Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta


Programul de studii de Masterat: Management Organizațional și Antreprenoriat

SUBIECTE EVALUARE

METODOLOGII MANAGERIALE

I. ÎNTREBĂRI TIP GRILĂ

1. MBO este denumit și:


a. Managementul prin rezultate;
b. Managementul prin scopuri;
c. Managementul prin planificare;
d. Managementul prin evaluare

2. În cadrul MBO, obiectivele sunt stabilite de:


a. Top-management;
b. Managerii de la nivel operational pentru echipele pe care le conduc;
c. Prin consultare între manageri și executanți;
d. De către consultanți în management

3. Reducerea costurilor cu o anumitã ratã se înscrie în categoria:


a. Obiectivelor fundamentale;
b. Obiectivelor derivate de gradul I;
c. Obiectivelor derivate de gradul II;
d. Obiectivelor specifice;
e. Obiectivelor individuale.

4. Care dintre urmãtoarele reprezintã elementul fundamental in implementarea


managementului prin obiective?
a. Sarcini - Competente - Responsabilitati
b. Obiective - Rezultate - Recompense/Sanctiuni
c. Obiective fundamentale - Obiective derivate de gradul I - Obiective derivate de
gradul II
d. Programe de actiune - Instructiuni - Bugete
5. Cresterea profitului cu o anumitã ratã se înscrie în categoria:
a. Obiectivelor fundamentale;
b. Obiectivelor derivate de gradul I;
c. Obiectivelor derivate de gradul II;
d. Obiectivelor specifice;
e. Obiectivelor individuale.

6. În cadrul managementului prin obiective, instructiunile cuprind:


a. Indicatii metodologice cu privire la modul de realizare a obiectivelor;
b. Principalele decizii si actiuni ce urmeazã a fi adoptate si initiate pentru realizarea
obiectivelor;
c. Obiectivele derivate;
d. Termenele intermediare si finale de realizare a obiectivelor.

7. Prin ce se defineste managementul prin obiective?


a. Prin atribuirea principalelor sarcini, competente si responsabilitãti de conducere,
privind fabricarea si comercializarea unui produs sau grupe de produse
asemãnãtoare , unui cadru de conducere;
b. Prin vehicularea ascendentã a informatiilor ce reprezintã abateri de la limitele de
tolerantã prestabilite;
c. Prin exercitarea principalelor procese de management, prin implicarea unui grup
de proprietari si/sau manageri si/sau alti stakeholder-i;
d. Prin determinarea riguroasã si derivarea scopurilor organizatiei pânã la nivelul
posturilor si executantilor, implicate nemijlocit în stabilirea lor.

8. Care dintre urmãtoarele, poate reprezenta un obiectiv fundamental al firmei?


a. Cresterea productivitãtii muncii cu ......%;
b. Cresterea productiei fizice cu.......%;
c. Cresterea gradului de utilizare a capacitãtii de productie cu..........%;
d. Cresterea profitului cu ..........%;
e. Îmbunãtãtirea competitivitãtii.

9. Care dintre urmãtoarele NU reprezintă o funcție a bugetului?


a. Motivarea;
b. Luarea deciziilor;
c. Controlul;
d. Planificarea

10. Execuția bugetară se referă la:


a. Perioada în care s-a elaborat bugetul;
b. O subdivizune a bugetului general;
c. Perioada în care se efectuează cheltuielile și se încasează veniturile prevăzute în buget;
d. Momentul în care valabilitatea bugetului a expirat.
11. Bugetul include:
a. Elemente financiare;
b. Elemente non-financiare;
c. Ambele

12. Pe ce treaptã a piramidei ierarhice se aflã managerul de produs?


a. Nivel de varf (top managament)
b. Nivel mediu (middle management)
c. Nivel operational (first line management)
4.

13. În cazul cãror produse se impune implementarea managementului pe produs?


a. Pentru produsele aflate în faza de declin, pentru a le relansa pe piatã;
b. Pentru produsele fabricate în serie micã;
c. Pentru produsele cu competitivitate redusã;
d. Pentru produsele care au perspective apreciabile, de vânzare si profit.

14.Care dintre metodele generale de management se promovează ideea potrivit căreia


un manager trebuie să-şi concentreze atenţia asupra acelor probleme care reclamă
interventia sa determinată de nivelul ierarhic la care se află si să fie eliberat de
problemele de rutină ?
a. Managementul prin obiective
b. Managementul prin proiecte
c. Managementul prin exceptii
d. Managementul participativ
e. Managementul pe produs

15. Zona de alarmã a schemei de alertã cuprinde:


a. Abateri permise, considerate normale;
b. Abaterile consistente care se pot rezolva prin decizii corespunzãtoare ale
managerilor de nivel mediu;
c. Abateri care necesitã implicarea decizionalã a unor manageri din nivelul superior
al managementului;
d. Abaterile care reclamã adoptarea de decizii de cãtre managerii amplasati la etajul
inferior al managementului.

