Sunteți pe pagina 1din 2

7 – DETALII – (Scara 1:5; 1:10)

7.1. Utilitatea şi importanţa detaliilor


Majoritatea pieselor desenate ale unui proiect se prezintã la o scarã redusã, aşa
cum este cazul planurilor de ansamblu, care se redacteazã curent la scara 1:50, iar
în cazul clãdirilor de dimensiuni mici chiar la scara 1:100.
La aceste scãri reduse ale desenului, o serie de zone importante ale clãdirii pot fi
redate numai aproximativ sau simbolic, deoarece dimensiunile prea mici ale
componentelor nu pot fi redate explicit, cu suficientã claritate. Este cazul zonelor de
îmbinare între unele elemente orizontale şi verticale, a alcãtuirii elementelor
multistrat, a elementelor de tâmplãrie, a finisajelor etc.
Pentru a fi posibilã realizarea întocmai a intenţiilor proiectantului în legãturã cu
alcãtuirea acestor zone şi elemente, precizarea amãnuntelor este esenţialã, aceasta
fiind posibilã numai prin prezentarea la o scarã mai mare, potrivitã pentru o
explicitare corespunzãtoare, care sã elimine incertitudinile.
In acest scop se întocmesc „detaliile”, indispensabile şi nelipsite în cadrul oricãrui
proiect de construcţii. In aceste desenele de detaliu, datoritã scãrii convenabile, se
pot prezenta dimensiunile de execuţie ale elementelor.
Dimensiunile mici şi foarte mici ale unor elemente impun folosirea dimensiunilor
modulare bazate pe submultipli ai modulului de bazã M0 = 10 cm, chiar modulul M
= 1 mm fiind utilizat frecvent la o serie de detalii.
Cu cât elementele şi componentele mici se prezintã mai clar, cu toate precizãrile
necesare redãrii de amãnunt a alcãtuirii constructive şi dimensionale, se înlãturã
erorile datoritã necunoaşterii sau aproximãrilor.
In cazul proiectelor de execuţie ale clãdirilor reale, sunt necesare numeroase detalii
pentru zone şi componente constructive care nu pot fi prezentate suficient de clar
pe planurile de ansamblu, mai ales dacã se preconizeazã folosirea de sisteme şi
materiale de construcţii noi, moderne.
In cadrul proiectelor didactice numãrul detaliilor se limiteazã la un minim
corespunzãtor timpului de lucru disponibil, în general la cele mai importante,
indispensabile pentru caracterizarea corectã a construcţiei, adicã:
1. Detalii pentru partea superioarã a clãdirii, în zona acoperişului
- la acoperişurile de tip clasic, cu pod de înãlţime mare: nodurile şarpantei;
fixarea învelitorii şi asigurarea etanşeitãţii la apã; colectarea şi scurgerea
apei din precipitaţii; racordarea învelitorii la strãpungeri ş.a
2. Detalii din zonele curente ale clãdirii: centurile din beton armat pentru
legãtura planşeului cu pereţii; buiandrugii din beton armat pentru susţinerea
zidãriei de deasupra golurilor din pereţi; alcãtuirea pardoselilor calde şi reci;
asigurarea legãturii dintre rampele şi podestele scãrilor.

3. Detalii din zona infrastructurii clãdirii: alcãtuirea fundaţiilor sub pereţii


interiori şi exteriori; alcãtuirea şi racordarea hidroizolaţiei de la infrastructura
clãdirii; alcãtuirea pardoselilor subsolului ş.a.