Sunteți pe pagina 1din 3

Identitatea

Omul este singura ființă vie care modifică


continuu mediul natural, transformându-l în
funcție de propriile sale necesități; spre deosebire
de om, restul ființelor vii se adaptează condițiilor
de mediu, fără să-și pună amprenta asupra
habitatului în care trăiesc;
Oamenii aparțin aceleași specii, dar condițiile de
mediu și istoria diferită au condus la formarea
unor ”identități diferite”, la conturarea unor
profile sociale și psihologice specifice fiecărei
națiuni în parte. În momentul de față, lumea
contemporană este un ”mozaic” de culturi și
tipologii umane.
Uniformizarea
Influențele occidentale (globalizarea) tind să
uniformizeze viața socială și culturală a
diferitelor state și totodată, ștergerea diferențelor
și crearea unui ”stil” de viață comun.
Așa cum se știe, lumea contemporană nu
este uniformă, deşi are la bază elemente comune;
lumea contemporană este diversă: diversitatea
religioasă, lingvistică, rasială, socială etc.;
elementul comun este din punct de vedere al
speciei (biologic).
Prin tradiție, țările şi comunitățile umane
”insistă” să păstreze diversitatea în lumea
contemporană. Începând de la modul de viață,
tipurile de așezări, elementele religioase și
terminând cu modul de gândire, toate ne
diferențiază ca și societăți umane; fiecare
comunitate umană ține la propriile tradiții și
obiceiuri, deoarece acestea ne definesc și ne
diferențiază, exprimând totodată și
trecutul istoric pe care îl are fiecare societate în
parte.
Diversitatea
Acest ultim concept rezultă din diferențele care
apar între societățile umane;
De exemplu, societatea occidentală este total
diferită de societatea orientală (musulmană sau
asiatică), lucru care se reflectă atât în tradițiile și
obiceiurile pe care le au respectivele societăți, cât
și în fizionomia așezărilor umane; (un oraș arab
are o fizionomie total diferită față de un oraș
occidental sau asiatic).