Sunteți pe pagina 1din 2

CONTABILITATEA INTREPRINDERII

Moneda

1.1 Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta
se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, intreprinderile pot opta
pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila (EURO, USD etc).

Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii

1.2 Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.
82/1991, revine administratorului sau altei persoane, careare obligatia gestionarii patrimoniului.

In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare
pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a
contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele
in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de
gestiune adaptata la specificul intreprinderii.

1.3 Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, precum si a celorlalte prevederi legale
privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si
contabila, orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza
inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea si sediul intreprinderii care intocmeste documentul;

c) numarul si data intocmirii acestuia;

d) mentionarea partilor care participa la efectuarea


operatiei patrimoniale (cand este cazul);

e) continutul operatiei patrimoniale si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;

f) datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate;

g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor


care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;

h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa


a operatiilor efectuate.

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative

1.4 Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, registrele de contabilitate, precum si
documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza, timp de zece ani, in arhiva
persoanelor prevazute la art.1 din lege, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost
intocmite, cu exceptia statelor de salarii carese pastreaza timp de 50 de ani.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor
originala, grupate pe naturi de operatii si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se
refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele
prevazute de lege.

Potrivit art. 26 din Legea contabilitatii nr.82/1991, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente
contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine
administratorilor intreprinderii sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

S-ar putea să vă placă și