16. Zona de abateri foarte grave a schemei de alertã cuprinde:


a. Abateri care necesitã implicarea decizionalã a unor manageri din nivelul superior
al managementului;
b. Abateri permise, considerate normale;
c. Abaterile consistente care se pot rezolva prin decizii corespunzãtoare ale
managerilor de nivel mediu;
d. Abaterile care reclamã adoptarea de decizii de cãtre managerii amplasati la etajul
inferior al managementului
17. Zona de atentie a schemei de alertã cuprinde:
a. Abateri care necesitã implicarea decizionalã a unor manageri din nivelul superior
al managementului;
b. Abateri permise, considerate normale;
c. Abaterile care reclamã adoptarea de decizii de cãtre managerii amplasati la etajul
inferior al managementului;
d. Abaterile consistente care se pot rezolva prin decizii corespunzãtoare ale
managerilor de nivel mediu.

18. Care dintre metodele generale de management se bazeaza pe atragerea personalului


sub formă deliberativă sau consultativă la procesul de conducere ?
a. Managementul prin obiective
b. Managementul prin proiecte
c. Managementul prin exceptie
d. Managementul participativ
e. Managementul pe produs

19.Care dintre metodele generale de management urmareste asigurarea concordantei


intre obiectivele organizatiei, rezultatele angajatilor si recompensele sau sanctiunile pe
care acestia le primesc ?
a. Managementul prin obiective
b. Managementul prin proiecte
c. Managementul prin exceptie
d. Managementul participativ
e. Managementul pe produs

20. Care dintre urmatoarele nu este o caracteristica a proiectelor?


a. Toate proiectele au anumite obiective;
b. Toate proiectele se desfăsoară intr-un mediu de risc;
c. Toate proiectele se desfăsoară într-o perioadă de timp nedeterminată;

21. Care dintre următoarele este o caracteristică a proiectelor?


a. Proiectele sunt unice;
b. Proiectele se desfăsoară într-o perioadă de timp nedeterminată;
c. Proiectele se desfăsoară într-un mediu de certitudine;

22. În contextul programelor operaționale finanțate în România în cadrul exercițiului


financiar 2014 – 2020, POR (Programul Operațional Regional) are ca obiectiv:
a. Crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-
economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate.
b. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului,
securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.
c. Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a
condițiilor infrastructurale și a serviciilor
d. Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la
standarde europene

23. În contextul programelor operaționale finanțate în România în cadrul exercițiului


financiar 2014 – 2020, POCU (Programul Operațional Capital Uman) are ca
obiectiv:
a. Integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și
politicilor publice ale României și valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o
dezvoltare sustenabilă în viitor
b. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului,
securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI
c. Asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene
Structurale și de Investiții în România
d. Crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-
economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări
de calitate.

24. În contextul programelor operaționale finanțate în România în cadrul exercițiului


financiar 2014 – 2020, POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă)
are ca obiectiv:
a. Creșterea producției în acvacultură și procesare
b. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului,
securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.
c. Crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-
economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate.
d. Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la
standarde europene

25. În contextul programelor operaționale finanțate în România în cadrul exercițiului


financiar 2014 – 2020, POC (Programul Operațional Competitivitate) are ca
obiectiv:
a. Integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și
politicilor publice ale României și valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o
dezvoltare sustenabilă în viitor.
b. Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului,
securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.
c. Asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene
Structurale și de Investiții în România
d. Cearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate.

26. Care este maximum-ul de probleme care se recomandã a apãrea pe ordinea de zi a


unei sedinte?
a. 1 - 2 ;
b. 5 – 6;
c. 3 – 4;
d. 2 – 3.

27. Care este limita maximã, indicatã de specialisti, în ceea ce priveste durata unei
sedinte?
a. 1 – 1,5 ore;
b. 2 – 2,5 ore;
c. jumãtate de orã;
d. 3 ore.

28, Cât se recomandã sã dureze expunerea introductivã în cadrul unei sedinte?


a. 5 minute;
b. 1 – 2 minute;
c. este posibil ca aceasta sã nu existe;
d. 10 minute.

29. Cu câte zile înaintea sedintei trebuie trimise materiale cu privire la aceasta,
participantilor?
a. Cel putin 1 sãptãmânã;
b. Cel putin 1 – 2 zile;
c. Cel putin 3 – 4 zile;
d. Cel putin 5 zile.

30. Cine stabilieste ordinea de zi a sedintei?


a. Managerul general;
b. Consiliul de administratie;
c. Secretarul care se ocupã de organizarea sedintei;
d. Managerul care se ocupã de organizarea sedintei.

