A II
Voi derula cele trei jocuri propuse:– joc Frontal Aprecieri verbale
distractiv „Puisori,veniti la mama!” individuale şi
Copiii primesc ecusoane cu pui si Explicația colective;
un copil primeste ecuson cu gaina. Ei sunt Conversatia
asezati in linie,iar in fata lor,la o distanta Pe grupuri
corespunzatoare sta mama closca,care mici
pazeste cuiburile(pernutele). La comanda
data de educatoare(o bataie din Individual
palme),puisorii merg la pascut dand din
aripioare si piuind. Cand mama-closca
striga”Puisori,veniti la mama!”,fiecare
copil se aseaza intr-un cuib(pernuta). Se
pune un cuib mai putin pentru a ramane un
16
pui fara cuib. Cel care ramane fara cuib
trece in fata si executa o porunca hazlie
solicitata de un copil(ex.sa imite
rata,gasca,cocosul,etc.). Incheierea
activitatii:Voi face aprecieri verbale asupra
modului cum au colaborat si-i voi
recompensa cu cate o bomboana.

Joc de miscare: ,,Ratele si vanatorii’’


Jucătorii se vor împărţii in două categorii:
vânători şi raţe. Vor fi 2 vânători iar restul
sunt raţe. Individual
Vânătorii se vor depărta unul de celălalt iar
ceilalţi jucatori (raţele) se vor aseza, relativ
pe un rând, între cei doi vânători.
Uneori zona în care raţele trebuie să stea
poate fi marcată iar dacă o raţă iese în afară
va ieşi şi din joc.
Mingea va fi folosită de cei doi vânători,
aruncând-o de la unul la celălalt şi având Pe grupuri
drept scop ţintirea raţelor. De partea mici
cealaltă, drept raţă, trebuie să te fereşti de
minge.
Dacă o raţă este atinsă cu mingea ea iese
din joc. Când în joc a mai rămas o singură Individual
raţă se ajunge în runda finală. În runda
finală ultima raţă trebuie să se ferească de
mingea arauncată de vânători de un număr
de ori egal cu vârsta pe care o are. În runda
finală dacă raţa este atinsă vânători vor
deveni prima şi ultima raţă nimerită. Altfel
jocul se reia cu aceaşi vânători.

17
Joc linistitor: ,, Plimba puisorul’’
Copiii sunt aşezaţi pe covor,
apropiaţi unul de altul, fără să fie
înghesuiţi. Dau unui copil un puisor
(o jucărie), explicându-le că acesta
trebuie trecut din mână în mână.
Când bat din palme, copilul care are
jucăria(puisorul), o ridică în sus şi
imită glasul animalului. Jucăria se
trece de la un copil la altul, fără să
se sară peste vreunul dintre ei şi
apucându-se cu ambele mâini.

18
DRAGI COPII,
Eu sunt Cocosul Nazdravan.Poate ati mai auzit de mine,daca nu,am sa va spun eu
prin cate intamplari am trecut si inca mai trec.
Acum sunt intr-o mare incurcatura...Ma urmareste vulpea cea vicleana,stiti voi – cea
din povestea “Ursul pacalit de vulpe” sa ma inhate.
Imi va cruta viata,adica ma va lasa sa traiesc numai daca ii dovedesc ca voi-copiii-
ma iubiti si stiti cate ceva despre mine.
Va pregatisem in punguta mea niste materiale,sa vi le aduc,dar dis-de
dimineata,alergand catre gradinita,le-am pierdut.
Acum ,ce ma fac? In acest pachet,v-am trimis alte surprise,si daca voi veti fi atenti la
d-na educatoare si veti trece prin aceste probe cu bine….ma veti scapa de vulpea cea rea.
Asa ii voi dovedi ca sunt cunoscut de voi.
Ma veti ajuta? Va rog.....! Am mare nevoie de voi! Cu drag, al vostru Cocosel
Nazdravan

19

S-ar putea să vă placă și