Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANŢĂ

privind pornirea urmăririi penale

mun.Chișinău
02.03.2020
ora____

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală al


Secţiei Urmărire Penală a ------------------, examinînd materialele -----------
înregistrat la ------ în Registrul de Evidenţă al Infracţiunilor nr. 1 al ----------, –

a constatat:
La data de 14.02.2020, aproximativ la orele 13.45 min., persoane
necunoscute, aflându-se pe str. Armenească mun.Chișinău, având scopul
sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, s-au apropiat de cet. A. şi,
folosindu-se de neatenţia lui, tainic i-au sustras din buzunarul stîng al
hanoracului, portmoneul la preţul de 100 lei, în care se aflau 500 dolari SUA, care
conform cursului oficial al BNM constituie 8 850 lei, astfel cauzându-i cet. A. un
prejudiciu material considerabil în sumă totală de 8 950 lei.
Reieşind din cele expuse, din fapta documentată rezultă bănuială
rezonabilă că a fost săvîrşită infracţiunea prevăzută de art.192 alin. (2) lit.b) Cod
penal, în temeiul articolelor 262 şi 274 Cod de procedură penală,

dispune:

1. Începerea urmăririi penale conform bănuielei rezonabile că a fost


săvîrşită infracţiunea prevăzută de art. 192 alin. (2) lit. b) Cod penal.
2. A atribui prezentei cauze penale numărul statistic de ordine
202001_____.
3. De informat persoana ce a depus plîngerea despre începerea urmăririi
penale.

Ofiţer de urmărire penală al


SUP a ------------------------- --------------------