31. În ce tipuri de firmã se recomandã utilizarea analizei SWOT?


a. În firmele de dimensiuni mari si mijlocii;
b. În firmele cu productie de serie mare;
c. În firmele cu productie de serie micã;
d. În firmele private;
e. În orice tip de firmã.
32. Un nivel de calificare ridicat al resurselor umane angajate într-o organizație, vor
reprezenta, în cadrul Analizei SWOT:
a. o oportunitate;
b. un punct forte;
c. un avantaj
d. o amenintare

33. O cotã de piata redusa a organizatiei va reprezenta, în cadrul Analizei SWOT:


a. o amenintare;
b. un dezavantaj;
c. un punct slab
d. o oportunitate

34. Un grad de îndatorare ridicat al organizatiei va reprezenta, în cadrul Analizei


SWOT:
a. un punct slab
b. un punct forte
c. o amenintare
d. o oportunitate

35. Un nivel redus al concurenței va reprezenta, în cadrul Analizei SWOT:


a. un punct slab
b.un punct forte
c,o amenintare
d. o oportunitate

36. Un curs favorabil al monedei nationale reprezinta, în cadrul Analizei SWOT:


a. un punct forte
b. o amenintare
c. o oportunitate
d. o amenintare

37. Ce tip de sarcini se recomandã a fi delegate?


a. sarcinile de importantã majorã, care consumã mult din timpul managerului;
b. sarcinile strategice;
c. sarcinile cu implicatii umane majore;
d. sarcinile de importantã redusã.

38. Atunci când un manager hotãrãste sã delege total sau partial, una sau mai multe
sarcini, are nevoie de aprobarea sau avizul:
a. managerului general;
b. directorului juridic;
c. managerului comparimentului;
d. sefului ierarhic;
e. nu are nevoie de o aprobare specialã.

39. Problema - cheie a delegarii este:


a. dilema recompense - sanctiuni
b. dilema competente - responsabilitati
c. dilema incredere - control
d. dilema obiective - rezultate

40. Ce tip de sarcini nu se recomandã a fi delegate?


a. sarcinile pe care subordonații le pot executa mai bine decât managerul;
b. sarcinile strategice;
c. sarcinile care îi pot ajuta pe subordonați să se dezvolte profesional;
d. sarcinile de importantã redusã.

41. Grupul de creativitate, în cazul metodei brainstorming, se recomandã a cuprinde:


a. 30 persoane;
b. 5 – 8 persoane;
c. 8 – 12 persoane;
d. 15 – 20 persoane.

42. Se recomandã sistarea reuniunii de creativitate din cadrul metodei brainstroming în


momentul în care au fost emise:
a. între 80 si 100 de idei;
b. între 10 si 20 de idei;
c. între 40 si 50 de idei;
d. între 5 si 10 idei.

43. În functie de complexitatea si dificultatea problemei dezbãtute, reuniunea de


creativitate din cadrul metodei brainstorming se recomandã sã dureze:
a. 1 – 1,5 ore;
b. 15 – 45 minute;
c. 2 – 3 ore;
d. se desfãsoarã pe parcursul mai multor zile
II. ÎNTREBĂRI DESCHISE

1. Transformați următoarele obiective în obiective SMART:


- Vânzarea a câtor mai multe produse anul acesta;
- Atragerea de noi clienți în fiecare lună, astfel încât să avem permanent noi clienți;
- Lansarea unei campanii promoționale în acest an;
- Îmbunătățirea performanței financiare a companiei.

2. Care este esența (ideea fundamentală) a MBO Management by


Objectives/Managementul prin obiective)?

3. Care este esența (ideea fundamentală) a MBE (Management by


Exceptions/Managementul prin excepții)?

4. Care este esența (ideea fundamentală) a Managementului participativ?

5. Ce reprezintă un buget?

6. În cadrul Managementului pe produs, care sunt principalele responsabilități ale


următoarele tipuri de manageri de produs:
- Product Line Manager
- Technical Line Manager
- Product marketing Manager

7. Care sunt tipurile de excepții ce pot face obiectul MBE (Management by


Exceptions/Managementul prin excepții) și cum trebuie abordate?

8. Dați două exemple de activități ce se pot derula în cadrul unei organizații din
care să reiasă diferența între activitățile ce se derulează în mod uzual în cadrul
organizației și activitățile ce se derulează în cadrul unui proiect derulat în
organizație.

9. Ce principiu al organizării activităților se poate încălca în cadrul


Managementului prin proiecte?

10. În cadrul analizei SWOT, ce reprezintă punctul tare și care este litera care îl
identifică în acronimul SWOT? Exemplificați.

11. În cadrul analizei SWOT, ce reprezintă punctul slab și care este litera care îl
identifică în acronimul SWOT? Exemplificați.
12. În cadrul analizei SWOT, ce reprezintă oportunitatea și care este litera care o
identifică în acronimul SWOT? Exemplificați.

13. În cadrul analizei SWOT, ce reprezintă amenințarea și care este litera care o
identifică în acronimul SWOT? Exemplificați.

14. Care sunt elementele componente ale delegării / Ce înseamnă a realiza o delegare
efectivă?

15. Ce principiu al organizării activităților se poate încălca în contextul delegării?

16. Dați exemple de indicatori de măsurare a performanței specifici perspectivei


financiare în cadrul tabloului de bord.

17. Dați exemple de indicatori de măsurare a performanței specifici perspectivei


clienți în cadrul tabloului de bord.

18. Dați exemple de indicatori de măsurare a performanței specifici perspectivei


procese interne în cadrul tabloului de bord.

19. Dați exemple de indicatori de măsurare a performanței specifici perspectivei


capacitate organizațională în cadrul tabloului de bord.

S-ar putea să vă placă și