Sunteți pe pagina 1din 2

IDENTITATEA, UNIFORMIZAREA

ŞI DIVERSITATEA LUMII
 Sistemul politic: ansamblu de norme şi
reguli de funcţionare a unei comunităţi;
poate fi bazat pe : lansarea sondei Voyager
10, s-a realizat o sinteză a elementelor
referenţiale principale care au caracterizat
omenirea în acel moment.
 Identitatea: proiect global, dar care, într-o
perspectivă apropiată, este posibil să se
impună cu anumită necesitate.
 proiect global, dar care, într-o perspectivă
apropiată, este posibil să se impună cu
anumită necesitate.
 uniformitatea lumii actuale este rezultatul
elementelor de identitate comună.
 lumea contemporană nu este uniformă,
deşi are la bază elemente comune.
 diversitatea umană este mai mult decât
diversitatea biologică.
 organizarea comunităţilor umane,
tradiţionale sau contemporane arată o
mare varietate de combinare a elementelor
concretizate în diferite construcţii.
 prin tradiţie, ţările şi comunităţiile umane
insistă pe păstrarea diversităţii (politice,
demografice, economice).
 fiecare comunitate umană ţine la propriile
tradiţii şi obiceiuri.